archive-nl.com » NL » B » BSGR.NL

Total: 460

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BSGR Internet :: Gemeente Zoeterwoude
  de hoogte van de aanslag wordt bepaald en eventuele bijzonderheden Waterschapsbelastingen De aanslagen voor de gemeente Zoeterwoude worden door de BSGR zo veel mogelijk gecombineerd met de waterschapsbelastingen Tarieven Voor een overzicht van de tarieven van alle belastingen in uw gemeente gaat u naar tarieven Zoeterwoude Dinsdag 24 maart 2015 WOZ spreekuur in Zoeterwoude Op de laatste zaterdag van februari vallen de belastingaanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen weer op de deurmat bij de meeste woningen in Zoeterwoude Bij deze aanslag hoort ook de WOZ beschikking Dit is een officiële bekendmaking van de WOZ waarde Sinds 2011 worden deze belastingaanslagen met daarop de WOZ beschikking vermeld verstuurd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR De BSGR kreeg de afgelopen jaren veel vragen over de totstandkoming van de WOZ waarde van woningen Daarom wordt op dinsdagavond 24 maart 2015 in het gemeentehuis van Zoeterwoude een WOZ spreekuur gehouden Woningeigenaren die vragen hebben over de WOZ waarde van hun woning kunnen dan het gesprek aangaan Hiervoor moet wel een afspraak worden gemaakt Vragen worden beantwoord De spreekuuravond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Zoeterwoude Het spreekuur is bedoeld voor woningeigenaren die vragen hebben over de WOZ waarde van hun eigen woning Op

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/info-per-gemeente-of-waterschap/gemeente-zoeterwoude.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • BSGR Internet :: Hoogheemraadschap van Rijnland
  droge voeten schoon water Werkgebied Het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda en wordt in het westen begrensd door de Noordzee Dit gebied is 1100 vierkante kilometer groot en er wonen ruim 1 3 miljoen mensen Taken Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer welke taken het hoogheemraadschap van Rijnland met uw belastinggeld uitvoert Als u op de afbeelding klikt

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/informatie-per-gemeente/hoogheemraadschap-van-rijnland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Gemeentelijke belastingen
  kan via onze Digitale balie De BSGR heft hondenbelasting namens de gemeenten Bodegraven Reeuwijk Gouda Katwijk Oegstgeest Voorschoten en Wassenaar De tarieven verschillen per gemeente Gemeenten laten regelmatig huis aan huis controleren of er honden aanwezig zijn die niet zijn aangegeven Omhoog Wat zijn leges Leges zijn vergoedingen voor de kosten voor een product dat u bij een gemeente aanvraagt of voor een dienst die u door een gemeente of waterschap laat uitvoeren U kunt hierbij denken aan het verstrekken van vergunningen reisdocumenten of gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR heft leges namens de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland De tarieven verschillen per dienst of product Omhoog Wat zijn marktgelden Marktgelden zijn een belasting voor het innemen van een plaats op een markt De aanslag wordt opgelegd aan de vergunninghouder of degene die een standwerkersplaats inneemt De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR heft marktgelden namens de gemeenten Gouda en Katwijk De tarieven verschillen per gemeente Omhoog Wat is een navorderingsaanslag Een navorderingsaanslag wordt opgelegd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR als is gebleken dat er minder belasting is opgelegd dan had gemoeten Een navorderingsaanslag mag alleen worden opgelegd als sprake is van een nieuw feit of kennelijke fout Het gaat om informatie waarvan men bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee men redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn Ook voor de belastingplichtige moet het redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout gemaakt is De afwijking moet minimaal 30 zijn Tot uiterlijk vijf jaar na het belastingjaar kan een navorderingsaanslag opgelegd worden Wat is onroerende zaakbelasting Onroerende zaakbelasting OZB is een belasting voor huis en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden De OZB bestaat uit 2 soorten belasting een eigenaren en een gebruikersbelasting De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een woning bedrijfspand of andere onroerende zaak De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand gebruikt gebruikers van woningen betalen geen OZB Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de WOZ waarde vast Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen Omhoog Wat is parkeerbelasting Parkeerbelasting moet u betalen als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verschuldigd is Als u te weinig of geen parkeerbelasting parkeergeld betaalt kunt u een naheffingsaanslag parkeerbon krijgen De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR verstuurt namens de gemeenten Gouda en Katwijk enige tijd nadat de parkeerbon is uitgeschreven een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting De hoogte van de naheffingsaanslag is afhankelijk van de parkeerlocatie Meer informatie leest u bij tarieven Omhoog Wat is precariobelasting Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond De voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is en die kan

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/gemeentelijke-belastingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Betalen
  afvalstoffenheffing Zoeterwoude Diftar wordt afgeschreven in 2 gelijke termijnen aanslagen precariobelasting toeristenbelasting marktgelden haven en bruggelden en begraafrechten worden afgeschreven in 1 termijn leges en parkeerbelasting kunnen niet automatisch geïncasseerd worden Ook het moment van verwerking van uw machtiging kan invloed hebben op het aantal termijnen Dit gaat het snelst als u uw machtiging afgeeft via onze Digitale balie Omhoog Kan ik het aanslagbedrag in 1 keer van mijn rekening laten schrijven via doorlopende SEPA incasso Nee het is niet mogelijk om het aanslagbedrag in 1 keer van uw rekening te laten schrijven via doorlopende SEPA incasso Als u in 1 keer wilt betalen kunt het bedrag elektronisch overschrijven naar IBAN NL96BNGH0285145355 ten name van de BSGR in Leiden Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk Omhoog Wanneer worden de afschrijvingen gedaan De afschrijvingen worden aan het einde van de maand gedaan De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag Het is niet mogelijk om de bedragen op een ander moment te laten afschrijven Omhoog Kan er op een andere dag geïncasseerd worden Nee helaas is het niet mogelijk om uw incassotermijn op een andere dag te laten afschrijven Omhoog Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen U kunt uw rekeningnummer wijzigen via onze Digitale balie of schriftelijk Bij de Digitale balie logt u in met uw DigiD Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen kunt u gebruikmaken van ons wijzigingsformulier rekeningnummer of u kunt een brief schrijven waarin u tenminste de volgende gegevens vermeldt uw naam uw burgerservicenummer BSN het oude en nieuwe rekeningnummer uw handtekening Als u een doorlopende SEPA incasso voorheen automatische incasso heeft krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd Heeft u geen doorlopende SEPA incasso dan krijgt u geen schriftelijke bevestiging U kunt de status van uw wijziging controleren in onze Digitale balie Omhoog Hoe kan ik de doorlopende SEPA incasso stopzetten U kunt de doorlopende SEPA incasso voorheen automatische incasso stopzetten via onze Digitale balie of schriftelijk Als u uw doorlopende SEPA incasso schriftelijk wilt stopzetten moet u in uw brief tenminste de volgende gegevens vermelden uw naam uw burgerservicenummer BSN uw handtekening U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beëindiging Als er nog een aanslagbedrag openstaat moet u zelf zorgen voor de betaling hiervan Omhoog Wat is een stornering Een stornering is de terugboeking van een automatische afschrijving Een stornering kan verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening Als een afschrijving van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR wordt teruggeboekt krijgt u hierover een brief Als u de afschrijving zelf heeft teruggeboekt wordt de doorlopende SEPA incasso voorheen automatische incasso direct stopgezet u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen Als de afschrijving een andere oorzaak heeft bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening dan gaan de afschrijvingen de volgende maand weer verder Vindt er een tweede stornering plaats dan wordt de doorlopende SEPA incasso stopgezet u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen Omhoog Wat moet ik doen als er een

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/betalen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Dwanginvordering
  dagtekening van de aanmaning betalen Bij een belastingschuld lager dan 454 kost de aanmaning u 7 Is uw belastingschuld 454 of hoger dan betaalt u 15 voor de aanmaning Betaalt u na een aanmaning nog niet Dan volgt een dwangbevel Omhoog Waarom krijg ik een dwangbevel U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag ook na een aanmaning niet volledig heeft betaald U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn bij een belastingschuld tot 90 39 bij een belastingschuld vanaf 90 39 plus 3 voor elke volle 45 aan schuld tot een maximum van 11 461 Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel dan kan er beslag gelegd worden op uw loon of uitkering auto of inboedel Omhoog Kan ik een betalingsregeling treffen Ja zolang de deurwaarder niet bij u is langs geweest kunt u via ons contactformulier om een betalingsregeling vragen U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afgesproken regeling U moet elke betaling van de regeling nakomen Doet u dit niet dan komt de betalingsregeling te vervallen en moet u het gehele openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen Omhoog Ik ben het niet eens met de extra kosten Kan ik bezwaar maken Ja als het er niet mee eens bent met de extra kosten kunt u hiertegen bezwaar maken Het heeft geen zin om als bezwaarreden aan te voeren dat u de aanslag aanmaning of het dwangbevel niet heeft ontvangen Van de rechter mag de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR ervan uitgaan dat verzonden aanslagbiljetten en invorderingsbrieven op het adres zijn aangekomen Omhoog Wat is een loonvordering Als u niet binnen de termijn van een dwangbevel betaalt kan de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR beslagleggen op uw loon of uitkering Wij kunnen

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/dwanginvordering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: WOZ
  worden gewaardeerd met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode en de gecorrigeerde vervangingswaarde Omhoog Wie mag de WOZ waarde weten Alleen de personen die belasting betalen over een bepaalde onroerende zaak hebben belang bij het weten van de WOZ waarde en het inzien van het taxatieverslag Om deze reden kan de huurder van een woning geen gegevens opvragen Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen hebben daarnaast een gerechtvaardigd belang bij het weten van de WOZ waarde van een aantal vergelijkbare objecten zodat zij kunnen nagaan of de WOZ waarde van hun onroerende zaak juist is vastgesteld Een taxatieverslag van dergelijke vergelijkingsobjecten wordt echter niet verstrekt Omhoog Wat is een taxatieverslag Een taxatieverslag is een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak en is dus anders dan het uitgebreidere taxatierapport dat u wellicht van een makelaar of taxateur kent Het taxatieverslag heeft als doel inzicht te geven in de opbouw van de taxatie en voldoet aan de eisen die de Waarderingskamer stelt aan taxatieverslagen in het kader van de Wet WOZ Alleen als u een WOZ beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR heeft ontvangen kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen U kunt het taxatieverslag downloaden in onze Digitale balie Ga naar Mijn documenten en klik in de regel bij het taxatieverslag op downloaden Omhoog Hoe kom ik aan het taxatieverslag Alleen als u een WOZ beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR heeft ontvangen kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen U kunt het taxatieverslag downloaden in onze Digitale balie Ga naar Mijn documenten en klik in de regel bij het taxatieverslag op downloaden Omhoog Welke WOZ waarde moet ik opgeven bij mijn aangifte inkomstenbelasting U gebruikt altijd de WOZ waarde van het belastingjaar waarvoor u aangifte doet Voorbeeld U doet in maart 2014 aangifte inkomstenbelastingen over het belastingjaar 2013 U gebruikt daarvoor de WOZ waarde 2013 met waardepeildatum 01 01 2012 Deze waarde vindt u op de aanslag Lokale heffingen 2013 Zie voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ waarde de website van de Belastingdienst Omhoog Ik moet belastingaangifte doen maar ik heb nog geen WOZ beschikking Wat moet ik doen De Belastingdienst adviseert het volgende Voorgaande WOZ waarde is wel bekend u moet de WOZ waarde van vorig jaar hanteren en wanneer de nieuwe waarde bekend wordt moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio Wanneer er geen voorgaande WOZ waarde bekend is bijvoorbeeld bij nieuwbouw u mag de waarde zelf voorlopig schatten bijvoorbeeld aan de hand van wat vergelijkbare objecten kosten Wanneer de nieuwe waarde bekend wordt moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio Zie voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ waarde de website van de Belastingdienst Omhoog Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ waarde Ondanks de zorgvuldige analyse van marktgegevens registratie van objectkenmerken en controle van de berekende waarde kan het zijn dat u het niet eens bent met de

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/woz.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Klachten
  klacht indienen Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent kan dit reden zijn om een klacht in te dienen U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen kwijtschelding krijgt of omdat uw bezwaar niet gegrond wordt verklaard Daarvoor heeft de BSGR een bezwaar en beroepsprocedure Omhoog Hoe behandelt de BSGR mijn klacht De Belastingsamenwerking Gouw Rijnland BSGR heeft een medewerker aangesteld als klachtencoördinator Deze klachtencoördinator onderzoekt eerst of sprake is van een klacht in de zin van de Klachtenregeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland Als uw klacht in behandeling wordt genomen neemt de klachtencoördinator telefonisch contact met u op om de klacht door te spreken en af te handelen Is het niet mogelijk om zo de klacht op te lossen Dan stuurt de klachtencoördinator uw klacht door naar een klachtbehandelaar Deze behandelaar is een medewerker van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft Omhoog Wanneer kan ik een reactie op mijn klacht verwachten De wettelijke termijn voor afhandeling van klachten is 10 weken De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR streeft ernaar uw klacht ruim binnen deze termijn af te handelen Deze termijn mag 1 keer met 4 weken verlengd worden Omhoog Hoe kan ik een klacht indienen Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is via het online klachtenformulier Mondeling ingediende klachten worden zoveel mogelijk direct opgelost informele bemiddeling Kan uw klacht niet direct worden opgelost dan wordt van de mondelinge klacht een telefoon of gespreksnotitie gemaakt Een klacht die via het online klachtenformulier wordt ingediend wordt aangemerkt en behandeld als een mondelinge klacht Natuurlijk kunt u uw klacht ook per brief

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/klachten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Bezwaar maken
  van 1 v e Dit is wettelijk bepaald Een bezwaar wordt daarom ongegrond verklaard Ik ben het niet eens met de extra kosten Kan ik bezwaar maken Ja als het er niet mee eens bent met de extra kosten kunt u hiertegen bezwaar maken Het heeft geen zin om als bezwaarreden aan te voeren dat u de aanslag aanmaning of het dwangbevel niet heeft ontvangen Van de rechter mag de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR ervan uitgaan dat verzonden aanslagbiljetten en invorderingsbrieven op het adres zijn aangekomen Omhoog Waaraan moet een bezwaarschrift voldoen Om aan de formele wettelijke voorschriften te voldoen ontvankelijk te zijn moet een bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR zijn ontvangen Verder is het heel belangrijk dat u in ieder geval de volgende gegevens vermeldt in uw bezwaarschrift uw naam adres en burgerservicenummer BSN het aanslagnummer het belastingjaar en de belastingsoort en waarover uw bezwaar gaat de reden en van bezwaar ondertekening met plaats datum en handtekening kopieën van eventueel bewijsmateriaal Als u een bezwaarschrift indient namens de belastingplichtige voeg dan een bewijsstuk bij waaruit blijkt dat u gemachtigd bent Omhoog Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR opgelegde belastingaanslag of WOZ beschikking dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR Als u uw bezwaarschrift na de termijn van 6 weken indient wordt uw bezwaar niet ontvankelijk verklaard Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet Het bezwaarschrift wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit Omhoog Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt Ja als u een bezwaarschrift indient bent u verplicht het aanslagbedrag te betalen vóór de vervaldag van de aanslag Alleen wanneer u in uw bezwaarschrift nadrukkelijk om uitstel van betaling vraagt krijgt u uitstel van betaling voor het bestreden bedrag Let op als u om uitstel van betaling vraagt is het mogelijk dat wanneer u niet in het gelijk wordt gesteld u invorderingsrente moet betalen Daarnaast heeft uitstel van betaling gevolgen voor de hoogte van de termijnbedragen als u betaalt via doorlopende SEPA incasso voorheen automatische incasso Het uitstelbedrag wordt namelijk verspreid over de resterende incassotermijnen Voorbeeld U maakt bezwaar en vraagt om uitstel van betaling voor het bestreden bedrag van 160 00 Het totaalbedrag van de aanslag is 900 00 en wordt in 8 termijnen geïncasseerd Zonder uitstel van betaling zouden de termijnbedragen 112 50 zijn Doordat u uitstel van betaling heeft gevraagd zijn de termijnbedragen nog 92 50 Omhoog Ik heb meer tijd nodig om mijn bezwaarschrift compleet te maken Wat kan ik doen Als u bezwaar wilt maken maar langer dan 6 weken nodig heeft om bijvoorbeeld alle stukken compleet te maken of uw bezwaarschrift te onderbouwen kunt u een pro formabezwaarschrift indienen In een pro formabezwaarschrift geeft

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/veelgestelde-vragen/bezwaar-maken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive