archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Veel vragen over nieuw bankrekeningnummer (en schatkistbankieren)
  banknummer van BSR U kunt dit verifiëren via onderstaande link waar de aankondiging staat van de gunning van de bancaire diensten Aankondiging gunning bancaire diensten Er zijn wettelijke regels verbonden aan de manier van bankieren en het aanhouden van ontvangsten en opbrengsten De wet verplicht schatkistbankieren verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist Wilt u hierover meer informatie kijk dan op de

  Original URL path: https://www.bsr.nl/nieuws/2015/bankrekeningnummer%20BSR (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Officiële bekendmaking nummer 2014-6
  27 oktober 2014 Officiële bekendmaking Voornoemd besluit treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2014 in werking Het besluit is op de website van BSR geplaatst en ligt ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1 4003 BX te Tiel Op verzoek kan kosteloos een afschrift van het besluit worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR Postbus 18 4000 AA Tiel Download bestand Nieuwsoverzicht

  Original URL path: https://www.bsr.nl/nieuws/2015/officiele%20bekendmaking%20nummer%206 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Officiele bekendmaking nummer 2014-4
  vergadering van 18 juni 2014 de directeur BSR heeft aangewezen als plaatsvervangend heffings invorderingsambtenaar van BSR Voornoemd besluit treedt met ingang van 1 juli 2014 in werking Het besluit is op de website van BSR geplaatst en ligt ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1 4003 BX te Tiel Op verzoek kan kosteloos een afschrift van het besluit worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/nieuws/2015/officiele%20bekendmaking%20nummer%204 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Officiële bekendmaking nummer 2014-2
  manager gegevensbeheer als heffingsambtenaar BSR en de Manager Backoffice als invorderingsambtenaar BSR heeft aangewezen Daarnaast heeft zij in voornoemde vergadering tevens vastgesteld het Mandaatbesluit directeur BSR Voornoemde besluiten treden met ingang van 1 mei 2014 in werking De besluiten zijn op de website van BSR geplaatst en liggen ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1 4003 BX te Tiel Op verzoek kan kosteloos een afschrift van

  Original URL path: https://www.bsr.nl/nieuws/2015/officiele%20bekendmaking%20nummer%202 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Agenda
  BSR Geleideformulier ter kennisname AB Inkoop en aanbestedingsbeleid PDF 17 72 kB Beleid Inkoop en aanbestedingen BSR 2016 PDF 209 54 kB b Regeling teken en beschikkingsbevoegdheid Geleideformulier ter kennisname AB Regeling van de teken en beschikkingsbevoegdheden PDF 17 16 kB Regeling teken en beschikkingsbevoegdheden 2016 PDF 263 75 kB c Leidraad Invordering 2015 Geleideformulier besluitvorming leidraad invordering 2015 PDF 37 13 kB Toelichting wijzigingen Leidraad invordering 2015 PDF 194 74 kB d Overzicht betalingsgedrag 2010 2015 oninbaar kwijitschelding Geleideformulier Betalingsgedrag 01112015 PDF 79 76 kB Betalingsgedrag 2010 2015 per 01112015 PDF 170 28 kB e Verordeningen in relatie tot aanslagoplegging 2016 f Reacties op wijzigingen GR BSR nadere informatie ter vergadering g Mijn Overheid Berichtenbox 5 Ter besluitvorming a Begrotingswijziging 2015 nadere informatie ter vergadering b Normen en toetsingskader Geleideformulier besluitvorming AB Normen en toetsingskader 2015 PDF 76 83 kB Normen en toetsingskader rechtmatigheid 2015 PDF 230 24 kB c Vennootschapsbelasting in relatie tot BSR Geleideformulier besluitvorming AB Impactanalyse VPB PDF 92 42 kB Activiteiten BSR tbv analyse vpb PDF 292 4 kB d Privacywetgeving en meldplicht datalekken Geleideformulier besluitvorming DB privacywetgeving en meldplicht datalekken PDF 22 53 kB Informatie meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp PDF 324

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/vergaderingen/agenda?id=6799fdcd-f2bf-425a-9aa3-410b72fe877e&naam=Vergadering%20algemeen%20bestuur%209%20december%202015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Agenda
  geleideformulier PDF 99 79 kB b Najaarsnota 2015 Najaarsnota 2015 PDF 689 97 kB Najaarsnota 2015 geleideformulier PDF 111 4 kB 5 Ter besluitvorming a Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 PDF 1 12 MB Jaarstukken 2014 geleideformulier PDF 102 kB b Rooster van aftreden Auditcommissie Rooster aftreden auditcommissie PDF 156 93 kB Rooster aftreden auditcomcie geleideformulier PDF 104 35 kB Rooster aan en aftrede auditcommissie bijlage PDF 88 78 kB 6

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/vergaderingen/agenda?id=c1810fb9-731b-4ad4-a54f-77af0b1c169d&naam=Vergadering%20algemeen%20bestuur%2022%20oktober%202015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Agenda
  verantwoordingen 2014 b Voorjaarsnota 2015 Voorjaarsnota 2015 PDF 705 8 kB 5 Ter besluitvorming a Begroting 2016 inclusief meerjarenraming 2016 2020 Concept Begroting 2016 BSR PDF 687 17 kB Geleideformulier Begroting 2016 PDF 18 44 kB Overzicht zienswijzen begroting 2016 PDF 12 79 kB Zienswijze begroting 2016 Gemeente Maasdriel PDF 110 23 kB b Aanpassingen GR BSR i v m wettelijke wijzigingen en GR Avri i o Geleideformulier besluitvorming DB

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/vergaderingen/agenda?id=43c29c90-e2c0-4c56-a99b-7a8770fa3a7f&naam=Vergadering%20algemeen%20bestuur%2025%20juni%202015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Agenda
  a Voorlopige resultaten 2014 b Status accountantscontrole financiële verantwoordingen 2014 Status jaarstukken 2014 c Resultaten KPI s 2014 conform concept SLA KPIS 2014 AB 26 maart 2015 PDF 81 94 kB d Advies Auditcommissie naar aanleiding van IT audit Deloitte Risk Services toelichting door de heer G van Bezooijen vz Verslag Auditcie 9 maart 2015 PDF 159 34 kB e Jaarverslag Klachten 2014 1 Geleideformulier Jaarverslag klachten 2014 PDF 20 33 kB 2 Jaarverslag Klachten BSR 2014 PDF 80 31 kB 3 Bijlage 1 Jaarverslag 2014 PDF 101 55 kB 4 Overzicht 2014 anoniem PDF 26 35 kB f Resultaten proces januari 2015 inzake heffing 2 jaren op 1 aanslagbiljet korte toelichting door de heer M Franse juridisch controller g Terugkoppeling Inloopspreekavonden periode 9 t m 26 maart 2015 korte toelichting door mevrouw S Rieuwers accountmanager h Voorgenomen verzelfstandiging Avri uittreding GR Regio Rivierenland en toetreding GR Avri tot GR BSR 6 Ter besluitvorming a Ingekomen brief gemeente Maasdriel 16 12 2014 Financiering op de agenda Brief gemeente Maasdriel 16dec14 inzake financiering op agenda PDF 93 8 kB b Uitgangspunten begroting 2016 en meerjarenraming volgt na DB van 18 maart 2015 7 Rondvraag 8 Sluiting aansluitend een besloten vergadering Bestuur

  Original URL path: https://www.bsr.nl/over_bsr/vergaderingen/agenda?id=524b0e70-067c-4f39-a1af-ec5516a84894&naam=Vergadering%20algemeen%20bestuur%2026%20maart%202015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive