archive-nl.com » NL » B » BPMT.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  PMT Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Voor de Metaal en Techniek Voor de Metaal en Techniek Pensioenfonds Metaal en Techniek PMT verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek In totaal zijn ruim 33 000 werkgevers aangesloten en heeft PMT ruim 1 2 miljoen deelnemers Dit zijn mensen die nu in de bedrijfstak werken 378 000 mensen of hebben gewerkt 656 000 mensen en gepensioneerden 206 000 mensen PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland Het fonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen Hoe de pensioenregeling van PMT werkt en voor wie er een pensioen is staat in het Pensioenreglement In de Beleidsregels PMT zijn de details van dit reglement vastgelegd In de brochures van PMT leest u meer over het pensioen bij PMT Herstelplan PMT heeft in 2015 een herstelplan geschreven dat is goedgekeurd door De Nederlandse Bank In het plan beschrijft PMT hoe de reserves weer worden aangevuld tot een dekkingsgraad van 104 3 Dit plan was nodig omdat PMT net als vele andere pensioenfondsen was geraakt door de crisis op de financiële markt Bekijk in het overzicht van dekkingsgraden hoe het herstel plaatsvindt Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen Ziek of

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/over-pmt/voor-de-metaal-en-techniek (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Sociale partners en gepensioneerdenvereniging Sociale partners en gepensioneerdenvereniging In het bestuur van PMT zijn de sociale partners en vertegenwoordigers van gepensioneerden vertegenwoordigd De sociale partners zijn de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties die samen de arbeidsvoorwaarden binnen de bedrijfstak vaststellen en zorgen voor de CAO regelingen Zij geven ook advies over de pensioenregeling De sociale partners zijn georganiseerd in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek Werkgeversorganisatie De Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek treedt op namens de werkgeversorganisaties voor de Metaal en Techniek BOVAG Voor de mobiliteitsbranche FOCWA Voor de carrosseriebranche Metaalunie Voor de metaalsector NVKL Voor de koudetechniek luchtbehandeling en airconditioning UNETO VNI Voor de installatiebranche en de technische detailhandel Werknemersorganisatie CNV De Unie FNV

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/over-pmt/sociale-partners (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  De werkgevers en werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de sociale partners De bestuurders namens de pensioengerechtigden zijn via verkiezingen benoemd Een van hen is vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties de andere bestuurder is vertegenwoordiger van VG PMT http www gepensioneerdenvgpmt nl De voorzitter van het bestuur heeft deze functie voor één jaar en is wisselend een werkgever of werknemer Het bestuur beoordeelt minimaal eenmaal per jaar haar eigen functioneren De eerste voorwaarde voor het bestuur van een pensioenfonds om in control te kunnen zijn is invulling geven aan de Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen is door de STAR en de Pensioenfederatie opgesteld Klik hier om te lezen hoe PMT invulling geeft aan de Code Pensioenfondsen U kunt hier het beloningsbeleid van PMT nalezen Commissies Vanuit het bestuur zijn vier commissies benoemd De experts in deze commissies bereiden de bestuursbesluiten voor en geven advies aan het bestuur De commissies bestaan vrijwel geheel uit bestuursleden van PMT Hun expertise wordt jaarlijks getoetst PMT heeft de volgende commissies Commissie beleggingen Adviseert over het meerjaren beleggingsbeleid het beheersen van risico s en het jaarlijks beleggingsplan Houdt toezicht op de uitvoering van het meerjaren beleggingsbeleid en het jaarlijks beleggingsplan Keurt bepaalde beleggingsbesluiten goed Commissie pensioenen Adviseert het bestuur over het pensioenbeleid de uitgangspunten bij het berekenen van de pensioenen en het premiebeleid Controleert of het beleid juist wordt uitgevoerd Neemt besluiten over onderwerpen die met de uitvoering van de pensioenregeling te maken hebben Commissie financiën en risico s Brengt de risico s die het bestuur loopt in kaart Beoordeelt de externe partijen waarmee het bestuur samenwerkt Legt de voorwaarden in overeenkomsten met externe partijen vast Controleert of externe partijen zich aan deze voorwaarden houden Commissie communicatie en dienstverlening Adviseert het bestuur over het communicatiebeleid en het daaruit volgend jaarplan communicatie Monitort en controleert de kwaliteit van de pensioenuitvoering met focus op het vergroten van de klanttevredenheid Bestuur Werkgeversleden benoemd door FWT B van Popta vice voorzitter F S von Balluseck A Th van Rhijn H J van Luunen M Kortbeek H J Keijer Werknemersleden J Berghuis voorzitter FNV Bondgenoten M Hulsegge CNV Vakmensen A J Akkerman FNV Bondgenoten J P M Brocken FNV Bondgenoten Namens de gepensioneerden J J P Schouten VG PMT J Spruijt De Unie Commissie beleggingen F S von Balluseck voorzitter K B van Popta M Kortbeek E H W Bosman externe deskundige M Hulsegge A J Akkerman Commissie pensioenen H J Keijer H J van Luunen A Th van Rhijn J van Stigt externe deskundige J A Spruijt voorzitter J Berghuis Commissie financiën en risico s K B van Popta P M M Gubbels externe deskundige A Th van Rhijn J J P Schouten M Hulsegge voorzitter E H W Bosman externe deskundige Commissie Communicatie en Dienstverlening A J Akkerman voorzitter M Kortbeek vice voorzitter J Berghuis H J Keijer H J van Luunen J J P Schouten drie externe deskundigen Vergaderkalender In 2015 vergadert het bestuur op de volgende data Algemeen Bestuur AB Dinsdag 15 september 10 30 20 00 uur Dinsdag

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/over-pmt/bestuur (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Bestuursbureau Verantwoording en toezicht Brochures en formulieren Beleggen Hoe belegt PMT Beleggingen door PMT Beleggingsbeleid van PMT Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Bestuursbureau Bestuursbureau Het bestuur van PMT wordt ondersteund door het bestuursbureau Namens het bestuur houdt het bestuursbureau toezicht op de uitvoering van de pensioenregeling Het bestuursbureau bestaat uit deskundigen en pensioenconsulenten De deskundigen hebben kennis van vermogensbeheer pensioenbeleid actuarieel rekenen financiën en communicatie De pensioenconsulenten beantwoorden vragen van werkgevers en werknemers De leiding van het bestuursbureau ligt bij de directeur van het pensioenfonds Bestuursbureau G Wouters Directeur I van den Doel Chief Investment Officer A Hulsbergen Intern actuaris R van der Want Manager pensioenen H Liersch Risicomanager I van der Wijst Fundcontroller A Biesheuvel Manager communicatie R van der Heijden Beleidsmedewerker pensioenen Erna Bezemer Manager pensioenconsulenten M Sanderse Beleidsmedewerker pensioenen N Holtslag Office manager E de Groot Directiesecretariaat R Zoet Facilitair manager Werknemerconsulenten Werkgeverconsulenten Adres Treubstraat 1b 2288 EG Rijswijk Telefoon 070 319 84 61 Fax 070 319 84 70 E mail info bpmt nl Internet www bpmt nl Routebeschrijving Algemene Inkoopvoorwaarden Voor onze algemene inkoopvoorwaarden klik hier Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen Ziek of arbeidsongeschikt Ontslag en werkloos Overlijden Verlof Trouwen en samenwonen Nieuwe baan Scheiden Verhuizen Uniform pensioenoverzicht UPO

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/over-pmt/bestuursbureau (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten De toezichthouders zijn De Nederlandsche Bank DNB DNB houdt toezicht op banken beleggings en effecteninstellingen DNB ziet toe of pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen Autoriteit Financiële Markten AFM AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen beleggen verzekeren en lenen Met het gedragstoezicht wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes Het verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van het concept jaarverslag Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt in het jaarverslag opgenomen Het bestuur en het verantwoordingsorgaan vergaderen in 2015 tenminste 4 keer Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zestien leden drie leden namens de werkgevers acht namens de werknemers en vijf namens de pensioengerechtigden Raad van Toezicht PMT heeft sinds 1 juli 2014 een Raad van Toezicht die bestaat uit drie onafhankelijke leden Het interne toezicht van het pensioenfonds PMT berust bij de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds Hierbij wordt het functioneren van het fonds kritisch bezien en beoordeeld of het bestuur zijn taak op de juiste wijze vervult De taken en rechten van de Raad van Toezicht zijn benoemd in de statuten van het fonds en het reglement van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht sluit zich aan bij de VITP Toezichtscode Verantwoordingsorgaan dhr P D Amels CNV Vakmensen dhr V Amiabel CNV Vakmensen dhr J van den Bos FWT mevr I Bussem FNV Bondgenoten dhr E Dons FWT dhr H F van de Graaf voorzitter FNV Bondgenoten dhr G Leebeek FNV Bondgenoten dhr R Nieuwenhuis FNV Bondgenoten dhr J P T

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/over-pmt/verantwoording-en-toezicht (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Beleggen Beleggen voor een goed en betaalbaar pensioen PMT heeft de ambitie om een goed en betaalbaar pensioen voor oud werknemers in de Metaal en Techniek te regelen Om deze ambitie waar te kunnen maken heeft PMT financiële middelen nodig De door deelnemers en werkgevers ingelegde pensioenpremies alleen zijn niet voldoende Daarom belegt PMT de pensioenpremies Beleggen levert naar verwachting namelijk meer op dan sparen bij een bank Beleggen met een acceptabel risico Beleggen brengt risico s met zich mee PMT belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico s en op een verantwoorde wijze PMT ontvangt premies voor pensioenen die voor een groot deel pas veel later worden uitgekeerd Daardoor heeft PMT de mogelijkheid om het vermogen met een acceptabel risico te beleggen Omdat PMT de pensioenpremies voor een grote groep deelnemers belegt kan PMT tegen relatief lage kosten een goed gespreide beleggingsportefeuille opbouwen PMT heeft sinds de oprichting in 1948 een gemiddeld rendement van ca 6 8 per jaar behaald Vanaf de oprichting werd gecorrigeerd voor inflatie ca 39 miljard euro aan pensioenpremies betaald Inmiddels is voor ca 20 miljard euro aan pensioenen uitbetaald en is het belegd vermogen van PMT 59 miljard euro per eind 2014 Hoe belegt PMT Klik hier om de infographic Hoe belegt PMT te bekijken Beleggingen

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Beleggingen door PMT Beleggingen door PMT De beleggingen van PMT zijn verdeeld in twee portefeuilles de matchingportefeuille en de returnportefeuille Deze portefeuilles bevatten een aantal vermogensclusters Binnen een vermogenscluster reageren de beleggingen op een vergelijkbare wijze op economische veranderingen Deze opbouw helpt de risico s inzichtelijk te maken Onroerend Goed en Infrastructuur Beleggingen Direct onroerend goed Indirect onroerend goed Infrastructuur Doel de investeringen in onroerend goed en infrastructuur leveren een belangrijke bijdrage aan de spreiding van de beleggingsportefeuille Daarnaast is het verwachte rendement hoger dan de risicovrije rente waarmee de beleggingen een bijdrage leveren aan het extra rendement dat nodig is om de ambitie van PMT waar te kunnen maken Wijze van beheer actief Hoogrentende Waarden Beleggingen Amerikaanse en Europese hoogrentende bedrijfsobligaties Staatsobligaties van opkomende landen Doel het verwachte rendement op hoogrentende waarden is hoger dan de risicovrije rente waarmee de beleggingen een bijdrage leveren aan het extra rendement dat nodig is om de ambitie van PMT waar te kunnen maken De beleggingen dragen daarnaast bij aan spreiding van de beleggingsportefeuille Wijze van beheer actief Aandelen Beleggingen Aandelen van grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in ontwikkelde en opkomende landen Private Equity investeringen in bedrijven die niet publiek verhandeld worden op een beurs Doel aandelen zijn belangrijk in de beleggingsportefeuille vanwege het in vergelijking met obligaties op termijn hogere verwachte rendement Dit rendement is nodig om de ambitie van PMT waar te kunnen maken Wijze van beheer Aandelenontwikkeldelanden passief Aandelenopkomendelanden actief passief Private equity actief De matchingportefeuille een stevige basis Beleggingen Staatsobligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid bij voorkeur met een notering in euro Bedrijfsobligaties met

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingen-door-pmt (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  PMT Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid van PMT De pensioendoelstelling van PMT bestaat uit De toezegging van een nominaal pensioen het pensioen stijgt niet mee met de prijzen De ambitie van een waardevast pensioen het pensioen stijgt wel mee met de prijzen Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het van belang om voldoende rendement op het vermogen te behalen Rendement behalen kan door sparen of beleggen Beleggen levert naar verwachting meer op dan sparen Een goed pensioen tegen een acceptabele premie Beleggen brengt wel risico s met zich mee De beleggingen kunnen in waarde dalen Daardoor kan de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar komen Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak meer op Het bestuur van PMT weegt binnen de kaders van wet en regelgeving het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af Op die manier zorgt PMT ervoor dat zij haar deelnemers een goed pensioen kan aanbieden tegen een acceptabele premie Risico en verwachtrendementafwegen Het prudente beleggingsbeleid van PMT sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden van PMT PMT stelt zich bij het beheer van het vermogen doorlopend de vragen Wat willen wij bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig Wat willen wij niet meemaken en welke risico s willen wij vermijden In het beleggingsbeleid staat hoe PMT met deze vragen om gaat Enkele uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn PMT neemt alleen risico als dit naar verwachting wordt beloond met een passend rendement PMT neemt niet meer risico dan nodig is om de pensioendoelstelling te bereiken De kosten van vermogensbeheer staan in relatie tot de meerwaarde PMT kiest voor transparantie en kostenefficiëntie PMT heeft in het Strategisch beleggingskader 2015 2020 vastgelegd wat de doelstelling van het beleggingsbeleid is en met welke beginselen en

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid (2016-01-05)
  Open archived version from archive