archive-nl.com » NL » C » CERTIQ.NL

Total: 528

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • CertiQ - Aanmelden bij CertiQ: het aanmeldformulier
  zon Wind Stappenplan Aanmelden wind Water Stappenplan Aanmelden water Biomassa Stappenplan Aanmelden Biomassa Biogasinstallaties 2 MW Achtergrond Biomassa Duurzame warmte Overname installatie Handelarenoverzicht Veelgestelde vragen Home Zakelijk Biomassa Aanmelden Biomassa Stuur door print Aanmelden bij CertiQ het aanmeldformulier Het aanmelden van een biomassa installatie verloopt via het volgende stappenplan Heeft u de stappen doorgelezen en wilt u uw installatie aanmelden bij CertiQ Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier Het aanmelden

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/biomassa/aanmelden-biomassa (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • CertiQ - Uitzondering op de regel: biogasinstallaties ≤ 2 MW
  ingangsdatum van het verzoek tot vaststelling Wat staat er in het meetprotocol In het meetprotocol wordt een korte beschrijving van de installatie gegeven Er wordt beschreven welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten In de meeste gevallen is het van belang dat wordt vastgesteld dat geen aardgas wordt ingevoed Nadere instructies en een voorbeeld vindt u in onderstaande links Instructies meetprotocol biogas Voorbeeld meetprotocol biogas Wie mag het meetprotocol opstellen en goedkeuren De eigenaar van de biogasinstallatie is vrij in de keuze wie het meetprotocol opstelt Een toegelaten meetbedrijf is de enige die het meetprotocol mag goedkeuren Niet alle meetbedrijven hebben aangegeven deze regeling te faciliteren De meetbedrijven die bij CertiQ hebben aangegeven dit wel te doen vindt u hier Wat staat er in het meetrapport In het meetrapport wordt over het voorgaande kalenderjaar gerapporteerd Daarin wordt per maand aangegeven in welke verhouding de brandstoffen hebben geleid tot elektriciteit In de meeste gevallen is dat 100 biogas uit vergisting Daarnaast wordt voor vergisters de hoeveelheid ingaande biomassa gerapporteerd De nadere eisen voor het meetprotocol en de meetrapporten met betrekking tot de controle op biogasinstallaties vindt u in de meetvoorwaarden bijlage 2B van de Regeling van de Minister

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/biomassa/biogasinstallaties-%E2%89%A4-2-mw (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Biomassa, een verhaal apart
  duurzame elektriciteit Bij de meeste vormen van duurzame elektriciteit is er geen discussie over het duurzame karakter van de productie een windmolen levert 100 duurzame elektriciteit Bij elektriciteit die uit biomassa wordt opgewekt kan dat anders liggen Biomassa kan worden gebruikt samen met fossiele brandstoffen Biomassapercentages Om elke biomassasoort te kunnen certificeren is het voor CertiQ van belang om te weten welke soorten biomassa u hebt ingezet en in welke verhouding U geeft de biomassapercentages zelf aan CertiQ door via myCertiQ Meer informatie over biomassapercentages Pdf biomassapercentages Assurancerapport Als producent van duurzame elektriciteit uit biomassa moet u binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar een assurancerapport indienen bij CertiQ ook als u één soort biomassa inzet zoals het geval is bij stortgasinstallaties of co mestvergistinginstallaties met een vermogen 2 MW Afvalverbrandingsinstallaties en biogasinstallaties 2 MW hoeven geen assurancerapport in te dienen Meer informatie over assurancerapporten Pdf assurancerapport controleprotocol assurancerapport rapportagetabel assurancerapport Afvalverbrandingsinstallaties Afvalverbrandingsinstallaties AVI s vormen een bijzondere groep binnen de biomassa Om in aanmerking te komen voor certificaten dienen de installaties net als alle andere installaties aangemeld te zijn bij CertiQ Voor AVI s hoeft geen jaarlijks assurancerapport ingediend te worden Meer informatie over AVI s Pdf Afvalverbrandingsinstallaties

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/biomassa/achtergrond-biomassa (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Duurzame warmte
  zowel nieuwe installaties die alleen duurzame warmte produceren b v ketels als bestaande productie installaties van groene stroom b v MEP WKK s die ook duurzame warmte gaan produceren CertiQ verstrekt de EAN code voor uw hernieuwbare warmte Wij maken u erop attent dat u deze EAN code bij CertiQ dient op te vragen vóórdat u een aanmelding doet zodat u bij het invullen van het aanmeldformulier deze EAN code kunt gebruiken We verzoeken u hiervoor contact op te nemen met CertiQ via servicedesk certiq nl of telefonisch op 026 373 1658 De manier waarop u zich inschrijft bij CertiQ voor duurzame warmte hangt af van de soort installatie en of uw installatie reeds is ingeschreven bij CertiQ Hieronder staan de mogelijkheden genoemd Nieuwe installatie met warmte én elektriciteit Als u een nieuwe installatie voor elektriciteit heeft die nog niet bij CertiQ is ingeschreven dan dient u zich bij CertiQ te registreren als producent van elektriciteit Voor de registratie van warmte uit hernieuwbare bronnen gebruikt u het Aanmeldformulier Duurzame Warmte Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend We raden u aan om het aanmeldformulier Verzoek tot Vaststelling gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen Bestaande installatie Indien u reeds bij CertiQ staat ingeschreven met een installatie voor elektriciteit dan dient u het Aanmeldformulier Duurzame Warmte in te vullen Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend We raden u aan om het aanmeldformulier Verzoek tot Vaststelling gelijktijdig met uw goedgekeurd meetprotocol naar ons toe te sturen Nieuwe installatie met uitsluitend warmte U dient uw installatie aan te melden door het Aanmeldformulier Duurzame Warmte in te vullen Dit aanmeldformulier dient door u en uw toegelaten meetbedrijf te worden ondertekend We raden u aan om dit aanmeldformulier Verzoek tot Vaststelling

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/duurzame-warmte (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Het overnemen van een duurzame productie-installatie
  kunnen voordoen U bent altijd gehouden om zelf voldoende onderzoek te doen bij de overname of overdracht van een installatie CertiQ dan wel TenneT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die op wat voor wijze dan ook voortvloeit uit een overname of overdracht van een installatie Kijk bij de volgende vragen of ze op u van toepassing zijn Onder elke vraag vindt u de daarbij horende toelichting van de mogelijke risico s Draagt of neemt u ook het recht op subsidie over CertiQ geeft Garanties van Oorsprong GvO s uit voor opgewekte elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bron Deze GvO s kunnen onder meer worden gebruikt om subsidie te verkrijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO voorheen AgentschapNL Deze subsidie zal in maandelijkse voorschotten worden verleend aan de eigenaar van de installatie CertiQ geeft per jaar of per kwartaal afhankelijk van het soort installatie en het vermogen daarvan de meetgegevens door aan RVO Die zal aan de hand daarvan de subsidie over het voorafgaande jaar bijstellen Voor de wijze waarop dat gebeurt en wat de consequenties bij een overname zijn verwijzen wij u naar de informatie van RVO http www rvo nl In het geval dat u een biomassa installatie of een afvalverbrandingsinstallatie overneemt of overdraagt zijn er nog bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn in de jaren daarna Hieronder wordt op deze specifieke omstandigheden ingegaan Neemt u een biomassa installatie over Voor het certificeren van duurzame elektriciteit of duurzame warmte bij een biomassa installatie draagt de eigenaar van de installatie de verantwoordelijkheid voor het jaarlijks opstellen van een rapport Afhankelijk van het soort installatie dient dit rapport of een door een erkend meetbedrijf opgezet meetrapport of een door een externe accountant opgezet assurancerapport te zijn Er zijn twee soorten biomassa installaties waarbij een meetrapport moet worden opgesteld en géén assurancerapport Bij een biomassa installatie waarin uitsluitend één naar zijn aard zuiver biogas wordt verwerkt én waarvan het nominaal elektrisch vermogen gelijk aan of kleiner is dan 2 MW Bij een biomassa installatie waar uitsluitend duurzame warmte wordt geproduceerd én waarvan het nominaal thermisch vermogen gelijk aan of kleiner is dan 3 MWth Bij een biomassa installatie anders dan hierboven genoemd én welke geen afvalverbrandingsinstallatie is dient er een assurancerapport te worden opgesteld Het assurance of meetrapport van een afgelopen kalenderjaar dient binnen 4 maanden na de afloop van dat jaar aan CertiQ te worden overgelegd Bij overschrijding van deze termijn brengt CertiQ het aantal Garanties van Oorsprong GvO s in mindering met de formule EHE KM OT 1 MWh EHE is hier de hoeveelheid duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt in de periode van het bedoelde rapport KM is hier het aantal kalendermaanden in die periode OT is het aantal overschrijdingstijdvakken van een dag tot een maand Indien het rapport niet volledig is dient het te worden aangevuld Hiervoor wordt door CertiQ een termijn gesteld Ook bij overschrijding van deze termijn wordt het aantal GvO s in mindering gebracht aan de hand van

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/overname-installatie (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Compleet overzicht van handelaren
  overzicht van handelaren Als producent van duurzame energie kiest u bij het aanmelden welke handelaar uw verkregen certificaten ontvangt Hier vindt u een compleet overzicht van handelaren De handelaar gebruikt uw certificaten onder andere als bewijs van herkomst van de energie die aan een eindverbruiker is geleverd Dit doet hij door Garanties van Oorsprong bij CertiQ af te boeken De handelaar kan certificaten ook doorverkopen aan een andere handelaar Heeft

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/handelarenoverzicht (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Hier vindt u het antwoord op uw vragen
  moet onderscheid maken tussen de oude en de nieuwe productie installatie Als u een tweede subsidiebeschikking heeft is uw nieuwe installatie volgens de relevante wet en regelgeving zelfstandig U moet deze installatie dan ook apart aanmelden bij CertiQ Bij het gevraagde vermogen vult u het vermogen in van uw nieuwe installatie Daarnaast vult u in het opmerkingenveld in dat u in het bezit bent van een tweede subsidiebeschikking en dus een tweede installatie hebt geplaatst Uw netbeheerder ontvangt dit formulier en controleert de vermelde gegevens Klopt alles Dan wordt uw nieuwe installatie ook ingeschreven bij CertiQ U krijgt hiervan een bevestiging Verder zorgt u ervoor dat de bruto productie van zowel de oude als de nieuwe productie installatie separaat kan worden gemeten Daarvoor laat u twee bruto productiemeters plaatsen Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw netbeheerder Heeft het te laat indienen van het jaarlijkse assurancerapport gevolgen Ja op basis van de regeling Garanties van Oorsprong dient CertiQ een sanctie uit te voeren Te laat inleveren betekent dat afhankelijk van de tijdsoverschrijding GvO s worden afgeboekt minimaal een maand Te laat indienen heeft ook gevolgen voor uw subsidie als uw installatie daarvoor in aanmerking komt Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van een assurancerapport Nee In de wet en regelgeving is vastgelegd dat binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurancerapport moet zijn overgelegd aan CertiQ Hierop kan géén uitstel worden verleend Moet ik voor mijn installatie biomassapercentages bij CertiQ insturen Ja tenzij u uitsluitend één soort biomassa inzet of uw installatie een afvalverbrandingsinstallatie is CertiQ maakt automatisch GvO s aan als u bij uw aanmelding aangeeft dat het groenpercentage 100 bedraagt en u bij aanmelding heeft aangegeven slechts één stof in uw installatie te verwerken Moeten alle biomassa installaties jaarlijks een assurancerapport indienen Er zijn twee groepen biomassa installaties die geen assurancerapport hoeven in te dienen de AVI s afvalverbrandingsinstallaties en biomassa installaties met een vermogen 2 MW Zij moeten wel meetrapporten aanleveren let op voor biomassa installaties met een vermogen 2 MW is het indienen van een assurancerapport over de productie van 2011 nog wel een vereiste De overige installaties moeten ieder jaar een assurancerapport bij CertiQ indienen dus ook installaties die uitsluitend één soort biomassa inzetten zoals vergisters en stortgasinstallaties Mijn installatie is in de loop van het jaar aangemeld bij CertiQ Moet ik nu vóór 1 mei een assurancerapport indienen Ja de regeling Garanties van Oorsprong geeft aan dat binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurance rapport moet worden ingediend Dit geldt ook wanneer uw installatie slechts een gedeelte van het kalenderjaar ingeschreven heeft gestaan Welke diensten factureert CertiQ aan zakelijke producenten CertiQ factureert geen lidmaatschapskosten aan zakelijke producenten CertiQ brengt wel kosten in rekening voor de aanmaak van Garanties van Oorsprong voor duurzame warmte Wat is een handelaar Een handelaar handelt in certificaten Iedereen kan zich bij CertiQ laten registreren als handelaar In de praktijk zijn veel handelaren energieleveranciers Als een energieleverancier duurzame elektriciteit levert aan een

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/veelgestelde-vragen (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • CertiQ - Wekt u duurzame elektriciteit op via zonnepanelen? Meld u dan aan bij CertiQ
  installatie Handelarenoverzicht Veelgestelde vragen Home Zakelijk Zon Zon Stuur door print Wekt u duurzame elektriciteit op via zonnepanelen Meld u dan aan bij CertiQ Wanneer u als zakelijk producent duurzame energie opwekt met zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO Om aan de RVO aan te tonen dat u uw elektriciteit daadwerkelijk duurzaam opwekt maakt CertiQ Garanties van Oorsprong voor u aan na uw

  Original URL path: http://www.certiq.nl/pages/zakelijk/zon/zon (2015-08-10)
  Open archived version from archive