archive-nl.com » NL » C » CFV.NL

Total: 322

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woningwet - AW home
  juli 2015 de Autoriteit woningcorporaties Aw is opgericht De Aw ressorteert onder de minister voor Wonen en Rijksdienst De Aw houdt onafhankelijk en integraal toezicht op alle woningcorporaties Nadere informatie over de Woningwet is hier te vinden De huidige wettelijke grondslag voor de werkzaamheden van de Autoriteit woningcorporaties Aw is gebaseerd op de artikelen 60 tot en met 61c van de herziene Woningwet Woningwet BTiV Ministeriële regeling Beleidsregels derivaten Beleidsregels

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/woningwet (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • BTiV - AW home
  invulling van de herziene Woningwet en bevat regels over de toelatingen rechtsvormen organistatie van een corporaties het bestuur de financering maar bijvoorbeeld ook regels over investeringen in niet DAEB vastgoed Woningwet BTiV Ministeriële regeling Beleidsregels derivaten Beleidsregels beleggingen Mandatering toezicht

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/btiv (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Ministeriële regeling - AW home
  Nadere regels voor de waardering op marktwaarde van het bezit van toegelaten instellingen Nadere regels voor de goedkeuring van niet DAEB investeringen Nadere eisen aan de inkomenstoetsing bij de toewijzing van woningen Nadere regels voor de afbakening van het gebied waarbinnen bij investeringen in niet DAEB activiteiten verliezen in de DAEB tak kunnen worden achtergelaten Nadere regels over de voornemens ter attentie van de scheiding van DAEB en niet DAEB

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/ministeriele_regeling (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregels derivaten - AW home
  geldt dat de looptijd niet langer mag zijn dan het lopende jaar en de eerstvolgende negen kalenderjaren daarna Daarnaast is een aantal andere voorwaarden gesteld aan het afsluiten van nieuwe derivatentransacties Voor bestaande derivatenportefeuilles is een overgangsregeling opgenomen Alle bestaande derivatenproducten mogen gehandhaafd blijven behalve als er in de desbetreffende contracten toezichtsbelemmerende bepalingen zijn opgenomen Corporaties waarbij er sprake is van toezichtsbelemmerende bepalingen dienen een plan van aanpak op te stellen om de derivatenportefeuille voor wat betreft deze derivatencontracten binnen een redelijkerwijs haalbaar te achten termijn af te bouwen Op grond van deze nieuwe beleidsregels heeft de rechtsvoorganger van de Autoriteit woningcorporaties een aantal nieuwe taken en bevoegdheden gekregen zoals de beoordeling van de opzet van de interne organisatie rond financiële derivaten bij corporaties de beoordeling van de liquiditeitsbuffers het stellen van eisen aan de verantwoording over het gebruik van derivaten en de beoordeling van plannen inzake de afbouw van derivatenportefeuilles die niet in overeenstemming zijn met de beleidsregels Herzieningswet en overgangsrecht Op 1 juli 2015 treedt de ministeriele regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in werking In het derde lid van art 45 van de ministeriele regeling is overgangsrecht opgenomen Dat houdt in dat de Beleidsregels derivaten van kracht blijven

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/beleidsregels_derivaten (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregels beleggingen - AW home
  van beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de beleidsregels het stellen van eisen aan de verantwoording over beleggingen de beoordeling van de opzet van de interne organisatie rond beleggingen Herzieningswet en overgangsrecht Op 1 juli 2015 treedt de ministeriele regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in werking In het derde lid van art 46 van de ministeriele regeling is overgangsrecht opgenomen Dat houdt in dat de Beleidsregels verantwoord beleggen van

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/beleidsregels_beleggingen (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Mandatering toezicht - AW home
  Rijskdienst gemandateerd aan de Autoriteit woningcorporaties Dit is geregeld in het Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT Hierin zijn ook de ambtenaren van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport als toezichthouders aangewezen op de naleving van de Woningwet en de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Woningwet BTiV Ministeriële regeling Beleidsregels derivaten Beleidsregels beleggingen Mandatering toezicht Beleidsregels Aw Handhavingsmaatregelen Aw Goedkeuringen

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/mandateringtoezicht (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Beleidsregels Aw - AW home
  financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015 Signaalpunten in de normen en bronnen beoordelingsmethodiek bijlage 2a Beleidsregels 2015 Signaalpunten in de normen en bronnen beoordelingsmethodiek tabellen bijlage 2b Beleidsregels 2015 Informatieprotocol BZK DGWB CFV d d 11 december 2014 Informatieprotocol WSW CFV december 2013 Convenant CBC CFV d d 10 oktober 2013 Convenant AFM CFV d d 12 december 2012 Samenwerkingsovereenkomst BZK Belastingdienst CFV d d 15 juni 2012 Woningwet BTiV Ministeriële

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/beleidsregelscfv (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Handhavingsmaatregelen Aw - AW home
  een passief toezichthouder bepaalde handelingen moeten preventief ter goedkeuring worden voorgelegd het aanstellen van een actief toezichthouder opleggen van een lasst onder dwangsom opleggen van een bestuurlijke boete De handhavingsmaartegelen het laten intrekken van de toegelaten instelling of het op verzoek van de rechtbank laten aanstellen van een bewindvoerder is voorbehouden aan de minister Meer over alle interventies is te lezen in de beleidsregels van de Aw Woningwet BTiV Ministeriële

  Original URL path: http://www.cfv.nl/wetten_regels/handhavingsmaatregelenaw (2015-12-05)
  Open archived version from archive •