archive-nl.com » NL » C » CONNECTINGCONVERSATIONS.NL

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Connecting Conversations - Het sociale gezicht laten zien
  en jongerencultuur media en technologie Betekenis geven Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans Het sociale gezicht laten zien Bijdrage toevoegen Een geslaagde culturele interventie levert veel op Het laat zien wat kunst kan doen met kleine stappen die diep raken doorkijkjes bieden naar een ideale maatschappij zegt Sandra Trienekens zelfstandig onderzoeker Urban Paradoxes Tag personen sociale gezicht In een tijdgeest van toenemende mondialisering en mobiliteit van mensen de val van de Muur het project van de Europese Unie en de sterke individualisering in de maatschappij wordt steeds minder duidelijk wie er nog waarbij hoort Met het verliezen van vanzelfsprekende collectiviteiten en gemeenschappen komt er een sterkere nadruk op het begrip burgerschap te liggen Wat bindt ons nog Als de vertrouwde samenhang wegvalt zullen de burgers daar zelf iets aan moeten doen Burgerschap wordt een vraagstuk Rond het thema burgerschap wordt er politiek en maatschappelijk de afgelopen jaren veel gedaan om mensen weer bij elkaar te brengen Hoe kunnen we werken aan sociale cohesie en actief burgerschap Ook binnen de cultuurpolitieke agenda van de overheid is in vorige cultuurplanperiodes kunst en cultuur opgepikt als een van de mogelijkheden om daaraan bij te dragen Burgerschap op zichzelf schept geen nieuwe verbindingen Kunst kan daar een rol spelen Kunst is uit zijn eigen culturele aard in staat om cohesie te brengen en gemeenschappen te versterken Maar dan is er wel een impuls naar de kunst nodig Kunst die teveel met zichzelf bezig is verzaakt die natuurlijke sociale rol Dat was onderdeel van de redeneertrant in vorige cultuurplanperiodes Het perspectief van het sociale gezicht van de kunst is nog steeds valide volgens Sandra Trienekens Misschien wel meer dan ooit Kunst kan in dat sociale perspectief misschien meer gezien worden als culturele interventie in de samenleving Er zijn talloze vormen voor het versterken van de

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4621/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Connecting Conversations - Herwaarderen door delen
  economisch model is te smal meent Arjo Klamer professor in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tag personen delen Een ongewild effect van het subsidiesysteem is dat het het gesprek over de waarden van de kunst versmalt en op den duur zelfs doet verstommen Door het mechanisme van cultuurbeleid dat wordt neergelegd in regelingen en de daarop volgende aanvragen van instellingen en beoordelingen van adviescommissies ontstaat een gesloten en besloten kring van kunstenaars culturele instellingen subsidiegevers en adviescommissies Aanvrager en beoordeelaars richten zich op elkaar en op de regeling en de criteria die erbij horen Er ontstaat een self fulfilling prophecy Om waarden tussen mensen te delen te herkennen en te erkennen kunnen we de metafoor van het gesprek gebruiken In de wederkerigheid van het gesprek het hoor en wederhoor bewijst zich wat van waarde is Kunst moet niet alleen vertoond worden Er moet ook breed over gesproken worden Als je nu naar het theater gaat is het gesprek erover moeilijk te voeren Je kan komen kijken maar dat is het dan ook wel Je wordt niet gevraagd om zelf iets bij te dragen er echt iets voor over te hebben De verbinding blijft oppervlakkig Je wordt gereduceerd tot een consument die een product afneemt Dat is vrijblijvend Als je mensen wil overtuigen zul je mensen meer moeten aanspreken mensen betrekken bij wat je doet Dat bredere gesprek is de kunst gaandeweg gaan missen En daardoor kan het gebeuren dat er samenlevingsbreed vragen en twijfels geuit worden over de waarde van de kunst Wat er nu moet gebeuren is een bezinning op waar het om gaat Welke waarde creëren we Wat is de waarde in wat we realiseren In de kunsten gaat het niet louter om transacties van goederen De waarde van kunst kun je

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4622/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - Kunst als onderzoek
  Marleen Stikker directeur van Waag Society aan Tag personen onderzoek Kunst is doorgeschoten in de retoriek dat het intrinsiek waardevol is Deze retoriek vindt zijn oorsprong bij staatsman Thorbecke die zei dat politiek niets van de kunst mag zeggen Kunst verklaart zichzelf vanuit zichzelf Vragen over maatschappelijke relevantie of economische waarde zijn altijd uit de weg gegaan Het gevaar is dat de kunst zichzelf daarmee buitensluit Er kan dan eigenlijk alleen gekeken worden naar de kunstsector als producent van producten En dan gaat het tot in het beleid alleen nog over meetbare aantallen producties en bezoekers Kunst wordt producent terwijl de kern van de kunst eigenlijk veel beter onderzoek genoemd kan worden De kunstsector zou meer naar de wetenschap kunnen kijken Ook de wetenschap moet de kwaliteit en de maatschappelijke en economische relevantie aantonen Ook daar is een discussie gaande over hoe dat moet Recent schreef de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW het advies Kwaliteitsbeoordeling in de ontwerpende en construerende disciplines 2011 een systematisch kader Het gaat hierin om het pleidooi dat wetenschappelijke kwaliteit zich niet alleen laat meten aan de hand van wetenschappelijke publicaties en citatie impact Dat is van belang voor de zogenaamde ontwerpende en construerende wetenschappen Daarin wordt altijd iets gemaakt Dat vraagt om een flexibelere beoordeling Dit advies laat zich goed lezen vanuit de visie dat kunst een construerende discipline is dat kunst onderzoek is Kunst is onderzoek dat zich altijd in een bepaalde vorm manifesteert Onderzoek naar wat we zijn hoe we ons tot de wereld verhouden Het bevraagt de wereld en geeft daar vorm aan En dat is per definitie maatschappelijk Kunst houdt zich altijd bezig met de wereld Kunstenaars zijn in hun werk ook altijd op zoek naar het vinden van de ultieme vorm van overdracht een vertaling van de wereld Op

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4624/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - Kunst en jongerencultuur, media en technologie
  Bijdrage toevoegen Op een aantal belangrijke culturele tendensen vanaf de jaren zestig heeft de kunst nog geen duidelijk antwoord gevonden Dat zijn de emancipatie van de jongerencultuur en de dominante ontwikkeling van mediacultuur en technologie zegt Dingeman Kuilman bestuurder van ArtEZ hogeschool voor de kunsten Tag personen jongerencultuur Het subsidiesysteem heeft in de praktijk geleid tot een gesloten systeem van ontwikkeling De institutionalisering van de kunst is een probleem geworden Er kan alleen vernieuwd worden binnen het systeem Maar het systeem kan zichzelf niet vernieuwen Dat is de afgelopen vijfentwintig jaar ontstaan De overheid mag zich niet rechtstreeks bemoeien met de kunsten en is daardoor gedwongen om subsidies te verstrekken aan stabiele rechtspersonen en niet direct aan kunstenaars zelf Fondsen en sectorinstituten werden daartoe in het leven geroepen En die zijn zich gaan gedragen als instituten met een eigen bestaansrecht en geldingsdrang met zichzelf replicerende werkwijzen commissies en patronen In plaats van te stollen in organisatie zouden die instituties veel meer als platform moeten opereren Kennis bij elkaar brengen kennis organiseren en op grond daarvan tot adviezen en impulsen komen Een tweede punt is de geschiedenis van de moderne kunst Kunstenaars verlaten het vertrouwde idioom Vernieuwing en voortdurende ontwikkeling worden de leidraad Dat is de geest van het modernisme Zo gauw kunstwerken gedeeld gemeengoed worden zoekt de kunstenaar alweer het onbekende en nog ongeziene De subsidiering versterkt dat proces met de nadruk op criteria als oorspronkelijkheid en unieke zeggingskracht Maar de artistieke vernieuwing leidt ongewild ook tot vervreemding Een deel van de kunst komt naast de samenleving te staan Het concept van een tweedeling in hoge en lage cultuur blijkt een verraderlijke valkuil omdat het gepaard gaat met een scheiding der geesten Hoe wil het kunstenveld zich daartoe nu gaan verhouden Een deel kan en zal zich met succes blijven

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4625/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - Betekenis geven
  geven Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans Betekenis geven Bijdrage toevoegen De uitdaging aan kunstenaars en de culturele sector is om taal te vinden om de eigen rol te kunnen benoemen de fundamentele rol om betekenis te geven aan onze samenleving Dat zegt Bert Mulder directeur van het eSociety Instituut en lector Informatie Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool Tag personen betekenis De informatiesamenleving leidt ertoe dat iedereen kan meepraten en dat ook doet Er is niet langer een eenduidig kwaliteitsoordeel Het toenemende populisme is een gevolg van groepen met een ander kwaliteitsbesef die een stem krijgen Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur bestaat niet meer De loyaliteit voor hoge cultuur is in de samenleving daardoor afgenomen In Nederland vertaalt zich dat in een politieke constellatie die leidt tot een cesuur in het cultuurbeleid die ongekend is en waar internationaal met ongeloof op gereageerd wordt Tegelijkertijd is er de opkomst van de betekenissamenleving In een informatiesamenleving waarin alles steeds betekenislozer wordt groeit de behoefte aan betekenis en authenticiteit Cultuur ligt hier in het hart van Cultuur geeft betekenis en vorm aan de samenleving De informatiesamenleving is dan ook fundamenteel cultureel van aard De situatie is merkwaardig paradoxaal Scherp schrappen op cultuur in het overheidsbeleid gaat gelijk op met een toenemende maatschappelijke vraag naar betekenis Kunst en cultuur hebben bij uitstek en van oudsher de rol om betekenis te scheppen Ze transformeren een dagelijkse werkelijkheid aan kale feiten tot een cultuur waarin we kunnen leven en werken Mulder schreef als lid mee aan een rapportage van het Europees Cultureel Parlement voor voorzitter Barroso van de Europese Commissie Daarin wordt Europa niet als politieke macht niet als economische macht sic maar vooral als cultureel project geschetst in een humanistisch cultureel perspectief En toch herkennen we kunstenaars niet snel in deze

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4623/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - In Verbinding - setlid
  Amsterdam Bright City Andersson Elffers Felix De Nederlandsche Bank Forum voor Praktijkgericht onderzoek Holland Festival Kennisland Nederlandse Spoorwegen PricewaterhouseCoopers Radio Kootwijk Live Twynstra Gudde ArtEZ Universiteit voor Humanistiek Projecten De kunst van de nieuwe professional Teacher 21st century Innovative Conservatoire nl Lectoren Onderzoek Innovatie Cultuur Young Professionals Vrede van Utrecht Moves Between Thema s Improvisation Practising health and wellbeing Artistry21 Masterclasses LAB21 I C In Verbinding Storylinks Dartington Helsinki Villecroze

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4354/similar?q_object=4736 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - In Verbinding - lp match
  I C In Verbinding Storylinks Dartington Helsinki Villecroze Coachen van onderzoekers De lector als veranderaar Stadsgezelschap 2010 Nieuwe Grond YP RKL 2009 2011 Moves Between COLLECTIE Contact Bart van Rosmalen Bart van Rosmalen Search Publicatie In Verbinding Vormen verhalen methoden Een gesprek over kunst in verbinding met de samenleving De gesubsidieerde cultuursector is in 2011 in zwaar weer beland met grote similar Trefwoorden speelplezier Oefening Ingreep Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans Een krachtige voorhoede creëren Een tweede ontwerpprincipe voor het organiseren van kennis is gericht op het versterken van de innovatieve kracht van de sector door Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans 1 Kennis van het ambacht laten spreken In de kunstwereld bestaat veel stilzwijgende kennis rond het maakproces van de kunst Dat is een potentieel met een Bijdrage Thomas Johannsen Let s do something completely different Verder komen met elkaar door een cesuur in het soort activiteit dat je aan het doen bent Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans Cultuurtoerisme Hoe kunnen we een levendige community creëren rond museale objecten en de fysieke omgeving waarin deze objecten een historische rol Bijdrage Brug Vooral s nachts vraag ik me af of ik er iets toe doe Ben ik van

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4354/similar (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Connecting Conversations - Perspectieven
  en jongerencultuur media en technologie Betekenis geven Perspectieven Trefwoorden Verlangen Ontwerpen Moed Overeenkomstig Een verzameling Tag personen perspectieven Een belangrijk deel van de gesubsidieerde cultuursector dreigt met de omslag in het cultuurbeleid van de rijksoverheid vanaf 2013 in grote moeilijkheden te komen Dat mist zijn uitwerking niet Hoe zijn we in deze crisis terecht gekomen Waar staan we nu eigenlijk Wat zijn richtinggevende perspectieven Het is niet makkelijk om over die thematiek een gesprek te voeren dat verder komt Diverse gezichtspunten de onoverzichtelijke situatie begripsverwarring en de belangen die overal in meeklinken leiden gauw tot een kakofonie Het gesprek blijft daar in hangen In die chaos één waarheid presenteren als het verhaal is geen optie De situatie is nu eenmaal niet eenduidig Er zijn verschillende perspectieven De verwarring is reëel Nu na de eerste schrik is een meer fundamentele bezinning op de verwarring waarin we verkeren relevant Wat kan een gespreksontwerp zijn om uit de kakofonie weg te komen In het kader van de publicatie In Verbinding is geëxperimenteerd met de vorm van het contemplatieve dialoog om het gesprek op gang te krijgen We verzamelen hier verschillende perspectieven die het gesprek kunnen voeren Het is een tekst om te lezen en vervolgens te doen als contemplatieve dialoog We nodigen iedereen uit om nieuwe perspectieven hieraan toe te voegen Artikel Nikki Timmermans Bart van Rosmalen Contemplatief dialoog De contemplatieve dialoog komt als gespreksvorm voort uit religieuze ordes en diende ondermeer om opgewonden door elkaar heen Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans 1 Kennis van het ambacht laten spreken In de kunstwereld bestaat veel stilzwijgende kennis rond het maakproces van de kunst Dat is een potentieel met een Bijdrage Bart van Rosmalen Nikki Timmermans Herwaarderen door delen In de kunsten gaat het niet louter om transacties van goederen De waarde van kunst

  Original URL path: http://www.connectingconversations.nl/page/4554/nl (2015-08-10)
  Open archived version from archive