archive-nl.com » NL » C » CLARUSADVIES.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat gebeurt er met mijn geld bij mijn overlijden?
  overlijdensdekking Een verzekering op 1 leven Bij overlijden voor de einddatum vervalt het complete kapitaal aan de verzekeraar Een verzekering met koopsomrestitutie Bij overlijden keert de verzekeraar het ingelegde geld volledig uit aan de nabestaande n Dit kan een eenmalige premie zijn of het totaal aan ingelegde premies Een verzekering waarbij de opgebouwde waarde voor een bepaald percentage meestal 90 wordt uitgekeerd na overlijden Een gemengde verzekering Hier wordt bij overlijden het te behalen eindkapitaal uitgekeerd Deze variant keert bij overlijden dus meer uit dan de waarde die op dat moment in de polis zit Om deze mogelijkheden te verduidelijken geven wij nu een voorbeeld van hoe deze verschillende vormen van overlijdensdekking er in de praktijk uitzien Als uitgangspunt nemen we een verzekering waarbij de verzekerde 3 000 per jaar aan premie betaalt en de verzekering bij leven na 20 jaar 100 000 uitkeert Stel dat de verzekerde na 18 jaar komt te overlijden de waarde in de polis op dat moment is 90 000 De overlijdensuitkering ziet er bij iedere mogelijkheid als volgt uit Op 1 leven er wordt niets uitgekeerd Koopsomrestitutie er wordt 54 000 uitgekeerd 90 opgebouwde waarde de overlijdensuitkering bedraagt 81 000 Gemengd de uitkering is 100 000 De gekozen overlijdensdekking speelt een grote rol in het rendement dat een verzekeraar u vergoedt Hoe hoger de dekking hoe lager het rendement Dit geldt voor zowel een direct ingaande lijfrente als een uitgestelde lijfrente Daarom adviseren wij u goed op de dekking te letten bij het vergelijken van verschillende offertes In de praktijk blijkt dat veel aanbieders kiezen voor een lagere overlijdensuitkering om zo tot een hogere offerte te komen Veelal kijkt de consument namelijk vooral naar de hoogte van de uitkering bij het vergelijken van de offerte niet zozeer naar de achterliggende voorwaarden Zeker waar de

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/Overlijdenssituatie.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Hoe wordt mijn geld belegd?
  Overlijdenssituatie beleggen of sparen Verzekeraar of banksparen Spelregels Hoe wordt mijn geld belegd Het aangaan van een lijfrente is meestal een onderdeel van een lange termijn financiele planning Daarbij is het natuurlijk zeer belangrijk om de juiste keuzes te maken aangaande het rendement dat wordt nagestreefd Wederom is er een groot aantal aanbieders te vinden met allen hun eigen producten Dit betekent dat er altijd een bankspaarproduct of polis te vinden is waarbij uw geld wordt belegd op de manier die bij uw financiele situatie past De traditionele lijfrenteverzekering bestaat uit een verzekerd garantiekapitaal sterk afhankelijk van de overlijdensdekking met daarnaast een winstdeling In dit geval zal de verzekeraar een bepaald rendement garanderen en daar bovenop de verzekeringnemer mee laten delen in de winst Ook is het mogelijk te kiezen voor een verzekering waarbij de premies worden belegd in beleggingsfondsen al dan niet met een garantie Bij het banksparen ontbreekt het verzekeringselement en vindt de opbouw plaats op een manier zoals de opbouw bij een gewone bank of beleggingsrekening u kunt dus het geld simpelweg sparen in een depot plaatsen of gedeeltelijk beleggen Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG Vestiging Venray Langstraat 125 5801 AC Venray tel

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/beleggenofsparen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Verzekeraar of banksparen?
  Daar staat tegenover dat bij onverhoopt overlijden van de rekeninghouder bij een bancaire lijfrente nooit kapitaalverlies optreedt Voordeel van de verzekerde lijfrente is weer dat het langlevenrisico is afgedekt De verzekeraar keert bij een levenslange lijfrente ook daadwerkelijk levenslang uit ongeacht hoe oud iemand wordt In tegenstelling tot een verzekerde lijfrente is het niet mogelijk de uitkeringen uit een bancaire oudedagslijfrente bij het overlijden te verlagen naar bijvoorbeeld 70 Er vindt dus altijd een 100 overgang plaats De bancaire tijdelijke oudedagslijfrente Voor een verzekerde tijdelijke lijfrente geldt dat de termijnen moeten toekomen aan de verzekeringnemer een looptijd moeten hebben van ten minste vijf jaar en dat de termijnen niet eerder mogen ingaan dan in het jaar waarin de verzekerde 65 wordt De termijnen mogen uiterlijk ingaan in het kalenderjaar dat de verzekeringnemer de 70 jarige leeftijd bereikt Het gezamenlijke bedrag van de uitkeringen mogen niet meer dan ongeveer 20 000 per jaar bedragen Aan de bancaire tijdelijke lijfrente worden de volgende voorwaarden gesteld De termijnen komen toe aan de rekeninghouder De eerste termijn moet worden uitgekeerd na het kalenderjaar waarin de rekeninghouder de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt De termijnen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de rekeninghouder de leeftijd van 70 jaar bereikt De periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn bedraagt ten minste vijf jaar Het gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar beloopt niet meer dan ongeveer 20 000 Net als bij de bancaire levenslange oudedagslijfrente is het niet mogelijk bij het overlijden van de rekeninghouder termijnen van de tijdelijke oudedagslijfrente te verlagen Er vindt ook hier dus altijd een 100 overgang plaats De bancaire nabestaandenlijfrente Voor de bancaire nabestaandenlijfrente waarbij de rekeninghouder komt te overlijden in de opbouwfase geldt dat moet worden gekeken wie gerechtigd is om van het vrijkomende kapitaal een nabestaandenlijfrente aan te kopen Er kan een driedeling worden gemaakt in een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een bloed of aanverwant die ouder is dan 30 jaar bijv kind een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een bloed of aanverwant die jonger is dan 30 jaar een nabestaandenlijfrente ten behoeve van een ander dan een bloed of aanverwant bijv de partner Nabestaandenlijfrente ten behoeve van bloed of aanverwant ouder dan 30 jaar Als de termijnen uit de nabestaandenlijfrente toekomen aan een bloed of aanverwant de partner valt hier niet onder in rechte lijn of in de tweede of derde graag van de zijlijn en die ouder is dan dertig jaar dan gelden de volgende voorwaarden De termijnen moeten direct ingaan na het overlijden van de rekeninghouder De periode tussen de eerste en de laatste termijn bedraagt ten minste twintig jaar Voor de verzekerde nabestaandenlijfrente geldt in het geval de lijfrentetermijnen toekomen aan een bloed of aanverwant die ouder is dan 30 jaar dat de termijnen levenslang moeten worden uitgekeerd De bancaire nabestaandenlijfrente wijkt op dit punt dus in belangrijke mate af van de verzekerde nabestaandenlijfrente Nabestaandenlijfrente ten behoeve van bloed of aanverwant jonger dan 30 jaar Als de termijnen uit de nabestaandenlijfrente toekomen

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/Verzekeraarofbanksparen.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wat zijn de spelregels met betrekking tot het kapitaal dat ik opbouw?
  pensioenbetalingen dezelfde opzet kennen Bij kleinere kapitalen of voor personen die het kapitaal om andere redenen liefst op kortere termijn willen ontvangen is deze vorm minder geschikt aangezien het bedrag over een relatief lange periode wordt uitgekeerd De tijdelijke lijfrente Voor dit type lijfrente geldt de eis niet dat de betalingen levenslang zijn Hier kunt u zelf binnen een aantal regels een vaste eindtijd vaststellen voor de lijfrentetermijnen U kunt er dus voor kiezen het kapitaal in bijvoorbeeld 5 jaar gespreid te ontvangen in plaats van levenslang wat statistisch gezien meestal aanzienlijk langer is Omdat de duur hier korter is zullen de uitgekeerde lijfrentetermijnen veel hoger liggen dan bij een levenslange lijfrente Dit is voordelig daar waar het lijfrentekapitaal minder groot is of daar waar men vooral in de eerste jaren van pensioen van het kapitaal wil genieten Een tijdelijke lijfrente mag u niet eerder in laten gaan dan het jaar waarin u 65 wordt en niet later dan het jaar waarin u 70 wordt De looptijd van de tijdelijke lijfrente is vrij maar mag niet korter zijn dan 5 jaar De jaarlijkse uitkeringen mogen niet hoger zijn dan ongeveer 20 000 De nabestaandenlijfrente Een nabestaandenlijfrente biedt zoals de naam al aangeeft zekerheid voor uw nabestaanden De uitkeringen gaan in op het moment dat u overlijdt Het kapitaal bij overlijden wat u tot dit moment heeft opgebouwd wordt direct omgezet in een levenslange lijfrenteuitkering aan de begunstigde Dit is vaak een partner of één of meerdere kinderen maar kan in principe aan ieder persoon toekomen Op de beperkende factor dat de lijfrentetermijnen levenslang moeten is echter wel een uitzondering gemaakt Indien de ontvanger jonger is dan 30 jaar kan ervoor gekozen worden de termijnen te laten lopen tot uiterlijk het jaar waarin de nabestaande 30 wordt De verplichting dat de

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Lijfrente/Opbouw/Spelregels.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Waar moet ik op letten bij een AOV?
  per jaar Bij een leeftijdsafhankelijk tarief combitarief start u met een lagere premie dat stijgt in de loop van de jaren aangezien het risico steeds groter wordt naarmate uw leeftijd stijgt De wachttijd eigen risicotermijn binnen de AOV De wachttijd gaat in zodra u arbeidsongeschikt raakt en is de periode waarin de verzekeraar nog niets hoeft uit te keren In de regel geldt dat hoe langer de wachttijd is hoe lager de premie van een AOV zal zijn Dit aangezien de kans groter wordt dat iemand beter is geworden tegen de tijd dat de verzekeraar had moeten uit gaan keren Indien het mogelijk is om een langere periode te overbruggen omdat u bijvoorbeeld voldoende eigen vermogen heeft kan het verlengen van de wachttijd een goede optie zijn om de premie te verlagen Eindleeftijd van de AOV De eindleeftijd is de leeftijd waarop de AOV eindigt met uitkeren U kunt zelf bepalen wanneer deze eindleeftijd is mits deze tussen de 50 en 65 jaar is Een AOV loopt standaard tot het 65ste levensjaar tenzij u een beroep uitoefent met een relatief verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid Vaak stellen verzekeraars in dit geval een verlaagde eindleeftijd in zoals 55 of 60 jaar Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid Tijdens het keuzeproces om tot de juiste AOV te komen komt u voor de keuze te staan om uw AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of op passende arbeid te verzekeren Het grote verschil van deze criteria zijn de premie en of u verplicht kunt worden gesteld om passend werk te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Passende arbeid Met passende arbeid kunt u door de verzekeraar verplicht worden gesteld om een vervangende functie buiten uw eigen bedrijf te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Deze bepaling wordt door de volgende criteria beoordeeld In hoeverre u nog in staat bent om naar krachten en bekwaamheden een bepaalde functie uit te voeren Werkzaamheden op basis van uw opleiding en vroegere werkzaamheden De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden Beroepsarbeidsongeschiktheid Wanneer u uw verzekering kiest op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid houdt dit kortweg in dat u in geval van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van uw huidige beroep U zal niet verplicht worden gesteld om bijvoorbeeld werkzaamheden op basis van uw opleiding en vroegere werkzaamheden te accepteren De dekking van de AOV U kunt kiezen voor een complete dekking of een beperkte dekking Een polis op basis van beperkte dekking is een stuk voordeliger omdat bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet worden meeverzekerd Voorbeelden zijn verzekeringen waarbij er alleen ernstige aandoeningen of alleen ongevallen worden gedekt Ook is het mogelijk om psychische problemen uit te sluiten Een verzekering op basis van complete dekking zorgt voor de meest optimale dekking maar heeft uiteraard de hoogste premie Indexatie van de uitkering uit de AOV Veelal zal het niet afdoende zijn om een verzekerd bedrag vast te zetten tot leeftijd 65 Aan de ene kant vermindert de waarde van een vast bedrag wegens inflatie aan de andere kant groeit het

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%EBlePlanning/Arbeidsongeschiktheid/WaarmoetikoplettenbijeenAOV.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Powered By SigmaLive
  Connecting to server

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/DeskTopModules/OnyakTech.SigmaLive.PopUp/LiveText.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Wat zijn mijn mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente?
  de lijfrentebetalingen verplicht doorlopen totdat de verzekerde komt te overlijden en eventueel doorbetaald worden aan de partner totdat ook deze komt te overlijden Deze lijfrentevorm is dus echt als een aanvulling op pensioen te beschouwen aangezien de pensioenbetalingen dezelfde opzet kennen Bij kleinere kapitalen of voor personen die het kapitaal om andere redenen liefst op kortere termijn willen ontvangen is deze vorm minder geschikt aangezien het bedrag over een relatief lange periode wordt uitgekeerd In geval de uitvoering geschiedt via banksparen is de einddatum niet levenslang maar op leeftijd 85 De tijdelijke lijfrente Voor dit type lijfrente geldt de eis niet dat de betalingen levenslang zijn Hier kunt u zelf binnen een aantal regels een vaste eindtijd vaststellen voor de lijfrentetermijnen U kunt er dus voor kiezen het kapitaal in bijvoorbeeld 5 of 10 jaar gespreid te ontvangen in plaats van levenslang wat statistisch gezien meestal aanzienlijk langer is Omdat de duur hier korter is zullen de uitgekeerde lijfrentetermijnen veel hoger liggen dan bij een levenslange lijfrente Dit is voordelig daar waar het lijfrentekapitaal minder groot is of daar waar men vooral in de eerste jaren van pensioen van het kapitaal wil genieten Een tijdelijke lijfrente mag u niet eerder in laten gaan dan het jaar waarin u 65 wordt en niet later dan het jaar waarin u 70 wordt De looptijd van de tijdelijke lijfrente is vrij maar mag niet korter zijn dan 5 jaar De jaarlijkse uitkeringen mogen niet hoger zijn dan ongeveer 20 000 De spelregels zijn gelijk voor de verzekeraars als bij het banksparen De overbruggingslijfrente Deze lijfrente is destijds bedoeld om een hulp te zijn bij het eerder stoppen met werken De overbruggingslijfrente gebruikt u namelijk niet als aanvulling op uw pensioen maar als aanvulling tot uw pensioen De ingangsdatum is vrij maar de uitkering lopen verplicht tot uw 65 ste of de eventueel eerdere aantoonbare pensioendatum Aangezien eerder stoppen met werken juist iets is wat steeds minder populair is geworden bij onze regering is deze lijfrentevorm per 1 januari 2006 afgeschaft Dit betekent dat alleen lijfrentes waarop na die datum geen premies zijn betaald nog omgezet kunnen worden in een overbruggingslijfrente Indien u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd in een totale periode vóór en na 1 januari 2006 dan is het mogelijk dat uw verzekeraar het kapitaal heeft gesplitst in een deel van voor en na die datum Dan behoudt u de mogelijkheid om met het oudere deel een overbruggingslijfrente aan te kopen Dit is echter niet altijd het geval en dient eigenlijk te zijn gedaan op uw verzoek of dat van uw tussenpersoon De jaarlijkse uitkeringen uit een overbruggingslijfrente mogen niet hoger zijn dan ongeveer 60 000 De nabestaandenlijfrente Een nabestaandenlijfrente biedt zoals de naam al aangeeft zekerheid voor uw nabestaanden De uitkeringen gaan in op het moment dat u overlijdt Het kapitaal bij overlijden wat u tot dit moment heeft opgebouwd wordt direct omgezet in een lijfrenteuitkering aan de begunstigde Dit is vaak een partner of één of meerdere kinderen maar kan in

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%EBlePlanning/Lijfrente/Expiratie/Optiesnieuwregimelijfrente.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive