archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Organigram - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank Zie bijlage Het oude herstelplan is per 1 januari 2015 komen te vervallen in verband met de introductie van het nieuwe Financiële Toetsingskader nFTK Het nieuwe herstelplan is

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/organigram/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Verantwoordingsorgaan - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  en samenstelling van het interne toezicht Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten en geschillenprocedure Vaststellen en wijzigen van het communicatie en voorlichtingsbeleid Wijzigen van de statuten en reglementen waaronder begrepen het pensioenreglement of het Pensioenstatuut van de stichting Vaststellen van het jaarverslag Verminderen van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 129 Wet verplichte beroepspensioenregeling Het vaststellen of wijzigen van het herstelplan Vaststelling van de premie Gehele of gedeeltelijke overdracht van pensioenverplichtingen van de stichting of de overname van pensioenverplichtingen door de stichting Liquidatie van de stichting Samenvoeging van de stichting met een ander pensioenfonds Indien het verantwoordingsorgaan van oordeel is dat het bestuur niet naar behoren functioneert kan het met 2 3 meerderheid van de stemmen besluiten tot het indienen van een verzoek bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam om Een onderzoek door een of meer onafhankelijke onderzoekers te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken van het pensioenfonds Het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen Het bestuur en VO overleggen 2x per jaar De bevindingen van het verantwoordingsorgaan kunt u terug vinden in de jaarverslagen Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/verantwoordingsorgaan/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Intern Toezicht - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  bestuur kan de visitatiecommissie verzoeken in het bijzonder aandacht te besteden aan nader te noemen onderwerpen Het bestuur en visitatiecommissie overleggen 1x per jaar Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/intern-toezicht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Compliance - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  Program pdf Overige documenten betreffende Compliance waar BPL zich aan conformeert Gedragscode Integriteitsbeleid belangenverstrengeling Screeningsbeleid Klokkenluidersregeling Noodprocedure Incidentenregeling Ongewenst gedrag op het werk Compliance rapportage Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/compliance/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gedragscode - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft gepubliceerd De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen monitort jaarlijks de naleving van de Code Code Pensioenfondsen per 01 jan 2014 Code Pensioenfondsen pdf De Code en de regels inzake PensionFund Governance schrijven voor dat elk pensioenfonds dient te beschikken over een Gedragscode Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden alsmede het voorkomen van integriteitsrisico s De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels voor verbonden personen en aanvullende gedragsregels voor insiders Gedragscode per 21 mei 2015 Gedragscode pdf Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beheer/gedragscode/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleggingsbeleid - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  monitort het pensioenfonds of het verwacht pensioenresultaat en het pensioenresultaat in het slechtweerscenario in lijn zijn met de door het pensioenfonds zelf gekozen ondergrenzen De haalbaarheidstoets is een stochastische ALM doorrekening van het huidige pensioenfondsbeleid over een zeer lange horizon van 60 jaar ALM studie Asset liability management De term asset liability management wordt gebruikt in de beleggerswereld en is te omschrijven als het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van een organisatie In het jargon wordt de term vaak afgekort tot ALM Het uiteindelijke doel van ALM is het verkrijgen van een zodanige situatie dat waardeontwikkelingen aan beide kanten van de balans van een organisatie zoveel mogelijk gelijk op lopen Hoewel ALM in diverse soorten organisaties kan worden gebruikt is het het meest ingeburgerd bij pensioenfondsen Bij deze wordt ALM met name gebruikt om te komen tot de best passende strategische asset verdeling welke het uitgangspunt is voor de opdracht aan de vermogensbeheerder Voorbeeld assetverdeling BPL in 2014 2015 Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beleid/beleggingsbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Premiebeleid - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  de gedempte kostendekkende premie dan wordt de feitelijke premie per 1 januari vastgesteld op het niveau van de gedempte kostendekkende premie Indien in het voorgaande jaar de feitelijke premie als gevolg van het hanteren van de minimale premie bij onderdekking meer is verhoogd dan met de stijging van een door het bestuur vastgestelde consumentenprijsindex dan geldt als laatstelijk vastgestelde feitelijke premie de premie die in het voorgaande jaar zou zijn vastgesteld als de minimale premie bij onderdekking niet van toepassing zou zijn geweest Het bestuur heeft op grond van de Pensioenstatuten tevens de mogelijkheid om de pensioenpremie in enig jaar zodanig extra te verhogen dat daarvoor voldoende premie ontvangsten worden verkregen om de pensioengrondslag tenminste aan te passen aan de stijging van een door het bestuur vastgestelde consumenten prijsindex De gedempte kostendekkende premie zoals hiervoor bedoeld bestaat uit een drietal componenten Actuarieel benodigde premie voor de inkoop van onvoorwaardelijke onderdelen Opslag voor bereiken in stand houden van vereist vermogen Opslag voor uitvoeringskosten In de onderstaande grafiek ziet u de verdeling van de premie Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beleid/premiebeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Indexatiebeleid - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  3 1 30 2007 1 2 1 10 2006 0 8 1 80 2005 0 0 1 30 Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/algemeen/beleid/indexatiebeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •