archive-nl.com » NL » B » BSGR.NL

Total: 460

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BSGR Internet :: Waardepeildatum
  Digitale balie Bedrijven Waardepeildatum De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR stelt de WOZ waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar Dit is de waardepeildatum De WOZ waarde voor belastingjaar 2014 heeft dus 1 januari 2013 als waardepeildatum Toestandsdatum Als er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak zoals bouw verbouw wijziging van bestemming of afbraak wordt de

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/woz/waardepeildatum.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • BSGR Internet :: Waardebepaling
  ook wel modelmatige waardebepaling genoemd WOZ waarde De door de computer bepaalde waarden worden door de BSGR uitgebreid gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd Daarna wordt de WOZ waarde vastgesteld en via de WOZ beschikking aan de eigenaar bekendgemaakt De WOZ waarde geldt voor 1 belastingjaar het volgende jaar ontvangt u een nieuwe WOZ beschikking Niet eens met de WOZ waarde Ondanks de zorgvuldige analyse van marktgegevens registratie van objectkenmerken en controle van de getaxeerde waarde kan het zijn dat u het niet eens bent met de WOZ waarde In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde Waardebepaling van niet woningen Alle panden die niet in de categorie woning vallen worden niet woningen genoemd Bij niet woningen wordt onderscheid gemaakt tussen courante en niet courante objecten Voorbeelden van courante objecten zijn kantoren bedrijfspanden en winkels Voorbeelden van incourante objecten zijn ziekenhuizen en scholen De waardebepaling van courante en niet courante niet woningen gebeurt op een andere manier dan de waardebepaling van woningen Courante niet woningen De waarde in het economische verkeer voor courante niet woningen wordt bepaald met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode Net als bij woningen wordt er vanuit gegaan dat het object onmiddellijk vrij opleverbaar is vrij is van belemmeringen op eigen grond staat en direct in gebruik wordt genomen onder marktconforme voorwaarden Bovendien wordt uitgegaan van een verkoop onder optimale omstandigheden zodat de waarde in het economische verkeer gelijk is aan de hoogst haalbare verkoopprijs Bij de huurwaardekapitalisatiemethode wordt aan de diverse gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter bruto vloeroppervlakte BVO toegekend die vervolgens worden gekapitaliseerd Deze toegekende huurwaarden zijn afgeleid van de binnen de gemeente gerealiseerde huurprijzen van vergelijkbare objecten die op of rond de waardepeildatum zijn verhuurd of verkocht Hierbij is onder andere rekening gehouden met de ligging kwaliteit doelmatigheid aanwezige voorzieningen en de grootte van

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/woz/waardebepaling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Belang van de WOZ-waarde
  waarde De WOZ waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting Daarnaast is de WOZ waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen zoals de inkomstenbelasting eigenwoningforfait erf en schenkbelasting en vennootschapsbelasting Belang Alleen de personen die belasting betalen over een bepaalde onroerende zaak hebben belang bij het weten van de WOZ waarde en het inzien van het taxatieverslag Om deze reden kan de

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/woz/belang-van-de-woz-waarde.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Taxatieverslag
  de eisen die de Waarderingskamer stelt aan taxatieverslagen in het kader van de Wet WOZ Kenmerken In ieder geval staat in het taxatieverslag de aard van het object vrijstaande woning rijtjeshuis enzovoorts vermeld Verder is het bouwjaar en de grootte van het object op het taxatieverslag te binden Daarnaast wordt eventueel melding gemaakt van bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling Vergelijking Verder geeft het taxatieverslag inzicht in

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/woz/taxatieverslag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Tenaamstelling
  als een onroerende zaak meerdere eigenaren heeft bepalen we wie de aanslag op naam krijgt aan de hand van aanwijsrichtlijnen Gebruikersbelastingen Gebruikersbelastingen zoals de zuiveringsheffing afvalstoffenheffing en rioolheffing worden door de BSGR opgelegd aan de bewoner die het langst op het adres ingeschreven staat Als 2 of meer personen op de zelfde datum zijn ingeschreven krijgt de oudste bewoner de aanslag Eigenarenbelastingen Eigenarenbelastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing eigenaren worden opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar of beperkt gerechtigde bij vruchtgebruik opstal of erfpacht Als er meerdere eigenaren zijn wordt de aanslag volgens onderstaande volgorde opgelegd aan degene die ook gebruiker is van de woning of het bedrijfspand degene die het grootste aandeel heeft in het eigendom degene die een natuurlijk persoon is geen rechtspersoon de oudste in leeftijd degene die bij de BSGR als genothebbende of gebruiker bekend is degene die als eerstgenoemde eigenaar geregistreerd staat bij Kadaster VOF CV of maatschap Als u deel uitmaakt van een VOF CV of maatschap kan het zijn dat u een belastingaanslag op uw naam ontvangt die te maken heeft met de uitoefening van uw bedrijf Dit komt doordat de BSGR

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/aanslagbiljet/tenaamstelling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Onderdelen van het aanslagbiljet
  te plakken 2 tenaamstelling en adressering de naam van de degene aan wie de aanslag is opgelegd en het adres dat van diegene bij de BSGR bekend is 3 subjectnummer het subjectnummer is het unieke nummer waarmee u bij de BSGR bekend staat Houd dit nummer bij de hand als u contact opneemt met de BSGR en vermeld het in alle berichten die u de BSGR stuurt zodat onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn 4 BSN BSN is kort voor burgerservicenummer Uw BSN helpt ons om gegevens uit te wisselen met de Gemeentelijke Basisadministratie GBA Zo zijn wij snel op de hoogte als u bijvoorbeeld bent verhuisd Soms vragen onze medewerkers naar uw BSN om er zeker van te zijn dat zij de juiste persoon voor zich hebben 5 aanslagnummer het aanslagnummer is een uniek nummer voor uw aanslagbiljet U moet het aanslagnummer vermelden als betalingskenmerk en als u bezwaar maakt 6 dagtekening de dagtekening is de datum waarop de aanslag officieel aan u is opgelegd Als u een bezwaarschrift wilt indienen moet dat uiterlijk 6 weken na de dagtekening door de BSGR zijn ontvangen 7 vervaldag de vervaldag is de uiterste betaaldatum van de aanslag Als u na deze datum betaalt kan de BSGR invorderingsmaatregelen nemen Deze brengen extra kosten met zich mee 8 jaar dit is het belastingjaar waarvoor u wordt aangeslagen De BSGR mag aanslagen opleggen tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht dus u kunt een aanslag krijgen voor voorgaande belastingjaren 9 aanslagbedrag het aanslagbedrag is het totaalbedrag van de aanslag In de kolom hieronder staan de bedragen van de afzonderlijke belastingsoorten 10 soort belasting in deze kolom staat voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen De belastingsoorten zijn onderverdeeld in gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 11 periode het tijdvak of tijdstip

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/aanslagbiljet/onderdelen-van-het-aanslagbiljet.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: BSGR in het kort
  Katwijk Leiden Oegstgeest Voorschoten Wassenaar en Zoeterwoude Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten Deelnemers De BSGR heeft begin 2011 haar eerste aanslagbiljetten verstuurd Op dat moment had de BSGR 7 deelnemers het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Gouda Leiden Oegstgeest Voorschoten Wassenaar en Zoeterwoude Op 1 januari 2013 zijn daar 2 gemeenten bijgekomen Bodegraven Reeuwijk en Katwijk Werkgebied

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/aanslagbiljet/bsgr-in-het-kort.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Lokale heffingen
  de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR een aanslag waterschapsbelastingen een aanslag gemeentelijke belastingen of een combinatie van beide Woont u in de gemeente Gouda Katwijk Leiden Oegstgeest Voorschoten Wassenaar of Zoeterwoude dan krijgt u van de BSGR een gecombineerde aanslag met zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen Als u in een andere gemeente dan hierboven genoemd maar wel binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland woont ontvangt u van de BSGR alleen

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/aanslagbiljet/lokale-heffingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive