archive-nl.com » NL » B » BSR.NL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Rioolheffing
  beheer en het onderhoud van de riolering Hieronder vallen ook de maatregelen die door uw gemeente worden genomen in verband met het verwerken van hemelwater en het reguleren van het grondwater De gemeente kan kiezen wie de rioolheffing dient te betalen Dat kan de eigenaar of de gebruiker van een object zijn Ook kan de gemeente er voor kiezen om de rioolheffing van zowel de eigenaar als de gebruiker te heffen Welke keuze uw gemeente heeft gemaakt kunt u vinden in de verordening rioolheffing van uw gemeente Op het aanslagbiljet is deze keuze ook terug te vinden en wel in de kolom heffingsmaatstaf Veelgestelde vragen Wie betaalt rioolheffing Aan wie de aanslag wordt opgelegd verschilt per gemeente In de ene gemeente krijgt de eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw de aanslag terwijl in andere gemeentes juist de gebruiker huurder de aanslag ontvangt Op het aanslagbiljet ziet u in de kolom heffingsmaatstaf of u betaalt als eigenaar of gebruiker Rioolheffing eigenaren Bent u op 1 januari geregistreerd in het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een woning of bedrijfspand Dan betaalt u de rioolheffing eigenaren U betaalt een vast

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/rioolheffing (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Roerende zaakbelasting
  gemeente gebruikt de opbrengst van de roerende zaakbelastingen voor bijvoorbeeld onderwijs wegen cultuur recreatie en de brandweer U betaalt een percentage van de WOZ waarde van uw woning of bedrijfsgebouw Er zijn drie varianten roerende zaakbelasting Roerende zaakbelasting eigenaren niet woningen U betaalt dit als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een niet woning bijvoorbeeld garage bedrijfsgebouw winkel of bouwterrein Roerende zaakbelasting gebruikers niet woningen Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een roerende zaak die geen woning is dan betaalt u roerende zaakbelasting gebruikers Roerende zaakbelasting woningen Dit betaalt u als u op 1 januari geregistreerd bent bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde recht van erfpacht opstal vruchtgebruik gebruik en bewoning of appartementsrecht van een woning Het is dus mogelijk dat u voor een bedrijfsgebouw twee aanslagen roerende zaakbelasting betaalt namelijk als eigenaar en als gebruiker van een niet woning Veelgestelde vragen Woning of niet woning Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruik als woning Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70 van de totale waarde bedraagt wordt het aangemerkt als een woning Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks digitaal of schriftelijk bezwaar maken bij BSR binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet Als BSR de WOZ waarde verlaagt wordt uw belastingaanslag aangepast Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag Wat betaalt

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/roerende_zaakbelasting (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Verontreinigingsheffing bedrijven
  en bemonstering Als het waterverbruik exact is vast te stellen gebruikt BSR gegevens van drinkwaterbedrijven Deze bedrijven ontvangen een voorlopige aanslag gevolgd door een definitieve aanslag Als er meerdere watermeters zijn of andere gegevens nodig zijn voor het vaststellen van de aanslag verstuurt BSR een aangifteformulier waarop bedrijven zelf de gegevens invullen Aan de hand hiervan bepaalt BSR de vervuilingswaarde Let op Indien in het heffingsjaar de vervuilingswaarde minder is dan 5 vervuilingseenheden en u heeft van BSR een aangifteformulier ontvangen moet er door het bedrijf wel aangifte worden gedaan Voor grote bedrijven waarbij indeling in de tabel afvalwatercoëfficiënten niet mogelijk is moet de vervuilingswaarde in principe worden vastgesteld door meting bemonstering en analyse Raadpleeg de verordening zuiveringsheffing en de verordening verontreinigingsheffing van het WSRL op de website van BSR Hoe kunt u aangifte doen Als BSR de vervuilingswaarde niet kan bepalen aan de hand van het waterverbruik moet u aangifte doen U ontvangt van BSR een brief met een inlogcode Via aangifte bedrijven kunt u naar het aangifteprogramma met behulp van de inlogcode Op de aanslag wordt een boete in rekening gebracht Waar is dat voor en hoe is deze boete berekend U krijgt een verzuimboete als u niet op tijd aangifte doet Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste tweede en derde volgend verzuim Van een tweede respectievelijk derde volgend verzuim is sprake als belanghebbende over de voorafgaande vijf belastingjaren één of meer keer geen aangifte heeft gedaan Bij een eerste verzuim is de boete 5 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is minimaal 10 In geval van een tweede verzuim is de boete 10 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is dan minimaal 25 Is er sprake van een derde volgend verzuim dan is de boete 15 procent van het bedrag van de aanslag De verzuimboete is dan minimaal 75 en maximaal 1 134 Welke aanslagen zijn er De aanslagen verontreinigingsheffing voor bedrijven zijn als volgt te onderscheiden Voorlopige aanslag Het bedrag van een voorlopige aanslag is maximaal even hoog als de laatste definitieve aanslag van het voorgaande jaar De voorlopige aanslag wordt opgelegd aan het begin van het heffingsjaar Nadere voorlopige aanslag Als blijkt dat de voorlopige aanslag te laag is wordt er een nadere voorlopige aanslag opgelegd Definitieve aanslag Grote bedrijven ontvangen na afloop van het heffingsjaar een definitieve aanslag op basis van het waterverbruik of de gegevens van het aangifteformulier De voorlopige aanslag wordt hiermee verrekend Ambtshalve aanslag Als het aangifteformulier niet volledig is ingevuld of niet is ingestuurd wordt de aanslag geschat ambtshalve vastgesteld Navorderingsaanslag Een navorderingsaanslag kan worden opgelegd als het vermoeden bestaat dat een aanslag ten onrechte niet is betaald tot een te laag bedrag is vastgesteld of dat te veel belasting door BSR is terugbetaald of verminderd Wanneer spreken we van kamerverhuur Wanneer een pand of afzonderlijk deel wordt geëxploiteerd voor kamerverhuur waarbij de bewoners gezamenlijk gebruik maken van o a sanitaire voorzieningen is er geen sprake meer van een woonruimte Dit pand

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/verontreinigingsheffing_bedrijven (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing gebouwd
  gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u een woning of bedrijfsgebouw verkoopt Verkoopt u een woning of bedrijfsgebouw dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing gebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van BSR kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Staat de WOZ beschikking op het aanslagbiljet van BSR Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk of digitaal indienen bij BSR binnen zes weken na ontvangst van het aanslagbiljet Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR ook uw aanslag watersysteemheffing gebouwd aan Hoe kunt u bezwaar maken als u de WOZ beschikking van uw gemeente kreeg Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en is verplicht BSR daarover te informeren Als de WOZ waarde wordt verlaagd past BSR de aanslag voor de watersysteemheffing gebouwd aan U krijgt daarover bericht van BSR U moet nu wel het

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/watersysteemheffing_gebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing natuurterreinen
  bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Er zijn twee tarieven Watersysteemheffing natuurterreinen binnendijks Watersysteemheffing natuurterreinen buitendijks Veelgestelde vragen Wanneer wordt het tarief buitendijks gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/watersysteemheffing_natuurterreinen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Watersysteemheffing ongebouwd
  ongebouwd De oppervlakte van de grond bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Er zijn drie tarieven Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks Watersysteemheffing ongebouwd wegen Veelgestelde vragen Wanneer wordt het tarief buitendijks gebruikt De buitenkruinlijn van de primaire waterkering dijk langs Maas Waal en Rijn vormt de grens tussen binnendijks en buitendijks In drie gevallen wordt van deze grens afgeweken Het gaat om de polder Nieuwland het buitendijks gelegen bedrijventerrein Ruigenhil in Alblasserdam en het gebied Buitenstad in Vianen Kunt u de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter van uw grond Verpacht u grond en is dat bij de pachtkamer geregistreerd Dan kunt u de helft van de watersysteemheffing ongebouwd doorberekenen aan de pachter Wat moet u doen als uw grond voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u grond verkoopt Verkoopt u grond dan berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing ongebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Inloggen Mijn BSR Over BSR

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/watersysteemheffing_ongebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Wegenheffing gebouwd
  de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden naast de watersysteemheffing Alleen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden onderhoudt Waterschap Rivierenland de polderwegen en fietspaden uitgezonderd de provinciale en rijkswegen Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied Wat moet u doen als uw woning of bedrijfsgebouw voor 1 januari is verkocht Als u op 1 januari niet meer staat geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde hoeft u de aanslag niet te betalen U kunt schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen de aanslag bij BSR Wat betaalt u als u een woning of bedrijfsgebouw verkoopt Verkoopt u een woning of bedrijfsgebouw dan berekent de notaris hoeveel wegenheffing gebouwd u terugkrijgt van de koper U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ beschikking Tegen de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u jaarlijks bezwaar maken Kreeg u de WOZ beschikking van uw gemeente Dan moet u binnen zes weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken bij de gemeente U hoeft geen bezwaar te maken bij BSR De gemeente handelt uw bezwaar af en

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/wegenheffing_gebouwd (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Belastingsamenwerking Rivierenland - Wegenheffing natuurterreinen
  fietspaden De oppervlakte van het terrein bepaalt hoeveel belasting u moet betalen Veelgestelde vragen Waarom betaalt u in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wegenheffing De wegenheffing wordt extra in rekening gebracht in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden naast de watersysteemheffing Alleen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden onderhoudt Waterschap Rivierenland de polderwegen en fietspaden uitgezonderd de provinciale en rijkswegen Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van

  Original URL path: https://www.bsr.nl/ondernemers/belastingsoorten/wegenheffing_natuurterreinen (2015-12-02)
  Open archived version from archive •