archive-nl.com » NL » B » BPMT.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Beleggingsbeleid Vermogensbeheer Vermogensbeheer PMT geeft verschillende vermogensbeheerders opdracht om een deel van het vermogen te beheren Voordat wordt besloten om via een bepaalde vermogensbeheerder te beleggen wordt een analyse gemaakt van de voor en nadelen van verschillende vermogensbeheerders Zo is bijvoorbeeld van belang dat de vermogensbeheerder laat zien dat er voldoende personeel in dienst is met de juiste kennis en ervaring PMT laat de vermogensbeheerders passief actief of beperkt actief beleggen Passief beheer De vermogensbeheerders krijgen de opdracht om een index die PMT selecteert zo goed mogelijk te volgen Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleggingen in aandelen in Europa De vermogensbeheerders voor deze beleggingscategorie volgen een aandelenindex die bestaat uit een groot aantal aandelen van grote en middelgrote bedrijven zo nauwkeurig mogelijk Deze vorm van vermogensbeheer is doorgaans mogelijk tegen lage kosten Actief beheer De vermogensbeheerder heeft tot op een bepaalde hoogte vrijheid om af te wijken van de index die PMT selecteert Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbeheerders die de portefeuille opkomende landen obligaties beheren Voor deze beleggingscategorie kijken de vermogensbeheerders onder meer naar de economische groei politieke situatie en financiële positie van een land om te beoordelen of het verstandig is om meer of juist minder te investeren in obligaties die het land uitgeeft Beperkt actief beheer Wanneer de vermogensbeheerder in beperkte mate vrijheid heeft om af te wijken van de index wordt dit beperkt actief beheer genoemd Beheerkosten en verwachtrendementafwegen PMT heeft een voorkeur voor passief beheer Omdat voor actief beheer een meer uitgebreide analyse van de beleggingen nodig is is deze

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid/vermogensbeheer (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  met het beleggingsbeleid Risico s van beleggen beperkt PMT door Het spreiden van de beleggingen Beleggingen reageren verschillend op veranderingen van de verwachte economische groei of rente Waar bijvoorbeeld belegging A in waarde daalt bij een afname van de economische groei heeft dit op belegging B geen effect De waarde van de beleggingsportefeuille wordt stabieler wanneer de beleggingen worden gespreid Dit geldt met name wanneer er beleggingen in de beleggingsportefeuille worden opgenomen waartussen de samenhang laag is De beleggingsportefeuille wordt gespreid over Beleggingscategorieën Regio s Sectoren Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers vermogensbeheerders Het afdekken van risico s Soms kan een risico geheel of gedeeltelijk worden weggenomen door een bepaalde belegging aan de beleggingsportefeuille toe te voegen Bijvoorbeeld om het renterisico te beperken PMT maakt gebruik van obligaties en renteswaps om het renterisico te beperken Bij een dalende rente wordt de stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd door een stijging van de waarde van de obligaties en rentederivaten Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Soorten beleggingsrisico s Het belangrijkste risico dat PMT loopt is het ontbreken van voldoende vermogen om aan de nominale pensioenverplichtingen te voldoen De volgende risico s zijn hierop van invloed Risico Wat betekent dit Hoe beperkt PMT het risico Renterisico Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Dit komt omdat de pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van een door de wetgever voorgeschreven rentevoet die deels gebaseerd is op de marktrente Als de pensioenverplichtingen in waarde stijgen terwijl de waarde van de beleggingsportefeuille gelijk blijft daalt de dekkingsgraad van het fonds Door het risico af te dekken met obligaties of rentederivaten Door beleggingen op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Aandelen en vastgoedrisico Als aandelen en of onroerend goed prijzen dalen daalt de waarde van de beleggingsportefeuille Door te spreiden binnen de aandelen en onroerend goed portefeuilles en alleen onroerend goed te selecteren dat aan bepaalde criteria voldoet Zo belegt PMT in Nederland alleen in vastgoedobjecten die op voorhand goed verhuurd zijn en waarvan de verwachting reëel is dat deze de komende jaren goed verhuurd blijven Valutarisico PMT belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in landen met een andere muntsoort zoals de Amerikaanse dollar de Japanse yen en het Britse pond Wanneer die valuta meer of minder waard worden ten opzichte van de euro heeft dat invloed op de waarde van de beleggingen in euro s Door het risico af te dekken met valuta derivaten Als de waarde van de buitenlandse valuta daalt stijgt de waarde van het valuta derivaat waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille niet of minder hard daalt Kredietrisico Wanneer de uitgevende instelling van een obligatie de lening en of de rente daarop niet kan terugbetalen leidt dit tot verlies voor PMT Daarnaast

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid/beleggingsrisico-s-beperken (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  beheersing van deze kosten is een belangrijk thema voor PMT Dit betekent niet dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn maar dat de kosten in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten De kosten en opbrengsten van vermogensbeheer in 2014 De kosten voor het vermogensbeheer voor PMT inclusief transactiekosten bedroegen in 2014 0 57 van de waarde van de beleggingen Dit betekent dat voor iedere 100 die PMT belegde 0 57 aan kosten voor het vermogensbeheer inclusief transactiekosten werd betaald Daar staat tegenover dat PMT over een periode van 5 jaar jaarlijks een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 10 4 behaalde oftewel 10 40 per 100 die werd geïnvesteerd PMT beheerst de kosten voor het vermogensbeheer door te letten op De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën PMT houdt bij de invulling van haar beleggingsportefeuille rekening met de relatie tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in staatsobligaties is goedkoop in verhouding tot de meeste andere beleggingen Toch is het niet verstandig om het volledige vermogen in staatsobligaties te investeren Het verwachte rendement op de lange termijn zou dan laag zijn en de spreiding beperkt De beleggingskeuzes die worden gemaakt binnen de verschillende beleggingscategorieën De keuzes die PMT maakt bij de invulling van de verschillende beleggingscategorieën zoals de keuze voor het aantal managers de indices die worden gevolgd en de beheervorm hebben invloed op de hoogte van de kosten voor het vermogensbeheer Ook hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in een bepaalde beleggingscategorie is mogelijk tegen lage kosten door een beursindex te volgen passief beheer Soms kunnen de verwachte beleggingsresultaten worden verhoogd of het risico worden verlaagd door afwijkingen van deze index toe te staan actief beheer PMT maakt alleen gebruik van actief beheer wanneer de extra kosten opwegen tegen

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingskosten (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  en formulieren Beleggen Hoe belegt PMT Beleggingen door PMT Beleggingsbeleid van PMT Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen Wat is verantwoord beleggen bij PMT Voorbeeld van verantwoord beleggen arbeidsomstandigheden PMT wil het geld dat werkgevers werknemers en gepensioneerden hebben gespaard op een verantwoorde manier beleggen Wij geloven dat bedrijven en organisaties die verantwoord met hun werknemers mensen en hun omgeving milieu omgaan op termijn de beste overlevingskansen hebben Dat vertaalt zich uiteindelijk in een goede aandeelhouderswaarde Daarom gaan wij met bedrijven en organisaties in gesprek over bijvoorbeeld hun strategie bestuursamenstelling of managementbeloning PMT heeft tien uitgangspunten bepaald waaraan de beleggingskeuzes worden getoetst Denk hierbij aan Het bijdragen aan een stabiele economie en duurzame economische groei Het eerbiedigen van inter nationale arbeidsnormen Het stimuleren van milieuvriendelijke technologieën Alle downloads Downloads Uitgangspunten voor verantwoord beleggen Extensie pdf Bestandsgrootte 74 KB Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2013 Extensie pdf Bestandsgrootte 47 474 KB Stembeleid PMT Extensie pdf Bestandsgrootte 126 KB Uitsluitingsbeleid PMT Extensie pdf Bestandsgrootte 291 KB Overzicht uitgesloten landen en uitgesloten aandelen en bedrijfsobligaties Extensie pdf Bestandsgrootte 32 KB Beleggen in Nederland Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen Ziek of arbeidsongeschikt Ontslag en werkloos Overlijden Verlof Trouwen en samenwonen Nieuwe baan

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/verantwoord-beleggen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Beleggen in Nederland Werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek hebben baat bij een gezonde Nederlandse economie Dit is gunstig voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid PMT staat daarom positief tegenover beleggen in Nederland PMT belegt ruim 15 van het vermogen in Nederland PMT belegt een relatief groot deel van de totale beleggingsportefeuille in Nederland Ruim 15 van het totale belegde vermogen is in Nederland belegd Staatsobligaties en vastgoed maken van deze beleggingen in Nederland veruit het grootste deel uit In 2013 heeft PMT besloten om de woningenportefeuille in Nederland substantieel verder uit te breiden Stabiele huurinkomstenmaken vastgoed een goede pensioenbelegging en stijgen bovendien voor een belangrijk deel mee met de inflatie In 2014 heeft PMT besloten om ook Nederlandse hypotheken toe te voegen aan de beleggingsportefeuille PMT stimuleertinvesteren in de Nederlandseeconomie Daarnaast is PMT mede oprichter en aandeelhouder van de Nederlandse Investeringsinstelling De Nederlandse Investeringsinstelling gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur onderwijs zorg woningbouw MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie Hoe helpt het beleggingsbeleid van PMT de Nederlandse economie vooruit Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/beleggen/verantwoord-beleggen/beleggen-in-nederland (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  voorbijgegaan dat het beleid zeer nadelig uitpakt voor pensioenfondsen waardoor het vertrouwen van een grote groep consumenten jong en oud wordt geschaad Door de lage rente groeit het vermogen van het fonds weliswaar maar de verplichtingen groeien nog harder waardoor de dekkingsgraad laag blijft en het gevoel van onzekerheid toeneemt Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de waarde van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen Het ECB beleid maakt het urgenter de boekhoudvoorschriften voor pensioenfondsen te herzien aldus Benne van Popta voorzitter van PMT Pensioenfonds Metaal en Techniek ultimo 2014 Dekkingsgraad op basis van 3 maands rentemiddeling ultimo 2014 103 Dekkingsgraad op basis van 12 maands dekkingsgraadmiddeling beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 104 Beleggingsrendement vierde kwartaal 2014 5 9 Beleggingsrendement ultimo 2014 20 6 Waardestijging vastrentende waarden door verdere rentedaling positieve ontwikkeling aandelen Het belegd vermogen is in het vierde kwartaal van 2014 met 3 3 miljard euro gestegen tot 58 5 miljard Pensioenverplichtingen namen door rentedaling met 3 2 miljard toe tot 56 9 miljard Door het relatief jonge deelnemersbestand is PMT extra gevoelig voor daling van de rente op onder andere langjarig Nederlandse staatsobligaties Wat heeft de rente met de dekkingsgraad te maken PMT heeft pensioenverplichtingen Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald aan de deelnemers Om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen belegt PMT het vermogen De verhouding tussen de pensioenverplichting en het belegde vermogen heet de dekkingsgraad De dekkingsgraad kan dus veranderen door een wijziging van de waarde van het belegd vermogen of een wijziging van de pensioenverplichting Een dalende markt rente vormt een risico voor PMT Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Daardoor heeft PMT meer vermogen nodig om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen Door beleggingen in de beleggingsportefeuille op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Wat heeft de markt rente met de pensioenverplichting te maken PMT heeft pensioenverplichtingen Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald Voor de pensioenen die PMT in de toekomst betaalt verplichtingen heeft PMT nu een bepaald vermogen nodig Het vermogen is lager dan de verplichtingen PMT gaat er vanuit dat rendement wordt gehaald op het vermogen Hoeveel vermogen PMT nu nodig heeft voor de verplichtingen wordt bepaald door een rentevoet De Nederlandsche Bank DNB bepaalt de rentevoet voor de pensioenfondsen Deze baseert DNB op de marktrente Omdat de marktrente elke dag verschilt verschilt ook elke dag het vermogen dat PMT nodig heeft Hoe hoger de marktrente nu is hoe minder vermogen op dit moment nodig is Andersom geldt ook als de martkrente omlaag gaat is nu meer vermogen nodig Let op de rekenrente die DNB voorschrijft zegt niets over het rendement dat PMT op het belegd vermogen haalt De rekenrente wordt alleen gebruikt om te bepalen welk vermogen het fonds nu nodig heeft om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/faq (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • PMT
  Het belang van een goede risicobeheersing is de afgelopen jaren verder toegenomen Vooral de zware economische omstandigheden vragen om steeds verdere verfijning van de beheersing van risico s In 2010 was verdere uitbouw van het beleid met betrekking tot risicomanagement een van de speerpunten In het voorjaar van 2010 is een risicomanager in dienst van het fonds getreden en werd in 2010 een vernieuwd integraal risicomanagementbeleid vastgesteld Een belangrijk onderdeel hiervan was dat het opnieuw herijken en waar nodig uitbreiden van de risicorapportages op het gebied van vermogensbeheer Naast de verdere detaillering van de risico informatie werd ook een overkoepelend risico dashboard ingevoerd om inzicht en bijsturing in de belangrijkste financiële risico s op totaal fondsniveau te verbeteren Compliance Onderdeel van het integrale risicomanagementbeleid is het Compliance Program waarin het geheel aan beleid svoornemens interne en externe regelgeving voor lichtingsactiviteiten en het monitoringprogramma ten aanzien van Compliance worden behandeld Belangrijke onderdelen hiervan zijn de Gedragscode en het Incidentenbeleid De Gedragscode en het Incidentenbeleid worden jaarlijks geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld Om invulling te geven aan de naleving van het Compliance Program en in het bijzon der de Gedragscode wordt door de compliance officer jaarlijks getoetst of de Gedrags code nageleefd wordt aan de hand van deze toetsing wordt een rapport opgesteld Jaarverslag 2010 Bestuursverslag 53 Bij pmt zijn deze activiteiten toegewezen aan een externe compliance officer te weten het Nederlands Compliance Instituut nci Bevordering deskundigheid Bevordering van de deskundigheid van het bestuur is een permanent aandachtspunt In het deskundigheidsplan van pmt worden middelen benoemd om dit te bewerk stelligen Ook in 2010 is het bestuur in de gelegenheid gesteld om seminars te bezoeken en vakliteratuur te raadplegen Daarnaast zijn tijdens vergaderingen externe deskundigen uitgenodigd om hun visie en advies ten aanzien van het herstel van pmt te geven Deze input is onder meer meegenomen in de evaluatie van het herstelplan Daarnaast is een aanzet gemaakt voor het updaten van het deskundigheidsplan van pmt Mede door het verschijnen van een beleidslijn van de toezichthouders dnb en afm en de adviezen van de pensioenfederatie op dit terrein wordt begin 2011 het deskundigheidsplan verder vernieuwd Ook zal het bestuur in het voorjaar van 2011 haar kennis testen via de periodieke kennisreflector Verzekeringstechnische risico s Onder de verzekeringstechnische risico s van het fonds vallen risico s die verband houden met het feit dat de demografische ontwikkeling afwijkt van de aannames en grondslagen bij de bepaling van de premiestelling en vaststelling van de verplichtin gen van het fonds Het belangrijkste verzekeringstechnische risico is de ontwikkeling van de levensverwachting De toenemende levensverwachting in Nederland brengt voor het fonds hogere lasten met zich mee De gemiddelde verwachte duur dat een deelnemer geniet van zijn pensioen neemt immers toe In hoofdstuk 5 Pensioenbeleid is vermeld dat pmt een eigen sterfteonderzoek heeft laten uitvoeren teneinde fondsspecifieke actuariële grondslagen te hanteren voor de waardering van de verplichtingen pmt houdt rekening met de levens erwachting van v de verschillende groepen deelnemers en pensioentrekkenden bij de vaststelling van de verplichtingen inclusief de verwachte toekomstige verbetering van overlevings kansen Overgang op de nieuwe actuariële grondslagen had een neerwaarts effect op de nominale dekkingsgraad van pmt van rond 4 Met deze nieuwe sterftegrondslagen wordt door pmt op verantwoorde wijze rekening gehouden met het verzekeringstechnisch risico Renterisico Het renterisico vormt een belangrijk risico voor de financiële positie van het fonds Sinds de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader ftk moet de waarde van de pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van de voor het fonds relevante actuele marktrente De marktrente schommelt echter sterk in de tijd Wanneer de rente daalt neemt de waarde van de pensioenverplichtingen toe Er moet bij een lagere rente dus meer vermogen worden gereserveerd om de toe omstige k pensioenen te dekken Het beleid met betrekking tot renteafdekking is in 2010 aangepast De rente afdekking is gedurende het jaar geleidelijk verhoogd tot uitein delijk circa 35 van het renterisico Dit beleid houdt in dat het fonds in beginsel voor 54 lgemene ontwikkelingen Bestuurlijke inrichting medezeggenschap en verantwoording Financieel overzicht Beleidskader A Pensioenbeleid Vermogensbeheer Integraal risicomanagement Uitbesteding Communicatie zo n 35 bescherming heeft tegen rentedaling Echter pmt heeft daardoor in dezelfde mate ook geen voordeel van rentestijging Het volledige verzekeren tegen een lage rente wordt als te duur ingeschat omdat dat op langere termijn ten koste gaat van de mogelijkheid tot indexatie van de pensioenaanspraken bij hoge rentes en inflatie Een renteafdekking van circa 35 leidt tot een evenwichtigere verdeling tussen de korte en lange termijn risico s op basis van het deelnemersprofiel Beleggingsrisico s Beleggingsbeleid spreiding van risico s Op strategisch niveau wordt een verdeling over diverse beleggingscategorieën voor de lange termijn gekozen Door middel van spreiding over deze categorieën wordt een zo hoog mogelijk rendement nagestreefd tegen zo beheerst mogelijke risico s gegeven de ambities van het fonds en de structuur van de verplichtingen Ook binnen de verschillende beleggingscategorieën vindt omwille van risicobeheersing een uitgebreide spreiding plaats zowel over verschillende wereldwijde regio s als over verschillende subcategorieën Aandelenrisico en vastgoedrisico Anders dan bijvoorbeeld het renterisico is het risico dat gelopen wordt op de aan elen en vastgoedportefeuille een bewust gekozen risico Dit risico levert het d fonds op de langere termijn naar verwachting extra rendement op De afgelopen tientallen jaren lieten dat ook zien Dit extra rendement zorgde in het verleden voor een betaalbaar pensioen voor de sector dat bovendien kon meegroeien met de stijging van de prijzen pmt beheerst het risico op aandelenbeleggingen onder meer door een uitgebreide spreiding over regio s en sectoren Het extra verwachte rende ment op aandelen blijft in de komende jaren noodzakelijk zeker om de komende jaren de reserves weer op het vereiste peil te brengen Ook om de ambities van pmt waar te kunnen maken waar het gaat om het laten meegroeien van de pensioenen met de stijgende prijzen is het verwachte extra rendement op aandelen nodig Voor het vastgoedrisico geldt in grote lijnen hetzelfde als voor het aandelenrisico al is het vastgoedrisico minder dominant aanwezig in de portefeuille door de geringere omvang van de vastgoedportefeuille Valutarisico pmt belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in landen met een andere munt soort zoals de Amerikaanse dollar de Japanse yen en het Britse pond Wanneer die valuta meer of minder waard worden ten opzichte van de euro heeft dat invloed op de waarde van de betreffende beleggingen uitgedrukt in euro s Het verwachte resultaat op deze koersschommelingen van vreemde valuta is naar verwachting op de lange termijn gelijk aan nul Op korte termijn is de waardeontwikkeling van vreemde valuta echter moeilijk te voorspellen en zeer beweeglijk Het fonds dekt daarom een groot deel van het valutarisico op de belangrijkste valuta structureel af In 2010 is er voor gekozen om het valutarisico binnen illiquide beleggingen waaronder vastgoed private equity en infrastructuur niet meer af te dekken vanwege het extra liquiditeits risico dat met de afdekking van het valutarisico gepaard gaat Jaarverslag 2010 Bestuursverslag 55 Kredietrisico Kredietrisico was ook in 2010 een prominent thema Kredietrisico kan in verschil lende gedaantes optreden Ten eerste treedt kredietrisico op wanneer een debiteur niet meer in staat is te voldoen aan zijn verplichting tot het betalen van rente over of aflossing van de aan hem verstrekte lening Dit type risico wordt voor een deel bewust door het fonds genomen omdat een hoger risico zich vertaalt in een hoger verwacht rendement pmt stelt uiteraard grenzen aan de mate waarin het fonds zich aan dit type risico mag blootstellen onder meer door een duidelijke maximering van de beleggingen per zogenoemde rating categorie Toch kunnen ook dan nog faillisse menten in de portefeuille voorkomen Een tweede manier waarop pmt wordt geconfronteerd met kredietrisico doet zich voor bij algemene wijzigingen in de zogenoemde credit spread Deze spread geeft aan welk extra rendement bovenop het rendement op relatief veilige staatsobligaties mag worden verwacht op leningen met een per definitie lagere kredietwaardigheid dan de staat De mate waarin risico wordt beloond is geen vast gegeven Op grond van de financiële problemen in Zuid Europese landen en het daarmee gepaard gaande fors hogere kredietrisico werd het landenbeleid binnen de vastrentende waarden portefeuille in de loop van 2010 aangepast Kern van dit nieuwe beleid is dat indien de spread van een vastrentende belegging boven een bepaalde veilige bandbreedte uitkomt deze belegging wordt afgebouwd Liquiditeitsrisico Onder normale omstandigheden speelt het liquiditeitsrisico voor pmt een beperkte rol Het fonds krijgt immers premies binnen die het volume van de lopende uitkerin gen overtreffen Een groot deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in liquide beleggingsinstrumenten die indien noodzakelijk op zeer korte termijn dagelijks kunnen worden verkocht De illiquide onderdelen van de portefeuille voornamelijk beleggingen in direct vastgoed en private equity hebben een bewust gekozen langere looptijd en zijn dus minder eenvoudig snel van de hand te doen In de afgelopen jaren is het gebruik van afgeleide instrumenten derivaten in de beleggingsporte feuille toegenomen Ook in 2010 was dit het geval voornamelijk als gevolg van de verhoging van de renteafdekking Belangrijk nadeel van het gebruik van afgeleide instrumenten is dat deze een groter liquiditeitsrisico met zich mee brengen pmt heeft in 2010 een vernieuwd liquiditeitsbeleid vastgesteld om deze omvangrijkere liquiditeitsrisico s goed te monitoren en te beheersen Grondstoffenrisico Grondstoffen ofwel commodities vormen een beleggingscategorie waarin veelal via afgeleide instrumenten index futures en of swaps wordt geïnvesteerd in energie dragers zoals olie en gas metalen edelmetalen en landbouwproducten Het grond stoffenrisico betreft het risico op fluctuaties in grondstoffenprijzen Binnen de porte euille grondstoffen is energie de belangrijkste component De beweeglijkheid f van energieprijzen houdt direct verband met de olieprijs De olieprijs is in de afgelopen jaren aan sterke schommelingen onderhevig geweest 56 lgemene ontwikkelingen Bestuurlijke inrichting medezeggenschap en verantwoording Financieel overzicht Beleidskader A Pensioenbeleid Vermogensbeheer Integraal risicomanagement Uitbesteding Communicatie 8 Uitbesteding pmt besteedt de uitvoering van de pensioenadministratie en het vermogensbeheer uit aan uitvoeringsorganisatie Mn Services n v Het bestuur van het fonds blijft ondanks deze uitbesteding volledig verantwoordelijk voor het beleid en toetst periodiek de uitvoering daarvan door de uitvoerder Het bestuursbureau van pmt controleert de kwaliteit van de uitvoering intensief Dat gebeurt aan de hand van peri odiek en ad hoc overleg en aan de hand van week maand en kwartaalrapportages volgens een vooraf vastgesteld format De bestuurlijke commissie uitbesteding toetst in het geval van voorgenomen uitbesteding van werkzaamheden of met alle relevante aspecten verbonden aan uitbesteding op adequate wijze rekening wordt gehouden Dit betreft zaken als het in kaart brengen van de risico s de beoordeling van de organisatie waaraan wordt uitbesteed is er sprake van een concrete juiste en volledige vastlegging van voor waarden in overeenkomsten en is de controle op de uitvoering in relatie tot gemaakte afspraken op adequate wijze vormgegeven De commissie uitbesteding bestaat uit zes leden van het bestuur pmt stelt hoge eisen aan integraal risicomanagement Daaruit vloeit voort dat ook veel aandacht uitgaat naar de interne risicobeheersing van de uitvoerder Mn Services n v Binnen de gehele organisatie van Mn Services n v zijn alle kern processen beschreven en de belangrijkste risico s en beheersingmaatregelen geïdentificeerd en bestudeerd Dit vindt plaats op basis van de vier risicocategorieën zoals die zijn verwoord door het Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission coso Het gaat om de categorieën strategische risico s operationele risico s de betrouw baarheid van financiële rapportages en compliance ofwel het naleven van de relevante wet en regelgeving Aan de hand van dit raamwerk heeft de uitvoerings organisatie een beheersomgeving ingericht De belangrijkste aspecten daarvan zijn integriteit en ethiek van de medewerkers en de organisatie als geheel een regeling voor klokkenluiders de toekenning van taken bevoegdheden en verantwoordelijk heden en een personeelsbeleid dat is gericht op aanname en behoud van integer handelend deskundig en ervaren personeel SAS70 Zowel het vermogensbeheer als de pensioenuitvoering die de uitvoeringsorganisatie voor pmt verzorgt zijn gecertificeerd volgens sas70 type II Deze certificering waar borgt dat de administratieve processen in opzet bestaan en werking voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen sas70 richt zich op de operationele processen De beoogde werking van de processen wordt getoetst met beheersmaatregelen wat resulteert in een voor pmt transparante bedrijfsvoering door de uitvoerder Jaarverslag 2010 Bestuursverslag 57 9 Communicatie De communicatie met alle belanghebbenden van pmt heeft in 2010 wederom voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de ontwikkelingen als gevolg van de financiële crisis en het verloop van het herstel van het fonds Ook in 2011 zal dit een belangrijk onderwerp zijn Daarnaast zal de uitwerking van het Pensioenakkoord in 2011 en de jaren daarna het belang van goede communicatie sterk doen toenemen Om inzicht te kunnen bieden in de zekerheden en onzekerheden van het pensioen en het vertrouwen in het collectieve systeem te behouden is goede communicatie een eerste vereiste Waar het gaat om communicatie over het stelsel en het bouwen aan vertrouwen in het collectieve pensioen werkt Pensioenfonds Metaal en Techniek nauw samen met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Pensioenfederatie Dit gebeurt ondermeer binnen de campagne Samen sta jij sterk een initiatief van de gezamen lijke Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen De ontwikkelingen op economisch vlak en die in de pensioensector hebben duidelijk gemaakt dat de beleving van pensioenen en pensioenfondsen onder deelnemers en het grote publiek totaal anders is dan tot voor enkele jaren geleden het geval was Men wil terecht weten hoe pmt het vermogen belegt hoe pmt wordt bestuurd en aan wie en op welke wijze pmt daarover verantwoording aflegt Op verschillende manieren geeft pmt gehoor aan deze wens eenvoudigweg omdat pmt vindt dat het fonds dat verschuldigd is aan al die mensen die iedere maand verplicht premie betalen Het bestuur van pmt hecht groot belang aan open communicatie en realiseert zich terdege dat daar nog ruimte voor verbetering is In het communicatiebeleid van het fonds voor 2010 en 2011 wordt nadrukkelijk benoemd dat pmt op een transparante toegankelijke en duidelijke wijze wil com municeren pmt kiest hierbij waar mogelijk voor het directe persoonlijke contact met deelnemers via de consulenten of aparte bijeenkomsten Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe pmt ervoor staat en wat dat betekent voor de pensioenen van deelnemers Deze bijeenkomsten werden altijd al goed bezocht maar de hoge opkomst in 2010 liet zien dat de behoefte aan contact en dialoog met het fonds duidelijk nog groter was dan voorheen Bij de 16 regionale gepensioneerden bijeenkomsten kwamen in 2010 meer dan 7000 gepensioneerden Pensioenconsulenten Buiten de individuele contacten die de servicedesk verzorgt voerden de pensioen consulenten van pmt in 2010 eerste één op één gesprekken met ongeveer 4500 unieke deelnemers Daarnaast hadden de consulenten zo n 8600 individuele con acten per t telefoon en e mail Tijdens 160 bedrijfsbezoeken in het hele land verzorgden de consulenten presentaties voor werkgevers en werknemers Ook verzorgden de consulenten presentaties voor derden zoals bijvoorbeeld vakbondsleden of personeelsafdelingen van werkgevers Op die manier bereikte pmt in 2010 nog eens bijna 2000 aanwezigen 58 lgemene ontwikkelingen Bestuurlijke inrichting medezeggenschap en verantwoording Financieel overzicht Beleidskader A Pensioenbeleid Vermogensbeheer Integraal risicomanagement Uitbesteding Communicatie Naast het belangrijke persoonlijke contact zette pmt in 2010 verschillende andere middelen in om deelnemers maar ook andere belanghebbenden inzicht te geven in de stand van zaken bij het fonds het beleid en de uitvoering daarvan Zo werd de nieuwe website www bpmt nl geïntroduceerd De site biedt een antwoord op vele vragen over het pensioen en actuele informatie over het fonds en geeft informatie over ondermeer het beleggingsbeleid en het beleid rondom verantwoord beleggen van pmt De website geeft verder toegang tot een in 2010 totaal vernieuwde pensioenplanner Deze planner geeft up to date inzicht in de opgebouwde pensioen aanspraken van deelnemers inclusief een netto indicatie Deelnemers hebben met de planner de mogelijkheid om met de pensioenleeftijd te schuiven en zo zelf te zien wat dat betekent voor de toekomstige uitkering Ook in overige communicatiemiddelen werden verbeterslagen gemaakt Zo werd in het Uniform Pensioenoverzicht upo voor het eerst de leeswijzer en het upo zelf geïntegreerd wat de overzichtelijkheid en leesbaarheid aanzienlijk verbeterde Uit panels met deelnemers bleek dat men het nieuwe upo waardeerde waarbij vooral de indicatie van het netto op te bouwen pensioen op prijs werd gesteld Jaarverslag 2010 Bestuursverslag 59 Jaarrekening 62 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring Balans per 31 december 2010 Activa x 1 miljoen euro 2009 Beleggingen Vastrentende waarden 1 20 469 18 384 Aandelen 2 8 552 7 891 Vastgoedbeleggingen 3 4 228 3 660 Alternatieve beleggingen 4 3 880 3 251 Derivaten 5 655 704 Totaal beleggingen 6 37 784 33 890 Vorderingen uit hoofde van beleggingen 7 198 151 Overige vorderingen en overlopende activa 8 122 114 Liquide middelen 9 392 158 38 496 34 313 2010 2009 Totaal activa Passiva x 1 miljoen euro Algemene reserve 10 1 242 9 Voorziening pensioenverplichtingen 11 38 824 33 064 Pensioenvermogen 12 37 582 33 073 Verplichtingen uit hoofde van beleggingen 13 849 1 181 Overige schulden en overlopende passiva 14 65 59 38 496 34 313 Totaal passiva Jaarverslag 2010 Jaarrekening 63 Staat van baten en lasten 2010 x 1 miljoen euro 2009 Baten Premiebijdragen 15 1 935 1 840 Beleggingsopbrengsten 16 3 854 4 301 Inkomende waardeoverdrachten 17 20 77 Overige baten 18 29 43 5 838 6 261 1 252 1 189 Totaal baten Lasten Uitkeringen 19 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen 20 Pensioenopbouw 1 218 Toeslagen 1 379 2 Rentetoevoeging 5 440 Toekenning overgangsregelingen 410 432 1 176 1 265 1 199 Wijziging marktrente 3 558 2 321 Schattingswijziging 1 462 422 26 76 113 36 Onttrekking voor uitkeringen ijziging uit hoofde van W waardeoverdrachten Overige mutaties Totaal mutatie voorziening pensioenverplichtingen Uitgaande waardeoverdrachten 5 760 21 88 1 2 Pensioenuitvoeringskosten 22 51 55 Overige lasten 23 25 30 7 089 1 188 1 251 5 073 Totaal lasten Saldo van baten en lasten Het saldo van baten en lasten over 2010 is volledig onttrokken aan de algemene reserve 64 alans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf B Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring Kasstroomoverzicht 2010 x 1 miljoen euro 2009 Pensioenactiviteiten Ontvangen premies Van herverzekeraars ontvangen uitkeringen Ontvangsten wegens overgenomen verplichtingen Betaalde pensioenuitkeringen Afkopen 1 913 1 840 8 7 49 27 1 231 1 169 18 18 Uitgaven wegens overgedragen verplichtingen 1 2 Betaalde premies herverzekeringen 8 15 Betaalde pensioenuitvoeringskosten 53 54 8 9 Overige mutaties Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten 667 625 Beleggingsactiviteiten Verkopen en aflossingen van beleggingen Verkopen uit hoofde van valutamanagement Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 23 560 33 909 100 659 112 718 1 062 972 Aankopen van beleggingen 26 344 34 749 Aankopen uit hoofde van valutamanagement 99 475 113 318 Betaalde kosten van vermogensbeheer Overige mutaties 80 52 67 101 Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten 551 621 Mutatie in geldmiddelen 116 4 De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de volgende balansposten Liquide middelen 392 158 Verplichtingen aan bancaire instellingen 118 0 Stand per einde boekjaar 274 158 Stand per einde vorig boekjaar 158 154 Mutatie in geldmiddelen 116 4 Jaarverslag 2010 Jaarrekening 65 Algemene toelichting Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grond slagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarreke ning zoals deze zijn vermeld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bw en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving rj in het bijzonder Richtlijn 610 Pensioen fondsen Schattingswijziging waardering pensioenverplichtingen Nieuwe AG Prognosetafel Op grond van regelgeving in de Pensioenwet en het ftk dient de waardering van de pensioenverplichtingen plaats te vinden op basis van marktwaarde Vanaf eind 2010 zijn de overlevingskansen ontleend aan de pmt generatietafel pmt2010 Dit is een fondsspecifieke afleiding van de ag Prognosetafel 2010 2060 van het Actuarieel Genootschap Tot 31 december 2010 waren de overlevingskansen afgeleid van de ag Prognosetafel 2005 2050 en een opslag van 1 3 procent voor de verzwaring van de sterftetrend Door de aanpassing stijgt de voorziening pensioenverplichtingen met 1 462 miljoen euro Grondslagen voor de balans Algemene waardering De beleggingen zijn gewaardeerd op marktwaarde tenzij hierna anders is vermeld Per categorie is aangegeven hoe deze waarde is bepaald De overige balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld Alle bedragen in de balans luiden in miljoenen euro s Omrekeningskoersen In de balans zijn alle niet euro bedragen naar euro s omgerekend tegen de valuta koersen aan het einde van het jaar Beleggingen De beleggingen zijn gerubriceerd naar de aard van de financiële instrumenten In de toelichting is de aansluiting op de indeling volgens het strategisch beleggings beleid van het fonds weergegeven Deze laatste indeling is gehanteerd in de kerncij fers en het bestuursverslag De beleggingen zijn inclusief de beleggingen voor risico van deelnemers aan het vrijwillige product Pensioenbeleggen In de toelichting op de balans 6 is de splitsing van het totaal belegd vermogen in beleggingen voor risico van het pensioenfonds respectievelijk voor risico van deelnemers vermeld 66 alans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf B Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring Vastrentende waarden De post vastrentende waarden bestaat uit bligaties leningen op schuldbekentenis en andere waardepapieren met een O variabele of vaste rente Hierbij zijn ook inflatiedekkende contracten verantwoord articipaties in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden P eposito s D Obligaties leningen en andere waardepapieren Obligaties zijn gewaardeerd tegen de biedkoers op balansdatum inclusief de lopende interest ultimo jaar Leningen op schuldbekentenis en inflatie dekkende contracten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van de contante waarde van toekom stige kasstromen Beleggingsinstellingen Participaties in beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de beurskoers bied op balansdatum Voor niet aan een beurs genoteerde fondsen betreft het de actuele waarde op basis van de door de vermogensbeheerder van dat fonds laatste afgegeven intrinsieke waarde zijnde een benadering van de reële waarde Deposito s Deposito s zijn gewaardeerd tegen reële waarde op balansdatum Aandelen Onder de post aandelen zijn verantwoord Beursgenoteerde aandelen Participaties in beleggingsinstellingen die beleggen in aandelen Beursgenoteerde aandelen zijn gewaardeerd tegen de slotkoers op balansdatum Aan deze beurswaarde worden de ultimo jaar betaalbaar gestelde maar nog niet ontvangen dividenden toegevoegd Niet aan een beurs genoteerde aandelenfondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde op basis van de door de vermogensbeheerder van dat fonds laatste afgegeven intrinsieke waarde zijnde een benadering van de reële waarde Onder de aandelen is tevens opgenomen de deelneming in Mn Services n v Waardering vindt plaats tegen netto vermogenswaarde conform artikel 379 bw 2 Omdat er geen sprake is van overheersende zeggenschap heeft geen consolidatie plaatsgevonden Vastgoedbeleggingen Onder de post vastgoedbeleggingen zijn opgenomen Directe vastgoedbeleggingen ndirecte vastgoedbeleggingen I De vastgoedbeleggingen in ontwikkeling zijn van te verwaarlozen betekenis en worden om die reden niet apart toegelicht maar verantwoord bij directe vastgoed beleggingen Jaarverslag 2010 Jaarrekening 67 Directe vastgoedbeleggingen De waardering van directe vastgoedbeleggingen vindt plaats tegen marktwaarde op basis van de contante waarde van toekomstige kasstromen Hierbij wordt veronder steld dat het desbetreffende object aan het einde van het tiende jaar wordt verkocht Een uitzondering betreft woningen Hierbij wordt óf de eerder vermelde methode gebruikt van verkoop na afloop bij tien jaar doorexploiteren óf uitponden dat wil zeggen het verkopen van de woningen in een periode van tien jaar volgens een vooraf bepaald schema Deze methodiek is in overeenstemming met de richtlijnen van roz ipd Alle directe vastgoedbeleggingen worden jaarlijks extern getaxeerd Ultimo verslagjaar is 100 procent van de directe vastgoedbeleggingen gewaardeerd op grond van een externe taxatie Indirecte vastgoedbeleggingen De indirecte vastgoedbeleggingen betreffen de participaties in vastgoed aatschap m pijen of vastgoedbeleggingsinstellingen Deze aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde gebaseerd op de beurskoers per balansdatum inclusief de ultimo jaar toegezegde maar nog niet verrekende dividenden Ook de belangen in niet beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen of vastgoedbeleggingsinstellingen zijn onder deze post opgenomen Waardering daarvan vindt plaats tegen de netto vermogenswaarde Deze is gebaseerd op de ultimo jaaropgave van de fondsmanager of indien die niet beschikbaar is een gefundeerde inschatting op basis van marktanalyse door de fiduciaire vermogensbeheerder Mn Services n v Alternatieve beleggingen Onder de alternatieve beleggingen zijn opgenomen Private Equity en Hedge Funds Private Equity en Hedge Funds worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde zijnde een benaderde marktwaarde Bij afwezigheid van een ultimo jaaropgave van de fondsmanager maakt de fiduciaire vermogensbeheerder Mn Services n v een gefundeerde inschatting op basis van marktanalyse Derivaten Derivaten zijn financiële instrumenten die zijn afgeleid van meer traditionele produc ten als aandelen en obligaties Het betreft valutatermijncontracten interest rate swaps futures swaptions credit default swaps contracts for differences en commo dities De ultimo jaar bestaande rechten en verplichtingen worden per derivatencontract gesaldeerd Positieve posities uit hoofde van derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder derivaten Negatieve posities uit hoofde van derivaten contracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder verplichtingen uit hoofde van de beleggingen Onder deze laatste post zijn ook creditposities uit hoofde van credit support annexen csa verantwoord De nominale waarde van derivaten geeft het bedrag aan waarover het contract is afgesloten De marktwaarde is de waarde als het contract ultimo jaar zou worden 68 alans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf B Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring verkocht of teruggedraaid De waarde wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen De csa contracten hebben betrekking op derivatencontracten De openstaande vorderingen en verplichtingen van de derivatencontracten worden maandelijks per tegenpartij gesaldeerd Bij een saldo boven de contractueel vastgestelde grens wordt er onderpand gestort door c q ontvangen van de tegenpartij De ultimo jaar bestaan de rechten en verplichtingen worden per tegenpartij gesaldeerd waarbij een positief saldo per tegenpartij op de debetzijde van de balans terechtkomt en een negatief saldo per tegenpartij op de creditzijde van de balans onder verplichtingen uit hoofde van beleggingen Vorderingen uit hoofde van beleggingen De post vorderingen uit hoofde van beleggingen betreft vooral de waarde van onder handen beleggingstransacties Overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen en overlopende activa omvatten onder meer de te vorderen premiebijdragen op werkgevers De te vorderen premies zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid Tevens zijn onder de overige vorderingen en overlopende activa twee langlopende vorderingen opgenomen Het betreft een annuïtaire vordering die is gewaardeerd tegen de aflossingswaarde volgens de afgesproken annuïteit en een achtergestelde lening aan de deelneming Mn Services n v die gewaardeerd is tegen de aflossings waarde welke gelijk is aan de nominale waarde Liquide middelen De liquide middelen betreffen positieve rekening courantposities bij bancaire instellingen die zijn gewaardeerd tegen nominale waarde Pensioenvermogen Het pensioenvermogen is volledig beschikbaar voor de uitvoering van de pensioen regeling Het pensioenvermogen bestaat uit de algemene reserve en de voorziening pensioenverplichtingen Voorziening pensioenverplichtingen De omvang van de voorziening pensioenverplichtingen wordt gebaseerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige uitkeringen Deze zijn gebaseerd op de ultimo verslagjaar opgebouwde pensioenen van de actieven slapers en pensioen gerechtigden alsmede de totaal te bereiken pensioenopbouw van arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw alsmede het ten behoeve van pensioenbeleggen opgebouwde kapitaal van de actieven De voorziening voor pensioenbeleggen is gelijk aan de som van de bij pmt aangehouden saldi per deelne mer Jaarverslag 2010 Jaarrekening 69 Rekenrente Voor de rekenrente wordt uitgegaan van de actuele rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank Overlevingskansen De overlevingskansen zijn ontleend aan de pmt generatietafel pmt2010 Dit is een fondsspecifieke afleiding van de ag Prognosetafel 2010 2060 van het Actuarieel Genootschap Veronderstellingen partnerpensioen Bij de berekening van de voorziening voor het partnerpensioen wordt verondersteld dat een gewezen deelnemer bij overlijden vóór pensioeningang altijd een partner heeft Voor gepensioneerden wordt alleen een voorziening voor het partnerpensioen bere kend indien en zolang zij een partner hebben Met betrekking tot de voorziening van het partnerpensioen wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is dan de vrouw Arbeidsongeschiktheid Voor de arbeidsongeschikte deelnemers in het eerste of tweede ziektejaar wordt een voorziening gevormd voor het premievrijstellingsrisico Deze voorziening is gelijk aan twee maal 0 4 procent van de premiegrondslag voor ouderdoms en partnerpensioen Omdat de wachttijd in de Wet Inkomen op Arbeid wia twee jaar is worden er twee jaarpremies voorzien Voor arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet wordt voorzichtigheidshalve verondersteld dat zij niet zullen revalideren Om die reden wordt de contante waarde van de in de toekomst te verwerven aanspra ken nu reeds als voorziening opgenomen Toeslagen De per 1 januari van het volgende jaar toegezegde toeslagen op de aanspraken zijn opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen Dekking excassokosten Ter dekking van excassokosten van ingegane pensioenen is in de voorziening pensioenverplichtingen een opslag van 1 65 procent opgenomen Risico s en herverzekering pmt draagt alle risico s voor de basisregeling ouderdoms partner en vroeg pensioen voor eigen rekening Het overlijdensrisico van het anw Pensioen is volledig herverzekerd Tijdens de uitkeringsperiode worden alle risico s gedragen door het fonds Tijdens de opbouwperiode liggen risico s waaronder het rendementsrisico van pensioenbeleggen bij de deelnemer Bij pensionering wordt het saldo omgezet in pensioenaanspraken waarna alle risico s worden gedragen door het fonds 70 alans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf B Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring Algemene reserve De algemene reserve dient als buffer ter dekking van algemene risico s zoals het risico van een toenemende levensverwachting van de deelnemers Tevens dient de algemene reserve als buffer voor opvang van jaarlijkse schommelingen in de baten en lasten vooral de beleggingsopbrengsten Ultimo 2010 is de algemene reserve negatief De positieve ontwikkeling van het belegd vermogen tot het hoogste vermogen van pmt in de historie was niet vol doende om het effect van de rentevoet ten behoeve van de verplichtingen op te vangen In 2009 heeft pmt een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank Ultimo 2010 ligt de ontwikkeling voor op het herstelplanpad Grondslagen voor de staat van baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben tenzij anders vermeld Alle bedragen in de staat van baten en lasten luiden in miljoenen euro s Omrekeningskoersen De ontvangsten en uitgaven in de loop van het jaar worden omgerekend tegen de dagkoers Valutaresultaten zijn verantwoord onder de beleggingsopbrengsten Premiebijdragen Als premiebijdragen is vermeld het totaal van de in het verslagjaar gefactureerde premies rekening houdend met per balansdatum nog te factureren premies Beleggingsopbrengsten Onder de beleggingsopbrengsten zijn opgenomen de directe en de indirecte beleggings pbrengsten onder aftrek van de kosten van vermogensbeheer Tevens zijn o opgenomen de koersresultaten op de beleggingen voor risico van deelnemers aan het vrijwillige product Pensioenbeleggen Deze beleggingsopbrengsten voor risico van deelnemers zijn in de toelichting op de staat van baten en lasten apart vermeld Directe beleggingsopbrengsten Als directe beleggingsopbrengsten zijn verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen interest netto huren en dergelijke de in het verslagjaar gedeclareerde dividenden inclusief stockdividend Indirecte beleggingsopbrengsten Als indirecte beleggingsopbrengsten zijn verantwoord alle gerealiseerde en onge realiseerde resultaten Jaarverslag 2010 Jaarrekening 71 Kosten vermogensbeheer Onder de kosten van vermogensbeheer zijn opgenomen de aan beleggingsactiviteiten toe te rekenen kosten Performance vergoedingen zijn verrekend met de indirecte beleggingsopbrengsten Inkomende en uitgaande waardeoverdrachten De bij overdrachten van pensioenen bepaalde overdrachtswaarden van de indivi duele waardeoverdrachten zijn gebaseerd op de wettelijke berekenings rondslagen g Voor collectieve waardeoverdrachten zijn de overdrachtswaarden gebaseerd op grondslagen van pmt De waardeoverdrachten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin de bij behorende pensioenaanspraken zijn verwerkt Uitkeringen De uitkeringen pensioenen betreffen de opeisbare uitkeringen inzake het ouderdoms pensioen vervroegd ouderdomspensioen partnerpensioen vroegpensioen en de afkopen Mutatie voorziening pensioenverplichtingen Ten aanzien van toeslagen en wijziging van de rentevoet wordt de marktrente ultimo verslagjaar gehanteerd Voor alle overige mutatiesoorten van de voorziening pensioenverplichtingen geldt de marktrente primo verslagjaar De omrekening van de waarde van de verplichtingen naar de marktwaarde ultimo verslagjaar wordt gerealiseerd via de post wijziging marktrente Pensioenuitvoeringskosten Voor pensioenuitvoeringskosten die hun oorsprong in het verleden hebben maar waarvan de uitgaven pas in de toekomst zullen plaatsvinden is een reservering getroffen Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit pensioen en beleggingsactiviteiten De aan en verkopen uit hoofde van valutamanagement zijn in het kasstroomoverzicht afzonder lijk van de overige aan en verkopen van beleggingen verantwoord De geldmiddelen bestaan uit de mutatie van de posten Liquide middelen en Schulden bij bancaire instellingen als onderdeel van Verplichtingen uit hoofde van beleggin gen De mutaties in het kasstroomoverzicht zijn indirect afgeleid uit de staat van baten en lasten en de balansmutaties 72 alans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Risicoparagraaf B Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Actuariële analyse Niet in de balans opgenomen vorderingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Controleverklaring Actuariële verklaring Risicoparagraaf In het bestuursverslag is ingegaan op de strategische en operationele risico s en op het beleid ter beheersing van de risico s Onderstaand wordt meer kwantitatieve informatie betreffende de risico s weergegeven Solvabiliteitsrisico Het belangrijkste risico voor fonds en deelnemers betreft het solvabiliteitsrisico ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen Indien de solvabiliteit van pmt zich negatief ontwikkelt bestaat het risico dat het fonds de premie moet verhogen dat er geen ruimte is voor volledige toeslagverlening en dat er geen volledige uitkering mogelijk is Voldoende vermogen houdt niet alleen in dat het vermogen ten minste gelijk is aan de verplichtingen Er moet ook sprake zijn van een toereikende algemene reserve voor het opvangen van tegenvallers Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten maar ook met actuariële zaken zoals de levensverwachting van deelnemers of de inflatie bij oplopende inflatie nemen de kosten toe om de pensioenen waardevast te houden De Nederlandsche Bank dnb heeft als toezichthouder een standaardmethode vastgesteld om te toetsen of in het fonds voldoende vermogen aanwezig is om beschermd te zijn tegen genoemde risico s In de standaardmethode wordt elk risico omgerekend naar een bepaalde vermogenseis De combinatie van deze factoren geeft de vereiste solvabiliteit Omdat de risico s onderling gecorreleerd zijn sommige risico s zullen zich simultaan manifesteren terwijl andere risico s dat nu juist niet doen vindt nog een aftrek vanwege diversificatie plaats Op grond van het standaard risicomodel bepaalt pmt het geldende vereiste eigen vermogen Het toepassen van het standaard risicomodel leidt tot een adequate inschatting van het totale risicoprofiel van pmt Als norm hanteert pmt hierbij de werkelijke asset mix van de beleggingen op balansdatum Daarnaast is het vereiste eigen vermogen te bepalen op grond van de strategische asset mix Voor pmt geldt het volgende vereiste eigen vermogen als percentage van de pensioenverplichtingen Totaal vereist eigen vermogen percentage van voorziening pensioenverplichting Op basis van asset mix 2010 2009 werkelijke 19 9 21 3 strategische 22 5 20 7 Jaarverslag 2010 Jaarrekening 73 Op basis van het standaard risicomodel heeft pmt ultimo 2010 op basis van de werkelijke asset mix een vereist vermogen van 7 728 miljoen euro van de voorziening pensioenverplichtingen 2009 7 046 miljoen euro Het vereiste eigen vermogen per eind 2010 op basis van de strategische asset mix bedraagt 8 724 miljoen euro 2009 6 853 miljoen euro Als buffer ten behoeve van het solvabiliteitsrisico hanteert pmt het bedrag op grond van de werkelijke asset mix norm Vanuit prudentieel oogpunt wordt het bedrag op grond van de strategische asset mix als buffer gehanteerd indien deze hoger is dan die op grond van de werkelijke asset mix Ultimo 2010 is het als buffer gehanteerde vereiste eigen vermogen 8 724 miljoen euro

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/jaarverslag-2010/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  31 januari 2014 Voorkeur voor zekerheid 23 januari 2014 Verkiezingen vertegenwoordiging pensioengerechtigden in bestuur PMT 16 januari 2014 Mijn PMT weer toegankelijk 8 januari 2014 Premie franchise en opbouwpercentage 2014 13 december 2013 Premie PMT blijft gelijk 3 december 2013 Mijn PMT tijdelijk beperkt toegankelijk 26 november 2013 Dekkingsgraad november 2013 104 1 19 november 2013 Dekkingsgraad oktober 2013 104 1 19 november 2013 Overgangsregelingen PMT 85 toegekend 12 november 2013 Kwartaalcijfers Q3 2013 PMT 16 oktober 2013 Dekkingsgraad september 2013 101 5 8 oktober 2013 Kosten pensioenbeheer bij PMT gedaald 1 oktober 2013 Twitterspreekuur is geopend 1 oktober 2013 Twitterspreekuur 1 2 en 3 oktober 26 september 2013 Dekkingsgraad augustus 2013 97 8 24 september 2013 Online onderzoek risicobereidheid van start 16 september 2013 Dekkingsgraad juli 2013 98 2 19 augustus 2013 VPL regeling bij PMT 16 augustus 2013 Mijn PMT op 7 september niet bereikbaar 15 augustus 2013 Meer risico of meer zekerheid 12 augustus 2013 PMT kwartaalcijfers juni 2013 18 juli 2013 Dekkingsgraad juni 2013 96 3 18 juli 2013 PMT investeert in Nederland 8 juli 2013 Overgangsregelingen 2014 toegekend 3 juli 2013 Nieuwe contactgegevens voor uw pensioenadministratie 1 juli 2013 Jaarverslag PMT 2012 20 juni 2013 Dekkingsgraad mei 2013 98 1 19 juni 2013 PMT legt verlaging pensioenen uit 19 juni 2013 Pensioenuitkeringen overgemaakt 27 mei 2013 Storing in betalingsverkeer 24 mei 2013 Dekkingsgraad april 2013 101 3 7 mei 2013 Kwartaalcijfers Q1 2013 PMT 18 april 2013 Dekkingsgraad maart 2013 101 1 8 april 2013 Dekkingsgraad februari 2013 98 5 25 maart 2013 Rectificatie Pensioenjournaal 20 maart 2013 PMT Verlagingscalculator 25 februari 2013 Pensioenverlaging PMT 6 3 1 februari 2013 Factor A op UPO 1 februari 2013 Netto pensioen in januari lager 25 januari 2013 Overheidsmaatregelen lager pensioen 15 januari 2013 Mogelijk één pensioenregeling Metaalsector 15 januari 2013 65 in 2013 Eenmalig lagere uitkering 14 januari 2013 Korting begin februari bekend 9 januari 2013 PMT in top 10 pensioenfondsen met duurzaam beleggingsbeleid 19 december 2012 PMT premie franchise en indexatie 2013 17 december 2012 Korting waarschijnlijk herstel PMT onvoldoende 18 oktober 2012 Reactie PMT op uitzending Radar 16 oktober 2012 Dekkingsgraad september 2012 91 2 5 oktober 2012 2 5 kosten in pensioenpremie bij PMT 2 oktober 2012 Reactie PMT op voorstel ministerie SZW 24 september 2012 Dekkingsgraad augustus 2012 85 7 19 september 2012 Dekkingsgraad juli 2012 85 3 9 augustus 2012 Dekkingsgraad juni 2012 84 4 9 augustus 2012 Tweede kwartaal 2012 Kortingen nagenoeg zeker 19 juli 2012 Belegging in Finmeccanica 18 juli 2012 Eerste Kamer stemt in met verhogen AOW leeftijd 11 juli 2012 Veranderingen rond vervroegd ouderdomspensioen 25 juni 2012 Overgangsregelingen 2013 toegekend 22 juni 2012 PMT Jaarverslag 2011 21 juni 2012 Dekkingsgraad mei 2012 88 8 20 juni 2012 Dekkingsgraad april 2012 87 8 8 mei 2012 Begrotingsakkoord 2013 over AOW 27 april 2012 Inge van den Doel hoofd vermogensbeheer PMT 17 april 2012 Dekkingsgraad maart 2012 87 7 10 april 2012 telefoonstoring Vodafone 4 april 2012 Deel start en

  Original URL path: https://www.bpmt.nl/actueel/archief (2016-01-05)
  Open archived version from archive