archive-nl.com » NL » D » D66.NL

Total: 326

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • D66
  en email onderweg de Buienradar app checkend op je smartphone of iPad en thuis waar je de vakantiefoto s op Facebook zet Een leven zonder dit alles is voor veel mensen ondenkbaar Lees verder Daarom D66 D66 kiest voor nieuwe groei en meer vrijheid in een krachtig Europa gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor Daarom D66 Kandidatenlijst 1 Alexander Pechtold Lijsttrekker D66 2 Stientje van Veldhoven Kandidaat Kamerlid 3 Wouter

  Original URL path: https://www.d66.nl/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive


 • Daarom D66
  willen nu vooruit en aan de slag D66 brengt de financiën op orde Dat is de basis Niet meer uitgeven dan er binnenkomt Zo moet het thuis zo moet het bij de overheid D66 ziet volop kansen voor nieuwe welvaart Door te werken aan een sterke slimme en schone economie En te investeren in onderwijs en persoonlijke vrijheid met ruimte voor talent en ondernemerschap Met aandacht voor groei in opkomende

  Original URL path: https://www.d66.nl/daarom-d66/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • Verkiezingsprogramma 2012 D66
  energie gebruik te kunnen maken Vanzelfsprekend wil D66 daarnaast energie blijven besparen Want de goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt Heldere ambities in een energieplan Duurzaam opgewekt Energiebesparing Grensoverschrijdende energie Afscheid van aardgas via een fonds voor de energietoekomst Ambitieus voor het klimaat Grondstoffenrotonde als groene kracht Nederland heeft zelf nauwelijks grondstoffen terwijl de wereldwijde vraag toeneemt D66 wil voorkomen dat Nederland voor grondstoffen afhankelijk wordt van instabiele en autoritaire regimes en grondstofprijzen de sluipmoordenaar van onze koop en concurrentiekracht worden Anders omgaan met natuurlijke hulpbronnen biedt kansen aan de ondernemer die er zuinig mee om gaat en verantwoordelijkheid neemt over gebruik en hergebruik van die hulpbronnen door leveranciers en klanten Deze manier van denken leidt tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe grondstrofstromen de grondstoffenrotonde Wij kunnen met onze kennis van logistiek onze havens en onze vooraanstaande positie in hergebruik in deze nieuwe bedrijfstak leiders worden Duurzaam produceren Slim gebruik is hergebruik Schengengebied voor duurzame grondstoffen Eerlijke duurzame ketens Koploper in internationaal milieubeleid Schoon loont en de vervuiler betaalt Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen Dat is slecht voor milieu natuur en klimaat Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen maar doet nu vaak het tegenovergestelde door bijvoorbeeld de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die het meest gebruiken D66 wil dat groen ondernemen investeren en consumeren eerder loont Door de prijs van vervuiling door te berekenen en groen ondernemen en innovatie te stimuleren Investeringsklimaat voor duurzame energie en CO2 besparing Een prijs die maatschappelijke kosten weergeeft Steun in de rug voor groene investeringen Banken die steunen en dienen De financiële sector stond aan de basis van de wereldwijde financiële crisis in 2008 en is sindsdien een voortdurend onderwerp van discussie Aan de ene kant zijn banken cruciaal voor onze economie door kredietverlening aan bedrijven en door het bieden van diensten voor sparen betalen en lenen aan consumenten Aan de andere kant kunnen zij als ze ontsporen grote schade toebrengen D66 wil een dienstbare en robuuste financiële sector met gezonde concurrentie en duidelijke klantgerichtheid Kredietverlening is een essentieel onderdeel van onze groeiagenda Er zijn al veel maatregelen genomen maar een aantal specifieke ingrepen is nodig Risico s in de hand Klant centraal Passende beloning Meer welvaart Nieuwe welvaart beter meten Robuuste Pensioenen Hogere AOW leeftijd Sociale zekerheid die activeert Gelijkwaardige rolverdeling Toegankelijke kinderopvang Armoedebestrijding door participatie Vrij verkeer werknemers EU Zzp ers laten groeien Belastingstelsel bevordert lange termijn investeringen Koopzondag zelf bepalen Tegen protectionisme Investeren in snelle netwerken Ruim baan voor social enterprises Kiezen vóór Europa D66 zegt JA tegen Europa Europese integratie is een waarborg voor vrede veiligheid en welvaart In een wereld met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het cruciaal dat Europa samenwerkt D66 ziet de economische crisis als een uitdaging om net als in Nederland ook in Europa te hervormen Zodat wij met een sterke euro financiële stabiliteit en groei kunnen realiseren Zodat wij gezamenlijke waarden en rechten kunnen beschermen En zodat wij Europa met een politieke unie sterker en democratischer kunnen maken Kiezen vóór Europa De Euro als hoeksteen voor onze welvaart De euro heeft ons enorme welvaart gebracht en vormt de basis waarop verdere economische en politieke integratie gebouwd kan worden Een afscheid van de euro zou zeer kostbaar zijn De belangen zijn groot en actie is nu nodig D66 wil langs vier lijnen de euro handhaven Samen het risico van banken beheersen Begrotingen op orde schulden wegwerken Waar nodig samen schulden saneren Samen verder Naar een voltooide interne markt die de Nederlandse groei aanjaagt Europese integratie heeft veel welvaart gebracht en biedt nog altijd de beste mogelijkheid tot groei Het aanjagen van deze groei vraagt om het bevorderen van handel vrij verkeer van goederen diensten mensen en ideeën Groei creëren we met investeringen in onderwijs en innovatie maar ook via samenwerking met Turkije Oost Europa en Noord Afrika en meer handel met bijvoorbeeld China India en Brazilië Europese middelen inzetten voor groei Een volmaakte interne markt Meer slagkracht meer democratie Om de kracht van Europa te vergroten is een betere inrichting van de Unie nodig Er is behoefte aan meer slagkracht meer democratie en minder bureaucratie en regelzucht D66 wil een krachtig federaal Europa met meer macht bij mensen Europees doen wat Europees moet Naar een echte politieke unie Onderwijs Onderwijs is de motor van ieders ontwikkeling en geluk En de sleutel voor mensen om het beste uit zichzelf te halen Dat geldt voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen Een heel leven lang Kennis en vaardigheden zijn essentieel om uit de economische crisis te komen Daarom wil D66 fors investeren in leraren en docenten in leerlingen en studenten en in onderzoek Nederland moet weer tot de internationale top gaan behoren Zowel onze kenniseconomie als onze scholen Onderwijs Onderwijs draait om leraren Niets is zo bepalend voor het onderwijs als de kwaliteit van de leraar D66 investeert in de ontwikkeling en waardering van leraren De school moet ruimte bieden voor professionaliteit Zodat leraren zich kunnen richten op hun vak het geven van onderwijs Investeren in de kwaliteit van leraren Meer differentiëren in beloning Meer tijd om les te geven Minder bureaucratie op school Gelijke rechten voor leraren Een leven lang onderwijs Het moet niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan hoe oud je bent of hoe rijk je ouders zijn ieder mens heeft het recht om haar talenten te ontdekken en ontwikkelen Dat leerrecht begint al bij peuters om eventuele achterstanden in ontwikkeling zo vroeg mogelijk tegen te gaan De brede school bundelt onderwijs en kinderopvang waarbij ouders betrokken zijn en zeggenschap hebben Het voortgezet beroeps en hoger onderwijs moet aansluiten bij snellopers én bij laatbloeiers Stapelen in het voortgezet onderwijs moet weer makkelijker worden Werkenden moeten een deeltijdopleiding kunnen volgen van MBO tot master En vijftigers die vastlopen op de arbeidsmarkt krijgen financiële ondersteuning om zich bij te scholen Onderwijs is een verantwoordelijkheid van de overheid maar is ook een investering in jezelf Dat betekent volgens D66 dat overheid en het individu en soms de werkgever samen de kosten moeten opbrengen Met als harde voorwaarde dat de kans het beste uit jezelf te halen voor ieder mens bereikbaar en toegankelijk blijft Leerrecht vanaf 2 5 jaar De brede school Moderne vrijheid van onderwijs Betrokken ouders Meer maatwerk in het voortgezet onderwijs Seksuele voorlichting verplicht Ruimte voor speciaal onderwijs Een toegankelijk stelsel voor studiefinanciering Kansen op de arbeidsmarkt door een leven lang leren Scholingsvouchers voor oudere werknemers Voortreffelijk beroepsonderwijs hoger onderwijs en onderzoek Er wordt veel gepraat over excellentie in het onderwijs maar veel handen en voeten krijgt de wens niet D66 wil de komende jaren een heldere koers varen naar uitmuntend onderwijs Niet alleen in wetenschap en onderzoek maar zeker ook in het beroepsonderwijs Zonder goede vakmensen bouwen wij geen kenniseconomie en komt er geen nieuwe groei Sommige mensen excelleren met hun hoofd anderen juist met hun handen D66 wil dat beroepsonderwijs VMBO MBO én HBO weer een volwaardige pijler wordt naast het academisch onderwijs Het beroepsonderwijs en beroepsonderzoek moet aansluiten bij wat onze arbeidsmarkt nodig heeft Ook wetenschap en onderzoek zijn cruciaal voor onze economische groei en welzijn Op de universiteit wordt studenten kritisch nadenken en beschouwen bijgebracht Daarvan profiteert de hele samenleving Op onze toegankelijke universiteiten bieden wij brede vorming stimuleren we verdieping en excellentie en zorgen we voor een basis van wereldklasse door te investeren in fundamenteel onderzoek Verhogen kwaliteit MBO VMBO moet beter voorbereiden op MBO Eén ruimte voor internationaal MBO onderwijs Meer kwaliteit HBO en universiteit Afschaffen van de opleidings numerus fixus voor toelating tot universiteiten Meer samenwerking onderwijs onderzoek en bedrijfsleven Uitmuntend fundamenteel onderzoek Betere kansen en beloning voor talentvolle onderzoekers en docenten Onderwijs dat werkt Over onderwijs raken wij nooit uitgesproken D66 maakt zich zorgen over de teruglopende kwaliteit de toenemende bureaucratie en averechts werkende prikkels Zonder leraren leerlingen en hun ouders op te zadelen met weer een grote hervorming wil D66 gerichte maatregelen om aan deze zorgen tegemoet te komen en het onderwijs te verbeteren Daarbij zijn er vier aandachtsgebieden hoe financieren we scholen hoe sturen we op kwaliteit hoe controleren we daar scherp op en ten slotte hoe organiseren we de verhouding tussen scholen en overheid Financiering gericht op les Geen te kleine scholen Sturen op kwaliteit Kwaliteit toetsen Beter onderwijs in een beter schoolgebouw Toetsen en inspecteren centrale kwaliteitsnorm scholen Een sterkere Onderwijsinspectie en inzicht voor ouders in kwaliteit Versimpel de relatie tussen scholen en de overheid Gezondheid D66 wil zorg van goede kwaliteit voor iedereen toegankelijk houden De zorgkosten stijgen explosief Ieder jaar geven we meer uit aan de gezondheidszorg Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna 40 van zijn inkomen aan zorg D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien Als we dat niet doen wordt gezondheidszorg onbetaalbaar Gezondheid Zorg in de buurt patiënt centraal De meest vertrouwde zorg is de zorg dichtbij Huisartsen apothekers wijkverpleging maar ook thuiszorg en regionale zorgcentra vormen de eerste lijn van onze gezondheidszorg Deze betrokken vakmensen verzorgen behandelen coachen verwijzen door en leren patiënten leven met gebreken Zij maken het mogelijk dat wij zo lang als we kunnen en willen gezond en zelfstandig leven Zorg dichtbij Huisartsen zijn de toegangspoort tot de zorg Actieve apotheker Samenwerken in langdurige zorg Persoonsgebonden budget Informatie over kwaliteit Nieuw perspectief op ouderenzorg thuiszorg en AWBZ AWBZ hervormen Sparen voor zorg Simpelere AWBZ indicaties Kwaliteitscriteria Mantelzorgers en vrijwilligers ontzien Overlast verslaafden voorkomen Jeugdzorg Geestelijke gezondheid Een goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg is essentieel De uitgaven aan geestelijke gezondheid lopen echter snel op D66 wil twee lijnen volgen om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen en tegelijkertijd de kosten te beheersen het beperken van onnodige vraag en het verhogen van de efficiëntie in de bediening van die vraag Zorg wordt op de juiste plek door de juiste persoon doelmatig en in goede samenhang verleend Uitgangspunt daarbij is dat de zorg rond de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rond de zorg Zo dicht mogelijk bij huis met adequate navigatie van patiënten naar de juiste zorg een sterke huisartsenfunctie een goede generalistische basis GGZ en een specialistische GGZ De nadruk ligt daarbij op het versterken van de eigen regie en zelfmanagement van de patiënt Begrotingsakkoord als eerste stap Effectieve GGZ begint met gezondheid Gezonde prikkels Eigen verantwoordelijkheid beheersen en voorkomen vraag naar zorg Een houdbaar zorgstelsel begint met het voorkomen van onnodige vraag naar zorg Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen belangrijke uitgangspunten Ook zullen mensen bewuster moeten gaan beslissen over het al dan niet zoeken van professionele zorg Kostenbewustzijn Zorg die niet noodzakelijk is hoeft niet in het basispakket Belonen gezond gedrag voorkomen ongezond gedrag Roken ontmoedigen Voorlichting remt alcohol en drugs Beperken reclame Sport op school en in de buurt Topsport talenten en evenementen Kwaliteit in de genezende zorg In de genezende of curatieve gezondheidszorg spelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars een centrale rol Zes jaar geleden is deze wereld grondig opgeschud door de invoering van een nieuw zorgstelsel D66 ziet dat deze hervormingen hun gewenste effect beginnen te krijgen Er ontstaat meer inzicht in kwaliteit meer discussie over kosten en meer sturing op kostenbewustzijn Door de toegenomen keuzevrijheid is de patiënt centraler komen te staan D66 wil vooruit op de ingeslagen weg met enkele gerichte aanpassingen Terug gaan naar het zorgstelsel uit de vorige eeuw met wachtlijsten budgetten en geringe invloed van patiënten zou een grote stap achteruit betekenen en de zorg wederom voor een aantal jaren verlammen Meer en betere kwaliteitsinformatie Ziekenhuizen nog beter Medisch specialisten Meer gespecialiseerde verpleegkundigen Babysterfte terugdringen Concurrentie Toelaten privaat kapitaal Innovatie in de zorg Toezicht verbeteren Patiëntenorganisaties krachtiger Elektronisch Patiënten Dossier onder voorwaarden Zorgverzekeraars nemen hun rol Ruimte D66 wil vooruit ook als het gaat om de inrichting van ons land Verouderde regels moderniseren in plaats van eraan vastklampen Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei zorg voor groen een hoogwaardig openbaar vervoer en een gezonde en goed werkende woningmarkt Niet doormodderen met een systeem waarin je 10 jaar wacht op een huurwoning en starters geen huis kunnen kopen maar de kansen pakken van een goed werkende woningmarkt De weilanden in het Groene Hart en de bossen op de Veluwe koesteren we en thuiswerken en buiten de spits reizen stimuleren we Ruimte Natuur Een mooie schone omgeving en bloeiende natuur zijn belangrijk voor Nederland Zij dragen bij aan onze gezondheid en dus aan onze levenskwaliteit Nederland kent schitterende natuur die wij koesteren voor ons nageslacht Een mooie leefomgeving biedt ook ruimte voor recreatie zorgt door toerisme voor een economische impuls en verhoogt de waarde van de bebouwde omgeving Het is een grote uitdaging om met 17 miljoen mensen in een klein land de openbare ruimte groen mooi en leefbaar te houden In ons dichtbevolkte land vechten landbouw natuur water en de bebouwde omgeving om ruimte Met als resultaat dat ze allen onder druk staan Maar niets is onmogelijk met goede regie kunnen we de openbare ruimte optimaal benutten D66 streeft naar een nieuw evenwicht gebaseerd op compacte groene steden en slim gebruik van de ruimte zowel boven als onder de grond Wij streven naar Nederland als mooiste metropool van Europa met een groen hart en een moderne duurzame agrarische sector Zo creëren we letterlijk en figuurlijk meer ademruimte voor iedereen die hier werkt woont of om andere redenen verblijft Dat creëert nieuwe kansen voor recreatie natuur en bedrijvigheid Natuur herstellen De Ecologische Hoofdstructuur als kern Investeren in natuurgebieden Duurzame en adequate natuurwetgeving Ruimte voor water Investeren in modern waterbeheer Zorgen voor schoon water Regie op ruimtelijke ordening Duurzame landbouw en visserij Nederland heeft een lange historie in landbouw en vervult een leidende positie in de wereld D66 koestert die leidende rol Wij willen dat landbouwbedrijven een toekomstperspectief hebben Door zich te specialiseren in duurzame en diervriendelijk producten met lagere maatschappelijke kosten voor het milieu en de volksgezondheid Boeren moeten zich richten op kwaliteit en innovatie Ondernemerschap Veilige en fatsoenlijke veeteelt Verantwoord consumeren Duurzame visserij Optreden tegen dierenmishandeling Wonen Al jarenlang houdt de Nederlandse woningmarkt zittende kopers en huurders op hun plek en laat zij weinig ruimte voor starters Belangrijke oorzaken zijn de hypotheekrenteaftrek en de huurregulering De eerste drijft de prijzen van woningen en hypotheekschulden op de laatste zorgt voor een bijna niet bestaande huurmarkt De economische crisis van de laatste jaren heeft de situatie verergerd Steeds meer mensen kunnen niet doorstromen naar een nieuwe woning omdat zij de hoge kosten van een nieuwe woning niet op kunnen brengen een onoverkomelijke restschuld verwachten hun oude huis aan de straatstenen niet kwijt raken of opkijken tegen oneindige wachtlijsten Al sinds 2006 pleit D66 voor het doorbreken van de neerwaartse spiraal via een vergaande hervorming van de woningmarkt Met het Begrotingsakkoord zijn de eerste stappen gezet aflossen wordt de norm de hypotheekrenteaftrek beperkt en de huurmarkt geleidelijk open gebroken Maar D66 wil verder gaan Nederland langzaam maar zeker laten toegroeien naar een woningmarkt met veel minder verstoring Dat betekent het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek de overdrachtsbelasting het eigenwoningforfait de sociale woningsector en huurregulering De eerste stappen zijn gezet Nu moeten we verder vooruit zodat we voor jaren rust duidelijkheid en zekerheid brengen Verwelkomen initiatief maatschappelijk middenveld Koopwoningen Huurwoningen Woningcorporaties Krimp als kans Hergebruik stimuleren Alle nieuwbouw energiezuinig Leegstand voorkomen Openbaar Vervoeren en Mobiliteit Mobiliteit is een levensbehoefte Nederland kenmerkt zich door een dicht netwerk van steden dorpen en wegen Door het groeiend aantal auto s en gereden kilometers bereiken we de grenzen van ons wegennet Voor een duurzame samenleving is goed en betrouwbaar openbaar vervoer een belangrijke voorwaarde Met reistijden en reiscomfort die kunnen concurreren met de auto Trein tram lightrail bus en OV fiets kunnen samen zorgen voor een aantrekkelijk snel hoogfrequent en eenvoudig toegankelijk transportnetwerk Goed openbaar vervoer is meer dan een verzameling lijnen het is een systeem dat veel meer dan nu in samenhang moet worden bekeken Gebruik openbaar vervoer stimuleren Reizigerbelang voorop Grensoverschrijdend openbaar vervoer Ruim baan voor de fiets Stimuleer het nieuwe werken Beprijzen auto en weggebruik Verbeter bestaande wegen Milieuvriendelijk reizen aantrekkelijk Biobrandstoffen Vrijheid door zelfbeschikking Vrijheid is een kernwaarde van D66 Eigen keuzes maken en zijn wie je bent Vrijheid staat onder druk door partijen die knabbelen aan onze rechtsstaat en aan onze democratie Maar ook door inbreuken op privacy en dreigende begrenzing van zelfbeschikking Zelfbeschikking staat centraal voor D66 De zeggenschap over belangrijke medische keuzes ligt bij de patiënt die zelf mét de arts een afweging maakt Voor bescherming van de eigen levenssfeer zijn door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek blijvend maatregelen nodig Internet is steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven Nu is het moment om essentiële keuzes te maken om zo online vrijheid online veiligheid en online privacy te garanderen Vrijheid door zelfbeschikking Zelfbeschikking in de gezondheidzorg Voortschrijdende kennis en technologie in de gezondheidszorg bieden nieuwe mogelijkheden Dat wil niet zeggen dat alles maar moet omdat het kan De zeggenschap over belangrijke medische keuzes ligt bij de patiënt die met de arts een afweging maakt Zoals gezegd staat zelfbeschikking voor D66 centraal De juiste informatie over genezingskansen en behandelingsrisico s is daarbij essentieel Voltooid leven Thuis of in een hospice sterven Invoeren verwijsrecht euthanasie Actief donorregistratiesysteem ADR Voorkomen onnodige operaties Invriezen eicellen mogelijk Zinvolle prenatale screening aanbieden Wetenschappelijk onderzoek embryo s onder voorwaarden Abortus en overtijdbehandeling in overleg met arts Privacy beschermen Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer Door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek staat de privacybescherming onder druk Om de privacy van burgers te beschermen is een aantal maatregelen nodig Laagdrempelige klachtenregeling Procederen in groepsverband Privacy impact analyses Niet van iedereen vingerafdrukken opslaan Niet zonder toestemming koppelen dossiers Sterke Europese privacy wetgeving Privacy toezicht krijgt tanden Digitale vrijheiden beschermen Internet is in razendsnel tempo uitgegroeid tot een steeds belangrijker deel van ons dagelijks leven Die ontwikkeling zal de komende jaren verder doorzetten Nu is het moment om essentiële keuzes te maken over hoe we willen dat ons internet is ingericht om onze individuele vrijheden te garanderen Daarbij moet de overheid in overleg met consumenten en bedrijven duidelijkheid bieden over en grenzen stellen

  Original URL path: https://www.d66.nl/verkiezingsprogramma/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • Kandidaten - D66
  beter onderwijs en wil werken aan meer vertrouwen van de burger in de politiek 8 Steven van Weyenberg Kandidaat Kamerlid Ik wil meewerken aan het realiseren van de hervormingsagenda van woningmarkt tot werkloosheidswet en van pensioenen tot een sterkere economische samenwerking in Europa 9 Pia Dijkstra Kandidaat Kamerlid Ik wil Nederland vooruit helpen via hervormingen in de zorg die nodig zijn om Nederland toekomstbestendig te maken 10 Magda Berndsen Kandidaat Kamerlid Nederland vooruit helpen door te investeren in mensen zodat ze niet opnieuw de fout in gaan 11 Sjoerd Sjoerdsma Kandidaat Kamerlid Ik ga Nederland vooruit helpen door nadrukkelijk voorbij de dijken te kijken Ik wil een Nederland dat voorloper is in een slagvaardige en democratische Europese Unie En ik wil een Nederland dat zijn nek uitsteekt in de rest van de wereld voor vrijheid veiligheid en ontwikkeling 12 Wassila Hachchi Kandidaat Kamerlid Nederland kan en moet meer internationaal denken en handelen Of het nu gaat om meer defensiesamenwerking met andere Europese lidstaten het altijd en overal opkomen voor mensenrechten of beter maatschappelijk verantwoord ondernemen om ontwikkelingslanden een eerlijke kans te geven op ontwikkeling 13 Fatma Koser Kaya Kandidaat Kamerlid Werknemers moeten gelijke kansen krijgen en een betere bescherming op de arbeidsmarkt 14 Judith Swinkels Kandidaat Kamerlid Als rechter is het mijn taak om knopen door te hakken Dat is iets wat in de Nederlandse politiek met al haar taboes ook moet gebeuren 15 Salima Belhaj Kandidaat Kamerlid Nederland kan vooruit worden geholpen door de Haagse politiek dichter bij de realiteit te brengen 16 Maarten Groothuizen Kandidaat Kamerlid Er worden teveel symbolische maatregelen genomen in Den Haag Teveel stoere taal over veiligheid Dat kan en moet anders 17 Michiel Verkoulen Kandidaat Kamerlid Nederland moet hervormd worden zodat gezondheidszorg betaalbaar blijft En Zodat banken meer in het belang van consumenten werken

  Original URL path: https://www.d66.nl/kandidaten/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • Actueel - D66
  Havens heeft vandaag een nepbrief gestuurd aan duizenden mensen Daarin wordt mensen verteld dat ze ontslagen zijn De brief is zogenaamd ondertekend door Alexander Pechtold Deze nepbrief heeft veel mensen schrik aangejaagd Deze actie is geen reclame voor een serieuze vakbeweging Het moge duidelijk zijn dat de FNV andere ideeën heeft over de arbeidsmarkt dan D66 maar de discussie daarover moet niet over de ruggen van mensen gevoerd worden Zeker niet in een tijd dat veel mensen onzekerheid voelen over het behoud van hun baan Lees verder Deel op Facebook Deel op Twitter Verhoging AOW leeftijd historisch 8 dagen geleden door Campagneteam D66 De Senaat heeft gisteren ingestemd met een verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar in 2023 Dit was onderdeel van het begrotingsakkoord dat in korte tijd werd gesloten tussen D66 GroenLinks de Christenunie het CDA en de VVD Lees verder Deel op Facebook Deel op Twitter Alexander Pechtold en Wouter Koolmees in gesprek met eurocommissaris Olli Rehn 9 dagen geleden door Campagneteam D66 Deze week staat in het teken van Europa Fractievoorzitter Alexander Pechtold en financieel woordvoerder Wouter Koolmees bezochten eurocommissaris Olli Rehn van Economische Monetaire Zaken in Brussel Daarnaast spraken Koolmees en financieel specialisten van andere partijen in de Tweede Kamer met minister De Jager van Financiën over de steun van Europa aan Spanje Lees verder Deel op Facebook Deel op Twitter Kandidatenlijst D66 vrijwel ongewijzigd 13 dagen geleden door Campagneteam D66 Pia Dijkstra enige stijger De kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september is vandaag definitief vastgesteld De lijst is nagenoeg ongewijzigd gebleven De leden van D66 hadden in de periode van 22 juni tot 5 juli de mogelijkheid op basis van een advieslijst digitaal te stemmen over de volgorde van de kandidaten De leden konden die lijst amenderen of geheel

  Original URL path: https://www.d66.nl/actueel/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • D66 presenteert Digitale Groeiagenda - D66
  zijn verspreid over verschillende ministeries Dat is niet handig en moet anders Wij willen dat het ministerie van Economie Innovatie verantwoordelijk wordt voor alle internetgerelateerde zaken Dit ministerie moet bijvoorbeeld zorgen voor het snelste internet ter wereld het koesteren van een vrij en open internet het vergroten van hoogopgeleide ICT ers in Nederland en investeren in onderzoek om ICT nog beter te maken Privacy Daarnaast moeten mensen weer vertrouwen krijgen in ICT De site van DigiD voor het digitaal invullen van bijvoorbeeld de jaarlijkse belastingteruggave was bijvoorbeeld een tijd niet veilig door onbetrouwbare veiligheidscertificaten die de site moeten bewaken tegen elektronische aanvallen Ook bij bedrijven lag persoonlijke informatie van mensen op straat Dit soort voorbeelden geven natuurlijk geen goed gevoel hoe de overheid en het bedrijfsleven met vertrouwelijke informatie omgaan Terwijl vertrouwen wel de basis van succes is Consumenten zijn dan bereid om meer uit te geven en bedrijven willen investeren Daarom krijgt het ministerie van Economie Innovatie ook de verantwoordelijkheid om de Nederlandse strategie voor cybersecurity te bewaken en te optimaliseren Het bedrijfsleven wordt hier nauw bij betrokken Daarnaast moet privacybescherming het uitgangspunt zijn voor nieuwe ICT projecten en komt er een Privacy waakhond met tanden die aangescherpte privacyregels beter handhaaft Ambitie ICT moet ook een topsector worden Het vorige kabinet heeft negen innovatieve gebieden topsectoren aangewezen onder meer logisitiek chemie en water ICT is er geen van Terwijl het wel één van de grootste sectoren van Nederland is D66 wil kennisinstellingen en bedrijven in zo n topsector op een fysieke en virtuele plek bij elkaar te brengen Bedrijven zien het beste waar mensen behoefte aan hebben en wetenschappers hebben kennis over wat mogelijk is en gaat worden Samen stellen zij dan een onderzoeksprogramma op Daarin worden ICT technologieën aangegeven die relevant kunnen zijn en wordt geïnventariseerd waar Nederland

  Original URL path: https://www.d66.nl/actueel/d66-presenteert-digitale-groeiagenda/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • Alexander Pechtold, lijsttrekker D66
  kansen van mensen op een baan een huis en een diploma weer groter maken Zo herstellen we het vertrouwen van mensen Zo helpen we mensen vooruit Zo brengen we Nederland vooruit Mensen moeten een zo groot mogelijke individuele vrijheid hebben maar altijd met de verantwoordelijkheid voor het lot van de ander en de samenleving als geheel Onze boodschap van hervormingen vindt steeds meer weerklank Met het Begrotingsakkoord hebben we na

  Original URL path: https://www.d66.nl/kandidaten/alexander-pechtold/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive

 • Stientje van Veldhoven - D66
  recreatie ook kans voor kano verhuur en een pannenkoekenrestaurant En als je van oude tapijttegels telkens weer nieuwe maakt hoef je geen nieuwe grondstoffen te kopen Zo zorgen we voor slimme groene groei en daar ligt de economische toekomst van Nederland D66 staat voor het bieden van kansen en het eerlijke verhaal in een rechtvaardige open en positieve samenleving Het groene profiel van D66 heb ik verder kunnen versterken Met

  Original URL path: https://www.d66.nl/kandidaten/stientje-van-veldhoven/ (2012-07-19)
  Open archived version from archive