archive-nl.com » NL » D » DERBG.NL

Total: 128

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Medewerker Planning & Control
  financiën en van de hoofdlijnen van de BBV W en het financieel beheer Je hebt inzicht in financieel en administratieve procedures en vaardigheden in het rapporteren Je hebt aantoonbaar HBO werk en denkniveau Affiniteit met gemeentelijke en waterschapsbelastingen is een belangrijke factor in deze functie Kandidaten met ruime ervaring in het werken met Exact Globe hebben bij gelijke geschiktheid duidelijk de voorkeur Verder heb je ruime ervaring op het vakgebied en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de evaluatie van processen en procedures en doe je voorstellen ter verbetering Je hebt een scherp inzicht in het analyseren van gegevens je bent kwaliteitsgericht en kan zelfstandig werken Waar ga je werken Bij de staf waar 5 mensen werken De staf is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur en de clustermanagers voor de kwaliteitszorg van het belastingproces de bestuursadvisering en de personele zorg Waar kun je op rekenen De RBG biedt een salaris dat afhankelijk is van leeftijd opleiding en ervaring met een maximum van 3 488 bruto per maand schaal 9 Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget IKB ter waarde van circa 20 van het salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen waaronder verlof Daarna bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder flexibele werktijden ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering Meer weten Neem dan contact op met John Kooistra controller en plv directeur telefoon 06 31 65 41 03 Solliciteren Stuur je motivatiebrief en cv voor 31 augustus 2015 naar Carola Kalkman adviseur HR email ckalkman derbg nl Meer informatie Het stellen van vragen is dé manier om uw informatie te vinden op de site Kunt u onverhoopt toch iets niet vinden Neem dan contact op via het contactformulier op de contactformulier Stel hier uw vraag Typ

  Original URL path: http://www.derbg.nl/over-de-rbg/vacatures/medewerker-planning-control (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wetten en regels
  rijksbelastingen Wet openbaarheid bestuur Algemene termijnenwet Waterschapswet Waterwet Gemeentewet Wet milieubeheer Wet waardering onroerende zaken Besluit proceskosten bestuursrecht Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Algemeen Regionale Belasting Groep Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep per 1 1 2015 Heffen en innen van belastingen De waterschappen en gemeenten stellen de belastingverordeningen vast Deze vindt u op de website van de gemeente of het waterschap Website Hoogheemraadschap van Delfland Website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Website gemeente Delft Website gemeente Vlaardingen Website gemeente Schiedam Uitvoeringsregels beleid Regionale Belasting Groep Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en woz belanghebbende RBG tot 1 mei 2014 Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en woz belanghebbende RBG vanaf 1 mei 2014 Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering belastingen RBG Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures RBG Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten RBG 2014 Uitvoeringsregels hondenbelasting RBG 2014 Leidraad Invordering RBG 2015 per 1 juli 2015 Reglement automatische incasso RBG 2013 Verordening behandeling klachten RBG Organisatie Bestuur Wat doet de RBG Vacatures Nieuws Contactformulier Wetten en regels Bekendmakingen Deelnemers Informatie sluiten Meer informatie Door uw postcode en huisnummer in te vullen krijgt u alleen de informatie die voor u van toepassing is Na het aanvinken van eerste checkbox wordt alle informatie getoond Na het aanvinken van tweede checkbox wordt uw keuze onthouden Vul postcode

  Original URL path: http://www.derbg.nl/nuttige-informatie/wetten-en-regels?529c47dc-493c-453e-8be7-5492525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klachtenformulier
  manier om uw informatie te vinden op de site Kunt u onverhoopt toch iets niet vinden Neem dan contact op via het contactformulier op de contactformulier Stel hier uw vraag Typ in het zoekveld een kernwoord van uw vraag in om de informatie op te zoeken Bij het typen van uw zoekopdracht worden automatisch alle bestaande vragen over dit onderwerp getoond Stel uw vraag Bevestig Kunt u uw vraag niet

  Original URL path: http://www.derbg.nl/algemeen/klachten/klachtenformulier?52f885e4-7720-433b-989c-3d1dc35ff8bc (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar particulieren
  ben inwonend of huur een kamer Kan ik bezwaar maken U betaalt belasting aan de RBG als u gebruiker huurder of woningeigenaar bent van een zelfstandige woonruimte Er is sprake van een zelfstandige woonruimte als de bewoner s over eigen voorzieningen kan kunnen beschikken zoals douche toilet en keuken Als u één of meer van deze voorzieningen met anderen deelt zijn de volgende situaties mogelijk u bent inwoner of kostganger De hoofdbewoner ontvangt een aanslag u huurt een kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met andere kamerbewoners De verhuurder ontvangt de aanslag voor de exploitatie van een bedrijfsruimte u huurt gezamenlijk met anderen een woonruimte en deelt sanitaire voorzieningen Een van de bewoners ontvangt de aanslag Als punt één of twee van de bovenstaande situaties op u van toepassing is en u hebt toch een aanslag ontvangen dan kunt u via mijn RBG digitaal bezwaar maken Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Ik krijg als erfgenaam de aanslag voor het hele jaar terwijl de erflater in de loop van het jaar is overleden Kan ik bezwaar maken U hoeft geen bezwaar te maken Het aanslagbedrag voor de watersysteemheffing ingezetenen delft vld toevoegen kan niet omlaag De RBG legt de aanslag voor het hele jaar op aan de persoon die op 1 januari van dat jaar in de Basisregistratie personen BRP voorheen GBA op het adres stond ingeschreven Volgens wettelijke regels kan de RBG deze aanslag niet verminderen Voor de zuiveringsheffing delft vld toevoegen is wordt de aanslag automatisch aangepast Hier gelden andere wettelijke regels voor Ik woon een deel van het jaar niet op mijn adres verblijf in het buitenland Kan ik bezwaar maken U kunt geen bezwaar maken De gegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen BRP voorheen GBA zijn leidend voor het opleggen van de aanslag Bij een tijdelijk verblijf op een ander adres wijzigt de registratie bij de BRP niet Ik ben al een tijdje terug verhuisd maar heb dit niet aan de gemeente doorgegeven Als u binnen het gebied van het hoogheemraadschap bent blijven wonen dan heeft uw verhuizing geen invloed op de hoogte van de aanslag Wat u op het eerste adres te veel betaalt betaalt u op het tweede adres te weinig Per saldo betaalt u het juiste bedrag U hoeft dit dus niet aan de Regionale Belasting Groep door te geven Geef de adreswijziging nog wel door aan de gemeente Als u buiten het gebied van het hoogheemraadschap bent gaan wonen dan kunt u digitaal bezwaar maken via mijn RBG Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur bij het bezwaarschrift een bewijs mee waaruit blijkt vanaf welke datum u geen gebruik meer maakte van de woning kopie einde huurovereenkomst of sleuteloverdracht bij verkoop van de woning Ook hier geldt geef de adreswijziging nog wel door aan de gemeente Voor de gemeentelijke belastingen van Delft en Vlaardingen geldt hetzelfde Of de aanslag wordt verminderd hangt dus af van of u binnen of buiten uw gemeente verhuist Ik kan het bedrag niet betalen Kan ik bezwaar maken U kunt geen bezwaar maken maar als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt kunt u wel een kwijtscheldingsformulier aanvragen Op de pagina over kwijtschelding leest u hier meer over Moet ik bezwaar maken als ik alleen kom te wonen Nee u hoeft geen bezwaar in te dienen Geef uw gezinssituatie wel altijd door aan de gemeente De gemeente bericht de RBG hierover U ontvangt van de RBG automatisch bericht Ik heb mijn woning of stuk grond in december verkocht Kan ik bezwaar maken De RBG kijkt naar de eigendomsregistratie bij het Kadaster op 1 januari Als u de onroerende zaak al in december hebt verkocht maar de eigendomsoverdracht is pas 1 januari of later bij het Kadaster geregistreerd dan bent u toch het volledige aanslagbedrag verschuldigd Bij de verkoop berekent de notaris deze lasten meestal door aan de nieuwe eigenaar Dit is echter een zaak tussen de koper en verkoper De gemeente heeft een lagere WOZ waarde voor mijn woning vastgesteld Kan ik bezwaar maken Als u van ons een aanslagbiljet hebt ontvangen met een oude waarde terwijl u van de gemeente al een uitspraak hebt ontvangen dat de waarde is verminderd dan heeft de Regionale Belasting Groep deze verminderde waarde nog niet doorgekregen van de gemeente U kunt in dit geval de aanslag betalen en daarna wachten tot de Regionale Belasting Groep de waarde van de gemeente doorkrijgt het te veel betaalde bedrag krijgt u dan automatisch terug of wordt verrekend met een nog te betalen bedrag een afschrift van de gemeentelijke uitspraak naar de Regionale Belasting Groep sturen met het verzoek de waarde te verminderen De Regionale Belasting Groep neemt dit verzoek in behandeling Het bedrag dat u betwist hoeft u niet meteen te betalen U kunt wachten tot u bericht heeft gekregen Betaal het bedrag dat u niet betwist voor de vervaldatum op het aanslagbiljet Als u te laat betaalt kan de RBG invorderingsrente in rekening brengen Ik heb bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde van mijn woning Moet ik bij jullie ook bezwaar maken Als de gemeente naar aanleiding van uw bezwaar uw WOZ waarde vermindert dan past de Regionale Belasting Groep automatisch de waarde aan Het bedrag van de aanslag wordt verminderd Het te veel betaalde bedrag krijgt u terug of het wordt verrekend U krijgt hiervan automatisch bericht U hoeft dus niet weer opnieuw bezwaar aan te tekenen bij de Regionale Belasting Groep De WOZ waarde van mijn woning is te hoog Kan ik bezwaar maken U kunt bij de Regionale Belasting Groep geen bezwaar maken tegen de waarde De gemeente stelt de waarde vast Als u het niet eens bent met de

  Original URL path: http://www.derbg.nl/bezwaar/bezwaar-particulieren?5294af20-bbf4-4116-9d34-3c28525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Automatische incasso/betalen in termijnen
  automatische incasso afgeven maar de aanslag staat op een andere naam U kunt de RBG machtigen tot automatische incasso Het snelst gaat dit digitaal Hiervoor hebt u wel de DigiD van de persoon op wiens naam de aanslag staat nodig Kan dit niet Dan kunt u de RBG schriftelijk machtigen Vermeld in ieder geval de volgende gegevens naam adres woonplaats handtekening aanslagnummer klant of BSN nummer en IBAN nummer U kunt dit sturen naar Regionale Belasting Groep t a v cluster Incasso Postbus 923 3100 AX Schiedam Wanneer wordt de eerste termijn van de automatische incasso van mijn rekening afgeschreven De termijnbedragen worden afschreven omstreeks de laatste donderdag van de maand De eerste termijn wordt geïnd in de maand volgend op de maand waarin uw aanslag is gedagtekend via Mijn RBG kunt u zien wanneer de termijnbedragen worden geïnd en hoe hoog de termijnbedragen zijn Parliculieren hebben hiervoor DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen In hoeveel termijnen wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven Als u binnen 2 weken na de dagtekening van de aanslag reageert wordt het bedrag in maximaal tien opeenvolgende maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven Het minimumbedrag per termijn is 15 euro Als het totaalbedrag minder dan 150 euro is dan wordt het bedrag in minder termijnen afgeschreven Reageert u daarna dan kijkt de RBG hoeveel termijnen nog resteren Als u ons pas na een aanmaning of dwangbevel machtigt is automatische incasso in 10 termijnen niet meer mogelijk Aan de hand van onderstaande voorbeelden kunt u uitrekenen hoeveel termijnen nog resteren u kunt op uw aanslag zien wanneer we uw aanslag hebben verstuurd Voorbeeldaanslag 31 januari Resterende termijnen machtiging Voorbeeldaanslag 31 mei Resterende termijnen machtiging tot 16 feb 10 termijnen tot 15 jun 10 termijnen tot 16 mrt 9 termijnen tot 20 jul 9 termijnen tot 20 apr 8 termijnen tot 17 aug 8 termijnen tot 18 mei 7 termijnen tot 14 sep 7 termijnen tot 15 jun 6 termijnen tot 19 okt 6 termijnen tot 20 jul 5 termijnen tot 16 nov 5 termijnen tot 17 aug 4 termijnen tot 21 dec 4 termijnen tot 14 sep 3 termijnen tot 18 jan 3 termijnen tot 19 okt 2 termijnen tot 15 feb 2 termijnen tot 16 nov 1 termijnen tot 21 mrt 1termijnen na 15 nov zelf overmaken na 18 mrt zelf overmaken Hoe kan ik mijn machtiging tot automatische incasso wijzigen Particulieren kunnen dit digitaal regelen via mijn RBG Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Bedrijven en particulieren zonder DigiD kunnen een schriftelijke wijziging indienen Vermeld in ieder geval de volgende gegevens naam adres woonplaats handtekening aanslagnummer bedrijfs of BSN nummer en bankrekeningnummer U kunt dit sturen naar Regionale Belasting Groep t a v cluster Incasso Postbus 923 3100 AX Schiedam Hoe kan ik mijn machtiging tot automatische incasso intrekken Particulieren kunnen dit digitaal regelen via mijn RBG Hiervoor hebt u DigiD

  Original URL path: http://www.derbg.nl/betalen-incasso/automatische-incasso-betalen-in-termijnen?5294af82-ac04-4a3b-b690-406f525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar bedrijven
  ben de eigenaar van het bedrijfs pand Moet ik de aanslag zuiveringsheffing betalen In principe betaalt de gebruiker van een pand Op deze regel zijn twee uitzonderingen De eigenaar ontvangt de aanslag bij kamerverhuur de huurders delen de sanitaire voorzieningen Het betreft geen zelfstandige woonruimten bedrijfsverzamelpanden de huurders delen de toiletten Het betreft geen zelfstandige bedrijfsruimten Als de huurders de toiletten niet delen kan de Regionale Belasting Groep de aanslag op uw verzoek op basis van het totale watergebruik in het pand aan u opleggen Als u eigenaar bent en niet tot bovengenoemde uitzonderingen behoort dan kunt u digitaal bezwaar maken via mijn RBG Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Vermeld wel de gebruikers van het pand zodat de Regionale Belasting Groep de aanslag aan de huurders kan sturen Het vestigingsadres op het aanslagbiljet is fout Kan ik bezwaar maken U kunt digitaal bezwaar maken via mijn RBG Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Vermeld ook het juiste vestigingsadres Ik krijg de aanslag voor het eigendom van het bedrijfspand op mijn eigen naam Kan dat op de bedrijfsnaam Dit is niet mogelijk De Regionale Belasting Groep legt de aanslag op op basis van de gegevens van het Kadaster Het Kadaster registreert de eigendommen van een vennootschap onder firma VOF of een maatschap op de privénaam van de vennoten deelnemers van de VOF maatschap Ik heb mijn bedrijfspand grond in december verkocht Kan ik bezwaar maken De RBG kijkt naar de eigendomsregistratie bij het Kadaster op 1 januari Als u de onroerende zaak al in december hebt verkocht maar de eigendomsoverdracht is pas 1 januari of later bij het Kadaster geregistreerd dan bent u toch het volledige aanslagbedrag verschuldigd Bij de verkoop berekent de notaris deze lasten meestal door aan de nieuwe eigenaar Dit is echter een zaak tussen de koper en verkoper De gemeente heeft een lagere WOZ waarde voor mijn bedrijfspand vastgesteld Kan ik bezwaar maken Als u van ons een aanslagbiljet hebt ontvangen met een oude waarde terwijl u van de gemeente al een uitspraak hebt ontvangen dat de waarde is verminderd dan heeft de Regionale Belasting Groep deze verminderde waarde nog niet doorgekregen van de gemeente U kunt in dit geval de aanslag betalen en daarna wachten tot de Regionale Belasting Groep de waarde van de gemeente doorkrijgt het te veel betaalde bedrag krijgt u dan automatisch terug of wordt verrekend met een nog te betalen bedrag een afschrift van de gemeentelijke uitspraak naar de Regionale Belasting Groep sturen met het verzoek de waarde te verminderen De Regionale Belasting Groep neemt dit verzoek in behandeling Het bedrag dat u betwist hoeft u niet meteen te betalen U kunt wachten tot u bericht heeft gekregen Betaal het bedrag dat u niet betwist voor de vervaldatum op het aanslagbiljet Als u te laat betaalt kan de RBG invorderingsrente in rekening brengen Ik heb bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de WOZ waarde van mijn bedrijfspand

  Original URL path: http://www.derbg.nl/bezwaar/bezwaar-bedrijven?5294af2e-954c-4df8-a622-3c9c525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • WOZ
  Zijn er meerdere eigenaren of gebruikers Dan kunt u een aanvraag indienen om de WOZ beschikking apart te versturen Kan ik een kopie van de WOZ beschikking krijgen Uw WOZ waarde kunt u altijd online inzien via Mijn RBG Particulieren hebben hiervoor DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Daarnaast kunt u een kopie van uw WOZ beschikking aanvragen Hiervoor kunt u ons bellen 088 291 10 00 Vanwege de privacy mag de WOZ waarde niet telefonisch verstrekt worden Als u belt ontvangt u de WOZ waarde via de post Worden gemeenten en belastingkantoren als de RBG gecontroleerd bij het vaststellen van de WOZ waarden Ja op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer Het toezicht levert een bijdrage aan de kwaliteit van de waardering Welke WOZ waarde gebruik ik voor de inkomstenbelasting Voor uw voorlopige teruggave voor de inkomstenbelasting moet u de WOZ waarde van uw huis opgeven U kunt hiervoor de WOZ waarde gebruiken die op uw aanslagbiljet staat De WOZ waarde kunt u ook online inzien Hoe lang geldt de WOZ waarde Een WOZ tijdvak is de periode waarin een vastgestelde WOZ waarde geldt voor de berekening van de onroerendezaakbelastingen Het tijdvak loopt van 1 januari 2015 t m 31 december 2015 Voor dit tijdvak ontvangt u een nieuwe WOZ beschikking waarin de waarde op de peildatum is vastgesteld De peildatum is 1 januari 2014 De WOZ waarde staat voor het hele jaar en verandert niet mee met de prijzen op de huizenmarkt Deze veranderingen zijn pas van invloed op de WOZ waarde van het volgende tijdvak in 2016 Kan ik als nieuwe eigenaar de WOZ waarde opvragen Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer zonder toevoeging in te voeren Check uw postcode Kan ik als mede eigenaar de woz waarde inzien of opvragen Voor mede eigenaren van een pand is het niet mogelijk om de WOZ waarde online in te zien Als u belt naar 088 291 10 00 ontvangt u de WOZ waarde via de post Kan ik als erfgenaam de woz waarde inzien of opvragen Als erfgenaam kunt u de WOZ waarde niet online inzien Hoewel de gezamenlijke erven nu belastingplichtig zijn is het voor erfgenamen niet mogelijk om via DigiD gegevens te raadplegen U kunt hier schriftelijk of digitaal om verzoeken Graag de verklaring van erfrecht meesturen als bewijs U ontvangt de WOZ waarde daarna via de post Heeft een verbouwing gevolgen voor de woz waarde Hebt u uw pand tussen de peildatum 1 januari 2014 en het begin van het tijdvak 1 januari 2015 verbouwd Dan is de situatie op 1 januari 2015 bepalend Hebt u niet verbouwd dan is de situatie op de peildatum 1 januari 2014 bepalend Een verbouwing kan dus gevolgen hebben voor de waarde Er is een gedeelte gesloopt heeft dit gevolgen voor de WOZ waarde Is een gedeelte van uw pand tussen de peildatum 1 januari

  Original URL path: http://www.derbg.nl/algemeen/woz?5294ae7a-0158-44c5-a680-375b525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar parkeerboete
  u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur als bewijs een uitdraai mee van de provider van belparkeren waarbij u hebt betaald Ik heb een vergunning voor de locatie Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur als bewijs een kopie van de vergunning mee Ik heb een verkeerd kenteken ingevoerd bij de automaat Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur een betaalbewijs mee Bezwaar maken om deze reden kan maximaal 2 keer Ik was als bezoeker aangemeld Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur als bewijs een kopie van de aanmelding mee dit kunt u vinden op de website in de App waar u u zich hebt aangemeld Ik reed in een huurauto Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete Huurde u de auto korter dan 3 maanden Dan kunt u digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur een bewijs mee waaruit blijkt wie de verhuurder was Het kenteken stond niet meer op mijn naam Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur als bewijs een kopie mee van het vrijwaringsbewijs Mijn auto was gestolen Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD hebt kunt u dit eenvoudig aanvragen op www digid nl aanvragen Ook kunt u het reactieformulier gebruiken dat u bij de aanslag hebt ontvangen Stuur als bewijs een kopie mee van het proces verbaal Mijn kentekenplaten waren gestolen Kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete U kunt digitaal bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag parkeren Hiervoor hebt u DigiD nodig Als u nog geen DigiD

  Original URL path: http://www.derbg.nl/bezwaar/bezwaar-parkeerboete?5294af48-d314-4ecf-982c-3e06525ed690 (2015-12-02)
  Open archived version from archive