archive-nl.com » NL » B » BPLOODSEN.NL

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Karakter
  verkregen onder het Pensioenstatuut 2004 blijven ongewijzigd in stand Het Pensioenstatuut 2015 heeft het karakter van een uitkeringsregeling en is een middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagen Elk jaar dat u deelnemer bent aan de pensioenregeling bouwt u een stukje van uw pensioen op Hoe groot dat stukje is hangt af van de pensioengrondslag in dat jaar Als u met pensioen gaat heeft u een pensioenuitkering die de optelsom is van al die afzonderlijke stukjes pensioen De pensioengrondslag is voor elke deelnemer gelijk U bouwt een levenslang ouderdomspensioen OP op ingaande uw 60e De jaarlijkse opbouw OP bedraagt 1 875 procent van de in dat jaar geldende pensioengrondslag Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/uw-pensioenregeling/karakter/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Ouderdomspensioen
  ouderdomspensioen Keuze mogelijkheden Het Pensioenstatuut 2015 voorziet in de volgende keuzemogelijkheden Vervroegde pensionering U kunt eerder dan de pensioendatum momenteel 60 jaar met pensioen gaan Daarbij kan gekozen worden uit twee varianten vervroegde pensionering Standaard Hoog Laag Uitruil partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen U kunt op de vervroegde pensioendatum het partnerpensioen voor 50 of voor 100 uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen Uitruil ouderdomspensioen tegen een hoger partnerpensioen U kunt of bij beëindiging van het deelnemerschap op de vervroegde pensioendatum het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen Het partnerpensioen mag na omzetting niet hoger worden dan 70 van het ouderdomspensioen Waardeoverdracht Indien u elders pensioenrechten heeft opgebouwd kunt u er voor kiezen deze over te dragen aan het BPL Bij beëindiging van het deelnemerschap kunnen de opgebouwde rechten worden overdragen naar een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder Pensioenfondsen met een dekkingsgraad lager dan 100 mogen wettelijk gezien niet meewerken aan waardeoverdracht zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/uw-pensioenregeling/ouderdomspensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Partnerpensioen
  ontstaat geen aanspraak op partnerpensioen Bij overlijden van de deelnemer vóór de vervroegde pensionering bedraagt het partnerpensioen 70 procent van het op uw 67e te bereiken OP Bij overlijden van de deelnemer ná vervroegde pensionering 70 procent van het levenslange ouderdomspensioen in keuzevariant 1 Standaard Als u eerder met vervroegd pensioen gaat wordt uw partnerpensioen lager Tijdelijk partnerpensioen Bij overlijden van de deelnemer vóór de vervroegde pensionering vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats Dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen bedraagt EUR 13 500 per jaar De uitkering van dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen geschiedt uiterlijk tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de partner 65 jaar wordt zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/uw-pensioenregeling/partnerpensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Wezenpensioen
  uw 67e te bereiken OP Bij overlijden van de deelnemer ná vervroegde pensionering per kind 14 procent van het levenslange ouderdomspensioen in keuzevariant 1 Standaard Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen in geval beide ouders zijn overleden Als u eerder met vervroegd pensioen gaat wordt uw wezenpensioen lager De uitkering stopt als het kind 21 jaar wordt Voor wezen die studeren of voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt zijn stopt de uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank Zie bijlage Het oude

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/uw-pensioenregeling/wezenpensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Arbeidsongeschiktheid
  van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor 100 procent premievrij voortgezet Ook de opbouw van het tijdelijk partner en wezenpensioen worden premievrij voortgezet Indexatie BPL probeert ieder jaar uw opgebouwde of ingegane pensioen te verhogen met de stijging van de consumentenprijsindex cpi zoals vastgesteld door het CBS Neveninkomsten Op het arbeidsongeschiktheidspensioen worden neveninkomsten in mindering gebracht Een eventuele WAZ uitkering of inkomen uit het voormalig beroep van de registerloods worden volledig gekort Andere inkomsten worden met het arbeidsongeschiktheidspensioen verrekend voor zover zij samen met het arbeidsongeschiktheidspensioen het laatstelijk genoten beroepsinkomen overschrijdt of indien de laatstelijk geldende pensioengrondslag hoger is voor zover zij samen met het arbeidsongeschiktheidspensioen de laatstelijk geldende pensioengrondslag van de deelnemer overstijgt zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/uw-pensioenregeling/arbeidsongeschiktheid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Eerder met pensioen
  pensioen gaat U dient daarvoor een half jaar van te voren een verzoek in te dienen bij het fonds Bij een eerdere ingangsdatum dan 60 jaar worden uw pensioen aanspraken actuarieel gelijkwaardig verminderd Varianten vervroegde pensionering Circa 6 maanden voor uw 60e en of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum krijgt u een brief waarin de twee varianten ter keuze aan u worden voorgelegd De wens tot vervroeging van de pensioendatum dient u tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/eerder-met-pensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Extra inkoop
  november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld indexatie of korten van aanspraken zal van deze dekkingsgraad gebruik moeten worden gemaakt Dit vloeit voort uit het nieuwe financiële toetsingskader 16 oktober 2015 Nieuw herstelplan BPL BPL heeft recent een nieuw herstelplan ingediend bij De

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/extra-inkoop/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Actief loods - Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen - Uitruilen
  zijn dat uw partner zelf voldoende ouderdomspensioen heeft opgebouwd U kunt het partnerpensioen voor 50 of voor 100 procent omzetten Dat kan op uw vervroegde pensioendatum of op uw 60e Het aan een ex partner toegekende tijdelijk bijzonder partnerpensioen blijft bij een omzetting buiten beschouwing In het geval dat u een partner heeft wordt een keuze voor omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen alleen door BPL geaccepteerd als deze keuze in een notarieel verleden akte wordt bevestigd Dit om zeker te stellen dat door partijen deze keuze bewust wordt gemaakt Omzetten ouderdomspensioen in hoger partnerpensioen U kunt op de vervroegde pensioendatum of beëindiging van het deelnemerschap het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen Het partnerpensioen mag na omzetting niet hoger worden dan 70 van het ouderdomspensioen zie als brondocument de brochure of de pensioenregeling Actueel nieuws Nieuws 18 november 2015 Melding vervroegde pensioendatum vanaf 1 7 2015 bij PGGM Deelnemers van BPL die met vervoegd pensioen gaan dienen de datum van vervroegde pensionering vanaf 1 7 2015 niet meer te melden bij het frontoffice van BPL Theo of Nora maar bij PGGM PGGM verzorgt vanaf deze datum de pensioenuitvoering voor BPL Het komt wel eens voor dat deelnemers denken dat de regionale loodsencorporaties dit doorgeven maar dat is niet juist Een ander punt van aandacht is dat deze melding schriftelijk dient te geschieden tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum 13 november 2015 Dekkingsgraad eind oktober 2015 De geschatte dekkingsgraad eind oktober 2015 bedraagt 104 3 was eind september 2015 101 9 De geschatte beleidsdekkingsgraad oktober 2015 bedraagt 106 3 was eind september 2015 106 6 De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden Dit is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe graadmeter voor de financiële positie van het fonds Bij beslissingen over bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.bploodsen.nl/actief-loods/wat-kunt-u-zelf-kiezen/uitruilen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •