archive-nl.com » NL » B » BSGR.NL

Total: 460

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BSGR Internet :: Pro forma bezwaar maken
  Uitstel van betaling Pro forma bezwaar maken Uitspraak Beroep Wijziging situatie Digitale balie Bedrijven Pro forma bezwaar maken Als u bezwaar wilt maken maar langer dan 6 weken nodig heeft om bijvoorbeeld alle stukken compleet te maken of om uw bezwaarschrift te onderbouwen kunt u een pro formabezwaarschrift indienen In een pro formabezwaarschrift geeft u aan dat u bezwaar maakt maar dat u uw bezwaar later motiveert In een pro

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/bezwaar-en-beroep/pro-forma-bezwaar-maken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • BSGR Internet :: Uitspraak
  binnen een bepaalde termijn uitspraak doen Gemeentelijke belastingen De BSGR moet binnen het kalenderjaar uitspraak doen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen gemeentelijke belastingen Dit geldt niet voor bezwaarschriften die na 20 november zijn ontvangen Daarover moet de BSGR binnen 6 weken na de laatste datum waarop bezwaar gemaakt mag worden uitspraak doen In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/bezwaar-en-beroep/uitspraak.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Beroep
  forma bezwaar maken Uitspraak Beroep Wijziging situatie Digitale balie Bedrijven Beroep Als u het niet eens bent met een uitspraak van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan Bezwaar Een beroep tegen een uitspraak op uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift worden ingediend bij de rechtbank Den Haag Meer informatie over het starten van een

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/bezwaar-en-beroep/beroep.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Verhuizing
  de gemeente uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR hiervan op de hoogte Vermindering van de aanslag Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht Ook als u alleenwonend wordt worden bepaalde belastingen verminderd Meeverhuizen van de aanslag In enkele gevallen verhuist de aanslag met u mee bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/wijziging-situatie/verhuizing.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Overlijden
  In de tenaamstelling van het aanslagbiljet komt bij de naam van de belastingplichtige de toevoeging Erven te staan Het is belangrijk dat de erfgenamen de BSGR informeren over de contactgegevens van contactpersoon of de zaakwaarnemer van de erfgenamen zodat onze brieven naar het juiste adres worden gestuurd De erven worden geacht de aanslag te voldoen tenzij zij een kopie van een akte van verwerping overleggen Vermindering Een aantal belastingsoorten wordt automatisch verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden Dit geldt voor de afvalstoffenheffing rioolheffing en zuiveringsheffing U ontvangt 6 weken na het overlijden een verminderingsbericht Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moeten wel voor het hele jaar worden betaald Achterblijver Als er iemand achterblijft op het woonadres van de overledene bijvoorbeeld de partner gaat de belastingplicht over naar deze persoon De nieuwe belastingplichtige krijgt een aanslag voor de rest van het jaar Dit is geen dubbele aanslag omdat de eerste aanslag is verminderd Alleenwonend na overlijden partner of huisgenoot De aanslag van een persoon die door het overlijden van zijn of haar partner of een andere inwonende persoon alleenwonend is geworden zal in veel gevallen worden verminderd De vermindering geldt voor belastingsoorten waarbij de hoogte van

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/wijziging-situatie/overlijden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Scheiding
  uit elkaar gaan heeft geen directe gevolgen voor uw belastingaanslag maar er is wel een aantal zaken waar u rekening mee moet houden Verhuizen Vaak gaat een van beide partners na een scheiding of relatiebreuk verhuizen Het is belangrijk dat de persoon die vertrekt zich bij de gemeente laat inschrijven op zijn of haar nieuwe adres Pas dan kan de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR de aanslag verminderen Terugbetaling Een belastingaanslag

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/wijziging-situatie/scheiding.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Koop of verkoop woning
  dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren Dit kunt u nakijken in de akte van transport WOZ beschikking De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR stuurt de WOZ beschikking naar de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert krijgt de nieuwe eigenaar pas in het volgende belastingjaar een WOZ beschikking op naam Als

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/wijziging-situatie/koop-of-verkoop-woning.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Tenaamstelling
  te geven Een aantal andere situaties staat hieronder toegelicht Kamerbewoning Als u een kamer huurt en de sanitaire voorzieningen douche keuken toilet deelt met andere kamerhuurders in de woning dan kunt u bezwaar maken Stuur een kopie van uw huurcontract mee waaruit blijkt dat u een kamer huurt Als het bezwaar wordt toegekend wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder Deelt u een woning met 1 of meer huisgenoten en heeft u een gezamenlijk huurcontract Dan heeft het geen zin om bezwaar te maken de aanslag wordt in dit geval alleen op naam van de verhuurder gezet als hij of zij daar zelf om verzoekt Meerdere eigenaren Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft wijst de BSGR een belastingplichtige aan op basis van de aanwijsrichtlijnen Het is niet mogelijk om de aanslag te splitsen Op verzoek kan de aanslag op een andere naam worden gezet Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar Het al opgelegde aanslagbiljet wordt niet vernietigd deze moet gewoon betaald worden VOF CV of maatschap Als u deel uitmaakt van een VOF CV of maatschap kan het zijn dat u een

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/wijziging-situatie/tenaamstelling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •