archive-nl.com » NL » C » CLARUSADVIES.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aftrekbare kosten Stamrecht BV
  ene situatie wel aftrekbaar maar in de andere niet afhankelijk van de specifieke relatie tussen de DGA en de BV in combinatie met de gemaakte kosten Stelregel is dat kosten herleidbaar moeten zijn naar het bestaan van de Stamrecht BV Als u bijvoorbeeld een computer van de zaak had maar na het vertrek niet meer en u koopt daarom een desktop welke voornamelijk privé wordt gebruikt dan is deze niet aftrekbaar al staan er ook wat mapjes op voor de Stamrecht BV Aan de andere kant als u altijd al een privé desktop heeft staan thuis en u koopt nu speciaal voor de Stamrecht BV een aparte laptop ernaast waarop u enkel de administratie en de beleggingen etc van de BV bijhoudt dan is deze wel aftrekbaar Een lunch met uw eigen vermogensbeheerder om een korting op de kosten te bespreken is wel gedeeltelijk aftrekbaar een lunch met een bekende die toevallig bij een bank werkt niet Deze voorbeelden zijn vrij zwart wit In de praktijk zijn er tal van zaken die in een grijs gebied vallen en dus lastig zijn te bepalen maar meestal kunt u zelf al wel gevoelsmatig nagaan of iets aftrekbaar is of niet Het is onze taak om te zorgen dat u geen grenzen overschrijdt Het is uiteraard niet de bedoeling een hele controle te riskeren omdat er ergens een kleine factuur is opgenomen als kosten voor de Stamrecht BV terwijl duidelijk was dat dit eigenlijk niet kon met beleid is het devies Kosten voor de KvK de boekhouding bankkosten en dat soort dingen meer zijn uiteraard wel aftrekbaar zaken die ook privé wel aantrekkelijk zijn voor de DGA om te hebben of te doen laptops telefoons cursus beleggen zakelijke etentjes met bekenden zullen altijd per geval apart bekeken moeten worden Wij zullen in dergelijke

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/BoekhoudingStamrechtBV/Praktijkvoorbeelden/Aftrekposten.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Liquidatie actieve Stamrecht BV
  wat er is opgenomen aangaande de ontbinding van de Stamrecht BV Zorg ervoor dat deze bepalingen in acht worden genomen bij de volgende stappen Neem in een vergadering van aandeelhouders zelfstandig of op voorstel van het daartoe bevoegde orgaan een besluit tot ontbinding van de BV Neem in bovenvermeld besluit op wie er als vereffenaar wordt aangewezen en wie als bewaarder van de boeken en bescheiden optreedt kan dezelfde persoon zijn Schrijf met behulp van formulier 17 de ontbinding de vereffenaar en de bewaarder van boeken in bij de Kamer van Koophandel Vanaf nu dient er bij alle correspondentie van de Stamrecht BV de term in liquidatie achter de naam van de BV te worden geplaatst De vereffenaar gaat na of er na betaling van de eventuele schulden een overschot is van vermogen Is er een overschot dan betaalt de vereffenaar eerst alle schulden van de Stamrecht BV Daarna draagt de vereffenaar het resterende kapitaal over aan de aandeelhouders of eventueel anderen die volgens de statuten daartoe gerechtigd zijn Is er een tekort dan dient er faillissement aangevraagd te worden bij de rechter Alleen indien alle bekende schuldeisers instemmen met de voortzetting van de vereffening buiten faillissement is dit niet wettelijk verplicht Er wordt rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld door de vereffenaar en bij meerdere gerechtigden een plan van verdeling Deponeer nu de rekening en verantwoording en het plan van verdeling bij de Kamer van Koophandel Publiceer deze deponering in dagblad Nu dient er 2 maanden gewacht te worden alvorens verder te gaan Dit om crediteuren de mogelijkheid te geven zich te verzetten tegen de ontbinding Vraag de rechtbank om een verklaring van non verzet indien er ook geen verzet is aangetekend uiteraard De vereffenaar voert het plan van verdeling uit indien de verklaring van non verzet is

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/BoekhoudingStamrechtBV/Liquidatie/ActieveBV.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Liquidatie Stamrecht BV die niet actief is
  verder geen activiteiten heeft ontplooid te liquideren Voor de meest gangbare Stamrecht BV s kan dit via een zogenaamde turbo liquiditatie Stappenplan opheffen Stamrecht BV standaard variant Ga in de statuten na wat er bepaald is aangaande de ontbinding van de Stamrecht BV Zorg ervoor dat deze bepalingen in acht worden genomen bij de volgende stappen De vergadering van aandeelhouders neemt een besluit tot ontbinding van de Stamrecht BV waarbij ook een vereffenaar en bewaarder van de boeken wordt aangewezen de bestuurder meestal De notulen van de ontbinding kunnen ingediend bij de Kamer van Koophandel met behulp van formulier 17 De bewaarder van de boeken dient deze 7 jaren te bewaren De fiscus wordt ingelicht en er wordt een laatste aangifte VPB gedaan Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij de opheffing van uw Stamrecht BV Ook hier geldt weer veel kunt u zelf doen maar voor sommige zaken is het wellicht handig om iemand in te schakelen Zeker wanneer zekerheid gewenst is dat de fiscus na opheffing ook geen verdere claims meer kan maken is het verstandig een professional in te schakelen voor de opheffing De kosten zullen voor opheffing niet veel meer bedragen dan voor een normale aangifte Hoofdkantoor

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/BoekhoudingStamrechtBV/Liquidatie/NietactieveBV.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Afkoop 2014
  Na ontvangst loonheffingennummer kunnen we de uitkering aangeven als loon ineens de BV betaalt de belastingdienst en u het restant wij stellen de overzichten en betaalopdrachten op Afmelden loonheffingennummer Nemen van besluit tot liquidatie in algemene vergadering aandeelhouders Afmelding BV bij KvK Opstellen slotbalans en melding belastingdienst dat BV geliquideerd wordt De kosten zijn 450 ex BTW voor het gehele traject rond het afrekenen Deze 450 zijn dus voor de afwikkeling van de storting van de ontslagvergoeding en de zaken rond liquidatie Daarnaast dienen we ook de normale aangiftes vennootschapsbelasting te verwerken in dit geval die voor 2014 en wellicht nog 2013 De kosten van een aangifte hangen in principe af van activiteiten maar in dit geval is dit per aangifte onze gewone 380 ex BTW ervan uitgaande dat er niets bijzonders is gebeurd verder Hierin is inbegrepen De aangifte vennootschapsbelasting Het opstellen van de jaarrekening en balans Het opstellen van de notulen van de jaarvergadering Het opstellen van de jaarstukken welke gedeponeerd kunnen worden bij de kamer van Koophandel Als laatste kan het nodig zijn indien de BV winst heeft gemaakt om een aangifte dividendbelasting te doen om zo de reserves uit te kunnen keren aan uzelf via een

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/BoekhoudingStamrechtBV/Liquidatie/Afkoop2014.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Het U rendement - overizicht van de hoogte
  te nemen van de rentes over verschillende looptijden Hieruit volgt een rentepercentage dat tweewekelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars Veel verzekeringen pensioenregelingen en andere lange termijn financiële contracten kennen als achterliggende variabele voor de rente dit U rendement Er wordt dan bijvoorbeeld afgesproken ieder jaar de rente te herzien naar het dan geldende U rendement vaak plus een vooraf vastgestelde opslag of juist minus een vooraf vastgestelde afslag Ook in het geval van stamrechtovereenkomsten wordt veelal dit U rendement gebruitk als basis voor de toe te kennen rente op de stamrechtverplichting de oprenting Er zijn dan meerdere variaties denkbaar uiteenlopend van een vaststaande rente op basis van het U rendement bij het aangaan van de overeenkomst minus 0 5 tot een overeenkomst waarin de oprenting wordt vastgelegd op basis van het gemiddelde U rendement van ieder jaar Overzicht hoogte U rendement Hieronder houden wij de hoogte van het U rendement bij en geven we een overzicht van het gemiddelde U rendement per boekjaar U rendement voor de oprenting Stamrecht BV 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 januari 0 68 1 75 1 30 2 16 2 49 3 23 3 93 4 27 februari 0 57 1 74 1 25 2 05 2 68 3 20 3 62 4 19 maart 0 43 1 71 1 35 1 96 2 89 3 12 3 49 4 10 april 0 31 1 64 1 44 1 87 2 99 3 06 3 44 3 95 mei 0 22 1 51 1 46 1 86 3 15 2 96 3 45 3 90 juni 0 26 1 41 1 33 1 80 3 15 2 83 3 38 4 02 juli 1 30 1 32 1 64 3 11 2 65 3 43 4 31 augustus 1 18

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/BoekhoudingStamrechtBV/Downloads/HetUrendement.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Financiële Planning
  financiële situatie om deze vervolgens af te zetten tegen uw persoonlijke wensen aangaande de oude dag overlijden of arbeidsongeschiktheid Zo kunt u tijdig bijsturing geven aan de zaken die momenteel niet in overeenstemming zijn met uw doelstellingen Op deze pagina s geven wij een korte inleiding van de fiscale mogelijkheden op het gebied van pensioen overlijden en arbeidsongeschiktheid Ook kunt u meer informatie vinden over de Financiële APK van Clarus Voor al uw vragen op het gebied van Financi ële Planning w e zijn u graag van dienst Kevin van den Barselaar FFP Het pensioenhuis van Clarus De zaken rondom zekerheid en de oudedagsvoorziening geven wij weer in de vorm van een pensioenhuis De drie meest belangrijke aspecten rond de financiële planning overlijden pensioen en arbeidsongeschiktheid worden hierin onderverdeeld naar de drie verschillende mogelijkheden die men heeft om deze zaken op te lossen via de overheid de werkgever of privé Het doel is om voor ieder vraagstuk een adequate voorziening op te bouwen Door te bekijken wat er is geregeld via de overheid en de pensioenregeling van de werkgever kan er bepaald worden of en zo ja op welke manier het nodig is om privé extra voorzieningen te treffen Voor

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • AOW
  in 50 jaar 2 per jaar opgebouwd van leeftijd 15 tot 65 Voor ieder jaar dat de gerechtigde niet in Nederland heeft gewoond wordt de uitkering met 2 verlaagd Ook de gezinssituatie speelt een rol in de hoogte van de te ontvangen uitkering Alleenstaanden ontvangen een uitkering van ongeveer 14 000 per jaar gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder ongeveer 9 500 per jaar Indien de AOW gerechtigde voor 01 01

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Financi%C3%ABleplanningHome/AOW.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • ANW
  de overheid een overlijdensuitkering voor nabestaanden Onder nabestaanden wordt verstaan de partner en half wezen jonger dan 18 jaar Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient de nabestaande partner echter te voldoen aan één van de volgende voorwaarden geboren voor 1950 voor ten minste 45 arbeidsongeschikt voor één of meer ongehuwde kinderen zorgen die jonger zijn dan 18 jaar Hoofdkantoor Den Haag Bankaplein 3 2585 EV DEN HAAG

  Original URL path: http://www.clarusadvies.nl/Financi%C3%ABlePlanning/Financi%C3%ABleplanningHome/ANW.aspx (2016-01-09)
  Open archived version from archive