archive-nl.com » NL » D » DELINGE.NL

Total: 156

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SVPO De Linge > Organisatie > Directeurenoverleg
  IKC de Vonkenmorgen foto album t Peuterhofje t Blagehöfke de Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Directeurenoverleg Het directeurenoverleg van De Linge bestaat uit Joke Rasing directeur Peuterspeelzaalwerk en de directeuren van de basisscholen Jos Boonman De Borgwal De Doornick Mariken Goris

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Organisatie/Directeurenoverleg.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • SVPO De Linge > Organisatie > Onderwijs & Begeleiding
  Peuterspeelzalen Pinkeltje t Hummelhonk Gijsje IKC de Vonkenmorgen foto album t Peuterhofje t Blagehöfke de Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Onderwijs Begeleiding De volgende medewerkers maken deel uit van dit meerschools werkende team Intern begeleiders Annemarie Quint Ineke Freriks Christa Kreeftenberg

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Organisatie/OnderwijsBegeleiding.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Organisatie > Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
  Peuterhofje t Blagehöfke de Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR wordt conform de wettelijke regelingen geraadpleegd voor advies of instemming In de GMR is iedere school vertegenwoordigd door één ouder en door één personeelslid De GMR bestaat daarom uit 18 leden uit wie een voorzitter en secretaris wordt gekozen Werkgroepen opgezet conform de coördinaten van passend onderwijs uit het strategisch beleidsplan bereiden instemming of advies voor al dan niet met mandaat Naast controle en bewaking van de beleidsuitvoering streeft de GMR naar toenemende actieve deelname aan beleidsontwikkeling en nadrukkelijke communicatie met de achterban Samenstelling 2014 2015 School Personeelsgeleding Oudergeleding De Borgwal Ria Slot Suzanne Bouwmeister secretaris De Doornick Marieke Wooning Martijn van Straaten voorzitter Donatushof Anita Houterman Hans van de Noort Het Drieluik Brenda van Beek Patrick Werkman Marang Saskia Bolder Mikado Susan Otters Jansen Daan van Campen De Wieling Joyce Kemperman Lianne van Ampting Pius X Wouter Broens Dorothee van Tol De Vonkenmorgen Paulien Weghorst Rebecca Scholten In het schooljaar 2014 2015 vergadert de GMR

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Organisatie/GemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Organisatie > Clientenraad
  de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Clientenraad De inspraak van ouders is binnen het peuterspeelzaalwerk van De Linge is als volgt georganiseerd Per speelzaal is een oudercommissie actief waarin ouders zitting nemen gedurende de periode dat hun kind op de speelzaal is geplaatst

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Organisatie/Clientenraad.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Contact
  Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang Contact Algemeen Telefoon 026 3179930 Bezoekadres Polseweg 13 6851 DA Huissen Postadres Postbus 42 6850 AA Huissen Email info delinge nl Bereikbaarheid peuteradministratie dinsdag van 9 00 tot 16 30 uur woensdagochtend van 9 00 tot

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Contact.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > foto's
  Beleid Primair Onderwijs Medewerkers Formulieren Vacatures Kwaliteitszorg Toezicht Verantwoording Klachtenregeling Beleid Peuterspeelzaalwerk Pedagogisch beleidsplan VVE Startblokken Overgang naar de basisschool Peuterspeelzalen Pinkeltje t Hummelhonk Gijsje IKC de Vonkenmorgen foto album t Peuterhofje t Blagehöfke de Vlindertuin de Zandkabouter Dikkie Dik Olifantenbos Praktische informatie Aanmelding en inschrijving Tarieven Vakantierooster Informatiegids De Linge Nieuwsarchief Fotoarchief Organisatie Raad van Toezicht Directeurbestuurder Stafbureau Directeurenoverleg Onderwijs Begeleiding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Clientenraad Contact foto s Kinderopvang foto

  Original URL path: http://www.delinge.nl/fotos.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SVPO De Linge > Kinderopvang
  afgestemd In overleg met ouders wordt een maatwerkpakket samengesteld Dagopvang De kinderdagverblijven zijn geopend van maandag t m vrijdag De minimale afname voor dagopvang is 1 dagdeel van 5 5 uur aaneengesloten per week Uw kind kan een aantal vaste dagen op het kinderdagverblijf terecht Voor sommige dagen is er direct plek voor andere dagen is er soms een wachtlijst Verlengde peuterspeelzaalopvang In combinatie met de peuterspeelzaal bieden wij op een aantal locaties verlengde peuterspeelzaalopvang aan Dit betekent dat u bij deze peuterspeelzalen de tijden van de peuterspeelzaalgroep kunt verlengen met verlengde peuterspeelzaalopvang voorafgaand of aansluitend aan de groep Deze vorm van opvang is alleen af te nemen in combinatie met deelname van uw kind aan de peuterspeelzaal De verlengde peuterspeelzaalopvang valt onder de Toeslagregeling Kinderopvang De contractduur van deze opvang is gelijk aan die van de peuterspeelzaal 40 weken Minimale afname is 1uur per week De precieze tijden zijn afhankelijk van de openingstijden van de peuterspeelzaal en de behoefte van ouders Vakantieopvang In aanvulling op een 40 weken overeenkomst is het mogelijk opvang in de vakantie af te nemen binnen de dagopvang en de BSO U kunt aangeven hoeveel weken per jaar u vakantieopvang nodig heeft Extra opvang Ruilen Indien u incidenteel extra opvang nodig heeft kunt u bij de pedagogisch medewerksters van de groep informeren of dit mogelijk is Een ruildag behoort ook tot de mogelijkheden Peuteropvang Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten opvang Bij peuteropvang wordt Peuterspeelzaalwerk gecombineerd met Kinderopvang Uw kind krijgt het educatieve programma van de peuterspeelzaal aangeboden en daarbij kan uw kind ook genieten van het verzorgende aspect die de kinderopvang biedt Peuteropvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken U neemt vaste dagdelen af Dit jaar starten wij Peuteropvang op Peutercentrum De Vlindertuin Uitbreiding van het aanbod naar andere locaties in Lingewaard staat gepland

  Original URL path: http://www.delinge.nl/Kinderopvang.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Studiedag 7 oktober
  124 keer bekeken Op 7 oktober vond onze jaarlijkse Lingestudiedag plaats De medewerkers van kinderopvang peuterspeelzaalwerk basisscholen en speciaal basisonderwijs namen deel aan deze dag De dag stond in het teken van de nieuwe beleidsperiode 2016 2020 Doel was te komen tot bouwstenen voor strategisch beleid op bestuursniveau en locatieniveau Theo Pruyn directeurbestuurder presenteerde de visie voor de komende jaren Daarna inspireerde Kees Vernooy taal en leesspecialist ons met zijn lezing Deze ging over het belang van het beheersen van de basisvaardigheden taal lezen en rekenen De medewerkers leverden vanuit de visie en de inspirerende inleiding bouwstenen aan voor het strategisch beleidsplan en het beleidsplan op locatieniveau We hebben hiermee een mooie basis gelegd voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2016 2020 We kijken terug op een geslaagde dag met veel enthousiasme en betrokkenheid van alle medewerkers De Linge voor Kinderopvang peuterspeelzaalwerk basisonderwijs Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge begeleidt volgt en stimuleert in samenspraak met ouders de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn In de gemeente Lingewaard maken Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs deel uit van De Linge Leren kun je altijd overal en met iedereen Immers ieder moment geeft de mogelijkheid een stap vooruit te zetten iedere

  Original URL path: http://www.delinge.nl/DeLinge/TabId/553/art/8346/studiedag-7-oktober.aspx (2015-12-05)
  Open archived version from archive •