archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Rioolheffing
  het beheer en het onderhoud van de riolering Hieronder vallen ook de maatregelen die door uw gemeente worden genomen in verband met het verwerken van hemelwater en het reguleren van het grondwater De gemeente kan kiezen wie de rioolheffing dient te betalen Dat kan de eigenaar of de gebruiker van een object zijn Ook kan de gemeente er voor kiezen om de rioolheffing van zowel de eigenaar als de gebruiker te heffen Welke keuze uw gemeente heeft gemaakt kunt u vinden in de verordening rioolheffing van uw gemeente Op het aanslagbiljet is deze keuze ook terug te vinden en wel in de kolom heffingsmaatstaf Veelgestelde vragen Wie betaalt rioolheffing Aan wie de aanslag wordt opgelegd verschilt per gemeente In de ene gemeente krijgt de eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw de aanslag terwijl in andere gemeentes juist de gebruiker huurder de aanslag ontvangt Op het aanslagbiljet ziet u in de kolom heffingsmaatstaf of u betaalt als eigenaar of gebruiker Rioolheffing eigenaren Bent u op 1 januari geregistreerd in het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een woning of bedrijfspand Dan betaalt u de rioolheffing eigenaren U betaalt een

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/rioolheffing (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Roerende zaakbelasting
  De gemeente gebruikt de opbrengst van de roerende zaakbelastingen voor bijvoorbeeld onderwijs wegen cultuur recreatie en de brandweer U betaalt een percentage van de WOZ waarde van uw woning of bedrijfsgebouw Er zijn drie varianten roerende zaakbelasting Roerende zaakbelasting eigenaren niet woningen U betaalt dit als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een niet woning bijvoorbeeld garage bedrijfsgebouw winkel of bouwterrein Roerende zaakbelasting gebruikers niet woningen Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een roerende zaak die geen woning is dan betaalt u roerende zaakbelasting gebruikers Roerende zaakbelasting woningen Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een woning Het is dus mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen roerende zaakbelasting betaalt namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet woning Veelgestelde vragen Woning of niet woning Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruik als woning Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70 van de totale waarde bedraagt wordt het aangemerkt als een woning Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks digitaal of schriftelijk bezwaar maken bij BSR binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet Als BSR de WOZ waarde verlaagt wordt uw belastingaanslag aangepast Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag Wat

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/roerende_zaakbelasting (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Verontreinigingsheffing particulieren
  Hoe wordt de aanslag berekend De hoogte van de aanslag verontreinigingsheffing voor particulieren is afhankelijk van het aantal bewoners op een bepaald adres De gegevens die in het GBA gemeentelijke basisadministratie staan zijn bepalend Er zijn twee tarieven Meerpersoonshuishoudens Als u met twee of meer personen in een woning woont legt BSR een aanslag voor drie vervuilingseenheden v e op Een v e is de hoeveelheid schadelijke stoffen die één persoon loost Om de wet uitvoerbaar te houden is wettelijk bepaald dat wordt uitgegaan van 3 v e voor meerpersoonshuishoudens De gemiddelde woningbezetting in Nederland is namelijk drie personen Eenpersoonshuishoudens Personen die alleen wonen zonder kinderen krijgen een aanslag voor 1 v e Woont u alleen maar heeft u een aanslag ontvangen van 3 vervuilingseenheden Is de aanslag opgelegd op basis van 3 vervuilingseenheden en woont u alleen zonder kinderen Dan kunt u een verzoek tot vermindering indienen via het digitaal loket Het verzoek wordt gecontroleerd via de gegevens in het GBA gemeentelijke basisadministratie Als de feitelijke situatie niet bekend is wordt bij een verhuizing standaard een aanslag voor 3 v e opgelegd Waarom betaalt u voor 3 vervuilingseenheden als u met z n tweeën bent Een huishouden van twee

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/verontreinigingsheffing_particulieren (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing gebouwd
  buitendijks gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u een woning of bedrijfsgebouw verkoopt Verkoopt u een woning of bedrijfsgebouw dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing gebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van BSR kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Staat de WOZ beschikking op het aanslagbiljet van BSR Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk of digitaal indienen bij BSR binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR ook uw aanslag watersysteemheffing gebouwd aan Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en is verplicht BSR daarover te informeren Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR de aanslag voor de watersysteemheffing gebouwd aan U krijgt daarover bericht van BSR U moet nu wel

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/watersysteemheffing_gebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing ingezetenen
  u op 1 januari woont ook al verhuist u in de loop van het jaar Van het geld betaalt Waterschap Rivierenland een deel van de aanleg en het onderhoud van dijken en de kosten voor het beheren van sloten en plassen in het rivierengebied Veelgestelde vragen Betaalt u minder watersysteemheffing ingezetenen als u alleen woont U betaalt per huis een vast bedrag voor de watersysteemheffing ingezetenen Daarbij is het aantal

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/watersysteemheffing_ingezetenen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing natuurterreinen
  natuurterrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Er zijn twee tarieven Watersysteemheffing natuurterreinen binnendijks Watersysteemheffing natuurterreinen buitendijks Veelgestelde vragen Wanneer wordt het tarief buitendijks gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/watersysteemheffing_natuurterreinen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing ongebouwd
  ongebouwd De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Er zijn drie tarieven Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks Watersysteemheffing ongebouwd wegen Veelgestelde vragen Wanneer wordt het tarief buitendijks gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen Kunt u de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter van uw grond Verpacht u grond en is dat bij de pachtkamer geregistreerd Dan kunt u de helft van de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter Wat moet u doen als uw grond voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u grond verkoopt Verkoopt u grond dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing ongebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Inloggen Mijn BSR Over BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/watersysteemheffing_ongebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Wegenheffing gebouwd
  de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden naast de watersysteemheffing Alleen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden onderhoudt Waterschap Rivierenland de polderwegen en fietspaden uitgezonderd de provinciale en rijkswegen Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u een woning of bedrijfsgebouw verkoopt Verkoopt u een woning of bedrijfsgebouw dan berekent de notaris hoeveel wegenheffing gebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ beschikking Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/belastingsoorten/wegenheffing_gebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive •