archive-nl.com » NL » C » CFV.NL

Total: 322

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wetten & regels - AW home
  is aangegeven dat op onderdelen nadere regels gesteld worden bij algemene maatregel van bestuur Deze zijn verwoord in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting BTIV Stb 2015 231 In artikel 123 van het BTIV staan de bevoegdheden omschreven die de minister mandateert aan de Aw Voor zover de Aw beoordelingsruimte toekomt bij de invulling van haar bevoegdheden taken vult zij die oordeelsruimte in met beleidsregels Het zelfstandig bestuursorgaan het Centraal Fonds

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Corporaties - AW home
  Rijssen Holten L1709 Christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen L0380 Christelijke Woongroep Marenland Appingedam L0449 Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk L1712 DUWO Delft L2004 Domesta Emmen L0045 Elan Wonen Haarlem L0231 FidesWonen Goeree Overflakkee L0506 Groen Wonen Vlist Krimpenerwaard L1573 HW Wonen Oud Beijerland L0732 Harmonisch Wonen Lelystad L1985 IJsselsteinse Woningbouwvereniging IJsselstein L0317 Jutphaas Wonen Nieuwegein L0837 Laurentius Breda L1005 Lyaemer Wonen De Friese Meren L0036 Maaskant Wonen Stein L0986 Mercatus Noordoostpolder L1804

  Original URL path: http://www.cfv.nl/corporaties (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - AW home
  Zoeken Zoeken Vul hier rechts uw zoekcriteria in Zoeken Zoek op Pagina s Bestanden trefwoord Zoek uitgebreid in woningcorporaties disclaimer Zoeken wachtwoord vergeten Hoofdpagina ILT Aw Financieel toezicht Nieuws Wetten

  Original URL path: http://www.cfv.nl/zoeken (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Risicogericht toezicht - AW home
  de voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten het financiële draagvermogen van de corporatie te boven gaan Ook kunnen verliezen het maatschappelijk gebonden vermogen substantieel aantasten Risicogericht toezicht De Autoriteit woingcorporaties Aw richt zich daarom in het toezicht op signaleringspunten uit risicoanalyses Daarbij worden meerdere bronnen worden gebruikt In de uitwerking van de signaleringspunten kunnen jaarlijks nieuwe accenten worden gelegd De Aw maakt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses selecties van corporaties die prioriteit krijgen in het toezicht Het risicogerichte toezicht heeft als oogmerk het tijdig plegen van interventies om mogelijk optredende discontinuïteitsproblemen te voorkomen dan wel te verkleinen De Aw ziet toezicht daarbij als een continu proces Verscherpt toezicht Risicogericht toezien betekent ook dat de Aw niet over elk onderwerp bij elke corporatie een beoordeling zal geven Nieuwe feiten kunnen een reden zijn om eerdere beoordelingen te wijzigen of alsnog tot een oordeel te komen Deze beoordelingen duiden zowel kwalitatief als kwantitatief de risico s en richten zich op het plegen van interventies om risico s te voorkomen dan wel te verkleinen Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder zogeheten verscherpt toezicht Dit gaat altijd gepaard met interventies die in zwaarte afhangen van de mate van het verscherpte toezicht Financiële verantwoording Het

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/risicogericht_toezicht (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Integrale toezichtbeoordelingen - AW home
  van woningcorporaties een financiele toezichtbrief van de Aw met een integrale beoordeling Deze beoordeling duidt zowel kwalitatief als kwantitatief de risico s en richt zich op het plegen van interventies om risico s te voorkomen dan wel te verkleinen Het karakter van de financiële beoordeling is hierdoor wezenlijk anders dan de oordelen uit het verleden Naast deze financiele toezichtsbrief ontvangen ze in 2015 ook een brief van de Aw met daarin het oordeel over de rechtmatigheid governance en integriteit bij de woningcorporiatie Vanaf 2016 ontvangen ze één integrale brief Interventies Vanwege de verbreding en aanscherping van toezicht worden vaker dan voorheen interventiemaatregelen opgelegd Deze maatregelen kunnen in zwaarte variëren van monitoringsafspraken het maken van een verbeterplan tot het opleggen van verscherpt toezicht waarbij bijvoorbeeld een herstelplan moet worden opgeleverd De Aw houdt toezicht op de naleving van opgelegde interventies Zonodig wordt aanvullende informatie opgevraagd worden andere maatregelen opgelegd en het toezichtregime opgeschaald of teruggeschaald Zo is sprake van continue toezicht Openbaarmaking Tot 2013 maakte de minister voor Wonen en Rijksdienst jaarlijks rond 1 december zijn individuele oordeelsbrieven openbaar met daarin een samenvatting van het financiële oordeel van CFV Vanaf 2013 jaar publiceerde CFV alle individuele financiële beoordelingen op zijn website

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/integrale_toezichtbeoordelingen (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Derivatentoezicht - AW home
  clausules zijn opgenomen die het toezicht kunnen belemmeren De wijze waarop de Autoriteit woningcorporaties invulling geeft aan het derivatentoezicht ligt vast in de beleidsregels Herzieningswet en overgangsrecht Op 1 juli 2015 treedt de ministeriële regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in werking In het derde lid van art 45 van de ministeriële regeling is overgangsrecht opgenomen Dat houdt in dat de Beleidsregels verantwoord beleggen van kracht blijven tot het tijdstip waarop de corporatie een door de Aw goedgekeurd reglement inzake het financieel beleid en beheer heeft Buiten dit overgangsrecht moeten corporaties uiteraard wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de herziene Woningwet Q A s Gebleken is dat de beleidsregels bij woningcorporaties adviesbureaus en banken tot vragen leiden De Autoriteit woningcorporaties tracht met de publicatie van diverse stukken waaronder een Q A zoveel mogelijk antwoorden te geven Lees meer Stand van zaken uitvoering toezicht art 10 toezichsbelemmerende bepalingen maart 2015 Resultaten toezicht art 3 beleidsregels derivaten interne organisatie januari 2015 Q A lijst derivaten versie 22 september 2014 Q A lijst derivaten versie 15 juli 2014 Stresstest peildatum 31 december 2013 Toelichting stresstest 31 december 2013 Q A lijst derivaten versie 17 september 2013 Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/derivatentoezicht (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Toezicht beleggingen - AW home
  de naleving bij nieuwe transacties de beoordeling van plannen inzake de afbouw van beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de beleidsregels het stellen van eisen aan de verantwoording over beleggingen de beoordeling van de opzet van de interne organisatie rond beleggingen Op 20 maart 2015 informeerde de voormalig financieel toezichthouder CFV alle corporaties over de beleidsregels en het toezicht erop Voor 1 juli 2015 moeten corporaties via een Bestuursverklaring aangeven of zij verantwoord beleggen Wat corporaties verder moeten doen staat in de brief van 20 maart met daarbij een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden Die Q A s worden regelmatig geupdate Herzieningswet en overgangsrecht Op 1 juli 2015 treedt de ministeriële regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in werking In het derde lid van art 46 van de ministeriële regeling is overgangsrecht opgenomen Dat houdt in dat de Beleidsregels verantwoord beleggen van kracht blijven tot het tijdstip waarop de corporatie een door de Aw goedgekeurd reglement inzake het financieel beleid en beheer heeft Buiten dit overgangsrecht moeten corporaties uiteraard wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de herziene Woningwet Lees meer Lijst met vragen en antwoorden versie 3 augustus 2015 Lijst met vragen en antwoorden versie 29 juni 2015

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/toezicht_beleggingen (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Informatievoorziening - AW home
  biedt deze informatie aan ter versterking van de sector en de stakeholders Hieronder treft u meer corporatie informatie aan in de vorm van tabellen grafieken en overzichten Informatievoorziening van de Autoriteit Woningcorporaties rondom corporaties Cijfers en kengetallen corporatiesector 2011 2013 Bezit corporaties verslagjaar 2013 Overzicht corporaties met meer dan 10 000 woongelegenheden verslagjaar 2013 Corporatie in Perspectief Overzicht fusies Begrippenlijst Risicogericht toezicht Integrale toezichtbeoordelingen Verscherpt toezicht Derivatentoezicht Toezicht beleggingen Informatievoorziening

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/informatievoorziening (2015-12-05)
  Open archived version from archive •