archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Berekening kwijtschelding
  bedrag volgens de Wet Werk en Bijstand dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan Vervolgens wordt uw netto besteedbare inkomen berekend Van dit inkomen trekken we het normbedrag af om vast te kunnen stellen wat uw betalingscapaciteit is Dit is dus het bedrag dat u overhoudt als uw noodzakelijke kosten voor bestaan zijn betaald Daarna wordt de betalingscapaciteit op jaarbasis berekend en van het bedrag wordt 80 bestemd voor het betalen van de belastingaanslag Als uit de berekening blijkt dat u niet of gedeeltelijk in staat bent de belastingaanslag te betalen krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding Veelgestelde vragen Hoe wordt de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding meegedeeld U krijgt een beschikking van BSR Hierin staat vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt of niet Wanneer u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt de afwijsreden aangegeven Ook leest u in de beschikking wanneer u betaald moet hebben Wat moet u doen als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek Wanneer u het niet eens bent met de beschikking op uw verzoek om kwijtschelding kunt u binnen 10 dagen schriftelijk een administratief beroep indienen bij BSR t a v de Invorderingsambtenaar U

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/kwijtschelding/berekening (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Inlichtingenbureau
  kwijtschelding kreeg De eerste keer dat u het formulier invult moet u BSR toestemming geven voor deze toetsing Geeft u geen toestemming dan moet u ieder jaar een kwijtscheldingsformulier aanvragen invullen en met alle bijlagen terugsturen aan BSR Dit kost moeite tijd en geld Kwijtscheldingformulier aanvragen Over BSR BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap Rivierenland Avri Afvalverwijdering Rivierengebied en diverse gemeentes Meer weten Contact De

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/kwijtschelding/inlichtingenbureau (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Normbedragen
  beide partners 65 jaar of ouder 1 497 38 Alleenstaande ouder tot 65 jaar 962 63 65 jaar en ouder 1 090 27 Alleenstaande tot 65 jaar 962 63 65 jaar en ouder 1 090 27 inboedel voor zover deze niet meer waard is dan 2 269 00 een auto die absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het beroep een auto die minder waard is dan 2 269 00 een tegoed op bank en of girorekening en tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto woonlasten en de netto zorglasten geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de Wet Studiefinanciering is ontvangen een extra vrijlating van 2 269 00 per persoon als u bent geboren voor 1 januari 1935 Normen huurtoeslag Voor de kwijtschelding zijn de volgende bedragen relevant Minimumbedrag netto huurlasten een en meerpersoonshuishouden 202 20 eenpersoonsouderenhuishouden 200 38 meerpersoonsouderenhuishouden 198 57 Maximale subsidiabele huur per maand 710 68 Normbedrag premie ziektekostenverzekering De normpremie bedoeld in artikel 2 van de Wet op de zorgtoeslag voor zover begrepen in de bijstandsnorm bedraagt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder 39 00 per maand en voor echtgenoten 85 00

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/kwijtschelding/normbedragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Taxatieverslag
  en makelaars gebruiken meetinstructie bruto inhoud woningen Bij de bruto inhoud wordt uitgegaan van de buitenmaten van de woning Om zorgvuldig te kunnen vergelijke meten wij de bruto inhoud voor alle woningen op dezelfde manier Kadastrale percelen Elke woning staat op een of meerdere kadastrale percelen De oppervlakte van uw kadastrale perceel of percelen speelt een rol bij de taxatie Er kan een reden zijn om hiervan af te wijken Bijvoorbeeld als er sprake is van appartementsrecht of als een deel van een kadastraal perceel uit water bestaat Vastgestelde WOZ waarde Dit is de officieel door taxateurs getaxeerde marktwaarde van uw woning Volgens de officiële internationale definitie is de marktwaarde het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum Koper en verkoper zouden daarbij hebben gehandeld met kennis van zaken prudent en niet onder dwang bron International Valuation Standards IVS Modelmatige waardebepaling Wij moeten alle woningen en andere onroerende zaken elk jaar opnieuw taxeren Hiervoor gebruiken wij speciale geautomatiseerde systemen Deze manier van taxeren wordt aangeduid als modelmatige waardebepaling Niet alleen voor de WOZ taxaties worden deze systemen voor modelmatige waardebepaling gebruikt maar ook banken verzekeraars en makelaars maken gebruik van modelmatige waardebepaling Het kenmerk van deze systemen is dat een computer hiervoor grote hoeveelheden gegevens ver de woningmarkt zoals verkoopprijzen analyseert De geanalyseerde gegevens worden gebruikt om voor alle woningen taxatiewaarden te berekenen Deze berekening gebeurt met de kenmerken die zijn geregistreerd van alle woningen Alle verkoopprijzen gebruikt Dankzij de computer kunnen wij een getaxeerde woning in feite vergelijken met alle andere woningen in de gemeente Meer specifiek met alle woningen in de gemeente waarvan een verkoopprijs beschikbaar is Bij de taxatie zijn dus veel meer verkoopprijzen gebruikt dan de verkopen die op uw taxatieverslag zijn vermeld Vergelijken op basis van objectkenmerken Om alle woningen met elkaar te kunnen vergelijken beschikken wij de taxateur over heldere informatie om te bepalen in welke mate woningen op elkaar lijken Dit laatste gebeurt zo veel mogelijk op basis van objectieve kenmerken over de woningen zoals type grootte van de woning bouwjaar ligging en grootte van de kavel Waar nodig worden ook minder objectieve kenmerken zoals kwaliteit van de woning onderhoudstoestand gebruikt om te vergelijken Al deze kenmerken worden aangeduid als objectkenmerken Wij houden deze objectkenmerken steeds actueel Als wij bijvoorbeeld zien dat een woning is verbouwd registreren wij direct de nieuwe kenmerken van deze woning Verkochte woningen in taxatieverslag Omdat niet alle verkoopprijzen kunnen worden getoond hebben wij enkele verkochte woningen geselecteerd Ter illustratie vindt u de gegevens hiervan in dit taxatieverslag De vergelijking met de objectkenmerken van deze verkochte woningen illustreert hoe de WOZ waarde van uw woning aansluit op de verkoopprijs n de WOZ waarde van die verkochte woningen In principe kunnen wij u ook een vergelijking met andere verkochte woningen in de gemeente laten zien Dit leidt steeds tot dezelfde vastgestelde waarde omdat de computer met behulp van de modelmatige waardebepaling alle

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/woz_waarde/taxatieverslag (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - WOZ-waarde niet-woningen
  vastgoedmarkt De beschikbare marktinformatie transactieprijzen huurprijzen investeringen en het aantal vergelijkbare niet woningen en zijn bepalend voor de methode die wordt toegepast Voor niet woningen waarvan geen marktinformatie beschikbaar is zoals scholen en ziekenhuizen wordt de waarde bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde Die wordt berekend op de volgende manier de herbouwwaarde van de niet woning minus afschrijvingen plus de waarde van de grond Voor rijksmonumenten ook als het niet woningen zijn moet volgens de Wet WOZ altijd de waarde in het economische verkeer worden bepaald Heeft een verbouwing invloed op de WOZ waarde Is een object in de periode tot 1 januari 2015 gebouwd verbouwd of afgebroken dan heeft dat invloed op de WOZ waarde 2015 Op basis van de Wet WOZ is bij bouw verbouw of sloop de situatie op 1 januari 2015 bepalend voor de WOZ waarde Dit wordt de toestandsdatum genoemd De waardepeildatum blijft ongewijzigd Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ Meer informatie kunt u vinden op de website van het WOZ informatiepunt www wozinformatie nl publieksinformatie of op de website van de Waarderingskamer via www waarderingskamer nl Wat is de waardepeildatum De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ waarde 2015 moet zijn vastgesteld naar het waarde niveau op 1 januari 2014 Voor de WOZ waarde 2015 geldt dus 1 januari 2014 als waardepeildatum Huurinlichtingen over uw niet woning verstrekken Huurinlichtingenformulieren worden verstuurd naar gebruikers van bedrijven in de gemeenten Culemborg Lingewaal Maasdriel Tiel Geldermalsen Neerijnen en West Maas en Waal De gevraagde gegevens worden gebruikt voor de waardebepaling van niet woningen Voor het terugsturen van het formulier kunt u gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop of een e mail sturen aan woz bsr nl In plaats van de beantwoording van de vragen op het formulier kunt u ook volstaan met het toezenden

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/woz_waarde/woz_waarde_niet_woningen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - WOZ-waarde te hoog
  af en informeert BSR Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR de aanslag voor de watersysteemheffing gebouwd aan U krijgt daarover bericht van BSR U moet wel het hele bedrag aan BSR betalen voor de vervaldatum Als u gelijk krijgt bij de gemeente ontvangt u het teveel betaalde bedrag met rente terug van BSR Veelgestelde vragen Ik ben het niet eens met de WOZ waarde Waar kan ik terecht met vragen BSR stelt als uitvoeringsorganisatie van diverse gemeenten de WOZ waarde vast van uw woning bedrijfspand en of grond Dus u kunt ons bellen met al uw vragen over de WOZ Dit kan op maandag tot en met donderdag van 08 30 uur tot 17 00 uur en op vrijdag van 08 30 tot 12 30 uur op nummer 0344 64 96 49 Ik wil bezwaar maken tegen de WOZ waarde Hoe doe ik dit BSR stelt als uitvoeringsorganisatie van diverse gemeenten de WOZ waarde vast van uw woning bedrijfspand en of grond Dat gebeurt met de informatie die we hebben Wij willen net zoals u dat de WOZ waarde klopt Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen Bent u het niet eens met de WOZ waarde Binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken U kunt met behulp van het bezwaarformulier op ons digitaal loket Mijn BSR gemakkelijk zelf bezwaar maken Bezwaar maken kan ook schriftelijk aan BSR Postbus 18 4000 AA Tiel Vermeld altijd in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en wat de waarde volgens u moet zijn Waarom zou ik bij BSR bezwaar maken en niet bij een WOZ adviesbureau Als u een WOZ adviesbureau namens u bezwaar laat maken krijgt het WOZ bureau een onkostenvergoeding indien het bezwaarschrift leidt tot een lagere WOZ waarde Deze vergoeding hoeft niet te worden betaald indien u zelf bezwaar maakt bij BSR Indien het bezwaarschrift door een WOZ adviesbureau wordt ingediend leidt dit tot hogere kosten voor BSR dan als u zelf bezwaar maakt Daardoor gaan de OZB tarieven van uw gemeente omhoog Dat is jammer en onnodig want u kunt met behulp van het bezwaarformulier op ons digitaal loket Mijn BSR gemakkelijk zelf bezwaar maken en dit bezwaar is altijd gratis De WOZ adviesbureaus geven aan dat men gratis bezwaar kan maken tegen de WOZ waarde U zegt dat dit niet het geval is Kunt u mij dat uitleggen Stel dat uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard dan is BSR wettelijk verplicht om een onkostenvergoeding uit te betalen Als u een WOZ adviesbureau namens u bezwaar laat maken krijgt het WOZ bureau deze onkostenvergoeding Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan 700 00 BSR maakt op deze manier meer kosten dan als u zelf bezwaar maakt Daardoor gaan de OZB tarieven omhoog Dat is jammer en onnodig want als u zelf bezwaar maakt is dit altijd gratis Als ik zelf bewaar maak tegen de WOZ waarde hoe makkelijk gaat dit

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/woz_waarde/woz_waarde_te_hoog (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - WOZ waarde woningen
  met ingang van 1 januari 2010 erfbelasting de watersysteemheffing gebouwd Dit is vastgelegd in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 de Successiewet de Gemeentewet de Waterschapswet Veelgestelde vragen Hoe is de WOZ waarde van uw woning bepaald BSR heeft uw woning gewaardeerd volgens de regels van de Wet WOZ De WOZ waarde van uw woning wordt bepaald met verkoopprijzen van min of meer vergelijkbare woningen in de gemeente waar u woont Bij de waardebepaling gebruikt BSR verschillende objectkenmerken zoals grondoppervlakte m2 inhoud m3 en eventuele bijgebouwen Daarnaast wordt rekening gehouden met onder andere verbouwingen aan de woning in 2011 Heeft een verbouwing invloed op de WOZ waarde Is een object in de periode tot 1 januari 2015 gebouwd verbouwd of afgebroken dan heeft dat invloed op de WOZ waarde 2015 Op basis van de Wet WOZ is bij bouw verbouw of sloop de situatie op 1 januari 2015 bepalend voor de WOZ waarde Dit wordt de toestandsdatum genoemd De waardepeildatum blijft ongewijzigd Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ Meer informatie kunt u vinden op de website van het WOZ informatiepunt www wozinformatie nl publieksinformatie of op de website van de Waarderingskamer via www waarderingskamer nl Wat is de waardepeildatum De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ waarde 2015 moet zijn vastgesteld naar het waarde niveau op 1 januari 2014 Voor de WOZ waarde 2015 geldt dus 1 januari 2014 als waardepeildatum Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/woz_waarde/woz_waarde_woningen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Contactinformatie
  station Tiel vertrekt twee maal per uur bus 42 van Arriva richting Druten U stapt uit op de Westroyensestraat De reistijd duurt ongeveer 6 minuten Lopend Vanaf station Tiel is het een half uur lopen naar ons kantoor Vanuit het station linksaf Stationsweg Eerste straat links Lingedijk Vlak voor de spoorwegovergang rechts af J D van Leeuwenstraat Na 100 meter links aanhouden J D van Leeuwenstraat blijven vervolgen Aan het

  Original URL path: https://www.bsr.nl/particulieren/contact/contactinformatie (2015-12-02)
  Open archived version from archive