archive-nl.com » NL » D » DEGROENEAGENDA.NL

Total: 232

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De Groene Agenda
  megarhynchos bevinden zich in de Duinen van Voorne en Scheveningen Daar zou deze Nachtegaal eigenlijk nu moeten zijn Want hier op deze plaats weet je maar nooit of er nog een eenzaam vrouwtje voorbij zal komen Welbespraakte heer Aangetrokken door deze welbespraakte heer zal zij dan waarschijnlijk direct ten huwelijk worden gevraagd Een andere keus heeft dat vrouwtje dan trouwens niet Inmiddels is de Nachtegaal al zeker 16 dagen aanwezig Het zingen gaat dag en nacht door Zelfs toen hij een flinke hagelbui op zijn kanis kreeg werd onverdroten doorgezongen Na de eerste week schoof de concertmeester ongeveer 50 meter op Zou dit erop wijzen dat hij inderdaad een vrouwtje heeft gevonden Voorlopig lijkt het er nog op dat de Nachtegaal eenzaam is Maar hij is zeker niet alleen Want in zijn directe omgeving bevinden zich veel medezangers zoals de Fitis de Winterkoning de Zwartkop de Fazant de Roodborst en de Holenduif En op één dag was er zelfs een Gekraagde Roodstaart vlakbij aan het zingen Een zomergast die in onze omgeving eveneens heel zelden te zien is Ook een jagende Ransuil komt er in de avonduren soms langs Maar die zal wel niet erg geliefd zijn bij de Nachtegaal en zijn vrienden Hoe het zal aflopen met onze virtuoos zal later worden gemeld via deze rubriek Enkele mensen van de Vogel Vleermuis en Vlinderwerkgroep Noordrand houden het reilen en zeilen van de Wilgenplas Nachtegaal goed in de gaten Nachtegalen overwinteren in tropisch Afrika noordelijk van de regenwouden in de struiksavanne Vanaf half april komen de Nachtegalen Nederland binnen Na het broeden verlaten de eerste Nachtegalen eind juli Nederland De laatste exemplaren vertrekken in september De Nachtegaal is een bruine onopvallende vrij grote vogel van 17 cm Zijn staart is roodbruin en kin keel en buik zijn witachtig Vleermuiskelder in Nieuwe Schiebroekse Park Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken alsmede de Werf van Gemeentewerken zijn druk bezig met de voltooiing van een vleermuiskelder in het Nieuwe Schiebroekse Park De plaats waar deze wordt gerealiseerd is zorgvuldig uitgekozen en ligt aan een verbindingsroute voor plant en dier nabij het fietspad langs de Doenkade De voor vleermuizen noodzakelijke herkenningspunten in het landschap zijn hier ruim aanwezig Ook is er voldoende water rond het vleermuisverblijf wat belangrijk is voor bepaalde soorten vleermuizen Kort geleden werd door een groep medewerkers van Gemeentewerken met losse stenen de betonnen putten en buizen dichtgemetseld en de wanden ruw gemaakt Dat laatste is nodig om de vleermuizen goede hangplekken te geven waar ze in alle rust kunnen overwinteren Ook worden er nog extra hoekjes en nisjes gecreëerd zodat bepaalde soorten vleermuizen die dat graag doen diep kunnen wegkruipen Op korte termijn zullen de betonnen putten worden afgesloten met ruwe betonnen platen en daarna zal de vleermuisbunker worden afgedekt met minstens 1 meter grond Dat is belangrijk i v m isolatie en temperatuur Er is voorts goed nagedacht over een veiligheidssysteem het opborrelen en afvoeren van moerasgas de luchtvochtigheid en het voorkomen van tocht in het overwinteringverblijf dat ontoegankelijk is voor

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=504 (2015-10-22)
  Open archived version from archive


 • De Groene Agenda
  dag of wat niet in beeld Hij bleek zich in die periode echter wel in de buurt op te houden zoals in de Bergboezem even verderop Op zeker moment werd de Kraanvogel niet meer gezien zodat mag worden aangenomen dat hij stilletjes afscheid heeft genomen van zijn schare bewonderaars en alsnog is vertrokken naar zijn broedgebied elders Maar vast en zeker met het plan om hier weer eens terug te keren De Kraanvogel heeft het denk ik best naar zijn zin gehad in Ackerdijk gezien zijn toch wel vrij lange periode van aanwezigheid Alles was er naar wens Het voedsel de rust en het publiek dat hem van afstand van top tot teen bekeek maar hem ook niet lastig viel En zo hoort het ook Het reservaat Ackerdijk ontwikkelt zich tot een natuurgebied van formaat gezien de steeds langer wordende lijst van soorten vogels en andere diersoorten die zich er vestigen er broeden overwinteren of tijdelijk verblijven Ook met de flora gaat het in het gebied duidelijk steeds beter Andere Natuur in de Polder Schieveen Onlangs werd een klein deel circa 7 ha van de Polder Schieveen ingericht als voorbeeld hoe een deel van de polder in de toekomst mogelijk zal worden Dit gebiedje is te vinden aan de Hofweg waar tevens een uitkijkpunt is gecreëerd met grote zitbank en waar de fiets kan worden neergezet Dat de meningen over deze Andere Natuur in Schieveen verdeeld zijn blijkt onder meer uit een bord dat is geplaatst in een belendend weiland met de tekst geen Boer geen Natuur geen Weidevogels Geïnspireerd hierdoor besloot ik voor een deel samen met een collega vogelaar om eens te onderzoeken of de tekst op dit bord wel klopt in de praktijk Drie bezoekjes aan het gebied gaven de volgende resultaten te zien Eerste bezoek 2 Lepelaars 3 Tureluurs 2 Bergeenden 1 Scholekster 1 Witte Kwikstaart 1 Blauwe Reiger en verder nog wat Wilde Eenden Meerkoeten en Waterhoentjes Tweede bezoek 2 Grutto s 2 Tureluurs 1 Scholekster 2 Canadese Ganzen en wat Wilde Eenden en Meerkoeten Derde bezoek 1 Grutto 2 Kieviten 1 Scholekster 3 Visdiefjes 1 Veldleeuwerik 1 paartje Slobeend en wat Wilde Eenden en Meerkoeten Wanneer je in aanmerking neemt dat het gebiedje met Andere Natuur o a met natuurlijke oevers en ruimte voor allerlei wilde planten zich nog grotendeels moet ontwikkelen dan durf ik de stelling aan dat deze Andere Natuur in de Polder Schieveen een goede toekomst tegemoet gaat Zeker als je ook nog ziet hoe sommige boeren de goedwillenden niet te na gesproken met de natuurwaarden op hun land omgaan Op één van de waarnemingsdagen liep er een boer nota bene met een loslopende hond rond te banjeren door het weiland met boven zijn hoofd een aantal alarmerende weidevogels En vorig jaar waren er toch weer agrariërs die met oogkleppen op gingen maaien dood en verderf zaaiend onder jonge Haasjes jonge weidevogels en nesten met eieren Zolang dit nog steeds plaatsvindt mag van mij de Andere Natuur in Schieveen er komen

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=481 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  cm van de Ranonkelfamilie Eén van de eerste planten die vanaf februari bloeit met zijn prachtige gele kroonblaadjes die zich bij zonnig weer stervormig uitspreiden De broedknolletjes die zich in de oksels van de plant bevinden lijken op spenen vandaar de naam Speenkruid Vooral in grazige bermen te vinden en ook in parken Zodra het licht wegvalt door het uitlopen van de bladeren aan de bomen verdwijnt ook het Speenkruid daar Het jonge blad van het Speenkruid wordt door allerlei vogels en muizen gegeten Het Groot Hoefblad Petasites hybridus In de volksmond wordt deze plant ook wel wilde Rabarber genoemd omdat de bladeren erg op die plant lijken De bladeren kunnen wel 90 cm in doorsnee worden Het Groot Hoefblad bloeit vanaf maart eerst met bloeistengels van roodachtige stengelschubben tot wel 60 cm hoogte Pas daarna ontwikkelt zich het grote blad s Zomers vinden veel kleine zoogdieren amfibieën en insecten onder de bladeren een koele schuilplaats Vooral langs watergangen singels en in vochtige gebieden te zien en te bewonderen Het Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Schermbloemige 60 150 cm Een echte boerenplant die met prachtige witte schermen vanaf eind april bloeit en daarbij die heerlijke kenmerkende weeïge lucht verspreidt althans wat mij betreft Vroeger maakte de boeren jeugd fluitjes van de holle stengels Of gebruikte ze als blaaspijpjes om er erwten mee weg te schieten Gebeurt dit nu ook nog Fluitenkruid is geschikt als groenvoer voor Konijnen Algemeen voorkomende plant van voedselrijke grond Vooral in bermen vormt het bloeiende Fluitenkruid prachtige witte linten waarboven en waarin zich talloze insecten bevinden Tijdens warme nachten jagen soms vleermuizen boven deze linten om insecten te vangen NS wandelingen dicht bij huis NS wandelingen in de natuur zijn dicht bij huis te vinden De wandelingen van onze onvolprezen Nederlandse Spoorwegen die lopen van station tot station

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=469 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  Bijvoorbeeld in de Klimop in een holte vlak boven de grond in de begroeiing of tussen wortels Maar ook in een oude pot of pan en in schuurtjes worden wel nesten aangetroffen s Winters is de Roodborst nog talrijker Een deel van onze zomerpopulatie gaat dan op vakantie naar zuidelijker streken en wordt vervangen door grote aantallen soortgenoten uit Scandinavië Polen en Rusland Overal hoor je dan hun gezang tot in de nacht toe De Roodborsten geven zo aan waar ze zitten en stellen geen prijs op het gezelschap van collega s Die moeten uit hun territorium blijven Blauwborst Veel minder bekend maar wel in elk broedseizoen bij ons in de Noordrand aanwezig is de Blauwborst preciezer gezegd de witgesterde Blauwborst Cyanosylvia cyanecula De naam is afgeleid van de fraaie blauwe borst met in het midden een witte sterachtige plek De Blauwborst is een vogel die leeft en broedt in verlandingszones ruige grienden met bosjes of in broekbos De Blauwborst is een goede imitator en overwintert in westelijk Afrika ten zuiden van de Sahara Waar kunnen Blauwborsten worden gezien Het is maart 2005 Op m n gemak loop ik over het voormalige jaagpad in de Oost Abtspolder tussen de Doenkadebrug en het buurtschap De Kandelaar Rechts van mij kabbelt het water van de Schie Af en toe komt er een flink binnenvaartschip voorbij De plaatselijke Meerkoeten en Futen zijn het gewend en deinen mee op de golfslag Ik zie al heel wat voorzichtig ontluikende moeras en waterplanten zoals Wilgenroosje Moerasandoorn en Watermunt Links van mij ligt een waardevolle moerassige zone met o a oud Riet Al snel hoor ik een Rietgors zijn karakteristieke tweetonige liedje zingen Nou ja zingen Verderop hoor ik een geluid dat mijn hart sneller doet kloppen En ja hoor het kost enige tijd en veel geduld

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=467 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  in elkaar gestoken takken en boomstammetjes van verschillende lengte en dikte Deze rillen of wallen kunnen enkele meters lang zijn maar ook wel honderden meters De hoogte is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid hout Aan weerszijden worden soms steunpalen geplaatst waartegen het verzamelde hout rust Elk jaar kunnen deze houtrillen worden aangevuld met het snoeihout wat beschikbaar komt In de jaren 80 had ik de eer een van de eerste houtrillen van Rotterdam te mogen aanleggen in het prachtige Park Schoonoord aan de Kievitslaan Toen werden houtrillen nog vogelhoutwallen genoemd Bordjes met deze naam zijn nu nog terug te vinden aldaar en op landgoed De Tempel in Overschie waar diverse houtrillen werden aangelegd door een groepje vrijwilligers dat daar jarenlang op zondag met veel plezier actief was Het nut Wat is het nut van een houtril Het is een goede manier om oud hout opnieuw te gebruiken recycling voor natuurdoeleinden Op het oude hout en de oude stammetjes gaan allerlei paddestoelen en schimmels groeien die zorgen voor een versnelde afbraak van het hout Uiteindelijk vervalt het hout weer tot waardevolle grondstof voor de bodem kringloop Veel vogels gebruiken houtrillen om er te foerageren want er bevinden zich grote aantallen insecten en spinnen tussen het oude hout Ook zijn er vogelsoorten die in de houtrillen een nest maken en er succesvol broeden zoals Winterkoning Roodborst Merel en Heggenmus Kikkers en padden vinden onder het oude hout veel voedsel zoals pissebedden kevers slakken en wormen Bovendien geldt ook voor hen dat houtrillen prima plaatsen zijn om er te rusten en te schuilen Incidenteel kan er zich een Egel in een uitsparing onder een houtril vestigen Dat moet wel een hoger gelegen plaats zijn Op het landgoed De Tempel en in de Botanische Tuin aan de Cederstraat in Kralingen werd een paar keer een overwinterende Egel in een houtril aangetroffen En eenmaal werd op landgoed De Tempel aan de luwe zijde van een ril een Egel met 2 jongen aangetroffen Verder vestigen zich regelmatig muizen in een houtril die op hun beurt weer roofdieren zoals de Wezel aantrekken Afhankelijk van de grootte en compactheid zijn houtrillen ook waardevol als windvanger Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe biotoopjes aan de kant waar de wind wegvalt en waar het dus ook warmer is Landschappelijk is het in de meeste gevallen een verfraaiing om houtrillen aan te leggen Een goed en actueel voorbeeld daarvan is het fietspad over de Wildersekade aangelegd in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam Particuliere houtrillen Particulieren kunnen ook heel goed houtrillen aanleggen Het bewijs vindt u o a bij de boerderij nabij voetbalvereniging VOB aan de Van der Duijn van Maasdamweg De betreffende boer knot al jaren de Wilgen rond zijn land verwerkt het hout in houtrillen en plant nieuwe Wilgen aan Op steeds meer plaatsen zijn er houtrillen te vinden o a in het Lage Bergse Bos het Kralingse Bos en op diverse volkstuincomplexen Dat vogels zich goed thuis voelen in houtrillen bleek een keer toen ik wat nieuwe takken in een oude houtril

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=463 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  aan de vrouwtjes die de takken verwerken in het grote nest Sommige mannetjes hebben nog geen nest en zelfs nog geen vrouwtje Er vinden dan ook flinke luchtgevechten plaats op en rond de nesten Dat er geen ongelukken gebeuren mag een wonder heten Rakelings scheren de Reigers tussen de takken achter elkaar aan met soms onverwachts scherpe bochten vergezeld gaand van ruwe kreten gekokhals en gekrijs Een waar spektakel Blauwe Reigers zijn bijzonder goede en sterke vliegers die wel tegen een stootje kunnen Ik tel al zeker 8 nesten in een kolonie bij elkaar en één geïsoleerd nest bij de ingang van het park Elk jaar groeit deze kolonie in Park Zestienhoven Hoeveel bewoonde nesten en broedsuccessen het zal opleveren is pas in augustus te zeggen Want tot in die maand zijn er broedgevallen van de Blauwe Reiger mogelijk De nesten en broedsels van de Blauwe Reiger genieten wettelijke bescherming Zelfs voor het verwijderen van een leeg oud nest is toe stemming van de Provincie Zuid Holland nodig Wanneer het hard waait dan komt het wel eens voor dat een oud Reigernest naar beneden valt Het is interessant om dan te kijken wat de betreffende Blauwe Reigers zoal voor hun nest hebben gebruikt Tussen de takken vond ik een keer o m een stuk metalen kabel isolatiemateriaal elektriciteitssnoer een geplet blikje en een rood wit lint Waren deze Reigers supporters van Sparta of van Feyenoord Blauwe Reigers eten heel gevarieerd Met de vervaarlijk uitziende dolksnavel wordt vis gevangen een rat gespietst of een jonge eend uit de singel geschept Mollen kikkers muizen en eieren staan ook op de menukaart s Winters wanneer het echt vriest gebeurt dat nog ooit zijn er flink wat Reigers vooral jonge exemplaren die in de voedselproblemen komen Hier en daar worden ze dan bijgevoerd met ééndagskuikens In de Spaanse Polder zag ik jaren geleden tijdens een lange felle vorstperiode een tafereel dat ik nooit meer zal vergeten In de ochtend trof ik bij een gebouw wel 30 kleumende Reigers aan Wat kunnen die zielig kijken zeg Plotseling ging een grote deur open van de daar gevestigde vleesverwerker en een paar mannen begonnen grote brokken slachtafval te gooien naar de wachtenden Een enorm spektakel met veel lawaai en geruzie brak uit Binnen 5 minuten hadden de Reigers alles naar binnen geschrokt Terwijl sommigen nog stonden te bekomen stegen anderen al op richting een andere bedeelplaats Bij navraag bleek dat er vrijwel elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip slachtafval werd verstrekt aan de Blauwe Reigers en steeds kwamen er meer De betreffende werknemers van het bedrijf vonden het vreselijk leuk om te doen en hadden er foto s van gemaakt Dat Blauwe Reigers ook slim kunnen zijn mag uit deze gebeurtenis blijken Wanneer u ergens in uw omgeving een Blauwe Reiger ziet staan neem dan even de tijd om naar die schitterende ogen te kijken de Blauwe reiger is een zichtjager en naar de grote machtige dolksnavel Wanneer u geluk heeft en u ziet dat de Blauw

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=449 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  te maken te hebben dan nog is het de vraag of we te maken hebben met het Groot Sneeuwklokje het Glanzend Sneeuwklokje het Kaukasisch Sneeuwklokje of inderdaad toch het Gewoon Sneeuwklokje Waarom zouden we ons daar druk over maken vraagt u zich wellicht af Misschien omdat er maar één soort Sneeuwklokje is dat een zekere mate van wildheid heeft bereikt in Nederland In de Middeleeuwen is het Gewoon Sneeuwklokje hierheen gebracht door rondreizende edelen en geestelijken vanuit Zuid Europa Niets was eenvoudiger daar het ging om bolletjes die wel wat uitdroging kunnen doorstaan tijdens lange reizen In vruchtbare losse grond gepoot wisten de bolletjes zich snel te herstellen In een goed beheerde omgeving zoals een buitenplaats of een kloostertuin konden zij zich eenvoudig vermeerderen door de aanmaak van bijbolletjes Hoewel de plant wel zaad vormt blijkt dit in onze contreien niet of nauwelijks te ontkiemen behalve hier en daar op enkele oude landgoederen Stinzenplanten Sneeuwklokjes vormen slechts één groep binnen de uitgebreide verzameling aan Stinzenplanten Ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze in ons land vrijwel uitsluitend beperkt zijn tot Stinzen zoals buitenplaatsen oude boerenhoeven pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven stadswallen en slotheuvels Het gaat dan meestal om soorten of variëteiten met opvallende bloemen die vroeger op buitenplaatsen en dergelijke zijn uitgeplant en vervolgens min of meer zijn verwilderd en ingeburgerd Daarnaast kan bij bepaalde soorten ook sprake zijn geweest van spontane vestiging vanuit de omgeving bijvoorbeeld via de Oude Rijn uit Duitsland Gebleken is namelijk dat aan de voet van bepaalde niet al te steile hellingbossen in Midden Europa van nature dezelfde Stinzenflora aanwezig is Het gaat hier om het zogenaamde Kleebwald zoals dit bostype van oudsher in Duitsland wordt genoemd Door de zwaartekracht en stromend water hoopt zich aan de voet van de helling vruchtbaar bodemmateriaal op Deze dikke luchtige maar voedselrijke grond is vergelijkbaar met het Hollandse Stinzenmilieu Het laatste is tot stand gekomen door een jarenlange invloed van de mens spitten schoffelen harken toevoeging en andere roeringen des gronds hebben dezelfde luchtige bodemstructuur tot gevolg als natuurlijke hellingprocessen In beide natuurlijke èn cultuurlijke milieus spelen ook mollen en regenwormen een belangrijke rol bij het in stand houden van de luchtige bodemstructuur Kleebwald De voorjaarsplanten die in een Kleebwald milieu volop voorkomen zijn Holwortel Lenteklokje Daslook Speenkruid Gevlekte Aronskelk Sterhyacint Bosgeelster en meer van dergelijke planten Zij zijn bij ons allemaal terug te vinden als Stinzenplant Overigens betekent dat niet dat al onze Stinzenplanten ook in Kleebwälder zijn te vinden Sommige soorten zoals het Sneeuwklokje en de Bostulp komen oorspronkelijk uit de Mediterranee of Zuidoost Europa Geofyten Het grootste deel van de Stinzenplanten behoort tot de geofyten zij overwinteren in de aarde als bol knol of wortelstok In het voorgaande voorjaar heeft de plant namelijk direct na de bloei reservevoedsel opgeslagen in zijn ondergrondse delen en alvast knoppen aan de ondergrondse delen gevormd zodat binnen enkele dagen na het begin van de eerste warme periode in het voorjaar kan worden gebloeid Belangrijke voorwaarden zijn overigens

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=435 (2015-10-22)
  Open archived version from archive

 • De Groene Agenda
  circa 50 meter afstand krijg ik toestemming om hem uitgebreid door mijn verrekijker te bestuderen Af en toe kijkt hij mij met scherpe blik aan Apart gevoel Het geeft me een apart gevoel Wat zou er in dit prachtige dier omgaan Waar zou hij vandaan komen Uit Zweden uit Rusland Misschien vindt hij het wel leuk dat er een mens is die in hem geïnteresseerd is Terwijl ik daar sta denk ik terug aan de vorige winterperiode Toen zag ik hier een zeldzame Buizerd althans qua uiterlijk Op een kleine lichte plek na op zijn borst was die Buizerd geheel zwart Enkele weken heeft hij hier en in de omgeving gebivakkeerd Ik ben zeer benieuwd of ik deze winterperiode die opvallende Buizerd nog zal ontmoeten Je weet maar nooit Geen zeldzaamheid meer Tegenwoordig is de Buizerd absoluut geen zeldzaamheid meer Soms zijn er in deze tijd van het jaar in de polder Schieveen wel 8 exemplaren tegelijk aanwezig elk met een eigen voedsel territorium Ook op het naastgelegen vliegveld of in Park Zestienhoven in de Oost Abtspolder en in het Lage Bergse Bos kom je regelmatig één of meerdere Buizerds tegen Het zijn meestal gewone Buizerds d w z met een bruingrijs verenkleed Vrijwel geheel of gedeeltelijk witte exemplaren komen ook voor maar toch duidelijk veel minder Comeback van de Buizerd De Buizerd Buteo buteo is tegenwoordig ook broedvogel in de Noordrand van Rotterdam met 1 à 2 broedgevallen Dat was tot in de jaren 70 wel anders Toen werd er in de landbouw kwistig met verdelgingsmiddelen gewerkt zoals DDT en persistente pesticiden met als gevolg o a vergiftigde half versufte muizen die door Buizerds en andere roofvogels werden gevangen en gegeten met daarop weer als gevolg grote aantallen dode Buizerds en andere vogels Het aantal Buizerds en andere roofvogels

  Original URL path: http://www.degroeneagenda.nl/?srt=text&text_ID=421 (2015-10-22)
  Open archived version from archive •