archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Wegenheffing ongebouwd
  en onderhoud van wegen en fietspaden De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Veelgestelde vragen Waarom betaalt u in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wegenheffing De wegenheffing wordt extra in rekening gebracht in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden naast de watersysteemheffing Alleen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden onderhoudt Waterschap Rivierenland de polderwegen en fietspaden uitgezonderd de provinciale en rijkswegen Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied Kunt u de wegenheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter van uw grond Verpacht u grond en is dat bij de pachtkamer geregistreerd Dan kunt u de helft van de wegenheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter Wat moet u doen als uw grond voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u grond verkoopt Verkoopt u grond dan berekent de notaris hoeveel wegenheffing ongebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/wegenheffing_ongebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Zuiveringsheffing bedrijven
  andere gegevens nodig zijn voor het vaststellen van de aanslag verstuurt BSR een aangifteformulier waarop bedrijven zelf de gegevens invullen Aan de hand hiervan bepaalt BSR de vervuilingswaarde Let op Indien in het heffingsjaar de vervuilingswaarde minder is dan 5 vervuilingseenheden en u heeft van BSR een aangifteformulier ontvangen moet er door het bedrijf wel aangifte worden gedaan Voor grote bedrijven waarbij indeling in de tabel afvalwatercoëfficiënten niet mogelijk is moet de vervuilingswaarde in principe worden vastgesteld door meting bemonstering en analyse Raadpleeg de verordening zuiveringsheffing en de verordening verontreinigingsheffing van het WSRL op de website van BSR Hoe kunt u aangifte doen Als BSR de vervuilingswaarde niet kan bepalen aan de hand van het waterverbruik moet u aangifte doen U ontvangt van BSR een brief met een inlogcode Via aangifte bedrijven kunt u naar het aangifteprogramma met behulp van de inlogcode Op de aanslag wordt een boete in rekening gebracht Waar is dat voor en hoe is deze boete berekend U krijgt een verzuimboete als u niet op tijd aangifte doet Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste tweede en derde volgend verzuim Van een tweede respectievelijk derde volgend verzuim is sprake als belanghebbende over de voorafgaande vijf belastingjaren één of meer keer geen aangifte heeft gedaan Bij een eerste verzuim is de boete 5 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is minimaal 10 In geval van een tweede verzuim is de boete 10 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is dan minimaal 25 Is er sprake van een derde volgend verzuim dan is de boete 15 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is dan minimaal 75 en maximaal 1 134 Welke aanslagen zijn er De aanslagen verontreinigingsheffing voor bedrijven zijn als volgt te onderscheiden Voorlopige aanslag Het bedrag van een voorlopige aanslag is maximaal even hoog als de laatste definitieve aanslag van het voorgaande jaar De voorlopige aanslag wordt opgelegd aan het begin van het heffingsjaar Nadere voorlopige aanslag Als blijkt dat de voorlopige aanslag te laag is wordt er een nadere voorlopige aanslag opgelegd Definitieve aanslag Grote bedrijven ontvangen na afloop van het heffingsjaar een definitieve aanslag op basis van het waterverbruik of de gegevens van het aangifteformulier De voorlopige aanslag wordt hiermee verrekend Ambtshalve aanslag Als het aangifteformulier niet volledig is ingevuld of niet is ingestuurd wordt de aanslag geschat ambtshalve vastgesteld Navorderingsaanslag Een navorderingsaanslag kan worden opgelegd als het vermoeden bestaat dat een aanslag ten onrechte niet is betaald tot een te laag bedrag is vastgesteld of dat te veel belasting door BSR is terugbetaald of verminderd Wanneer spreken we van kamerverhuur Wanneer een pand of afzonderlijk deel wordt geëxploiteerd voor kamerverhuur waarbij de bewoners gezamenlijk gebruik maken van o a sanitaire voorzieningen is er geen sprake meer van een woonruimte Dit pand of afzonderlijk deel ervan wordt dan in de heffing betrokken als een bedrijfsruimte Hoe wordt de aanslag zuiveringsheffing bedrijven berekend Kleine bedrijven waarvan bekend is dat de vervuilingswaarde minder is dan 5

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/zuiveringsheffing_bedrijven (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Aanmaning
  de aanmaning niet dan wordt een dwangbevel uitgevaardigd Veelgestelde vragen Kunt u nog automatische incasso aanvragen Mogelijk kunt u nog via automatische incasso betalen U betaalt in minder dan acht termijnen Als er nog maar één termijn open staat kunt u geen automatische incasso meer aanvragen Als u vóór de 15e van de maand automatische incasso aanvraagt wordt het bedrag nog in dezelfde maand geïnd Wacht u langer dan vervalt er iedere maand een termijn U kunt automatische incasso aanvragen via Mijn BSR digitaal loket Voorbeeld Stel u hebt een belastingaanslag ontvangen met dagtekening 28 februari en u vraagt op 12 september automatische incasso aan De eerste zes incassotermijnen maart tot en met augustus zijn dan voorbij en u kunt nog in twee termijnen betalen september en oktober U heeft betaald en krijg toch een aanmaning Klopt dat Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist Als u een aantal dagen voor de dagtekening van de aanmaning heeft betaald kunt u deze als niet verzonden beschouwen Wat kunt u doen als u het niet eens ben met de aanmaningskosten Binnen zes weken na dagtekening van de aanmaning kunt u bezwaar maken Dit kan via Mijn BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/betalen/aanmaning (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Betaalmogelijkheden
  u in meer termijnen betalen 1 Automatische incasso gespreide betaling Met automatische incasso betaalt u in maximaal acht maandelijkse termijnen Iedere maand wordt een bedrag van uw rekening afgeschreven rond de 25e van de maand Automatische incasso aanvragen wijzigen of stopzetten kan via Mijn BSR digitaal loket of schriftelijk via BSR Postbus 18 4000 AA Tiel Bedragen onder de 40 worden in maximaal twee termijnen afgeschreven 2 Standaard vervaltermijnen Via internetbankieren of via een overschrijvingsformulier van uw eigen bank kunt u het te betalen bedrag overmaken t n v BSR in Tiel op het IBAN NL90DEUT0319866939 U heeft standaard twee betaaltermijnen Let op de vervaldata Vermeld bij uw betaling altijd het aanslagnummer als betalingskenmerk 3 Betalingsregeling Als u niet via automatische incasso of de standaard termijnen kunt betalen komt u misschien in aanmerking voor een betalingsregeling U kunt via het contactformulier of schriftelijk een verzoek om een betalingsregeling indienen Uitstel van betaling Kunt u nu uw belastingaanslag niet direct betalen dan heeft u verschillende mogelijkheden Automatische incasso U kunt kiezen voor automatische incasso U betaalt dan in acht termijnen Iedere maand wordt een bedrag van uw rekening afgeschreven rond de 20e van de maand Wilt u automatische incasso aanvragen Dat kan zo spoedig mogelijk na dagtekening van het aanslagbiljet via Mijn BSR digitaal loket of telefonisch 0344 649 649 via ons keuzemenu Houdt u het subjectnummer dat op uw aanslagbiljet staat en uw rekeningnummer bij de hand Wacht u met het aanvragen van automatische incasso dan betaalt u in minder dan acht termijnen Als u vóór de 18e van de maand automatische incasso aanvraagt wordt het bedrag nog in dezelfde maand geïnd Wacht u langer dan vervalt er iedere maand een termijn Voorbeeld Stel u hebt een belastingaanslag ontvangen met dagtekening 28 februari en u vraagt op 15 september automatische

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/betalen/betaalmogelijkheden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Dwangbevel
  dwangbevel niet betaalt Als u ook naar aanleiding van het dwangbevel niet betaalt kan BSR overgaan tot andere maatregelen bijvoorbeeld het leggen van beslag op uw inboedel op uw loon of uitkering of op uw bankrekening Aan de meeste van die maatregelen zijn hoge kosten verbonden Wat kunt u doen als u niet kunt betalen Als u niet binnen 2 dagen kunt betalen komt u misschien in aanmerking voor een betalingsregeling U kunt via het contactformulier telefonisch of schriftelijk een verzoek om een betalingsregeling indienen Waarom moet u rente en betekeningskosten betalen Omdat u niet op tijd heeft betaald moet u extra kosten betalen Voor een dwangbevel betaalt u een bedrag op basis van de Kostenwet Aanslagbedrag van Tot Kosten tot 90 00 39 00 van 90 00 tot 135 00 42 00 van 135 00 tot 180 00 45 00 van 180 00 tot 225 00 48 00 van 225 00 tot 270 00 51 00 van 270 00 tot 315 00 54 00 van 315 00 tot 360 00 57 00 van 360 00 tot 405 00 60 00 van 405 00 tot 450 00 63 00 Vervolgens per verhoging van 45 00 3 00 extra Eventuele rente

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/betalen/dwangbevel (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Invorderingsrente
  nog iets moet betalen Dit geldt als u via automatische incasso betaalt Bij een verzoek om kwijtschelding of beroepschrift kwijtschelding krijgt u uitstel van betaling tot het moment dat BSR uitspraak doet Als u automatische incasso aanvraagt na de laatste vervaldag van het aanslagbiljet BSR berekent dan rente over de periode tussen de laatste vervaldag en de eerste betaling via automatische incasso Het rentebedrag wordt verdeeld over de termijnen die nog openstaan U betaalt in maximaal 8 maandelijkse termijnen De eerste termijn gaat in op de dagtekening van het aanslagbiljet Als u een betalingsregeling heeft Veelgestelde vragen Wanneer betaalt u geen invorderingsrente Heeft u BSR gemachtigd voor automatische incasso en is het hele bedrag betaald binnen het maximaal aantal incassotermijnen Dan betaalt u geen invorderingsrente U betaalt in 8 termijnen en de eerste termijn gaat in op de dagtekening van het aanslagbiljet Hoe berekent BSR invorderingsrente BSR berekent invorderingsrente over de periode tussen de laatste vervaldag en de dag vóór de dag waarop uw betaling op de rekening van BSR is bijgeschreven of per kwitantie is betaald Bijvoorbeeld De laatste vervaldag is 31 oktober het bedrag is op 17 december bijgeschreven op de rekening van BSR De periode waarover we rente berekenen begint dan op 1 november en eindigt op 16 december Volgorde afboeken betaling Betaalt u aan ons en moet u nog kosten en rente betalen Dan boekt BSR eerst de kosten en daarna de rente af De rest is voor de betaling van de belastingen Het kan dus gebeuren dat er na uw betaling nog een bedrag openstaat Beschikking Als BSR invorderingsrente berekent krijgt u een rentebeschikking Het minimumbedrag aan rente is 23 Deze beschikking is een overzicht van de boeking en een verzoek om het nog openstaande bedrag te betalen Let op Zolang er een bedrag openstaat

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/betalen/invorderingsrente (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Huurinlichtingen
  gevraagde gegevens worden gebruikt voor de waardebepaling van niet woningen Voor het terugsturen van het formulier kunt u gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop of een e mail sturen aan woz bsr nl In plaats van de beantwoording van de vragen op het formulier kunt u ook volstaan met het toezenden van een kopie van het huurcontract Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen AWR bent

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/woz%20waarde/huurinlichtingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Taxatieverslag
  Bedrijven kunnen inloggen met het subjectnummer en het aanslagnummer dat op alle correspondentie van BSR staat vermeld Een taxatieverslag is niet te vergelijken met een taxatierapport dat door een makelaar of taxateur wordt opgesteld voor de verzekering of hypotheek Het taxatieverslag geeft aan welke gegevens zijn gebruikt om de waarde te bepalen Online taxatieverslagen opvragen Over BSR BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland Avri

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/woz%20waarde/taxatieverslag (2015-12-02)
  Open archived version from archive •