archive-nl.com » NL » D » DEVRIES-ADVIES.NL

Total: 18

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gerrit de Vries
  Links Home Wie is de Vries Advies nl Gerrit de Vries Gerrit de Vries Project en interim manager Aalbershof 26 8271 JA IJsselmuiden 31 383865986 31 641589916 Gespecialiseerd in project en service management Uw naam Uw e mail adres Onderwerp

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=34 (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Algemene Voorwaarden van de Vries-Advies.nl gevestigd te IJsselmuiden, KvK 05081856
  opdrachtgever dient te worden uitgevoerd zal de opdrachtgever aan ons de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen 6 De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde informatie aan ons verstrekken 7 De Vries Advies is gehouden alle informatie die de opdrachtgever met betrekking tot de uit te voeren opdracht aan ons verstrekt als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van de informatie te verzekeren 8 De opdrachtgever en de Vries Advies zullen de wederpartij in kennisstellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen 9 In geval van een interim managementopdracht eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractsperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist Verlenging van de contractsperiode dient tenminste één maand voor het einde van de contractsperiode schriftelijk te geschieden De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken Artikel 4 Tarieven Betaling Annuleringen 1 De Vries Advies hanteert een uur of dagtarief conform de bepalingen opgenomen in de overeenkomst 2 De Vries Advies hanteert een kilometervergoeding conform de bepalingen opgenomen in de overeenkomst 3 Alle door de Vries Advies voor de opdrachtgever gemaakte en door de opdrachtgever geaccordeerde kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht 4 De Vries Advies behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens van overheidswege opgelegde maatregelen 5 Facturatie zal wekelijks geschieden 6 De opdrachtgever is gehouden de door de Vries Advies ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening 7 Indien een factuur van de Vries Advies niet binnen de gestelde termijn is betaald is een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 5 per kalendermaand zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist 8 Reclames omtrent facturen dienen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij de Vries Advies zijn ingediend 9 Alle kosten van inning waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever 10 Indien de uren genoemd in de overeenkomst buiten de beïnvloedingssfeer van de Vries Advies niet zijn afgenomen binnen de in de overeenkomst gestelde einddatum gelden de volgende annuleringsvoorwaarden Annuleren van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de dienst en 100 van de kosten van de geannuleerde uren Annuleren van gereserveerde uren tussen 6 15 werkdagen voor aanvang van de dienst en 75 van de kosten van de geannuleerde uren Annuleren van gereserveerde uren tussen 16 25 werkdagen voor aanvang van de dienst en 25 van de kosten van de geannuleerde uren Artikel 5 Aansprakelijkheid 1 De Vries Advies sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk daaronder begrepen gevolgschade als gevolg van de dienstverlening verleent door of namens de Vries Advies uit 2 De opdrachtgever is gehouden de Vries Advies te vrijwaren

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/AVdeVries-Advies.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project P&P - ITSM
  binnen de VU Het begrip processen en procedures wordt hierbij ruim geïnterpreteerd daartoe wordt namelijk ook gerekend de werkinstructies beschrijving van de rollen de procesbewaking en de mogelijkheden voor rapportages Tot het project IT Service Management wordt ook gerekend de inrichting van TOPdesk als Service Management Systeem van het UC IT en van een Configuratie Management Data Base CMDB voor de vastlegging van de IT bedrijfsmiddelen en hun onderlinge relaties Als projectleider was het de verantwoordelijkheid van de Vries Advies nl om de volgende resultaten op te leveren Alle voor het UC IT relevante ITIL ASL BiSL processen zijn geïdentificeerd en generiek beschreven De processen incidentbeheer configuratiebeheer wijzigingsbeheer versiebeheer en service niveaubeheer zijn volgens gestandaardiseerde formats uitgewerkt in procedures rollen en werkinstructies implementatieplannen hiervoor zijn opgesteld De uitgewerkte processen zijn gespecificeerd voor de producten en diensten van het UC IT die in tabel PD bijlage benoemd zijn Het service management systeem is ingericht voor ondersteuning van de uitgewerkte processen producten en diensten Toekomstige UC IT medewerkers hebben een introductie procesmatig werken gehad Voor de actuele producten en diensten zijn kengetallen en KPI s vastgesteld waarmee de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gemeten Voor de actuele producten en diensten is

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:project-pap-itsm&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project Herinrichting Administratieve Systemen
  een horizontale structuur Deze nieuwe structuur moet in dit project worden doorgevoerd in de concern applicaties en tevens moet er een beheer organisatie worden opgezet om de gegevens voor de toekomst goed te beheren Het project bestaat uit 3 deelprojecten Herinrichting Osiris Herinrichting Metis Stamgegevens benoemen van stamgegevens en organisatie opzetten voor het beheer van deze gegevens Als algemeen projectleider was de Vries Advies nl verantwoordelijk voor het behalen van

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:project-herinrichting-administratieve-systemen&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project Nerve
  nl Web Links Home Werk de Vries Advies nl Project Nerve Project Nerve Mei 2008 Januari 2009 Project Implementatie Nerve Centre bij de Universiteit Utrecht Als projectleider was de Vries Advies nl verantwoordelijk voor de implementatie van de applicatie Nerve Centre Deze applicatie vervangt het oude pieper systeem en gaat tevens dienst doen als BHV alarmering systeem voor de complete Universiteit Toen het geheel geïmplementeerd was is het overgedragen aan

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=54:project-nerve&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project Syllabus Plus fase 3
  de invoering van Syllabus dit is in projectvorm en universitair breed uitgezet Door inzet van het projectteam en de leveranciers van het pakket is gekomen tot een technische implementatie en tegelijkertijd is gestart met de procedures om universitair breed te kunnen roosteren Er zijn onder andere afspraken gemaakt over timeslots grote zaal reserveringen en tentamenzaal reserveringen met bijbehorende procedure Per universitair jaar 2006 2007 wordt er ook daadwerkelijk met Syllabus geroosterd Tijdens het in productie zijn van Syllabus zijn er veel plus punten te benoemen maar ook een aantal zaken die minder briljant zijn Per 1 oktober 2007 is project fase 2 gestopt maar kon Syllabus nog niet naar tevreden worden gebruikt Er zijn een aantal technische zaken die moeten worden opgelost en de procesgang voor het universitair breed roosteren moet verder worden uitgewerkt en uitgedragen binnen de diverse faculteiten vandaar dat de Vries Advies nl is ingeschakeld om dit vlot te trekken Als projectleider heeft de Vries Advies nl de volgende resultaten opgeleverd Technisch goed draaiende Syllabus omgeving 100 betrouwbare interface tussen Syllabus en Osiris Een SWS webbased presentatie mogelijkheid voor roosterweergave Werkbare performance op de werkplek Werkende Data Reporting Tool of vervangend iets waardoor automatisch roosteren mogelijk is

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:project-syllabus-plus-fase-3&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project Voice over IP STEL
  heeft de Vries Advies nl gezorgd voor een verantwoorde selectie van een VoIP omgeving STEL is een samenwerkingsverband van diverse zorgaanbieders in Lelystad Bij de start van dit project is STEL aangesloten op een glasvezelring hierdoor ontstond het idee dat er meer mogelijk was op telefonie gebied tussen de 5 afzonderlijke vestigingen en de rest van de wereld In dit project hebben we de 5 vestigingen voorzien van een Hosted

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=52:project-acd&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Project Automatic Call Distribution
  Als projectleider heeft de Vries Advies nl gezorgd voor een verantwoorde selectie van een ACD Automatic Call Distribution omgeving Uit het selectie traject is een CIC oplossing gekomen na het selectie traject is onder leiding van de Vries Advies nl gestart met de inrichting van de omgeving en de eerste 2 groepen zijn in het project opgeleverd De inrichting houdt in dat de techniek is opgeleverd maar ook de processen

  Original URL path: http://www.devries-advies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=51:project-acd&catid=35:uitgevoerd-werk&Itemid=49 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •