archive-nl.com » NL » B » BPMT.NL

Total: 256

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  PMT Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid van PMT De pensioendoelstelling van PMT bestaat uit De toezegging van een nominaal pensioen het pensioen stijgt niet mee met de prijzen De ambitie van een waardevast pensioen het pensioen stijgt wel mee met de prijzen Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het van belang om voldoende rendement op het vermogen te behalen Rendement behalen kan door sparen of beleggen Beleggen levert naar verwachting meer op dan sparen Een goed pensioen tegen een acceptabele premie Beleggen brengt wel risico s met zich mee De beleggingen kunnen in waarde dalen Daardoor kan de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar komen Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak meer op Het bestuur van PMT weegt binnen de kaders van wet en regelgeving het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af Op die manier zorgt PMT ervoor dat zij haar deelnemers een goed pensioen kan aanbieden tegen een acceptabele premie Risico en verwachtrendementafwegen Het prudente beleggingsbeleid van PMT sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar de risicobereidheid onder deelnemers en gepensioneerden van PMT PMT stelt zich bij het beheer van het vermogen doorlopend de vragen Wat willen wij bereiken en hoeveel risico is hiervoor nodig Wat willen wij niet meemaken en welke risico s willen wij vermijden In het beleggingsbeleid staat hoe PMT met deze vragen om gaat Enkele uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn PMT neemt alleen risico als dit naar verwachting wordt beloond met een passend rendement PMT neemt niet meer risico dan nodig is om de pensioendoelstelling te bereiken De kosten van vermogensbeheer staan in relatie tot de meerwaarde PMT kiest voor transparantie en kostenefficiëntie PMT heeft in het Strategisch beleggingskader 2015 2020 vastgelegd wat de doelstelling van het beleggingsbeleid is en met welke beginselen en

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Beleggingsbeleid Vermogensbeheer Vermogensbeheer PMT geeft verschillende vermogensbeheerders opdracht om een deel van het vermogen te beheren Voordat wordt besloten om via een bepaalde vermogensbeheerder te beleggen wordt een analyse gemaakt van de voor en nadelen van verschillende vermogensbeheerders Zo is bijvoorbeeld van belang dat de vermogensbeheerder laat zien dat er voldoende personeel in dienst is met de juiste kennis en ervaring PMT laat de vermogensbeheerders passief actief of beperkt actief beleggen Passief beheer De vermogensbeheerders krijgen de opdracht om een index die PMT selecteert zo goed mogelijk te volgen Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleggingen in aandelen in Europa De vermogensbeheerders voor deze beleggingscategorie volgen een aandelenindex die bestaat uit een groot aantal aandelen van grote en middelgrote bedrijven zo nauwkeurig mogelijk Deze vorm van vermogensbeheer is doorgaans mogelijk tegen lage kosten Actief beheer De vermogensbeheerder heeft tot op een bepaalde hoogte vrijheid om af te wijken van de index die PMT selecteert Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbeheerders die de portefeuille opkomende landen obligaties beheren Voor deze beleggingscategorie kijken de vermogensbeheerders onder meer naar de economische groei politieke situatie en financiële positie van een land om te beoordelen of het verstandig is om meer of juist minder te investeren in obligaties die het land uitgeeft Beperkt actief beheer Wanneer de vermogensbeheerder in beperkte mate vrijheid heeft om af te wijken van de index wordt dit beperkt actief beheer genoemd Beheerkosten en verwachtrendementafwegen PMT heeft een voorkeur voor passief beheer Omdat voor actief beheer een meer uitgebreide analyse van de beleggingen nodig is is deze

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid/vermogensbeheer (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  met het beleggingsbeleid Risico s van beleggen beperkt PMT door Het spreiden van de beleggingen Beleggingen reageren verschillend op veranderingen van de verwachte economische groei of rente Waar bijvoorbeeld belegging A in waarde daalt bij een afname van de economische groei heeft dit op belegging B geen effect De waarde van de beleggingsportefeuille wordt stabieler wanneer de beleggingen worden gespreid Dit geldt met name wanneer er beleggingen in de beleggingsportefeuille worden opgenomen waartussen de samenhang laag is De beleggingsportefeuille wordt gespreid over Beleggingscategorieën Regio s Sectoren Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers vermogensbeheerders Het afdekken van risico s Soms kan een risico geheel of gedeeltelijk worden weggenomen door een bepaalde belegging aan de beleggingsportefeuille toe te voegen Bijvoorbeeld om het renterisico te beperken PMT maakt gebruik van obligaties en renteswaps om het renterisico te beperken Bij een dalende rente wordt de stijging van de waarde van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd door een stijging van de waarde van de obligaties en rentederivaten Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Soorten beleggingsrisico s Het belangrijkste risico dat PMT loopt is het ontbreken van voldoende vermogen om aan de nominale pensioenverplichtingen te voldoen De volgende risico s zijn hierop van invloed Risico Wat betekent dit Hoe beperkt PMT het risico Renterisico Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Dit komt omdat de pensioenverplichtingen worden berekend aan de hand van een door de wetgever voorgeschreven rentevoet die deels gebaseerd is op de marktrente Als de pensioenverplichtingen in waarde stijgen terwijl de waarde van de beleggingsportefeuille gelijk blijft daalt de dekkingsgraad van het fonds Door het risico af te dekken met obligaties of rentederivaten Door beleggingen op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Aandelen en vastgoedrisico Als aandelen en of onroerend goed prijzen dalen daalt de waarde van de beleggingsportefeuille Door te spreiden binnen de aandelen en onroerend goed portefeuilles en alleen onroerend goed te selecteren dat aan bepaalde criteria voldoet Zo belegt PMT in Nederland alleen in vastgoedobjecten die op voorhand goed verhuurd zijn en waarvan de verwachting reëel is dat deze de komende jaren goed verhuurd blijven Valutarisico PMT belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in landen met een andere muntsoort zoals de Amerikaanse dollar de Japanse yen en het Britse pond Wanneer die valuta meer of minder waard worden ten opzichte van de euro heeft dat invloed op de waarde van de beleggingen in euro s Door het risico af te dekken met valuta derivaten Als de waarde van de buitenlandse valuta daalt stijgt de waarde van het valuta derivaat waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille niet of minder hard daalt Kredietrisico Wanneer de uitgevende instelling van een obligatie de lening en of de rente daarop niet kan terugbetalen leidt dit tot verlies voor PMT Daarnaast

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingsbeleid/beleggingsrisico-s-beperken (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  beheersing van deze kosten is een belangrijk thema voor PMT Dit betekent niet dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn maar dat de kosten in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten De kosten en opbrengsten van vermogensbeheer in 2014 De kosten voor het vermogensbeheer voor PMT inclusief transactiekosten bedroegen in 2014 0 57 van de waarde van de beleggingen Dit betekent dat voor iedere 100 die PMT belegde 0 57 aan kosten voor het vermogensbeheer inclusief transactiekosten werd betaald Daar staat tegenover dat PMT over een periode van 5 jaar jaarlijks een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 10 4 behaalde oftewel 10 40 per 100 die werd geïnvesteerd PMT beheerst de kosten voor het vermogensbeheer door te letten op De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën PMT houdt bij de invulling van haar beleggingsportefeuille rekening met de relatie tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in staatsobligaties is goedkoop in verhouding tot de meeste andere beleggingen Toch is het niet verstandig om het volledige vermogen in staatsobligaties te investeren Het verwachte rendement op de lange termijn zou dan laag zijn en de spreiding beperkt De beleggingskeuzes die worden gemaakt binnen de verschillende beleggingscategorieën De keuzes die PMT maakt bij de invulling van de verschillende beleggingscategorieën zoals de keuze voor het aantal managers de indices die worden gevolgd en de beheervorm hebben invloed op de hoogte van de kosten voor het vermogensbeheer Ook hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten risico en verwacht rendement Voorbeeld beleggen in een bepaalde beleggingscategorie is mogelijk tegen lage kosten door een beursindex te volgen passief beheer Soms kunnen de verwachte beleggingsresultaten worden verhoogd of het risico worden verlaagd door afwijkingen van deze index toe te staan actief beheer PMT maakt alleen gebruik van actief beheer wanneer de extra kosten opwegen tegen

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/beleggingskosten (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  en formulieren Beleggen Hoe belegt PMT Beleggingen door PMT Beleggingsbeleid van PMT Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen Wat is verantwoord beleggen bij PMT Voorbeeld van verantwoord beleggen arbeidsomstandigheden PMT wil het geld dat werkgevers werknemers en gepensioneerden hebben gespaard op een verantwoorde manier beleggen Wij geloven dat bedrijven en organisaties die verantwoord met hun werknemers mensen en hun omgeving milieu omgaan op termijn de beste overlevingskansen hebben Dat vertaalt zich uiteindelijk in een goede aandeelhouderswaarde Daarom gaan wij met bedrijven en organisaties in gesprek over bijvoorbeeld hun strategie bestuursamenstelling of managementbeloning PMT heeft tien uitgangspunten bepaald waaraan de beleggingskeuzes worden getoetst Denk hierbij aan Het bijdragen aan een stabiele economie en duurzame economische groei Het eerbiedigen van inter nationale arbeidsnormen Het stimuleren van milieuvriendelijke technologieën Alle downloads Downloads Uitgangspunten voor verantwoord beleggen Extensie pdf Bestandsgrootte 74 KB Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2013 Extensie pdf Bestandsgrootte 47 474 KB Stembeleid PMT Extensie pdf Bestandsgrootte 126 KB Uitsluitingsbeleid PMT Extensie pdf Bestandsgrootte 291 KB Overzicht uitgesloten landen en uitgesloten aandelen en bedrijfsobligaties Extensie pdf Bestandsgrootte 32 KB Beleggen in Nederland Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen Ziek of arbeidsongeschikt Ontslag en werkloos Overlijden Verlof Trouwen en samenwonen Nieuwe baan

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/verantwoord-beleggen (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Vermogensbeheer van PMT Beleggingsrisico s beperken Beleggingskosten Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Veelgestelde vragen Downloads Pensioen123 Inloggen Ik ben werknemer geweest Mijn PMT Bekijk online uw persoonlijke pensioenopbouw uw pensioen of uitkeringsoverzicht of gebruik de pensioenplanner voor een berekening of het aanvragen van uw pensioen DIRECT NAAR MIJN PMT Ik ben werkgever Inzendportaal nl Gebruik deze tool voor mutaties in het dienstverband of voor aan en afmeldingen van uw werknemers DIRECT NAAR INZENDPORTAAL NL PMT Online Bekijk online de gegevens van uw werknemers uw bedrijf de combinota en raadpleeg de status van uw mutaties DIRECT NAAR PMT ONLINE Over PMT Hoe belegt PMT Verantwoord beleggen Beleggen in Nederland Beleggen in Nederland Werknemers en werkgevers in de Metaal en Techniek hebben baat bij een gezonde Nederlandse economie Dit is gunstig voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid PMT staat daarom positief tegenover beleggen in Nederland PMT belegt ruim 15 van het vermogen in Nederland PMT belegt een relatief groot deel van de totale beleggingsportefeuille in Nederland Ruim 15 van het totale belegde vermogen is in Nederland belegd Staatsobligaties en vastgoed maken van deze beleggingen in Nederland veruit het grootste deel uit In 2013 heeft PMT besloten om de woningenportefeuille in Nederland substantieel verder uit te breiden Stabiele huurinkomstenmaken vastgoed een goede pensioenbelegging en stijgen bovendien voor een belangrijk deel mee met de inflatie In 2014 heeft PMT besloten om ook Nederlandse hypotheken toe te voegen aan de beleggingsportefeuille PMT stimuleertinvesteren in de Nederlandseeconomie Daarnaast is PMT mede oprichter en aandeelhouder van de Nederlandse Investeringsinstelling De Nederlandse Investeringsinstelling gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur onderwijs zorg woningbouw MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie Hoe helpt het beleggingsbeleid van PMT de Nederlandse economie vooruit Ik ben werknemer geweest Bijna met pensioen

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/beleggen/verantwoord-beleggen/beleggen-in-nederland (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  voorbijgegaan dat het beleid zeer nadelig uitpakt voor pensioenfondsen waardoor het vertrouwen van een grote groep consumenten jong en oud wordt geschaad Door de lage rente groeit het vermogen van het fonds weliswaar maar de verplichtingen groeien nog harder waardoor de dekkingsgraad laag blijft en het gevoel van onzekerheid toeneemt Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de waarde van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen Het ECB beleid maakt het urgenter de boekhoudvoorschriften voor pensioenfondsen te herzien aldus Benne van Popta voorzitter van PMT Pensioenfonds Metaal en Techniek ultimo 2014 Dekkingsgraad op basis van 3 maands rentemiddeling ultimo 2014 103 Dekkingsgraad op basis van 12 maands dekkingsgraadmiddeling beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 104 Beleggingsrendement vierde kwartaal 2014 5 9 Beleggingsrendement ultimo 2014 20 6 Waardestijging vastrentende waarden door verdere rentedaling positieve ontwikkeling aandelen Het belegd vermogen is in het vierde kwartaal van 2014 met 3 3 miljard euro gestegen tot 58 5 miljard Pensioenverplichtingen namen door rentedaling met 3 2 miljard toe tot 56 9 miljard Door het relatief jonge deelnemersbestand is PMT extra gevoelig voor daling van de rente op onder andere langjarig Nederlandse staatsobligaties Wat heeft de rente met de dekkingsgraad te maken PMT heeft pensioenverplichtingen Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald aan de deelnemers Om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen belegt PMT het vermogen De verhouding tussen de pensioenverplichting en het belegde vermogen heet de dekkingsgraad De dekkingsgraad kan dus veranderen door een wijziging van de waarde van het belegd vermogen of een wijziging van de pensioenverplichting Een dalende markt rente vormt een risico voor PMT Als de rente daalt stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen Daardoor heeft PMT meer vermogen nodig om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen Door beleggingen in de beleggingsportefeuille op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd Hierdoor daalt de dekkingsgraad bij een dalende rente minder snel Wat heeft de markt rente met de pensioenverplichting te maken PMT heeft pensioenverplichtingen Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald Voor de pensioenen die PMT in de toekomst betaalt verplichtingen heeft PMT nu een bepaald vermogen nodig Het vermogen is lager dan de verplichtingen PMT gaat er vanuit dat rendement wordt gehaald op het vermogen Hoeveel vermogen PMT nu nodig heeft voor de verplichtingen wordt bepaald door een rentevoet De Nederlandsche Bank DNB bepaalt de rentevoet voor de pensioenfondsen Deze baseert DNB op de marktrente Omdat de marktrente elke dag verschilt verschilt ook elke dag het vermogen dat PMT nodig heeft Hoe hoger de marktrente nu is hoe minder vermogen op dit moment nodig is Andersom geldt ook als de martkrente omlaag gaat is nu meer vermogen nodig Let op de rekenrente die DNB voorschrijft zegt niets over het rendement dat PMT op het belegd vermogen haalt De rekenrente wordt alleen gebruikt om te bepalen welk vermogen het fonds nu nodig heeft om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/faq (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
  één keer op de titel of op de afbeelding van het document te klikken Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Pensioenregeling in het kort 2015 271 KB Pensioenregeling in het kort 2015 Link Bestel Test brochure 140 KB Link Bestel Pensioenregeling in het kort 2015 271 KB Pensioenregeling in het kort 2015 Test brochure 140 KB Bent u een werknemer gepensioneerd of werkgever Maak je keuze Werknemer Gepensioneerd Werkgever Voor deelnemers Voor werkgevers Formulieren Reglement en beleid Pensioenjournaal Jaarverslagen Other languages Leeswijzers Brochures algemeen Brochures in detail TOON ALLES Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Het PMT pensioen 0 B Voor werkgevers in de Metaal Techniek 1 3 5 10 15 20 25 Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Er zijn geen downloads gevonden in deze categorie Link Bestel Aantal Het PMT pensioen 0 B Voor werkgevers in de Metaal Techniek 1

  Original URL path: http://www.bpmt.nl/downloads (2016-01-05)
  Open archived version from archive