archive-nl.com » NL » C » CLARUSADVIES.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ik heb het geld nog niet nodig, kan ik de lijfrente uitstellen?
  uitstellen Bij de expiratie van een lijfrente krijgt u van de verzekeraar vaak te horen dat u verplicht bent het kapitaal aan te wenden voor een lijfrente vaak vergezeld van een offerte om deze lijfrente bij de huidige verzekeraar aan te kopen Hierbij wordt er over het algemeen niet stilgestaan bij het feit dat deze verplichte lijfrente niet noodzakelijk direct in hoeft te gaan Daar waar het voor u fiscaal of budgettair aantrekkelijk is om het kapitaal voorlopig door te schuiven kunt u dit doen door een uitgestelde lijfrente of bankspaarrekening te openen waarbij het geld voorlopig wordt gespaard tot het moment dat u de uitkeringen in wilt laten gaan Het uitstellen kunt u doen bij uw huidige verzekeraar of bank maar kan natuurlijk ook bij een andere partij indien deze u een betere aanbieding kan doen Bij de expiratie van een oud regime polis kunt u in principe onbeperkt door blijven schuiven Voor een nieuw regime polis zijn de regels wat strenger zie hiervoor het antwoord op de vraag betreffende de mogelijkheden van een nieuw regime lijfrentrepolis Wij zijn u graag van dienst met advies op dit gebied Ook kunnen wij u helpen de verzekeraar of bank te vinden

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Kanikuitstellen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Wat zijn mijn mogelijkheden met een oud regime lijfrente?
  met een nieuw regime lijfrente zeer vrij om te bepalen wanneer deze lijfrente ingaat Ook de looptijd het aantal jaren waarin het totale kapitaal wordt uitgekeerd kunt u zelf bepalen Aangezien de lijfrentetermijnen belast zullen zijn kunt u de flexibiliteit van een oud regime lijfrente uitstekend gebruiken om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen over het lijfrentekapitaal Uiteraard kunnen wij u hierbij verder assisteren Ineens uit laten keren Ondanks de relatieve onbekendheid van deze optie een verzekeraar of tussenpersoon heeft namelijk geen kans een nieuwe polis op te maken kunt u er voor kiezen het eindkapitaal in één keer uit te laten keren Deze uitkering is dan wel progressief belast op het moment dat u deze ontvangt De uiteindelijike belastingdruk hangt daarbij af van uw leeftijd en overige inkomen op het moment van ontvangst Over het algemeen zal het fiscaal gezien niet de optimale oplossing zijn ook omdat het kapitaal vanaf de ontvangst onderdeel zal zijn van uw vermogen en belast zal worden met de vermogensrendementsheffing maar in sommige specifieke gevallen is het een aantrekkelijke optie Het kapitaal doorschuiven Indien u op het moment van expiratie van uw polis het kapitaal nog niet nodig heeft of er nog te veel belasting over moet betalen indien u de uitkeringen nu ontvangt kunt u ervoor kiezen het kapitaal naar de toekomst door te schuiven Dit kan soms door de einddatum op uw bestaande polis te verlengen maar u kunt ook het kapitaal bij een andere verzekeraar of bankspaarproduct onderbrengen afhankelijk van uw wensen en natuurlijk de aanbiedingen van de verschillende partijen Voordeel van het doorschuiven van het kapitaal is dat u voorlopig nog belastingvrij kunt doorsparen of beleggen en de lijfrente zo plannen dat u deze pas ontvangt op een moment dat u in een lagere belastingschijf zit Een ander voordeel is dat u zo ook de flexibiliteit in stand houdt u kunt later beslissen om een lijfrente af te sluiten het kapitaal ineens uit te laten keren het kapitaal te schenken etc etc Daar waar het uiteindelijke einddoel van het kapitaal nog niet geheel bekend is kan een lijfrente ook in een flexibele polis gestort worden waarbij u vrij bent op ieder moment in de toekomst alsnog een lijfrente in te laten gaan of te schenken Dit type polis is speciaal ontwikkeld voor oud regime lijfrentes en houdt alle opties dus voor u open Neem contact m et ons op voor verdere informatie hierover Indien u ervoor kiest de waarde onder te brengen in een uitgestelde bankspaarrekening verliest u uw oud regime op dit geld Vanaf dat ogenblik heeft u dus alleen nog de nieuw regime opties aangaande de besteding Schenking De mogelijkheid om het kapitaal te schenken kan grote fiscale voordelen bieden en is iets wat we bij een advies ook altijd zullen bespreken Vooral daar waar u voorziet te zijner tijd bij overlijden of eventueel eerder als schenking geld na te laten aan uw kinderen of kleinkinderen is het van groot belang te

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Optiesoudregimelijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wat zijn mijn mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente?
  de lijfrentebetalingen verplicht doorlopen totdat de verzekerde komt te overlijden en eventueel doorbetaald worden aan de partner totdat ook deze komt te overlijden Deze lijfrentevorm is dus echt als een aanvulling op pensioen te beschouwen aangezien de pensioenbetalingen dezelfde opzet kennen Bij kleinere kapitalen of voor personen die het kapitaal om andere redenen liefst op kortere termijn willen ontvangen is deze vorm minder geschikt aangezien het bedrag over een relatief lange periode wordt uitgekeerd In geval de uitvoering geschiedt via banksparen is de einddatum niet levenslang maar op leeftijd 85 De tijdelijke lijfrente Voor dit type lijfrente geldt de eis niet dat de betalingen levenslang zijn Hier kunt u zelf binnen een aantal regels een vaste eindtijd vaststellen voor de lijfrentetermijnen U kunt er dus voor kiezen het kapitaal in bijvoorbeeld 5 of 10 jaar gespreid te ontvangen in plaats van levenslang wat statistisch gezien meestal aanzienlijk langer is Omdat de duur hier korter is zullen de uitgekeerde lijfrentetermijnen veel hoger liggen dan bij een levenslange lijfrente Dit is voordelig daar waar het lijfrentekapitaal minder groot is of daar waar men vooral in de eerste jaren van pensioen van het kapitaal wil genieten Een tijdelijke lijfrente mag u niet eerder in laten gaan dan het jaar waarin u 65 wordt en niet later dan het jaar waarin u 70 wordt De looptijd van de tijdelijke lijfrente is vrij maar mag niet korter zijn dan 5 jaar De jaarlijkse uitkeringen mogen niet hoger zijn dan ongeveer 20 000 De spelregels zijn gelijk voor de verzekeraars als bij het banksparen De overbruggingslijfrente Deze lijfrente is destijds bedoeld om een hulp te zijn bij het eerder stoppen met werken De overbruggingslijfrente gebruikt u namelijk niet als aanvulling op uw pensioen maar als aanvulling tot uw pensioen De ingangsdatum is vrij maar de uitkering lopen verplicht tot uw 65 ste of de eventueel eerdere aantoonbare pensioendatum Aangezien eerder stoppen met werken juist iets is wat steeds minder populair is geworden bij onze regering is deze lijfrentevorm per 1 januari 2006 afgeschaft Dit betekent dat alleen lijfrentes waarop na die datum geen premies zijn betaald nog omgezet kunnen worden in een overbruggingslijfrente Indien u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd in een totale periode vóór en na 1 januari 2006 dan is het mogelijk dat uw verzekeraar het kapitaal heeft gesplitst in een deel van voor en na die datum Dan behoudt u de mogelijkheid om met het oudere deel een overbruggingslijfrente aan te kopen Dit is echter niet altijd het geval en dient eigenlijk te zijn gedaan op uw verzoek of dat van uw tussenpersoon De jaarlijkse uitkeringen uit een overbruggingslijfrente mogen niet hoger zijn dan ongeveer 60 000 De nabestaandenlijfrente Een nabestaandenlijfrente biedt zoals de naam al aangeeft zekerheid voor uw nabestaanden De uitkeringen gaan in op het moment dat u overlijdt Het kapitaal bij overlijden wat u tot dit moment heeft opgebouwd wordt direct omgezet in een lijfrenteuitkering aan de begunstigde Dit is vaak een partner of één of meerdere kinderen maar kan in

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Optiesnieuwregimelijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Kan Clarus mij helpen met de planning en afwikkeling van mijn lijfrente?
  Mijn lijfrente schenken Kan Clarus mij helpen met de planning en afwikkeling van mijn lijfrente Zoals u in de vorige vragen heeft kunnen lezen speelt de fiscale regelgeving een grote rol in de manier waarop u uw lijfrente kunt inzetten binnen uw financiële planning Zeker in de gevallen waar er meerdere lijfrentes met meerdere fiscale regimes samen bekeken dienen te worden is het prettig om een totaalplanning te maken In een dergelijke planning gaan wij op zoek naar een goede balans tussen uw persoonlijke wensen en een optimale belastingbesparing Dit alles uiteraard binnen de fiscale wetgeving Uit deze planning komt een advies naar voren met betrekking tot uw lijfrente s Nadat dit advies met u is besproken bijvoorbeeld het uitstellen van het kapitaal het aankopen van direct ingaande lijfrente of één van de vele andere mogelijkheden kunnen wij voor u op zoek naar de beste partij voor de uitvoering van dit advies Om volledig onafhankelijk te kunnen adviseren zijn wij aangesloten bij een zeer groot aantal verzekeraars alsmede de banken voor de bankspaarproducten Dit geeft naast de genoemde onafhankelijkheid ook het voordeel dat wij die partij kunnen vinden die simpelweg het sterkste tarief in de markt heeft Wij werken daarbij

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/KanClarusmijadviseren.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ik wil mijn lijfrente schenken, kan dat?
  een verzekering niet via banksparen De mogelijkheid om het kapitaal te schenken kan grote fiscale voordelen bieden en is iets wat we bij een advies ook altijd zullen bespreken Vooral daar waar u voorziet te zijner tijd bij overlijden of eventueel eerder als schenking geld na te laten aan uw kinderen of kleinkinderen is het van groot belang te bekijken of dit beter in de vorm van lijfrentekapitaal gedaan kan worden Meestal levert dit grote fiscale voordelen op De persoon aan wie de schenking wordt gedaan behoudt in de nieuwe polis namelijk de lijfrenteclausule waardoor het kapitaal net als bij u oorspronkelijk niet wordt toegekend aan het vermogen en er dus geen vermogensrendementsheffing over geheven zal worden De ontvanger kan dan op zijn haar beurt zelf fiscaal aantrekkelijk doorsparen en behoudt alle mogelijkheden van het oude regime De ontvanger kan te zijner tijd het kapitaal opnemen in de vorm van een lijfrente wanneer deze persoon in een lage belastingschijf zit of natuurlijk doorschenken Ideaal voorbeeld hiervan is de studielijfrente u schenkt de lijfrente uitkeringen aan uw klein kinderen tijdens hun studie De inkomstenbelasting zal dan bij hen geheven worden in plaats van bij u Veelal zit een studerend persoon in

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Mijnlijfrenteschenken.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Waarom een lijfrente?
  mogelijkheid om dit tekort fiscaal aantrekkelijk aan te vullen De opbouw via een lijfrente is om twee redenen aantrekkelijk Ten eerste zijn de premies aftrekbaar van het huidige inkomen en zijn ze pas belast op het moment dat de uitkering ingaat Veelal betekent dit dat de uitkering in een lager belastingtarief zal vallen dan het tarief waarvoor bij opbouw aftrek is genoten Ten tweede wordt de waarde van het lijfrentekapitaal tijdens de opbouw niet meegerekend bij het vermogen Dit betekent dat de opbouw vrij van vermogensrendementsheffing geschiedt Wil er sprake zijn van een gefacilieerde lijfrente dan moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden ten aanzien van het begrip lijfrente de lijfrentevorm de persoon van de verzekeraar Lijfrentedefinitie Om voor aftrek in aanmerking te komen moet het gaan om een lijfrente De Wet IB 2001 verstaat onder een lijfrente een aanspraak volgens een overeenkomst van levensverzekering op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden welke aanspraak niet kan worden afgekocht vervreemd prijsgegeven of formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid kan dienen anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond van artikel 25 vierde lid Invorderingswet 1990 Het vaste en gelijkmatige karakter houdt in dat de hoogte van de uitkeringen in beginsel nominaal gelijkblijvend dient te zijn Voorts moet de lijfrente een bepaalde onzekerheid sterftekans in zich dragen Lijfrentevormen Een lijfrente kent voorgeschreven lijfrentevormen De lijfrente moet aan één of meer van deze vormen voldoen Voor andere dan deze lijfrentevormen kan geen lijfrentepremieaftrek meer worden verkregen Voor een overzicht van de huidige toegestane lijfrentevormen zie de vraag Wat zijn mijn mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente Toegelaten uitvoerders Lijfrentepremies worden slechts in aanmerking genomen als zij zijn verschuldigd aan één van de in de Wet IB 2001 omschreven verzekeraars Het betreft Levensverzekeraars P ensioenfondsen Banken In

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/Waaromeenlijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Hoeveel mag ik opbouwen per jaar?
  sparen Verzekeraar of banksparen Spelregels Hoeveel mag ik opbouwen per jaar De jaarruimte Het opbouwen van een lijfrentekapitaal kan niet onbeperkt Alleen indien een belastingplichtige een tekort aan pensioenopbouw kan aantonen is het mogelijk om lijfrentepremies in aftrek te nemen Hoeveel iemand precies mag aftrekken hangt af van zijn of haar jaarruimte De maximale hoogte van de lijfrentepremieaftrek in een jaar bedraagt 17 x PG 7 5A O BSR PG De premiegrondslag Deze bestaat uit het totale inkomen minus een franchise van 11 829 De premiegrondslag bedraagt over 2012 maximaal 162 457 A De jaarlijkse pensioenopbouw door toeneming van de diensttijd De A factor wordt door ieder pensioenfonds vermeld op de pensioenopgave O De dotatie aan de oudedagsreserve alleen voor ondernemers BSR De gedeblokkeerde BSR gelden bedrijfsspaarregeling die zijn aangewend voor vrijwillige pensioenverbetering De inhaaljaarruimte Indien een belastingplichtige niet direct in een bepaald belastingjaar de jaarruimte benut kan de jaarruimte deze de jaarruimte gedurende maximaal 7 jaar reserveren De maximale inhaalruimte bedraagt voor 2012 6 989 voor 55 plussers maximaal 13 802 maar nooit meer dan 17 x PG van 2011 11 829 Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG Vestiging Venray Langstraat 125 5801 AC Venray tel

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/Jaarruimte.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Ik ben ondernemer, hoe werkt de oudedagsreserve?
  de onderneming Om er toch voor te zorgen dat de ondernemer iets aan pensioenopbouw doet de fiscale oudedagsreserve FOR in het leven geroepen Gedurende de actieve periode van de ondernemer kan hij zij ten laste van zijn winst aan de oudedagsreserve toevoegen Door jaarlijkse dotatie aan de reserve kan deze flink oplopen Tussentijds maar ook bij bedrijfsbeëindiging kan de ondernemer er voor kiezen om de reserve geheel of gedeeltelijk om te zetten in een lijfrente om zo te voorzien in een oudedagsuitkering Wanneer de ondernemer van deze omzetting geen gebruikmaakt meestal omdat de waarde van de FOR niet daadwerkelijk in de onderneming meer zit wordt er alsnog over de oudedagsreserve fiscaal afgerekend Kort gezegd een ondernemer kan weliswaar aan de oudedagsreserve doteren maar wanneer de ondernemer de oudedagsreserve niet aanwendt voor een oudedagsvoorziening zal alsnog achteraf inkomstenbelasting dienen te worden betaald Toevoegingen Om te kunnen toevoegen aan de oudedagsreserve dient de ondernemer positieve winst te genieten te voldoen aan het urencriterium 1 225 uur bij aanvang van het kalenderjaar jonger te zijn dan 65 jaar Maximum aan toevoeging De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt 12 procent van de winst over een kalenderjaar met een plafond van ongeveer 12 000 Behalve dit plafond is er nog een tweede maximum aan de dotatie aan de oudedagsreserve verbonden De stand van de oudedagsreserve mag namelijk door de dotatie niet boven de stand van het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar komen Afnemingen De oudedagsreserve kan in op verschillende manieren afnemen Slechts één ervan is vrijwillig de andere zijn verplicht Voor alle afnemingen geldt overigens dat deze bedragen de winst verhogen Vrijwillige afname De oudedagsreserve neemt af met een door de ondernemer te kiezen bedrag maar met ten hoogste het bedrag aan lijfrentepremies die in het kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/OudedagsreserveFOR.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive