archive-nl.com » NL » D » DEFINANCIELEINFORMATIEBANK.NL

Total: 131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maandbedrag aflossing lening berekenen - Leningen - de Financiele Informatiebank
  Werk Inkomen Bruto netto salaris berekenen WW uitkering berekenen Minimum loon berekenen Creditcard Hoe werkt een creditcard Soorten creditcards Voor en nadelen creditcards Beleggen Realtime koers AEX index Tips beleggen Verzekering Soorten verzekeringen Tips verzekeren Verzekeraars Maandbedrag aflossing lening berekenen Bereken het bedrag dat u maandelijks moet aflossen op uw lening uitgaande van de rente hoogte en looptijd van de lening Het maandbedrag bevat een deel rente en een deel

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/maandbedrag-lening-berekenen (2014-12-07)
  Open archived version from archive


 • Looptijd lening berekenen - Leningen - de Financiele Informatiebank
  berekenen Hypotheek rente soorten Euribor Eonia Werk Inkomen Bruto netto salaris berekenen WW uitkering berekenen Minimum loon berekenen Creditcard Hoe werkt een creditcard Soorten creditcards Voor en nadelen creditcards Beleggen Realtime koers AEX index Tips beleggen Verzekering Soorten verzekeringen Tips verzekeren Verzekeraars Looptijd van de lening berekenen Bereken hoelang de aflossing looptijd van een lening duurt uit de hoogte van de lening de rente en de aflossing die per maand

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/looptijd-lening-berekenen (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Rente - de Financiele Informatiebank
  creditcards Voor en nadelen creditcards Beleggen Realtime koers AEX index Tips beleggen Verzekering Soorten verzekeringen Tips verzekeren Verzekeraars Rente Rente of interest is een breed omvattend begrip Sinds rente een algemeen geaccepteerde voorwaarde is voor korte of langlopende leningen zijn er allerlei verschillende en uiteenlopende soorten renten onstaan Voor verschillende soorten hypotheek rente kijkt u hier soorten rente en hypotheek rente soorten Kenmerken van rente Rente is meestal periodiek verschuldigd gebruikelijk is maandelijks per kwartaal halfjaarlijks of jaarlijks maar ook kan anders worden overeengekomen Om rentes met elkaar te kunnen vergelijken wordt de omvang van de rente meestal opgegeven als een jaarlijks percentage van het uit geleende bedrag de hoofdsom In het dagelijks spraakgebruik wordt het jaarpercentage dan ook vaak gelijkgesteld aan de rente In formules moet men niet verwarren het percentage bv 4 en de rentevoet in dit geval 4 0 04 De rente wordt vaak bepaald aan de hand van de interbancaire rente in euro land Euribor of in Londen LIBOR Opbouw rente Over het algemeen kunnen we stellen dat rente als volgt is opgebouwd rente inflatiecompensatie risicopremie dienst der lening De elementen waaruit rente bestaat hebben dus een duidelijk karakter De inflatiecompensatie wordt meegeteld om het risico

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/rente (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Soorten rente - Rente - de Financiele Informatiebank
  verschil tussen vaste en variabele rente brengt zowel voor de leningnemer als voor de leninggever risico s met zich mee Die variabele rente kan tijdens de looptijd van de lening dalen Uiteraard is dit risico ook aanwezig als de rente juist variabel is ingekocht en vast wordt uitgeleend dan is een tussentijdse rentestijging nadelig voor de uitlenende instantie In beide gevallen is het risico voor degene die leent precies tegengesteld Hij loopt bij variabele rente het risico van een rentestijging Bij vaste rente mist hij het voordeel van een tussentijdse rentedaling Overigens speelt het renterisico niet alleen bij banken ook pensioenfondsen hebben er nadrukkelijk mee te maken Geen van beide partijen zou bereid zijn dit risico te lopen als er niet de kans op extra rendement tegenover stond of althans de zekerheid dat het risico wordt afgedekt De variabele rente kan zich in alle gevallen immers ook juist in tegengestelde richting bewegen dan hierboven geschetst Een risico wordt dan een meevaller Om het rente risico af te dekken heeft een financiële instelling instrumenten zoals de renteswap tot haar beschikking Enkelvoudig en samengestelde interest Anders dan de samengestelde rente wordt enkelvoudige interest alleen over het oorspronkelijke bedrag de hoofdsom berekend Samengestelde interest ook rente op rente genoemd houdt in dat over de rente die op een kapitaal wordt gekweekt maar die niet wordt opgenomen ook weer rente wordt betaald Daardoor groeit het kapitaal niet lineair maar volgens een steeds steilere curve exponentieel De formule hiervoor is TW HW 1 i t Hierbij is HW huidige waarde in munteenheid TW toekomstige waarde in munteenheid t periode in jaren i rentevoet in formulevorm 4 rente 0 04 Een hulpmiddel om het effect van de samengestelde interest te schatten is de 72 regel die aangeeft hoe lang het bij benadering duurt voordat een bedrag

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/soorten-rente (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Rente berekenen - Rente - de Financiele Informatiebank
  Tips beleggen Verzekering Soorten verzekeringen Tips verzekeren Verzekeraars Rente berekenen Wilt u weten hoeveel rente er op uw lening staat U kunt het met deze berekening eenvoudig uitrekenen Wat u nodig heeft voor een accurate berekening is de totale lening ook wel kredietsom genoemd de aflossingen die per maand betaald worden en de looptijd van de lening in maanden invoervelden Lening kredietsom Maandelijkse aflossing Looptijd in maanden maanden rente berekenen

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/rente-berekenen (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Hypotheek rente soorten - Rente - de Financiele Informatiebank
  uw hypotheek over te sluiten Dit brengt meestal veel kosten met zich mee De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en uw rente te middelen Zo betaalt u een lagere rente en heeft u weinig kosten Netto werkelijke rente De netto werkelijke rente drukt de werkelijke kostprijs van een hypotheek uit rekening houdend met o a alle kosten die de bank in rekening brengt de verzekeringspremie en met het te verwachten fiscale effect Nominale rente De nominale rente is de feitelijke marktrente die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage Door het verwerken in de rente van dit percentage compenseert de kredietverlener de geldontwaarding van de middelen die hij tijdelijk afstaat Reële rente Het verschil tussen de marktrente en het inflatiepercentage Vertragingsrente Indien u bouwtermijnen te laat betaalt kan de bouwer u rente in rekening brengen Instap of oriëntatierente De hypotheek kan binnen een periode van twee jaar een keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt Meestal geldt daarna een rentevast periode van tien jaar Instapfaciliteit Wanneer u verwacht dat de rente de komende tijd daalt kunt u ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode afhankelijk van uw keuze een of twee jaar over te stappen naar een langere rentevast periode Wederom geldt ook hier dat er hypotheekverstrekkers zijn die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging in plaats van de verwachte daling u een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van voor de stijging voor een langere periode af te sluiten Wettelijke rente Rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar ondanks sommatie nalatig is te betalen De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld Rekenrente De rente die levensverzekeringsmaatschappijen moeten vergoeden over het in de verzekering opgebouwde kapitaal Rente bijschrijven Bij ruime overwaarde kan men soms overeenkomen om met aflossen op de hypotheek te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten bijschrijven Rente tijdens de bouw Wanneer u een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet De termijnen worden uit het depot opgenomen Over het depot krijgt men een rentevergoeding Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen Rentevrijstelling Over een bepaald bedrag aan ontvangen rente hoeft u geen belasting te betalen Reservefonds Fonds met bijdragen van bijvoorbeeld appartementseigenaren voor toekomstige uitgaven bijvoorbeeld voor groot onderhoud Restantschuld Het restant van de schuld van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle gedane aflossingen Restitutie boeterente Bij voortijdig aflossen door verkoop berekenen hypotheekverstrekkers soms boeterente Wanneer u een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank afsluit krijgt u die boeterente over het algemeen terug De nieuwe hypotheek moet u dan meestal binnen drie of zes maanden

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/hypotheek-rente (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Euribor - de Financiele Informatiebank
  Soorten creditcards Voor en nadelen creditcards Beleggen Realtime koers AEX index Tips beleggen Verzekering Soorten verzekeringen Tips verzekeren Verzekeraars Euribor Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate Euribor is de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn om leningen in euro s met elkaar te verstrekken Elke dag behalve in het weekend wordt om 11 00 CET Central European Time de Euribor rente vastgesteld en doorgegeven aan deelnemende partijen en aan de media De Euribor tarieven worden vastgesteld op basis van een enquête onder een panel toetsgroep van op dit moment peildatum juli 2010 44 banken met de hoogste handelsvolumes in de EMU In het panel zitten de Nederlandse banken ING Rabobank De keuze van de banken die gevraagd wordt hun gegevens door te geven voor de Euribor bepaling wordt gecontroleerd door een stuurcommissie van de Federatie van Europese Banken dewelke 2800 banken vertegenwoordigt in de lidstaten in de EMU De Euribor rentetarieven worden dagelijks om 11 00 uur MET via diverse kanalen gepubliceerd twee TARGET dagen voorafgaand aan de eerste dag van de betreffende renteperiode of indien deze datum geen werkdag is de dichtstbijzijnde werkdag ten minste twee TARGET dagen voor de eerste dag van de betreffende

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/euribor (2014-12-07)
  Open archived version from archive

 • Eonia - de Financiele Informatiebank
  rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro s verstrekken Dit tarief wordt dan ook voornamelijk in Europa gebruikt De Eonia is de rente die in veel gevallen als referentierente gehanteerd wordt in de financiële wereld en bij de handel in afgeleide producten derivaten Eonia wordt ook wel gezien als het 1 daags Euribor tarief De Eonia wordt berekend aan de hand van de tarieven die panel

  Original URL path: http://www.definancieleinformatiebank.nl/eonia (2014-12-07)
  Open archived version from archive