archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Nieuwsoverzicht
  juli 2015 11 25 uur Veel vragen over nieuw bankrekeningnummer en schatkistbankieren 30 juni 2015 12 38 uur Officiële bekendmaking nummer 2014 6 27 oktober 2014 11 36 uur Officiele bekendmaking nummer 2014 4 26 juni 2014 14 30 uur Officiële bekendmaking nummer 2014 2 24 april 2014 11 52 uur Nieuwsoverzicht Officiële bekendmakingen Over BSR BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland Avri Afvalverwijdering

  Original URL path: https://www.bsr.nl/nieuws/2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Bestuur
  De heer V G M van den Berg gemeente IJsselstein De heer G van Bezooijen gemeente Lingewaal De heer ir J H L M de Vreede gemeente Maasdriel De heer Th van Eijk gemeente Montfoort De heer J Andriesse gemeente Neerijnen De heer L Verspuij gemeente Tiel plv voorzitter De heer A H M de Vree gemeente West Maas en Waal De heer H Marchal gemeente Wijk bij Duurstede De heer C Veerhoek Regio Rivierenland De heer G J A Nieuwenhuis Waterschap Rivierenland De heer G V den Hartog Waterschap Rivierenland Mevrouw G M Scholtus BSR secretaris Dagelijks bestuur De heer H C van Oorschot gemeente Culemborg voorzitter De heer L Verspuij gemeente Tiel plv voorzitter De heer G J A Nieuwenhuis Waterschap Rivierenland Mevrouw G M Scholtus BSR secretaris Auditcommissie leden De heer R van Meygaarden gemeente Geldermalsen De heer G van Bezooijen gemeente Lingewaal De heer Th van Eijk gemeente Montfoort plv lid De heer H Marchal gemeente Wijk bij Duurstede Voor vragen over bestuurszaken kunt u contact opnemen met het secretariaat via 0344 64 96 65 Bestuur Beleidsdocumenten Organisatie Missie ISO 9001 certificering Klacht tegen medewerker Officiële bekendmakingen Verordeningen Vacatures Vergaderingen Over BSR BSR is een samenwerkingsverband

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/bestuur (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Beleidsdocumenten
  inlichtingenverplichtingen PDF 7 49 kB Beleidsregels Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen PDF 25 48 kB Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten PDF 39 46 kB Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie PDF 372 64 kB Beleidsregel verkeer langs elektronische weg PDF 19 17 kB Beleidsregel proceskosten bestuursrecht PDF 44 19 kB Besluit elektronische bekendmaking PDF 199 85 kB Incassoreglement PDF 1 09 MB Inkoop en aanbestedingsbeleid PDF 447 91 kB Leidraad invordering PDF 911 99 kB Leidraad invordering wijzigingen 23 november 2011 PDF 47 02 kB Financieel Begroting 2016 PDF 494 3 kB Begroting 2015 PDF 497 96 kB Begroting 2014 PDF 447 88 kB Jaarstukken 2014 PDF 1 12 MB Jaarstukken 2013 PDF 1 33 MB Jaarstukken 2012 PDF 901 72 kB Treasurystatuut PDF 237 08 kB Normen en toetsingskader PDF 77 4 kB Mandaatbesluiten Mandaatbesluit directeur PDF 679 96 kB Ondermandaatbesluit uitvoering Wet BAG PDF 443 11 kB Mandaatregeling BSR PDF 1 04 MB Ondermandaatbesluit leidinggevenden PDF 482 34 kB Uitvoeringsregeling BSR belastingen 2007 PDF 10 4 kB Oprichtingsdocumenten Eindrapport oprichting BSR PDF 413 58 kB Gemeenschappelijke regeling PDF 2 01 MB Regelingen Reglement auditcommissie PDF 95 5 kB Regeling teken en beschikkingsbevoegdheid PDF

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/beleidsdocumenten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Missie
  en BAG Vanuit een maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag Hierbij verbinden wij een efficiënte gegevensverwerking voor burgers en overheden transparant aan de laagste integrale kostprijs Betrouwbaar samen en resultaatgericht Van gegevens naar waarde BSR uw partner Bestuur Beleidsdocumenten Organisatie Missie ISO 9001 certificering Klacht tegen medewerker Officiële bekendmakingen Verordeningen Vacatures Vergaderingen Over BSR BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/missie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - ISO 9001 certificering
  internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en daarnaast moet BSR de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen Het ISO 9001 certificaat is een garantie voor ons en onze klanten dat we op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement zorg beheersing en borging doen Bestuur Beleidsdocumenten Organisatie Missie ISO 9001 certificering Klacht tegen medewerker Officiële bekendmakingen Verordeningen Vacatures Vergaderingen Over BSR BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/ISO_9001_certificering (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Klacht tegen medewerker
  wordt Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent kan dit reden zijn om een klacht in te dienen U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen kwijtschelding krijgt of omdat uw bezwaar niet gegrond wordt verklaard Daarvoor heeft BSR een bezwaar en beroepsprocedure Hoe kunt u een klacht indienen U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij BSR ter attentie van de heer M M Franse postbus 18 4000 AA Tiel Vermeld altijd uw naam adres telefoonnummer e mailadres en een omschrijving van wat er is voorgevallen en tegen wie u een klacht heeft Daarbij is het verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen Hoe behandelt BSR uw klacht De klachtencoördinator onderzoekt eerst of sprake is van een klacht in de zin van de Verordening klachtenbehandeling BSR Als uw klacht in behandeling wordt genomen neemt de klachtencoördinator telefonisch contact op om de klacht door te spreken en af te handelen Is het niet mogelijk om zo de klacht op te lossen Dan stuurt de klachtencoördinator uw klacht door naar een klachtbehandelaar Deze behandelaar is een medewerker van BSR die niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft De wettelijke termijn voor afhandeling van klachten is tien weken BSR streeft ernaar om uw klacht ruim binnen deze termijn af te handelen Deze termijn mag één keer met vier weken verlengd worden In onze verordening klachten kunt u alles nalezen Als u het niet eens bent met de manier waarop BSR uw klacht afhandelt Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld Dan wordt de klacht op uw verzoek voorgelegd aan een externe klachtencommissie Als u ook hier niet tevreden over bent bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de Nationale ombudsman Heeft u nog

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/klacht_tegen_medewerker (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Officiële bekendmakingen
  van BSR vastgestelde belastingverordeningen waaraan door BSR uitvoering wordt gegeven Om de belastingen zo efficiënt mogelijk te kunnen heffen en innen heeft het dagelijks bestuur van BSR aanvullende besluiten genomen Deze besluiten worden door BSR bekendgemaakt op overheid nl Naast deze aanvullende besluiten worden ook vergaderingen van het algemeen bestuur met ingang van 1 januari 2015 op overheid nl bekendgemaakt Klik hier voor de officiële bekendmakingen van BSR op overheid

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/officiele_bekendmakingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Verordeningen
  IJsselstein PDF 909 83 kB Verordening OZB IJsselstein PDF 1 29 MB Verordening afvalstoffenheffing IJsselstein PDF 1 32 MB Verordening rioolheffing IJsselstein PDF 1 03 MB Lingewaal Verordening OZB PDF 146 42 kB Verordening rioolheffing Lingewaal PDF 95 64 kB Maasdriel Verordening hondenbelasting Maasdriel PDF 1 05 MB Verordening OZB Maasdriel PDF 1 75 MB Verordening rioolheffing Maasdriel PDF 1 53 MB Montfoort Verordening hondenbelasting Montfoort PDF 857 35 kB Verordening OZB Montfoort PDF 1 27 MB Verordening RZB Montfoort PDF 1 45 MB Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Montfoort PDF 1 3 MB Verordening rioolheffing Montfoort PDF 900 67 kB Neerijnen Verordening rioolheffing Neerijnen PDF 179 35 kB Verordening OZB Neerijnen PDF 203 25 kB Tiel Verordening OZB Tiel PDF 235 37 kB Verordening reclamebelasting Tiel PDF 611 86 kB Verordening hondenbelasting Tiel PDF 1 12 MB Verordening rioolheffing Tiel PDF 1 25 MB West Maas en Waal PDF 542 88 kB Verordening OZB WMW PDF 184 65 kB Verordening RZB WMW PDF 204 17 kB Verordening hondenbelasting WMW PDF 959 34 kB Verordening rioolheffing WMW PDF 797 55 kB Wijk bij Duurstede Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Wijk bij Duurstede PDF 420 38 kB Verordening hondenbelasting Wijk bij Duurstede PDF 267 02 kB Verordening OZB Wijk bij Duurstede PDF 395 65 kB Verordening rioolheffing Wijk bij Duurstede PDF 264 82 kB Avri Verordening afvalstoffenheffing AVRI PDF 792 18 kB Verordening afvalstoffenheffing tarieventabel AVRI PDF 856 78 kB WSRL Verordening watersysteemheffing PDF 865 42 kB Verordening wegenheffing Waterschap Rivierenland PDF 731 55 kB Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland PDF 1 7 MB Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland PDF 1 58 MB Culemborg Verordening rioolheffing Culemborg PDF 150 28 kB Verordening hondenbelasting Culemborg PDF 70 11 kB Verordening OZB Culemborg PDF 72 81 kB Geldermalsen Verordening OZB 1e wijziging Geldermalsen PDF 201 42 kB Verordening hondenbelasting Geldermalsen PDF 466 68 kB Verordening rioolheffing Geldermalsen PDF 415 65 kB Verordening OZB Geldermalsen PDF 453 43 kB IJsselstein verordening OZB IJsselstein PDF 81 71 kB verordening afvalstoffenheffing IJsselstein PDF 917 88 kB verordening hondenbelasting IJsselstein PDF 501 75 kB Lingewaal Verordening OZB Lingewaal PDF 195 22 kB Verordening rioolheffing Lingewaal PDF 119 95 kB Maasdriel Verordening hondenbelasting Maasdriel PDF 16 88 kB Verordening rioolheffing Maasdriel PDF 21 01 kB Verordening OZB Maasdriel PDF 21 04 kB Montfoort Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Montfoort PDF 234 68 kB Verordening rioolheffing Montfoort PDF 156 89 kB Verordening hondenbelasting Montfoort PDF 147 25 kB Verordening OZB Montfoort PDF 232 33 kB Neerijnen Verordening OZB Neerijnen PDF 143 58 kB Verordening rioolheffing Neerijnen PDF 128 64 kB Tiel Verordening OZB 1e wijziging Tiel PDF 249 68 kB Verordening reclamebelasting Tiel PDF 611 86 kB Verordening hondenbelasting Tiel PDF 106 06 kB Verordening OZB Tiel PDF 156 3 kB Verordening rioolheffing Tiel PDF 121 5 kB West Maas en Waal Verordening OZB 1e wijziging WMW PDF 1 19 MB Verordening RZB 1e wijziging WMW PDF 1 15 MB Verordening forensenbelasting WMW PDF 141 06 kB Verordening hondenbelasting WMW PDF 147 92 kB

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/verordeningen (2015-12-02)
  Open archived version from archive