archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Automatische incasso
  de 25e van de maand Een andere dag is niet mogelijk Automatische incasso aanvragen wijzigen of stopzetten kan via Mijn BSR digitaal loket of schriftelijk via BSR Postbus 18 4000 AA Tiel Bedragen onder de 40 worden in maximaal twee termijnen afgeschreven Als u vóór de 15e van de maand automatische incasso aanvraagt wordt het termijnbedrag nog in dezelfde maand geïnd Wacht u langer dan vervalt er iedere maand een termijn Voorbeeld Stel u hebt een belastingaanslag ontvangen met dagtekening 28 februari en u vraagt op 26 april automatische incasso aan De eerste twee incassotermijnen maart en april zijn dan voorbij en u kunt nog in zes termijnen betalen mei tot en met oktober Via Mijn BSR digitaal loket kunt u ook eenvoudig het rekeningnummer wijzigen of de automatische incasso stopzetten Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand Veelgestelde vragen Wilt u uw automatische incasso stopzetten Via Mijn BSR digitaal loket of via telefoonnummer 0344 649 649 kunt u op ieder moment uw automatische incasso stopzetten Wijzigen voor automatische incasso Via Mijn BSR digitaal loket kunt u op ieder moment uw rekeningnummer wijzigen De automatische incasso wordt dan betaald via uw nieuwe rekeningnummer Wanneer int BSR de bedragen

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/betalen/automatische_incasso (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - WOZ-waarde niet-woningen
  afschrijvingen plus de waarde van de grond Voor rijksmonumenten ook als het niet woningen zijn moet volgens de Wet WOZ altijd de waarde in het economische verkeer worden bepaald Heeft een verbouwing invloed op de WOZ waarde Is een object in de periode tot 1 januari 2015 gebouwd verbouwd of afgebroken dan heeft dat invloed op de WOZ waarde 2015 Op basis van de Wet WOZ is bij bouw verbouw of sloop de situatie op 1 januari 2015 bepalend voor de WOZ waarde Dit wordt de toestandsdatum genoemd De waardepeildatum blijft ongewijzigd Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ Meer informatie kunt u vinden op de website van het WOZ informatiepunt www wozinformatie nl publieksinformatie of op de website van de Waarderingskamer via www waarderingskamer nl Wat is de waardepeildatum De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ waarde 2015 moet zijn vastgesteld naar het waarde niveau op 1 januari 2014 Voor de WOZ waarde 2015 geldt dus 1 januari 2014 als waardepeildatum Huurinlichtingen over uw niet woning verstrekken Huurinlichtingenformulieren worden verstuurd naar gebruikers van bedrijven in de gemeenten Culemborg Lingewaal Maasdriel Tiel Geldermalsen Neerijnen en West Maas en Waal De gevraagde gegevens worden gebruikt voor de waardebepaling van niet woningen Voor het terugsturen van het formulier kunt u gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop of een e mail sturen aan woz bsr nl In plaats van de beantwoording van de vragen op het formulier kunt u ook volstaan met het toezenden van een kopie van het huurcontract Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen AWR bent u verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken Medewerking aan dit verzoek is niet vrijwillig Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/woz%20waarde/woz_waarde_niet_woningen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Aangifte bedrijven
  de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing bedrijven Hou de ontvangen brief met de inlog gegevens bij de hand Veelgestelde vragen Wat is een bedrijfsruimte Een bedrijfsruimte is een terrein of bedrijfsruimte niet zijnde een woonruimte een zuivering technisch werk of een rioleringstechnisch werk Hoe kunt u aangifte zuiveringsheffing verontreinigingsheffing bedrijven doen Als BSR de vervuilingswaarde niet kan bepalen aan de hand van het waterverbruik moet u aangifte doen voor de zuiveringsheffing verontreinigingsheffing

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/aanslagbiljet/aangifte_bedrijven (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Informatie aanslagbiljet
  U moet het hele bedrag betaald hebben voor de laatste vervaldag die staat vermeld op uw aanslagbiljet Betaalt u later dan ontvangt u van BSR een aanmaning Jaar Dit is het jaar waarvoor de belastingaanslagen gelden Totaal bedrag Dit is het bedrag dat u aan BSR moet betalen Soort belasting Hier leest u welke belastingen u betaalt Tijdvak of tijdstip Er zijn tijdstip en tijdvakbelastingen Een tijdstipbelasting betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari eigenaar bewoner bent Dit wordt aangegeven met 01 01 Een tijdvakbelasting betaalt u voor het deel van het jaar dat u bijvoorbeeld ergens woonde Een tijdvakbelasting wordt aangegeven met 01 01 t m Heffingsmaatstaf In de kolom heffingsmaatstaf vindt u de getallen waarop de aanslag is gebaseerd bijvoorbeeld de WOZ waarde van uw woning of de hoeveelheid grond die u bezit Omschrijving belastingobject Hier staat voor welk object de belasting geldt bijvoorbeeld het adres van uw woning of de kadastrale gegevens van uw grond Tarief In deze kolom staat het tarief dat u betaalt voor een bepaalde belasting Bedrag Hier leest u wat het totaalbedrag is dat u voor een bepaalde belasting betaalt Klik hier voor het aanslagbiljet met toelichting Veelgestelde vragen Kunt u een kopie krijgen van het aanslagbiljet Uw aanslag is in te zien via Mijn BSR digitaal loket U kunt deze echter nog niet downloaden en of uitprinten wel kunt u een schermprint maken Wenst u een duplicaat van uw aanslag dan kunt u deze via ons telefonisch keuzemenu aanvragen 0344 649 649 of via ons contactformulier Indien de duplicaat aanslag voor woensdag is aangevraagd dan ontvangt u deze op zaterdag in dezelfde week Is de aanvraag op of na woensdag gedaan dan ontvangt u de duplicaat aanslag een week later op zaterdag Kan BSR oude belastingaanslagen opleggen BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/aanslagbiljet/informatie_aanslagbiljet (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Bezwaar indienen
  U ontvangt binnen 6 weken een uitspraak op uw administratief beroep Na dit administratief beroep is het wettelijk niet mogelijk om beroep aan tekenen bij de rechtbank Hoe kunt u bezwaar maken tegen de aanslag of de WOZ beschikking Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ beschikking Binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken Vermeld altijd in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag Bezwaar maken kan via Mijn BSR digitaal loket of schriftelijk Bezwaren per e mail worden niet in behandeling genomen Bezwaar maken tegen de watersysteemheffing gebouwd als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en is verplicht BSR daarover te informeren Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR de aanslag voor de watersysteemheffing gebouwd aan U krijgt daarover bericht van BSR U moet nu wel het hele bedrag aan BSR betalen voor de vervaldatum ondanks uw bezwaar bij de gemeente Als u gelijk krijgt bij de gemeente krijgt u het teveel betaalde bedrag met rente terug van BSR Bezwaar maken tegen de wegenheffing gebouwd als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en is verplicht BSR daarover te informeren Als de

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/aanslagbiljet/bezwaar_indienen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Onroerende zaakbelasting
  januari gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is dan betaalt u het gebruikersdeel OZB Onroerende zaakbelasting woningen Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een woning Het is dus mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen onroerende zaakbelasting betaalt namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet woning Veelgestelde vragen Woning of niet woning Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruik als woning Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70 van de totale waarde bedraagt wordt het aangemerkt als een woning Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks digitaal Mijn BSR of schriftelijk bezwaar maken bij BSR binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet Als BSR de WOZ waarde verlaagt wordt uw belastingaanslag aangepast Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/onroerende_zaakbelasting (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Reclamebelasting
  wordt per maand berekend en eventueel verminderd Veelgestelde vragen Wat gebeurt er met de opbrengsten De gemeente Tiel laat de opbrengsten min de kosten geheel ten goede komen aan de ondernemers Op de bedrijventerreinen wordt het geld onder meer gebruikt voor collectieve beveiliging bewegwijzering toezicht op en verbetering van de kwaliteit van het gebied revitalisering inkoop van diensten en of voorzieningen en netwerkbijeenkomsten In de binnenstad gaat het vooral om promotie en sfeerbepalende elementen zoals sfeerverlichting en een marketingcampagne Het gaat altijd om zaken die aanvullend zijn op de taken van de gemeente Wie bepaalt waar de opbrengsten aan worden besteed In Tiel ligt het beheer van de opbrengsten in handen van de Stichting Ondernemersfonds Tiel Deze stichting is opgericht door het georganiseerde Tielse bedrijfsleven de Ondernemers Coöperatie Tiel de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel Hart van Tiel en de Horeca Vereniging Tiel Dit fonds bepaalt hoe de gelden uit het fonds ingezet gaan worden Als u wilt meebepalen wat er met het fonds gebeurt kunt u lid worden van het georganiseerde bedrijfsleven Waarom betaalt u reclamebelasting Met reclamebelasting willen de gemeente en de ondernemersverenigingen zorgen voor gelijkheid Alle ondernemer hebben profijt van de activiteiten op de bedrijventerreinen en betalen in

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/reclamebelasting (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Reinigingsrecht
  wie het afval wordt verwijderd is belastingplichtig Veelgestelde vragen Wie betaalt reinigingsrecht Degene voor wie de gemeente het afval verwijdert is belastingplichtig Wanneer betaalt u geen reinigingsrecht Huurt u bijvoorbeeld een container bij derden maakt u daardoor geen gebruik van de gemeentelijke reinigingsdienst voor wat betreft het ophalen van bedrijfsafval dan betaalt u geen reinigingsrecht Inloggen Mijn BSR Over BSR BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/reinigingsrecht (2015-12-02)
  Open archived version from archive