archive-nl.com » NL » B » BSGR.NL

Total: 460

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BSGR Internet :: Gemeente Wassenaar
  20 voor elke volgende hond 159 84 per kennel 170 16 Onroerende zaakbelasting gebruikersbelasting 0 1951 van de WOZ waarde eigenarenbelasting woning 0 1200 van de WOZ waarde eigenarenbelasting niet woning 0 2437 van de WOZ waarde Precariobelasting Tarieventabel precariobelasting Reinigingsrechten Tarieventabel reinigingsheffingen Rioolheffing Voor woningen waterverbruik tot en met 80 m 3 118 92 waterverbruik boven 80 m 3 118 92 1 50 extra per m 3 Voor niet

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/tarieven/gemeente-wassenaar.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • BSGR Internet :: Gemeente Zoeterwoude
  verzamelcontainer restafval per kwartaal 13 65 verzamelcontainer GFT per kwartaal 4 00 Bedrijfsinvesteringszone bijdrage Grote Polder WOZ waarde tot 60 000 0 00 WOZ waarde 60 000 tot 100 000 450 00 WOZ waarde 100 000 tot 500 000 900 00 WOZ waarde 500 000 tot 1 000 000 1 350 00 WOZ waarde 1 000 000 tot 5 000 000 1 800 00 WOZ waarde 5 000 000 tot

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/tarieven/gemeente-zoeterwoude.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Hoogheemraadschap Rijnland
  watervergunning voor Het onttrekken van grondwater voor bouwputten sleufbemalingen en industriële doeleinden 1 250 Grote uitbreidingsplannen waarvan het waterhuishoudkundig opnieuw in te richten gebied groter is dan 2 hectare 2 5 hectare 750 5 10 hectare 1 250 10 15 hectare 2 500 15 20 hectare 3 750 20 25 hectare 5 000 25 30 hectare 6 250 30 35 hectare 7 500 35 40 hectare 8 750 45 50 hectare 10 000 50 55 hectare 11 250 55 en meer hectare 12 500 Profiel en aswijziging waterkering waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt 1 250 Grote infrastructurele werken wegen spoorlijnen tunnels hoofdtransportleidingen voor gas vloeistoffen of elektriciteit die door de kern en beschermingszones van watergangen en keringen lopen e d en bouwprojecten deels binnen de kern en beschermingszone van waterkeringen vanaf 500 m 2 1 000 plus voor elke 100 m 2 extra een bedrag van 500 tot een maximum van 30 000 Toeslag voor de complexiteit van een werk voor zover voor dat werk een contra expertise vereist is volgens raming Watersysteemheffing ingezetenen gebruikers 102 91 gebouwd eigenaren 0 0277 van de WOZ waarde ongebouwd natuurterrein 4 00 per hectare verharde openbare wegen 303 08 per hectare

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/tarieven/hoogheemraadschap-rijnland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Betalingsmogelijkheden
  op tijd en voorkomt u dat u een aanmaning krijgt Met acceptgirokaarten Bij de meeste aanslagen stuurt de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR 2 acceptgirokaarten mee Als u wilt betalen met de acceptgirokaarten hoeft u de acceptgirokaarten alleen te ondertekenen en naar uw bank te sturen Lees meer over betalen met acceptgirokaarten Via doorlopende SEPA incasso Met een doorlopende SEPA incasso machtigt u de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR om aanslagbedragen periodiek van uw rekening af te schrijven Dat is makkelijk want u betaalt altijd op tijd zonder dat u er omkijken naar heeft De afschrijvingen worden aan het einde van de maand gedaan De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag Aanvragen U kunt op verschillende manieren een doorlopende SEPA incasso aanvragen via onze Digitale balie u heeft daarvoor uw DigiD inloggegevens nodig door middel van het insturen van een ingevuld en ondertekend reactieformulier dat bij elke aanslag wordt meegestuurd schriftelijk stuur uw aanvraag naar BSGR Postbus 1141 2302 BC Leiden Vermeld de volgende gegevens uw naam uw burgerservicenummer het rekeningnummer waarvan de afschrijvingen gedaan mogen worden uw handtekening U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag Lees meer over betalen via doorlopende SEPA incasso Via

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/betalen/betalingsmogelijkheden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Acceptgirokaarten
  in 2 termijnen te betalen Daarom is op beide acceptgirokaarten de helft van het totale aanslagbedrag afgedrukt en hebben beide kaarten een andere vervaldag U mag de acceptgirokaarten natuurlijk ook tegelijkertijd naar uw bank sturen Doe dit altijd vóór de vervaldag van de aanslag Geen acceptgirokaarten bij aanslag Zitten er geen acceptgirokaarten in de envelop bij uw aanslagbiljet Dan heeft u in het verleden wellicht een machtiging voor automatische incasso

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/betalen/acceptgirokaarten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Doorlopende SEPA-incasso
  uw aanvraag Aantal termijnen Het aantal maandelijkse termijnen waarin het aanslagbedrag wordt afgeschreven is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag Als het aanslagbedrag minder is dan 75 of meer dan 5 000 wordt deze in 2 termijnen afgeschreven Is het bedrag van de aanslag tussen de 75 en 5 000 dan wordt het in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven als u dat binnen een maand na aanslagoplegging heeft aangevraagd Wanneer u later een doorlopende SEPA incasso heeft aangevraagd dan zal de incasso lopen over de resterende termijnen Uitzonderingen De aanslag afvalstoffenheffing Zoeterwoude Diftar wordt afgeschreven in 2 gelijke termijnen Aanslagen precariobelasting toeristenbelasting marktgelden haven en bruggelden reinigingsrechten en begraafrechten worden in 1 termijn afgeschreven Leges en parkeerbelasting kunnen niet geïncasseerd worden hierbij moet u zelf voor de betaling zorgen Dat kan via de meegestuurde acceptgirokaart overschrijving of betaling via pin aan de balie op ons kantoor Afschrijvingen De afschrijvingen worden aan het einde van de maand gedaan De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag Het is niet mogelijk om de bedragen op een ander moment te laten afschrijven Rekeningnummer wijzigen U kunt het rekeningnummer waarvan uw aanslagen worden afgeschreven wijzigen via onze Digitale balie of schriftelijk Bij de Digitale balie logt u in met uw DigiD Vervolgens gaat u naar Zelf regelen en Persoonsgegevens wijzigen Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen moet u tenminste de volgende gegevens vermelden uw naam uw burgerservicenummer BSN het oude en nieuwe rekeningnummer uw handtekening U krijgt een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd Stopzetten Wilt u niet langer gebruikmaken van automatische incasso U kunt u de automatische incasso stopzetten via onze Digitale balie of schriftelijk Bij de Digitale balie logt u in met uw DigiD Vervolgens gaat u naar Zelf regelen en Automatische incasso

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/betalen/doorlopende-sepa-incasso.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Te laat met betalen
  balie Bedrijven Te laat met betalen Door op tijd te betalen voorkomt u dat u een aanmaning krijgt Hoe later u betaalt hoe hoger de extra kosten oplopen Betaal dus altijd vóór de vervaldag van de aanslag Betalingsregeling Als u de aanslag niet in een keer of via de resterende incassotermijnen kunt betalen kunt u vragen om een betalingsregeling Invorderingsrente De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR berekent invorderingsrente als u na

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/betalen/te-laat-met-betalen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Uitstel van betaling
  Doorlopende SEPA incasso Te laat met betalen Betalingsregeling Uitstel van betaling Geld terug Kwijtschelding Dwanginvordering Bezwaar en beroep Wijziging situatie Digitale balie Bedrijven Uitstel van betaling Er zijn 2 situaties waarin u uitstel van betaling kunt krijgen als u een kwijtscheldingsverzoek heeft ingediend of als u bezwaar heeft gemaakt en in uw bezwaarschrift om uitstel van betaling heeft gevraagd Als u moeite heeft om de belastingaanslag te betalen kunt u

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/betalen/uitstel-van-betaling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •