archive-nl.com » NL » C » CLARISSEN.NL

Total: 75

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Levensvorm
  dan het feodale leven in de grote abdijen van die tijd aansloot bij de nieuwe stadscultuur REGEL VAN EEN VROUW Op het einde van haar leven schreef Clara de Levensvorm voor de Arme Vrouwen die op wezenlijke punten tot op vandaag waardevol is Zij schreef deze op basis van de Regel van 1223 van de Minderbroeders Allereerst voor haar eigen klooster maar ook als model voor andere kloosters De kerkelijke overheid echter achtte een leven zonder enige bestaanszekerheid zo risicovol dat Clara pas op haar sterfbed 9 augustus 1253 de kerkelijke erkenning ontving In de praktijk heeft die Levensvorm heel wat beroering gebracht onder de toenmalige religieuze vrouwen beweging met als resultaat dat Paus Urbanus IV in 1263 een nieuwe Regel schreef voor alle vrouwenkloosters die het klooster van San Damiano te Assisi als voorbeeld hadden gekozen Vanaf die tijd werden Clara s volgelingen clarissen genoemd Opmerkelijk is wel dat de kern leven zonder gemeenschappelijk eigendom was verdwenen CLARISSEN IN NEDERLAND Clara s orde kende een sterke groei vooral in de verstedelijkte gebieden van Europa Een groot aantal van de kloosters volgden de Regel van Urbanus IV Zij zijn de geschiedenis ingegaan als Clarissen Urbanisten In Nederland stammen de kloosters te Megen en Nijmegen uit deze traditie In Nederland en ook in vele andere landen hebben de Clarissen Urbanisten in 1954 opnieuw de Levensvorm van de Arme Zusters aangenomen De overgang naar de oorspronkelijke Levensvorm betekende dat overtollige bezittingen bijvoorbeeld grond buiten de kloostermuren en het vee werden verkocht De bruidsschat of dos de som geld die de zusters bij intrede moesten meebrengen werd afgeschaft Alle zusters legden opnieuw geloften af op de oorspronkelijke Levensvorm van de Arme Zusters Daarmee kwam ook een einde aan het onderscheid tussen koorzusters lekenzusters en buitenzusters Vooral dit laatste was voor de zusters een

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/levensvorm.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • Zusters en broeders
  zo concreet mogelijk wordt uitgewisseld over de betekenis van het thema in het concrete leven van de zusters en broeders Deze dagen worden afgesloten met een eucharistieviering bij de zusters De evaluatie op laatste morgen rond het geheel af en kijkt vooruit naar de ontmoeting van het volgende jaar FRANCISCAANS TREFFEN Twee maal per jaar komen de nieuwe broeders en zusters van Nederland en Vlaanderen die nog niet plechtig geprofest zijn tezamen met hun vormings verantwoordelijken bij elkaar voor gezamenlijke lessen uitwisseling en ontmoeting De dagen worden op verschillende franciscaanse plekken gehouden in Nederland en of Vlaanderen TREFFEN VAN COMMUNITEITEN Zowel in Nijmegen als in Megen wonen broeders en zusters Het is een gebruik geworden dat de communiteiten van de zusters en broeders elkaar jaarlijks bezoeken Het gaat om eenvoudige samenkomsten waarin samen wordt gebeden gegeten en uitgewisseld Spiritualiteit Clara van Assisi Levensvorm Roeping Meditatief SPIRITUALITEIT VAN DE HEILIGE CLARA CLARISSEN Contact Sitemap Downloads Links Gebedsdiensten Gastvrijheid Bezinning Hostiebakkerij Doneren Dagelijks leven Blog Clare taal Rondleiding Geschiedenis ter overweging bereikbaarheid praktische info project kerk duurzaamheid video Gebedsdiensten Gastvrijheid Bezinning Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden evangelielezen praktisch leesgroepen meditatie glasramen Clara van Assisi Levensvorm Roeping Meditatief Zusters en broeders Clara beelden

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/zusters-broeders.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • Clara-beelden
  Doneren Dagelijks leven Blog Clare taal Rondleiding Geschiedenis ter overweging bereikbaarheid praktische info project kerk duurzaamheid video Gebedsdiensten Gastvrijheid Bezinning Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden evangelielezen praktisch leesgroepen meditatie glasramen Clara van Assisi Levensvorm Roeping Meditatief Zusters en broeders Clara beelden transitus van Clara roepingsverhalen zr Beatrijs zr Marianne zr Emmanuël zr Rebecca zr Angela zr Coleta gebed symbolen Kom Heilige geest San Damiano kruis gebeden rond Clara tau teken

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/clara-beelden.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • transitus van Clara
  ieder mens ook anders uitziet In dit losmaken en toevertrouwen opent zij de weg naar volledige en ongedeelde eenheid naar de volle openba ring van wie zij is als persoon Wie is zij dan nu Ge zegend schepsel van God Clara blijft niet achter Zij is Datgene wat vertrekt uit het midden van de zusters noemt zij haar ziel wat onder ons blijft noemen wij haar lichaam Maar zijzelf zowel als haar ziel en als haar lichaam maken deel uit van de ene en ongedeelde schepping van God Daarvan gaat niets verloren en daarin keert alles terug naar zijn Oorsprong de Schep per van wie wij in de geloofsbelijdenis verkondigen dat Hij de Schepper is van het zichtbare èn het onzichtbare In ons Meer werkt God altijd in het verborgene Soms wordt iets van die werking zichtbaar aan onszelf of aan anderen soms veruitwendigt hij zich in ons gedrag of in onze activiteiten naar buiten soms veranderen onze activiteiten zelfs de loop van de geschiedenis zoals bij Franciscus Maar de oorsprong van dat alles ligt in het verborgene dit is de plaats waar God werkt LEVENSVERTROUWEN Uiteindelijk draagt dit Meer geheel ons leven Al onze creativiteit het onverwachte dat in onze ervaring op duikt het nieuwe en verrassende dat ons op de weg tegemoet komt het plotselinge inzicht in de zin van ons leven het doorschouwen van de betekenis van onze angsten en van ons verlangen uiteindelijk komt dit alles voort uit dit Meer Daarin ligt ook onze geestelijke toekomst Vanuit dit Meer hernemen wij in een liefheb bende herinnering ons verleden In dit Meer kunnen wij met Clara ons bestaan ervaren als geschapen gehei ligd behoed bemind Dit Meer werkt in ons ook al bemerken we het niet Het verandert ons ook al ontgaat ons het hoe en het

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/transitus.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • roepingsverhalen
  is hierbij mijn sterkste inspiratiebron Het evangelie waarbij ik Hem het beste leer kennen confronteert mij dagelijks om de goede weg te vinden Mijn pogen en falen neemt God voor lief Ik weet mij bemind zoals ik ben Mij geroepen weten geeft een liefdesband Zr Esther Zonjee Megen Niemand kan tot Mij Jezus komen als de vader die Mij zond Hem niet trekt Joh 6 44 Roeping is voor mij dit trekken van de Vader om in het voetspoor van zijn Zoon te treden en Hem te volgen Dat trekken van de Vader laat nooit af en plaatst steeds opnieuw voor keuzes Concreet zien die er voor ieder anders uit Mij heeft de Vader op het spoor gezet van claris te zijn en steeds meer te worden want ook dat is nooit af Zr Emmanuël Maas Megen Voor mij is roeping leven zoals God mij bedoeld heeft Of beter gezegd zó leven dat ik steeds meer wórd zoals ik bedoeld ben steeds meer mezelf word in feite Het is God die roept en ik wil op Zijn uitnodiging ingaan met de inzet van heel mijn leven En ik geloof dat ik dat het beste kan doen in het clarissenleven Roepingsverhaal van zr Emmanuël Zr Rebecca Braun Megen Roeping of liever geroepen worden want het is altijd een werkwoord en altijd in het hier en nu is voor mij gegrepen zijn je mee laten voeren als een blinde langs onbekende paden vgl Jes 42 16 omdat je tot het besef bent gekomen van een werkelijkheid die hoewel onbevattelijk toch aan je diepste verlangen blijkt te beantwoorden Roepingsverhaal van zr Rebecca Zr Mirjam van Schaik Nijmegen Roeping zoals ik het beleef is een weg te gaan Ik las ooit hoe iemand schreef De weg naar God is de weg met God Dat

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/roepingsverhalen.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • zr. Beatrijs
  te gaan In mijn leven zijn er mensen geweest die me op die weg gezet hebben en me op die weg bemoedigd hebben mijn ouders om te beginnen maar zeker ook een vriend missionaris in Haïti van wie ik erg veel geleerd heb 5 Wie of wat hield je er aanvankelijk vanaf Iemand heeft me eens gezegd dat ik wel een oudtestamentische roeping had net als Mozes wist ik steeds weer goede redenen te vinden om de weg van Clara niet te volgen Ik deed toch zinvol werk zowel op school als in de parochie en als leek religieus leven was toch ook iets voor deze tijd en misschien moest ik eigenlijk naar Haïti gaan om me daar in te zetten vooral dit laatste heeft me lang doen aarzelen op de drempel 6 Wat betekent de zusterschap voor je Er is een Duits woord dat me zeer dierbaar is het woord Geschwister Zo n woord kennen we niet in het Nederlands Jammer eigenlijk Maar het drukt voor mij uit dat het om verschillende kringen van verbondenheid gaat in ons leven je hebt de kring van de eigen zustergemeenschap daar waar je intreedt woont professie aflegt enz Maar ook de kringen van de minderbroeders de leden van de lekenorde ofs van de Franciscaanse Beweging de vele mensen er om heen Samen vormen we de Geschwister de zusters en broeders die in navolging van Jezus willen leven naar de inspiratie van Clara en Franciscus Samen en individueel zijn we op pelgrimsweg om in dienende eenvoud te leven 7 Wat betekent God voor jou als zuster Hij maakt mij langzaam vrij omdat hij mij steeds vaster aan zich bindt 8 Er zijn een aantal teksten die al lang en intens met me meegaan Ik noem er hier twee De ene is uit de

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/zrbeatrijs.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • zr. Marianne
  4 En wie of wat hield je er aanvankelijk vanaf Wat mij het meest in de weg heeft gezeten en soms nog zit mijn eigen wil mijn eigen idealen en ideeën Het viel in het begin allemaal zo tegen de zusters vielen tegen ikzelf viel tegen in het klooster is het niet veel anders als in de grote wereld geen ideale wereld met volmaakte mensen en toch Vrienden kies je uit Zusters krijg je Je zusters zijn volgens Franciscus en Clara een gave Gods Het valt niet altijd mee om ze zo te zien De gemeenschap is voor mij naast een geweldige stimulans een groot struikelblok geweest Terugkijkend kan ik wel zeggen dat het vooral mijn eigen ideeën en beelden waren die ik in de gemeenschap tegenkwam en die mij vooral met mijzelf confronteerden met mijn eigen onhebbelijkheden mijn eigen schaduwzijde Daarnaast waren er ook mensen die mij voor gek verklaarden en vroegen of ik bejaardenverzorgster wilde worden Die negatieve geluiden in combinatie met een uitstroom van jonge broeders en zusters tijdens mijn vormingstijd deden mij wel eens wankelen En toch was daar altijd die trek van Iemand in mij die mij deed blijven 5 Wat betekent de zuster broederschap voor je De zusterschap in mijn eigen gemeenschap valt voor mij bijna samen met mijn leven en betekent dus heel veel voor mij Ik heb mijn toewijding uitgesproken in deze gemeenschap en me daarin aan hen verbonden Ons leven speelt zich grotendeels af in deze gemeenschap mijn dienstwerk voor God en de Kerk is in de eerste plaats mijn concrete inzet in onze gemeenschap In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat God in en door onze gemeenschap spreekt en zijn wil openbaart In het samen zoeken vaak tastend en niet wetend in het schuren en schaven aan elkaar wordt het zichtbaar Zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers De evangelielezing op de dag van mijn eeuwige professie Toeval of niet De bredere zuster en broederschap van de franciscaanse familie is voor mij inderdaad als mijn familie Die bredere verbondenheid met de 1e en 3e Orde en met de Franciscaanse Beweging is voor mij belangrijk Samen zijn we op weg 6 Hoe ziet je dagindeling eruit Wat doe je voor werk Onze dag kent vier gezamenlijke gebedsmomenten morgen middag avondgebed en dagsluiting Dit koorgebed is als het ware het geraamte van onze dag waaraan al het andere wordt opgehangen Er is in onze dagorde ruimte voor persoonlijke meditatie en geestelijke lezing Dit wordt door ieder zuster zelf ingevuld We eten driemaal daags samen in stilte Tussen maaltijden en gebed in is er werktijd Ieder zuster heeft haar eigen taken Mijn werkzaamheden bestaan o a uit koken poetswerk het bijhouden van de bibliotheek administratiewerk voor liturgie en de ledenadministratie voor het Tijdschrift voor Verkondiging Verder zorg ik voor onze computer en website Sinds kort probeer ik ook via Twitter ons leven op het net te zetten Daarnaast ben ik lid van ons huisbestuur en het bestuur van onze federatie

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/zrmarianne.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • zr. Emmanuël
  andere jongeren in contact die ook bezig waren met de vraag zou een leven als franciscaan of claris iets voor mij zijn Maar bovenal zie ik als ik terugkijk dat het vooral God zelf is geweest die me de weg liet zien die ik moest gaan en nog moet gaan Hij is het die dat diepe verlangen in mij heeft gewekt dat me leidt en gaande houdt op de weg 4 En wie of wat hield je er aanvankelijk vanaf Eerlijk gezegd is er niets geweest dat me er vanaf hield Wel vond ik het moeilijk om te moeten wachten Ik voelde me namelijk in mijn sabbathtijd zo bevestigd in mijn verlangen dat ik het liefst meteen was ingetreden De zusters vroegen me echter eerst een opleiding af te ronden en wat meer levenservaring op te doen Waar ik ook gehoor aan gegeven heb 5 Wat betekent de zusterschap voor je Wij zijn als zusters elkaar gegeven We hebben elkaar niet uitgekozen en zouden elkaar misschien ook nooit uitkiezen als wij het voor het zeggen zouden hebben Ik vind ons leven een soort Godsbewijs zoveel verschillende vrouwen met verschillende leeftijden achtergronden enz die tóch een heel leven met elkaar samenleven daar moet wel Iemand achter zitten die hen bijeenroept En dat maakt dat we op een heel wezenlijk punt met elkaar verbonden zijn Hoeveel verschillen er ook mogen zijn onderling we zijn wel allemaal tot dit leven geroepen Christus navolgen naar het voorbeeld van Clara in een gemeenschap van zusters De zusterschap is mij heel dierbaar Clara schrijft ergens dat de zusters voor elkaar aanvullen wat er bij ieder nog ontbreekt in het navolgen van de voetstappen van Christus en zo is het ook Onze eerste en enige echte taak is zuster zijn en met al onze andere taken en talenten vullen we elkaar aan Daar zit geen status of meerwaarde aan vast hoe moeilijk het soms ook is om dat écht te beseffen De gemeenschap werkt ook als een spiegel Na bijna 5 ½ jaar kan ik zeggen dat ik door het gemeenschapsleven mezelf beter heb leren kennen 6 Hoe ziet je dagindeling eruit Wat doe je voor werk De clarissenorde is een contemplatieve orde dat wil dus zeggen dat we niet buitenshuis gaan werken Ons leven is in de eerste plaats een leven van gebed een leven van God zoeken in de stilte in ons bidden Wel werken we in huis en hebben we in onze hostiebakkerij een bron van inkomsten Ook ontvangen we gasten die voor enkele dagen bij ons verblijven voor stilte en bezinning We hebben een vaste structuur doorheen de dag oftewel een dagorde We beginnen onze dag om half zeven met de lezingendienst Dan is het meditatietijd tijd voor persoonlijk gebed en om kwart voor acht de ochtendviering Daarna ontbijten we en gaan we aan het werk Om half 11 hebben we een kwartier koffiepauze en om 12 uur bidden we de middagdienst Daarna eten we en om 14 uur beginnen we weer met

  Original URL path: http://www.clarissen.nl/spiritualiteit/zremmanuel.html (2015-10-22)
  Open archived version from archive •