archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sitemap - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
  laag constructie Conversie Waardeoverdracht Afkoop Hoe gaat uw fonds om met Premie Indexatie Risico Kosten Pensioen te kort Communicatie UPO Nabestaande Wat te doen bij Trouwen Geregistreerd Partnerschap Overlijden Verhuizen Geëmigreerd Klachten Samenwonen Hoe gaat uw fonds om met Premie Indexatie Risico Kosten Pensioen te kort Communicatie UPO Slaper Wat te doen bij Samenwonen Trouwen Scheiden Overlijden Verhuizen Klachten Waardeoverdracht Uw pensioenregeling Karakter Reglement Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheid Wat kunt u zelf kiezen Eerder met pensioen Extra inkoop Uitruilen Hoog laag constructie Conversie Waardeoverdracht Afkoop Hoe gaat uw fonds om met Premie Indexatie Risico Kosten Pensioen te kort Communicatie UPO Contact Contact Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen Berghaven 16 3151 HB Hoek van Holland Contact opnemen PGGM per 1 juli 2015 Pensioenuitvoerder Telefoonnummer 31 0 30 277 5660 ma t m do van 08 00 17 30 en op vrij van 08 00 16 00 Email bpl pggm nl Postbus 707 3700 AS Zeist Frontoffice BPL Voor overige vragen die buiten de scope vallen van PGGM Nora van Beek 31 0 88 900 2541 Theo Wittkampf 31 0 88 900 2540 Email bpl loodswezen nl Postbus 830 3000 AV Rotterdam Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/sitemap/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Samenwonen
  heeft voor zijn vervroegde pensioendatum een schriftelijk verzoek om toekenning van een aanspraak op partnerpensioen bij het bestuur ingediend Het verzoek dient door beide partners ondertekend te zijn De samenlevingsovereenkomst is tenminste een half jaar voor de indiening van het verzoek bij notariële akte vastgelegd en de gewezen deelnemer en zijn partner zijn geen bloed of aanverwant van elkaar in de eerste tot en met de derde graad Indien je als gepensioneerde een partnerrelatie aangaat ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/samenwonen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Trouwen
  Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding Bij huwelijks of partnerschapsvoorwaarden of later In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling Ook kan de ex partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door het PGGM laat adviseren Er worden geen kosten gerekend voor eventuele berekeningen t b v afwijkende afspraken Indien je als gepensioneerde nabestaande een partnerrelatie aangaat ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/trouwen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Scheiden
  Als de ex partner overlijdt vervalt dit recht en heeft de deelnemer of gepensioneerde weer zijn volledige pensioenrechten terug Bij scheiding beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenlevingsverband krijgt de ex partner ook recht op een deel van het partnerpensioen berekend over de deelnemersjaren tot aan de datum van deze beëindiging Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd Bijzonder partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer of gepensioneerde opgebouwde partnerpensioen Een eventuele nieuwe partner van de deelnemer krijgt daardoor bij diens overlijden een lager partnerpensioen Het bijzonder partnerpensioen is een zelfstandig recht van de ex partner Als de ex partner overlijdt na de vervroegde pensioendatum blijft de vermindering op het opgebouwde partnerpensioen bestaan Overlijdt de ex partner voor de vervroegde pensioendatum dan ontstaat voor de deelnemer weer aanspraak op een volledig partnerpensioen 70 van het op de pensioendatum te bereiken ouderdomspensioen Als er op de vervroegde pensioendatum geen nieuwe partner is dan krijgt de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen om te zetten Afwijkende afspraken In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling Ook kan de ex partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door PGGM laat adviseren De kosten voor eventuele berekeningen t b v afwijkende afspraken worden volledig bij de deelnemer in rekening gebracht op basis van een offerte Waar staan de bedragen die voor mijn ex partner zijn bestemd Als u voor 31 12 in enig jaar bericht van BPL heeft ontvangen over de verdeling van de aanspraken dan worden de aanspraken van de ex partner s in uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht UPO voor het eerst vermeld in de UPO die het jaar daarop aan u wordt toegezonden Vanaf

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/scheiden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Overlijden
  uitkeringen worden belastingvrij verstrekt Hoogte en ingang partner en wezenpensioen Het partnerpensioen gaat in op de dag van overlijden Dit pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd Het wezenpensioen gaat eveneens in op de dag van overlijden De hoogte van het partner en wezenpensioen is verschillend voor nabestaanden wezen van deelnemers gewezen deelnemers en gepensioneerden Tijdelijk partnerpensioen Bij overlijden van de deelnemer vóór de vervroegde pensionering vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats Dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen bedraagt EUR 13 500 per jaar De uitkering van dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen geschiedt uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de partner 65 jaar wordt Het aan een eventuele ex partner toekomende bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer opgebouwde partnerpensioen zie ook onder SCHEIDEN zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/overlijden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Verhuizen
  betaald De aanspraken op partner en wezenpensioen kunnen na beëindiging van het deelnemerschap voor de gewezen deelnemer aanzienlijk lager zijn aangezien de onvoltooide deelnemersjaren jaren tussen einde deelnemerschap en uw 60 e jaar bij de berekening van deze aanspraken vervallen De aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen komt na de beëindiging van het deelnemerschap te vervallen U kunt uw opgebouwde aanspraken overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder zie ook waardeoverdracht Als u naar het buitenland verhuist heeft u 2 keuzes 1 U laat uw pensioen staan bij BPL Uw opgebouwde pensioen worden op dezelfde wijze geïndexeerd gekort als de overige belanghebbenden van het fonds Zie indexatiebeleid U gaat vanaf uw pensioendatum BPL pensioen ontvangen in het buitenland Geef uw adreswijziging zelf door aan BPL zie contact gegevens Indien wij u of ex partner niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor uw tijdige uitkering van uw pensioen Wij sturen wij u iedere 5 jaar een pensioenoverzicht van het pensioen dat u bij BPL hebt opgebouwd Uw pensioenoverzicht is ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht nl 2 U neemt uw pensioen mee naar het buitenland Dit kunt u doen via internationale waardeoverdracht Uw buitenlandse pensioenverzekeraar neemt dan uw pensioen over Zo voorkomt u een pensioenbreuk en hoeft u na uw pensionering maar met 1 pensioenfonds contact te houden Vraag aan de internationale organisatie of het nieuwe pensioenfonds of ze meewerken aan internationale waardeoverdracht Verklaring Attestatie de Vita Degene die in het buitenland woont en van BPL een pensioen geniet dient periodiek een bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita te overleggen aan BPL Dit bewijs is in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven Verklaring Attestatie de Vita En Fra Spa Dui zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/verhuizen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Waardeoverdracht
  hebben van meer dan 100 procent Op overgedragen aanspraken zijn alle bepalingen van het Pensioenstatuut van toepassing Wel of geen waardeoverdracht waar moet u aan denken Een voordeel van waardeoverdracht naar BPL is dat de bij het oude fonds opgebouwde aanspraken een geheel gaan vormen met uw aanspraken bij BPL één loket Deze aanspraken kunt u laten ingaan op de door u gekozen vervroegde pensioendatum op uw 60e of eerder Niet alle pensioenfondsen kennen voor slapersrechten de opgebouwde rechten van ex deelnemers een degelijke flexibiliteit Een ander aspect dat u bij waardeoverdracht dient te overwegen is de indexatieverwachting bij BPL versus die bij het oude fonds Als deze verwachting voor u bij het oude fonds gunstiger is dan kan dat een overweging zijn om niet over te dragen De slapersrechten bij het oude fonds nemen dan namelijk naar verwachting meer toe dan bij BPL ná de overdracht van deze rechten Het vergelijken van de indexatieverwachting is niet gemakkelijk Meer informatie over de mogelijkheden van waardeoverdracht en doorwerken kunt u krijgen bij het PGGM zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/waardeoverdracht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Klachten
  het BPL bestuur OMBUDSMAN Vanaf 19 september 2012 kunnen gewezen deelnemers gepensioneerden en andere belanghebbenden voor een klacht of geschil over de uitvoering van het Pensioenreglement voor advies terecht bij de Ombudsman Pensioenen niet bindend BPL zal zich aan het advies van de Ombudsman Pensioenen conformeren tenzij er zwaarwegende motieven zijn dit advies niet op te volgen Een klacht of geschil wordt niet eerder door de Ombudsman Pensioenen in behandeling genomen nadat de klachten en geschillenprocedure bij BPL volledig is doorlopen Dus na het besluit van het bestuur ten aanzien van een klacht of geschil De website van de Ombudsman is www ombudsmanpensioenen nl RECHTSZAAK Het advies van de ombudsman is niet bindend U heeft dus de mogelijkheid om een rechtszaak te beginnen Klachtenregeling zie als brondocument de brochure Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-te-doen-bij/klachten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive