archive-nl.com » NL » C » CLARUSADVIES.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat betekenen de veel gebruikte termen die ik tegenkom?
  beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar Contractperiode Soms wordt de contractperiode door de verzekeraars vastgesteld meestal op één of vijf jaar Deze contractperiode wordt door de verzekeringsmaatschappij vervolgens per jaar verlengd Overigens wanneer u besluit om in loondienst te gaan of stopt met uw werkzaamheden als zelfstandige dan vervalt voor u het verzekerd belang en kunt u de polis zonder meer opzeggen nadat de huidige contractperiode is verlopen Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid Bij het verzekerd bedrag wordt onderscheid gemaakt tussen Rubriek A en Rubriek B Rubriek A is het verzekerd bedrag dat u in het eerste jaar wenst uitgekeerd te krijgen Rubriek B is het jaarbedrag dat u in de jaren die daarop volgen uitgekeerd wenst te krijgen Verzekeraars hanteren een maximum verzekerd bedrag van 80 van uw bruto jaarinkomen Een vast tarief of een leeftijdsafhankelijk tarief U kunt kiezen uit twee tariefvormen Bij een vast tarief standaardtarief betaalt u over gehele looptijd van de AOV een vaste premie per jaar Bij een leeftijdsafhankelijk tarief combitarief start u met een lagere premie dat stijgt in de loop van de jaren aangezien het risico steeds groter wordt naarmate uw leeftijd stijgt De wachttijd eigen risicotermijn De wachttijd gaat in zodra u arbeidsongeschikt raakt en is de periode waarin de verzekeraar nog niets hoeft uit te keren In regel geldt dat hoe langer de wachttijd is hoe lager de premie van een AOV zal zijn Dit aangezien de kans groter wordt dat iemand beter is geworden tegen de tijd dat de verzekeraar had moeten uitkeren Indien het mogelijk is om een langere periode te overbruggen omdat u bijvoorbeeld voldoende eigen vermogen heeft kan het verlengen van de wachttijd een goede optie zijn om de premie te drukken Eindleeftijd De eindleeftijd is de leeftijd waarop de AOV eindigt met uitkeren U kunt zelf bepalen wanneer deze eindleeftijd is mits deze tussen de 50 en 65 jaar is Een AOV loopt standaard tot het 65ste levensjaar tenzij u een beroep uitoefent met een relatief verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid Vaak stellen verzekeraars in dit geval een verlaagde eindleeftijd in zoals 55 of 60 jaar Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid Tijdens het keuzeproces om tot de juiste AOV te komen komt u voor de keuze te staan om uw AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of op passende arbeid te verzekeren Het grote verschil van deze criteria zijn de premie en of u verplicht kunt worden gesteld om passend werk te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Passende arbeid Met passende arbeid kunt u door de verzekeraar verplicht worden gesteld om een vervangende functie buiten uw eigen bedrijf te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Deze bepaling wordt door de volgende criteria beoordeeld In hoeverre u nog in staat bent om naar krachten en bekwaamheden een bepaalde functie uit te voeren Werkzaamheden op basis van uw opleiding en vroegere werkzaamheden De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Arbeidsongeschiktheid/Watbetekenendeveelgebruiktetermen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Ik heb al een AOV, betaal ik niet teveel?
  is de AOV bedoeld Hoe werkt een AOV Waar moet ik op letten bij een AOV Wat zijn de kosten van een AOV Wat betekenen de veel gebruikte termen Ik heb al een AOV betaal ik niet teveel Hoe kan ik een AOV afsluiten Is de premie voor een AOV aftrekbaar Ik heb al een AOV betaal ik niet teveel Clarus kan samen met u uw polis doornemen en vervolgens beoordelen of de premie goedkoper kan maar veel belangrijker of de polis qua dekking aansluit bij uw behoeften De premie wordt voornamelijk bepaald door de dekking en maar ook de hoogte van de jaarlijkse provisie van uw tussenpersoon speelt een rol Wij kunnen vaak tegen een lager tarief dezelfde dienstverlening aanbieden waardoor voor u de premie aanzienlijk zal dalen U schrijft dan uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering over naar Clarus De polis wordt goedkoper zodra de nieuwe contracttermijn ingaat Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de gekozen maatschappij een dure variant kent ten opzichte van de concurrentie Wij zullen dan beoordelen of het niet beter is voor u om over te stappen Alle stappen worden zorgvuldig afgewogen en met u doorgesproken Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG Vestiging Venray

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Arbeidsongeschiktheid/IkhebaleenAOVbetaaliknietteveel.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Hoe kan ik een AOV afsluiten?
  veel gebruikte termen Ik heb al een AOV betaal ik niet teveel Hoe kan ik een AOV afsluiten Is de premie voor een AOV aftrekbaar Hoe kan ik een AOV afsluiten Het afsluiten van een AOV kunt u doen door contact met ons op te nemen waarbij wij de verscheidene opties zullen uitleggen en uw voorkeuren zullen inventariseren Daarna zullen wij met uw gegevens op zoek gaan naar de verzekeraar

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Arbeidsongeschiktheid/HoekanikeenAOVafsluiten.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Is de premie voor een AOV aftrekbaar?
  Wat zijn de kosten van een AOV Wat betekenen de veel gebruikte termen Ik heb al een AOV betaal ik niet teveel Hoe kan ik een AOV afsluiten Is de premie voor een AOV aftrekbaar Is de premie voor een AOV aftrekbaar Ja de premie die u betaalt voor de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting deze premie valt onder de uitgaven voor inkomensbehouding Voorbeeld 1 Stel dat uw bruto jaarinkomen 40 000 schijf 3 is en u betaalt 2 000 premie per jaar voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering Dan betaalt u geen Inkomstenbelasting over 40 000 maar vanwege de premieaftrek over 38 000 per jaar Dit scheelt voor u 2 000 x 42 840 per jaar Waardoor uw AOV premie in werkelijkheid 1 160 is Hier staat tegenover dat u de eventuele uitkeringen van uw AOV wél bij de inkomstenbelasting worden meegenomen Voorbeeld 2 Stel u raakt voor 50 arbeidsongeschikt met een verzekerd bedrag van 40 000 In dit geval krijgt u over één jaar een bedrag van 20 000 uitgekeerd conform uw AOV Deze 20 000 wordt wél meegerekend bij de Inkomstenbelasting De premie die u betaalt over de resterende 20 000 blijft in dit geval gewoon aftrekbaar van

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Arbeidsongeschiktheid/IsdepremievooreenAOVaftrekbaar.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Powered By SigmaLive
  Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames End Chat Powered by SigmaLive OnyakTech

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/DeskTopModules/OnyakTech.SigmaLive.PopUp/popup.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Powered By SigmaLive
  Sorry we are not online right now Complete the form below to leave us a message and we will contact you as soon as possible Email Message Send Message

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/DeskTopModules/OnyakTech.SigmaLive.PopUp/popupemail.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wéér ruzie over het ontslagrecht
  Raad van State kritiek uitte op Donner De grens van 75 000 euro zou een ongelijke behandeling van werknemers betekenen Iemand met een inkomen van 74 999 euro krijgt tenslotte een ander bedrag uitgekeerd dan een vergelijkbare collega met evenveel dienstjaren met een salaris van 75 000 euro Hoe zit het nu precies in Nederland Wanneer mag je iemand ontslaan In het kort in Nederland moet een werkgever wil hij iemand ontslaan een ontslagvergunning aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen CWI of ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen via de kantonrechter Om deze vergunning te krijgen moet de werkgever aantonen dat het bedrijf er zo slecht aan toe is dat ontslag gerechtvaardigd is of dat de werknemer niet functioneert De meningen hierover kunnen verschillen Zo werd de McDonalds onlangs nog door de rechter teruggefloten nadat het een werknemer ontsloeg om een plakje kaas De werkgever stelt bij ontslag vaak een ontslagvergoeding voor of deze wordt in de gang naar de rechter door de rechter bepaald Daarvoor bestaat een vaste formule de kantonrechtersformule per gewerkt jaar ontvang je één maandsalaris waarbij gewerkte jaren boven het vijftigste levensjaar dubbel tellen en jaren tussen 40 en 50 voor anderhalf keer Donner wil

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/NieuwsBlog/W%C3%A9%C3%A9rruzieoverhetontslagrecht.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Waarom is het belangrijk te weten welk 'regime' er geldt voor mijn lijfrente
  Waarom is het belangrijk te weten welk regime er geldt voor mijn lijfrente Fiscaal regime lijfrente Het fiscaal regime van een lijfrente geeft de spelregels weer waaraan men gebonden is tijdens de verdere looptijd en afwikkeling van deze lijfrente De wetgeving is door de jaren heen aanzienlijk veranderd op dit gebied Over het algemeen zijn de regels steeds strenger geworden Echter het opbouwen van een lijfrente is een onderdeel van een lange termijn financiële planning Dit zou kunnen betekenen dat iemand een lijfrente aangaat onder bepaalde op dat moment gunstige fiscale regels en tijdens de ontvangst van de lijfrente vele jaren later zich geconfronteerd ziet met hele andere regels Misschien zijn de regels wel zo aangepast dat deze persoon achteraf gezien nooit voor een lijfrente had gekozen Een dergelijke onzekerheid is natuurlijk zeer ongewenst bij het aangaan van een lange termijn planning Om deze problemen te voorkomen is er bepaald dat een wetswijziging alleen invloed heeft op de lijfrentes die worden gesloten na het moment van deze wijziging Bestaande lijfrentes behouden in feite de oudere spelregels Om dus te weten wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke lijfrente is het dus van belang te weten welk type lijfrente u heeft

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Betekenisfiscaalregime.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive