archive-nl.com » NL » C » CFV.NL

Total: 322

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Corporatie in Perspectief - AW home
  taak naar behoren te kunnen vervullen Per 1 januari 2013 is CFV gestopt met het uitbrengen van de regiorapportages en per 1 januari 2014 beëindigt de CiP De laatste CiP is in november 2013 gepubliceerd De CiP kent een opvolger het Corporatie Benchmark Centrum CBC dat een samenwerkingsverband is van Aedes vereniging van woningcorporaties en het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector KWH De ontwikkeling van CBC is gefaciliteerd door CFV en maakt

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/corporatie_in_perspectief (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Thema's - AW home
  functioneren van het stelsel van corporaties Op 30 oktober 2014 levert de commissie haar eindrapport op Zorgvastgoed In de zomer van 2014 is het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV een themaonderzoek Zorgvastgoed gestart Recente wijzigingen in de regels voor langdurige zorg

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/themas (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Routebeschrijving - AW home
  Amsterdamsestraatweg N221 richting Baarn Neem na 350 m de tweede afslag op de rotonde op de Amsterdamsestraatweg N221 richting Soest Ga na 1 4 km linksaf de Gerrit van der Veenlaan op Ga na 0 6 km linksaf de Oude Utrechtseweg op Na 175 m bent u gearriveerd Oude Utrechtseweg 19 Baarn Vanuit Amersfoort richting Amsterdam Volg de A1 richting Hilversum Amsterdam Neem na 12 km afslag Eembrugge afslag 11 Neem na 0 5 km de eerste afslag op de rotonde de Bisschopsweg N414 richting Baarn Neem na 225 m de tweede afslag op de rotonde op de Bisschopsweg richting Baarn Neem na 0 5 km de tweede afslag op de rotonde de Eemweg Ga na 0 7 km rechtsaf de Brink op Ga na 350 m linksaf de Teding van Berkhoutstraat op Volg de weg na 150 m naar rechts de Laanstraat op Ga na 140 m rechtsaf de Leestraat op Ga na 175 m linksaf de Amalialaan op Ga na 70 m schuin rechts de Oude Utrechtseweg op Na 175 m bent u gearriveerd Oude Utrechtseweg 19 Baarn Per trein Reis naar station Baarn Het is vanaf het station zo n 300 meter 3 minuten lopen Vertrek in

  Original URL path: http://www.cfv.nl/contact/routebeschrijving (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Perswoordvoering - AW home
  Perswoordvoering Perswoordvoering Vertegenwoordigers van de media kunnen met vragen en verzoeken terecht bij de woordvoerders van de ILT Routebeschrijving Perswoordvoering disclaimer Zoeken wachtwoord vergeten Hoofdpagina ILT Aw Financieel toezicht Nieuws

  Original URL path: http://www.cfv.nl/contact/perswoordvoering (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Overzicht fusies - AW home
  voor een overzicht van de fusies uit 2009 Klik hier voor een overzicht van de fusies uit 2010 Klik hier voor een overzicht van de fusies uit 2011 Klik hier voor een overzicht van de fusies uit 2012 Klik hier voor een overzicht van de fusies uit 2013 Klik hier voor een overzicht van de fusies uit 2014 Risicogericht toezicht Integrale toezichtbeoordelingen Verscherpt toezicht Derivatentoezicht Toezicht beleggingen Informatievoorziening De corporatiesector

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/informatievoorziening/overzicht_fusies (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst - AW home
  bedraagt van de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde De marktwaardetoets moet aan het licht brengen of in geval van nood de te verwachten verkoopopbrengsten van delen van het woningbezit in voldoende mate als vangnet kunnen fungeren Materiële vaste activa Onder materiële vaste activa worden de productiemiddelen opgenomen die voor de woningexploitatie de levering van zaken en diensten en ten dienste van de exploitatie duurzaam worden ontwikkeld en aangehouden Naadloze aansluiting Het stelsel van afspraken neergelegd in het convenant CFV WSW d d 2 december 1998 zie ook bijlage 5 bij de Beleidsregels dat vastlegt dat de criteria voor sanering en die voor kredietwaardigheid zodanig op elkaar aansluiten dat wordt voorkomen dat een corporatie noch voor saneringsteun noch voor borging door het WSW in aanmerking kan komen Netto bedrijfslasten De netto bedrijfslasten bestaan uit de bruto bedrijfslasten verminderd met de ontvangen vergoedingen voor geleverde diensten de overige bedrijfsopbrengsten en de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf Onafhankelijke risico s Risico s die geen verband hebben met een ander risico worden onafhankelijke risico s genoemd Bijvoorbeeld een operationeel risico vertoont geen verband met een macro economisch risico Bij de sommatie van onafhankelijke risico s wordt rekening gehouden met deze omstandigheid De kans dat een ongunstige ontwikkeling van onafhankelijke risico s zich gelijktijdig voordoet is kleiner dan de kans dat een afzonderlijk risico zich voordoet Bij onafhankelijke risico s vindt de optelling plaats door eerst de afzonderlijke risico s te kwadrateren dan optellen en uit de optelling de wortel nemen Operationeel risico Dit betreft het mogelijk financieel effect op het volkshuisvestelijk vermogen van negatieve ontwikkelingen door inadequate of falende interne processen mensen of systemen rekening houdend met de zekerheidsgrens van 95 Projectsteun Geldelijke steun als bedoeld in artikel 2 van het BCFV Reguliere projectsteun is steun ten behoeve van werkzaamheden in het belang van de volkshuisvesting waarvoor de aanvragende corporatie zelf over onvoldoende middelen beschikt Bijzondere projectsteun is steun ten behoeve van de aanpak van problemen in de prioritaire wijken Projectplan Documentatie behorende bij de aanvraag voor projectsteun waarin uiteen wordt gezet voor welk project de gevraagde steun is bedoeld en op welke wijze deze steun wordt ingezet Realisatie index Met de Realisatie index worden de verschillen tussen de door corporaties opgegeven prognoses van de aantallen nieuwbouw sloop en verkoop en de feitelijke realisaties hiervan weergegeven De Realisatie index biedt daarmee inzicht in mate waarin de corporatie realiseert wat zij zich heeft voorgenomen c q afgesproken heeft met stakeholders Referentiegroep De referentiegroepen zijn door het Fonds ontwikkeld waarbij vergelijkbare corporaties zijn samengenomen De referentiegroep wordt gebruikt bij bedrijfsvergelijking Corporatie in perspectief als toetsingsinstrument bij de individuele beoordeling en bij diverse analyses over de ontwikkelingen van de sector als geheel Rentabiliteitswaarde De rentabiliteitswaarde is de actuele waarde van de lening dat wil zeggen de waarde op basis van rente en aflossingsverplichtingen rekening houdend met de disconteringsvoet Rentabiliteitswaardecorrectie Het verschil tussen de nominale waarde van de leningen en de rentabiliteitswaarde is de rentabiliteitswaardecorrectie Renteschok De opwaartse schok die zich op het rendement van staatsleningen kan voordoen in een

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/informatievoorziening/begrippenlijst (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Themaonderzoek Zorgvastgoed - AW home
  van het onderzoek Corporaties die niet geselecteerd zijn en wel zorgvastgoed hebben kunnen de vragenlijst van fase 2 gebruiken om na te gaan in hoeverre het risicobeheer m b t zorgvastgoed binnen de eigen corporatie op orde is Een pdf versie van de vragenlijst is hieronder gepubliceerd Informatie voor corporaties over themaonderzoek zorgvastgoed Eindrapportage themaonderzoek Zorgvastgoed 19 mei 2015 Brief aan corporaties die geselecteerd zijn voor fase 2 v h

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/themas/themaonderzoek_zorgvastgoed (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Parlementaire enquête Woningcorporaties - AW home
  enquêtecommissie Woningcorporaties met haar werk Het onderzoek van de enquêtecommissie behelste een periode van circa 20 jaar met als beginpunt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren 90 De enquête is in een aantal fasen uitgevoerd literatuurstudie deelonderzoeken en omgevingsanalyses besloten voorgesprekken openbare verhoren eindrapportage en afronding van het onderzoek Informatie CFV Op deze pagina brengt CFV nieuwe en bestaande informatie samen over onderwerpen die verband houden met de parlementaire enquête Tijdlijnen CFV heeft een document met tijdlijnen opgesteld Deze tijdlijnen geven in het kort de politieke omgeving en gebeurtenissen weer vanaf 1998 toen CFV de taak kreeg financieel toezicht te houden op woningcorporaties De tijdlijnen geven een globaal overzicht van een lange periode waarin veel gebeurde Ze zijn nadrukkelijk niet uitputtend bedoeld Link s en downloads Uitgebreide reactie CFV op enqueterapport Ver van huis 6 nov 2014 Voorlopige reactie CFV op eindrapport enquetecommissie 30 okt 2014 Infographic en eindrapport parlementaire enquetecommissie 30 okt 2014 Tijdlijnen Ontwikkelingen vanaf 1998 Q A s over de door CFV aan de parlementaire enquêtecommissie geleverde informatie Rapport Commissie Kaderstelling en Toezicht op woningcorporaties Commissie Hoekstra incl reactie CFV jan 2013 Rapport Algemene Rekenkamer Toezicht op presteren van woningcorporaties 3 juni 2014 Openbaar verhoor

  Original URL path: http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/themas/pew (2015-12-05)
  Open archived version from archive •