archive-nl.com » NL » B » BSGR.NL

Total: 460

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BSGR Internet :: Verontreinigingsheffing bedrijven
  wordt berekend in vervuilingseenheden v e Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m 3 drinkwater hebben ingenomen krijgen een aanslag van 1 v e Bij een waterverbruik tussen 44 en 218 m³ wordt 3 v e in rekening gebracht Bedrijven die meer dan 218 m 3 water innemen of naast huishoudelijk afvalwater ook ander afvalwater lozen moeten aangifte

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/waterschapsbelastingen/verontreinigingsheffing-bedrijven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • BSGR Internet :: Watersysteemheffing gebouwd
  woningen bedrijfspanden en garageboxen Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de watersysteemheffing gebouwd voor het onderhoud aan duinen dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit Voor wie De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd aan de persoon die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de gebouwde onroerende zaak Hoogte van de aanslag Het tarief

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/waterschapsbelastingen/watersysteemheffing-gebouwd.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Watersysteemheffing ongebouwd
  ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden natuurterreinen en wegen maar ook sloten en vaarten Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de watersysteemheffing ongebouwd voor het onderhoud aan duinen dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit Voor wie De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd aan de persoon die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/waterschapsbelastingen/watersysteemheffing-ongebouwd.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Zuiveringsheffing bedrijven
  vervuiler betaalt wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte Een bedrijfsruimte is een afgesloten geheel met een eigen lozingspunt zoals een wasbak kraantje toilet of keukenblok Als meerdere bedrijven gebruiken maken van 1 bedrijfsruimte en de voorzieningen delen is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw In de meeste gevallen zal de aanslag aan de eigenaar of verhuurder van het pand worden opgelegd Als u een bedrijf uitoefent vanuit uw woning en u heeft in de bedrijfsruimte geen apart lozingspunt dan hoeft u geen zuiveringsheffing bedrijven te betalen en krijgt u alleen een aanslag zuiveringsheffing woonruimten Hoogte van de aanslag De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden v e Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m³ drinkwater hebben ingenomen krijgen een aanslag van 1 v e Bij een waterverbruik vanaf 44 tot en met 217 m³ wordt 3 v e in rekening gebracht Bij een waterverbruik vanaf 218 m³ of als er naast huishoudelijk afvalwater ook ander afvalwater geloosd woord moet aangifte gedaan worden om het aantal v e te kunnen vaststellen Deze bedrijven krijgen eerst een voorlopige aanslag en na aangifte een definitieve aanslag Bijzonderheden Wanneer een

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/waterschapsbelastingen/zuiveringsheffing-bedrijven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: WOZ en uitvoering
  BSGR WOZ beschikking Woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van niet woningen winkels bedrijfsruimten scholen ziekenhuizen enzovoorts krijgen elk jaar een WOZ beschikking Dit is de officiële bekendmaking van de WOZ waarde Ook voor woningen en bedrijfspanden in aanbouw wordt een WOZ waarde beschikt De BSGR combineert de WOZ beschikking zoveel mogelijk met de gemeentelijke belastingen op 1 aanslagbiljet Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn wordt aan slechts 1 van

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/woz/woz-en-uitvoering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Waardepeildatum
  Kwijtschelding ondernemers Waardepeildatum De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR stelt de WOZ waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar Dit is de waardepeildatum De WOZ waarde voor belastingjaar 2014 heeft dus 1 januari 2013 als waardepeildatum Toestandsdatum Als er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen zijn geweest aan de onroerende zaak zoals bouw verbouw wijziging van bestemming of afbraak wordt de waarde

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/woz/waardepeildatum.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Waardebepaling
  wel modelmatige waardebepaling genoemd WOZ waarde De door de computer bepaalde waarden worden door de BSGR uitgebreid gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd Daarna wordt de WOZ waarde vastgesteld en via de WOZ beschikking aan de eigenaar bekendgemaakt De WOZ waarde geldt voor 1 belastingjaar het volgende jaar ontvangt u een nieuwe WOZ beschikking Niet eens met de WOZ waarde Ondanks de zorgvuldige analyse van marktgegevens registratie van objectkenmerken en controle van de getaxeerde waarde kan het zijn dat u het niet eens bent met de WOZ waarde In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde Waardebepaling van niet woningen Alle panden die niet in de categorie woning vallen worden niet woningen genoemd Bij niet woningen wordt onderscheid gemaakt tussen courante en niet courante objecten Voorbeelden van courante objecten zijn kantoren bedrijfspanden en winkels Voorbeelden van incourante objecten zijn ziekenhuizen en scholen De waardebepaling van courante en niet courante niet woningen gebeurt op een andere manier dan de waardebepaling van woningen Courante niet woningen De waarde in het economische verkeer voor courante niet woningen wordt bepaald met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode Net als bij woningen wordt er vanuit gegaan dat het object onmiddellijk vrij opleverbaar is vrij is van belemmeringen op eigen grond staat en direct in gebruik wordt genomen onder marktconforme voorwaarden Bovendien wordt uitgegaan van een verkoop onder optimale omstandigheden zodat de waarde in het economische verkeer gelijk is aan de hoogst haalbare verkoopprijs Bij de huurwaardekapitalisatiemethode wordt aan de diverse gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter bruto vloeroppervlakte BVO toegekend die vervolgens worden gekapitaliseerd Deze toegekende huurwaarden zijn afgeleid van de binnen de gemeente gerealiseerde huurprijzen van vergelijkbare objecten die op of rond de waardepeildatum zijn verhuurd of verkocht Hierbij is onder andere rekening gehouden met de ligging kwaliteit doelmatigheid aanwezige voorzieningen en de grootte van het

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/woz/waardebepaling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • BSGR Internet :: Belang van de WOZ-waarde
  De WOZ waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting Daarnaast is de WOZ waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen zoals de inkomstenbelasting eigenwoningforfait erf en schenkbelasting en vennootschapsbelasting Belang Alleen de personen die belasting betalen over een bepaalde onroerende zaak hebben belang bij het weten van de WOZ waarde en het inzien van het taxatieverslag Om deze reden kan de huurder

  Original URL path: http://www.bsgr.nl/bsgr/bedrijvenportaal/woz/belang-van-de-woz-waarde.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive