archive-nl.com » NL » C » COMMISSIECORPORATEGOVERNANCE.NL

Total: 110

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advies aan het kabinet mei 2007 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Code De Nederlandse Corporate Goverance Code Download de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home Archief Advies aan het kabinet mei 2007 Archief Evaluatierapport juni 2008 Advies aan het kabinet mei 2007 Naleving van de code in 2004 De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat Aanbevelingen Commissie Tabaksblat Aanbevelingen NIVRA Conceptcode 2003 Commentaren op conceptcode Presentatie concept code Commissie Peters Monitoring 1998 Kabinetsreactie Evaluatie 2002 Persberichten Links Marktconsultatie 2006 Op 20 december 2006 heeft de Monitoring Commissie een consultatiedocument uitgebracht over de communicatie tussen aandeelhouders en vennootschap en over het toepassingsbereik van de Code De consultatie is geeïndigd op 15 maart 2007 Het consultatiedocument kunt u hier downloaden consultatiedocument Uitgebrachte reacties op het consultatiedocument kunt u hier bekijken reacties Advies verhouding vennootschap aandeelhouders en toepassingsbereik mei 2007 Op basis van het consultatiedocument en de reactie daarop heeft de Monitoring Commissie op 30 mei 2007 een advies uitgebracht aan het kabinet Een fundamentele wijziging van het Nederlandse corporate governance stelsel vanwege de actievere opstelling van aandeelhouders ongewenst Wel zijn nadere spelregels nodig om de processen tussen bestuur

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=2351 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Naleving van de code in 2004 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  hoofdstuk in het jaarverslag opgenomen Ook de tweede aanbeveling van de commissie Tabaksblat om dit hoofdstuk aan de orde te stellen op de algemene vergadering van aandeelhouders werd goed nageleefd 81 van de beursgenoteerde vennootschappen deed dit De kwantitatieve codevoorschriften de maximale benoemingstermijn voor bestuurders van vier jaar de maximale ontslagvergoeding van één jaarsalaris het maximale aantal commissariaten van vijf scoorden over het algemeen het laagst De vennootschappen geven daarbij aan dat dit te maken heeft met bestaande contracten en benoemingen Zij beloven beterschap op het moment dat nieuwe benoemingen en contracten aan de orde zijn U kunt het complete rapport hieronder downloaden Monitoring rapport 2004 Zie hierover ook het artikel van Hooghiemstra De Jong Mertens en Roosenboom in de ESB van 15 oktober 2004 ESB artikel Accountant in de aandeelhoudersvergadering 2004 Mike Tagage student NIVRA Nyenrode heeft in 2004 onderzoek verricht naar enerzijds de denkbeelden van aandeelhouders en belengenorganisaties over de aanwezigheid van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders en anderzijds de eerste praktijkervaringen welke vragen werden er in de algemene vergadering 2004 aan de accountant gesteld en hoe beantwoordde de accountant deze vragen Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde aandeelhouders en belangenorganisaties nagenoeg allemaal van mening zijn dat de aanwezigheid van de accountant in de aandeelhoudersvergadering zoals bepaald in best practice bepaling V 2 1 van de Nederlandse corporate governance code voor hen een toegevoegde waarde heeft Voorts blijkt dat in het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2004 de accounant al in meer dan de helft van de onderzochte 165 aandeelhoudersvergaderingen aanwezig was Aandeel en certificaathouders hebben in totaal 45 vragen gesteld 30 hiervan waren verschillend van aard De accountant heeft op geen enkele vraag geweigerd antwoord te geven De onderzoeksresultaten kunt u hieronder downloaden Onderzoek naar de accountant in de AvA 2004 Zie ook het artikel in De Accountant van januari 2005 over dit onderzoek Artikel De Accountant De gehele scriptie van de heer Tagage met daarin de onderzoeksresultaten is eveneens te downloaden Scriptie Tagage Spencer Stuart Board Index 2004 Spencer Stuart feiten over besturen bestuurders en commissarissen verzameld De gemiddelde commissaris van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming is een man van 61 jaar Hij werkte niet eerder als bestuurder voor het bedrijf en ziet zijn collega commissarissen zeven keer per jaar Hij ontvangt jaarlijks een vergoeding van 32 000 De Board Index van Spencer Stuart verschaft al tien jaar verspreid over zeven edities feitelijke informatie over bestuurders en commissarissen in Nederland In oktober 2004 verscheen de Board Index 2004 Naast feiten over de bestuurders en commissarissen van de top honderd beursgenoteerde ondernemingen focust het rapport ook op bestuursstructuren en de Tabaksblat Code Vrouwen blijven in de Nederlandse boardroom ondervertegenwoordigd Van de 857 bestuurs en commissarisposities die door de Board Index zijn onderzocht worden er slechts 31 bekleed door een vrouw Vrouwen komen barrières tegen die ze verhinderen om aan de top te komen Hun aandeel in de Nederlandse bestuurskamer neemt onder invloed van de code Tabaksblat zelfs af Traditioneel bezet een kleine groep vrouwen meerdere posities bij de

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/naleving-code-2004 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • De Corporate Governance Code 2003 (de Code Tabaksblat) - Monitoring Commissie Corporate Governance
  guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home Archief De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat Archief Evaluatierapport juni 2008 Advies aan het kabinet mei 2007 Naleving van de code in 2004 De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat Aanbevelingen Commissie Tabaksblat Aanbevelingen NIVRA Conceptcode 2003 Commentaren op conceptcode Presentatie concept code Commissie Peters Monitoring 1998 Kabinetsreactie Evaluatie 2002 Persberichten Links De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat Op 9 december 2003 werd door de toenmalige Commissie Tabaksblat de corporate governance Code gepresenteerd De Code 2003 trad in werking op 1 januari 2004 Vanaf 1 januari 2005 dienden Nederlandse beursvennootschappen in hun jaarverslagen verantwoording af te leggen over de naleving van de Code overeenkomstig het comply or explain principe De code 2003 was onderverdeeld in vijf hoofdstukken I naleving en handhaving van de code II het bestuur III de raad van commissarissen IV de algemene vergadering van aandeelhouders V de audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit functie en van de externe accountant U kunt de Code 2003 hier downloaden de Nederlandse Corporate Governance Code 2003 The Dutch Corporate Governance Code

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/code-tabaksblat (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Aanbevelingen Commissie Tabaksblat - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Commissie een tweede consultatie inzake de praktische en juridische obstakels voor aandeelhouders die niet in het land wonen waar de betrokken beursgenoteerde onderneming haar hoofdzetel heeft Belanghebbenden kunnen tot 15 juli 2005 reageren op het consultatiedocument De reacties worden door de Europese Commissie in ogenschouw genomen bij het opstellen van een mogelijk richtlijnvoorstel inzake grensoverschrijdend stemmen Een richtlijnvoorstel wordt niet voor het einde van 2005 verwacht Tweede consultatiedocument Fostering an appropriate regime for shareholders rights Aanbeveling 8 elektronisch stemmen op afstand De commissie Tabaksblat heeft aanbevolen boek 2 BW zodanig te wijzigen dat a aandeelhouders door middel van webcast videoconferentie of andere middelen van telecommunicatie deel kunnen nemen aan een aandeelhoudersvergadering en daar ook hun stemrecht kunnen uitoefenen b aandeelhouders de mogelijkheid hebben om door middel van e voting hun stem te kunnen uitbrengen bij de besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering c stemmen die langs elektronische weg worden uitgebracht in een aandeelhoudersvergadering worden aangemerkt als stemmen die zijn uitgebracht in de vergadering d vennootschappen de mogelijkheid hebben de oproep tot de aandeelhoudersvergadering via de elektronische weg e mail of aankondigingen op websites te laten geschieden De Minister van Justitie heeft een wetsvoorstel waarin bovengenoemde aanbevelingen zijn verwerkt op 7 maart 2005 bij de Tweede Kamer ingediend Wetsvoorstel Memorie van toelichting Advies Raad van State en Nader Rapport Verslag Tweede Kamer Aanbeveling 9 benoemingsvoordracht De commissie Tabaksblat heeft aanbevolen om artikel 2 133 BW zodanig te wijzigen dat de voordracht voor de benoeming van een bestuurder of commissaris niet meer dan één persoon hoeft te bevatten Indien de algemene vergadering van aandeelhouders aan deze voordracht het bindend karakter ontneemt dan kan zij aan degene aan wie het voordrachtsrecht is toegekend een nieuwe voordracht vragen waarbij de algemene vergadering zelf een persoon voor benoeming kan aanbevelen Een voorstel voor de wettelijke inkadering van deze aanbeveling is opgenomen in het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid dat Minister Donner op 11 februari 2005 ter consultatie heeft uitgestuurd Voorontwerp wetsvoorstel Voorontwerp memorie van toelichting Aanbeveling 10 financieringspreferente aandelen De commissie Tabaksblat heeft aanbevolgen boek 2 BW te wijzigen teneinde het voor financieringspreferente aandelen mogelijk te maken het stemrecht niet langer te koppelen aan de nominale waarde maar in ieder geval bij de uitgifte aan de reële waarde van de kapitaalinbreng Het kabinet heeft in zijn reactie op de Tabaksblat code aangegeven deze aanbeveling te betrekken bij de implementatie van de overnamerichtlijn In het voorontwerp van dit wetsvoorstel dat het Ministerie van Financiën op 31 maart 2005 heeft gepubliceerd zijn echter geen bepalingen over specifieke bepalingen over financieringspreferente aandelen opgenomen Datzelfde geldt voor het definitieve wetsvoorstel waarmee de Ministerraad op 1 juli 2005 heeft ingestemd en voor advies naar de Raad van State is gestuurd Aanbeveling 11 certificering van aandelen De commissie Tabaksblat heeft als principe geformuleerd dat certificering van aandelen niet als beschermingsconstructie wordt gebruikt Het bestuur van het administratiekantoor dient onder alle omstandigheden en onbeperkt aan certificaathouders die daarom vragen stemvolmachten te verlenen Ter

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/?page=1132 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Aanbevelingen NIVRA - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Evaluatie 2002 Persberichten Links Aanbevelingen NIVRA Op deze pagina treft u een uitwerking van bepaalde principes of best practice bepalingen uit de code aan Deze uitwerking kan als richtsnoer dienen voor diegenen die in het betreffende principe of de betreffende best practice bepaling worden aangesproken De uitwerking maakt echter geen deel uit van de code zelf Best practice bepaling V 2 1 accountant in de aandeelhoudersvergadering Het NIVRA heeft Richtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders AVA vastgesteld ter vervanging van de eerder gepubliceerde ontwerp gedragsrichtlijn Datum van inwerkingtreding van de richtlijn is 1 maart 2006 Doel van deze richtlijn is de openbaar accountant van beursgenoteerde vennootschappen aanwijzingen te geven voor zijn optreden in de AVA Een en ander als uitvloeisel van de Code Tabaksblat waarin is opgenomen dat de openbaar accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kan worden bevraagd door de algemene vergadering van aandeelhouders en de wettelijke verankering in artikel 2 117 lid 5 BW De belangrijkste elementen van de richtlijn zijn De accountant dient er op aan te dringen aanwezig te zijn in de algemene vergadering van aandeelhouders waar wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening Herstelplicht van de accountant indien mededelingen worden gedaan tijdens de jaarvergadering die een materieel onjuiste voorstelling van zaken geven in relatie tot de jaarrekening of zijn accountantsverklaring Zorgdragen voor een goede voorbereiding van de jaarvergadering in overleg met de voorzitter van de vergadering en andere betrokkenen paragraaf 12 en 13 Vooraf zorgdragen voor ontheffing van geheimhoudingsplicht Zorgdragen voor zorgvuldige afweging bij beantwoorden van vragen Zorgdragen dat de beantwoording juist en volledig wordt weergegeven in de notulen Verantwoordelijkheid accountant bij toetsing van de naleving van de code Op 31 januari 2005 heeft het NIVRA Audit Alert 14 De verantwoordelijkheid van

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/aanbevelingen-nivra (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Conceptcode 2003 - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home Archief Conceptcode 2003 Archief Evaluatierapport juni 2008 Advies aan het kabinet mei 2007 Naleving van de code in 2004 De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat Aanbevelingen Commissie Tabaksblat Aanbevelingen NIVRA Conceptcode 2003 Commentaren op conceptcode Presentatie concept code Commissie Peters Monitoring 1998 Kabinetsreactie

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/conceptcode (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Commentaren op conceptcode - Monitoring Commissie Corporate Governance
  F Segaar 2 Willy Biewinga Hans Bossert en Roger Dassen Stephan van den Broek Mr P P J Butzelaar 1 Mr E Smid Dirk Kuin Batenburg Beheer NV Prof dr A de Bos RA en D A R van der Heijden F A M J Faas Drs B C J M van Beurden RA en drs C A Visser Mr P P J Butzelaar 2 Femke Zwaal Dick Snijders Mr J A van der Meer en Mr R J Koekkoek Prof mr P van Schilfgaarde R A Vroom Drs M Janssen en drs P Visser Philip Wallage en Arnoud W A Boot 1 Mr E J J C van Groeningen Hay Group Prof dr R G A Vergoossen RA en drs C A Visser Trouw Dhr C Boonstra Slides presentatie gehouden op corporate governance seminar Allen Overy 14 augustus 2003 Mr N J Westdijk Slides Presentatie gehouden op corporate governance seminar Allen Overy 14 augustus 2003 Dhr T van de Kerkhof Mr H J J van de Ven Volte Accountants Dhr A Timmermans Wegener NV Randstad Holding nv Het Financieele Dagblad Mr H Oppelaar Mr E T H Liem 2 Nedap N V Philip Wallage en Arnoud Boot 2 P J Dortmond Prof mr M W den Boogert Prof mr H Beckman Mr F B J Grapperhaus Mr Th Groenewald en mr L C bouchez Peter Paul de Vries Wouter Scheepens en René Kim A de Jong en P G J Roosenboom GITP International B V Prof J H Blokdijk Jan Willem Loman Mr A G Maris Nobol Mr G N H Kemperink H O C R Ruding Presentatie Jean Frijns directeur vermogensbeheer ABP tijdens SCGOP Congres Presentatie Prof mr S R Schuit tijdens SCGOP Congres NIVRA Dr Sylvie Bleker van Eyk Interview FD met Jean Frijns Ir Roland Oliemans Gerard van Solinge Hans Wissema VNO NCW Nadere uitwerking VNO NCW reactie Interview Forum met Jaques Schraven inz reactie VNO NCW VEUO Vereniging Effecten Uitgevende Instellingen Bijlage CNV Vakcentrale FNV Koninklijke KPN N V VNSU Vedior N V Instituut van Internal Auditors Simmons Simmons Trenité Stichting Rechtsbescherming Beleggers ISPAT International N V Commissarissen Netwerk Nederland Dr Ir A Brakel Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Arend van der Beek Arcadis NV CSM NV Vereniging van Effectenbezitters ABP PricewaterhouseCoopers Autoriteit Financiële Markten Verbond van Verzekeraars JPMorgan Fleming Stichting Instituut voor Commissarissen Edwin T H Liem 3 Ernst Young Raad voor de Jaarverslaggeving NV Corgo Drs ir Bernard Doorenbos Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen NOREA V Brummelhuis Allen Overy Unilever N V Univar PGGM United Services Group MVO Platform L L Spoor Antony Burgmans J Th Degenkamp Ferko Spits Prof dr D M Swagerman P Janssen MFE SBI training advies Mark Janssen Erick Erdtsieck Stichting Shell Pensioenfonds Controllers Instituut V Brummelhuis 2 Fortis Martin Dees en Paul Neelissen Martien Lubberink en Auke Plantinga Mercer ABN AMRO VEB enquête De Nederlandsche Bank en de Pensioen Verzekeringskamer Hermes Investment Management Limited Shearman Sterling LLP Standard Life Investments Limited Smit Internationale N V

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/commentaren-op-conceptcode (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Presentatie (concept-)code - Monitoring Commissie Corporate Governance
  Voorstel herziening Code De Nederlandse Corporate Goverance Code Download de code Nederlandse versie Download the Dutch Code English version Overzicht van guidance Overzicht van codebepalingen en wetgeving Advies kabinet mei 2007 Verankering in de wet English Archief Contact zoeken Home Archief Conceptcode 2003 Presentatie concept code Archief Evaluatierapport juni 2008 Advies aan het kabinet mei 2007 Naleving van de code in 2004 De Corporate Governance Code 2003 de Code Tabaksblat

  Original URL path: http://www.commissiecorporategovernance.nl/presentatie-conceptcode (2016-02-17)
  Open archived version from archive •