archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  is online Deze site brengt de milieuregels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer AB voor agrariërs en andere gebruikers op een overzichtelijke manier in beeld 21 mei inloopbijeenkomst Landschotse Heide gepubliceerd op 21 05 2014 Nieuws Woensdag 21 mei organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen bij de Landschotse Heide Belangstellenden kunnen tussen 16 00 en 20 00 uur binnenlopen in het Huis van de Brabantse Kempen aan de Doornboomstraat 30 in Mid Eerste blauwalg van dit seizoen in Eindhoven en Eersel gepubliceerd op 15 05 2014 Nieuws Waterschap De Dommel heeft voor het eerst dit seizoen blauwalg geconstateerd De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij het water in de wijk Waterrijk Meerhoven in Eindhoven en het Biesven in Eersel De Dommel in Britse krant gepubliceerd op 20 05 2014 Nieuws Waterschap De Dommel prominent aan bod in artikel in Brits dagblad The Guardian Brabants natuurpact bezegeld gepubliceerd op 21 05 2014 Nieuws Op 19 mei hebben bestuurders van de provincie waterschappen natuurorganisaties en ZLTO hun handtekeningen gezet onder een vergaande vorm van samenwerking op natuurgebied Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/newsdocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk provincies gemeenten en waterschappen Door de wet is overheidsinformatie openbaar tenzij de gevraagde informatie niet geschikt Watersysteemheffing gebouwd ongebouwd en natuurterreinen laatst gewijzigd 04 09 2014 Product De heffingen voor waterkwantiteit waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren Muskusrattenbestrijding laatst gewijzigd 30 06 2010 Product Muskusratten of beverratten graven holen in oevers en dijken Hierdoor kunnen die verzwakken en instorten Om het gebied te beschermen tegen overstromingen en om veilig te kunnen werken zorgt Waterschap De Dommel ervoor dat er niet te veel muskus of Beregeningen laatst gewijzigd 22 04 2015 Product U wilt grondwater gebruiken in aanvulling op de natuurlijke regenval om gewassen te laten groeien U krijgt dan te maken met beleidsregels die het waterschap hiervoor heeft opgesteld Activiteit of evenement organiseren laatst gewijzigd 30 09 2014 Product Neem voor het organiseren van een recreatie activiteit in of aan het water contact op met het waterschap Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/productdocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  P A Tholen Martijn laatst gewijzigd 17 04 2015 Persoon M T J M van Lith Erik laatst gewijzigd 17 04 2015 Persoon V E C Lokin Vincent laatst gewijzigd 30 06 2015 Persoon A Schouten Saarloos Aaltje laatst gewijzigd 24 07 2015 Persoon Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/persondocument?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  wandelroute8 pdf PDF 176 kB laatst gewijzigd op24 09 2014 wandelroute9 pdf PDF 414 kB laatst gewijzigd op24 09 2014 wandelroute10 pdf PDF 623 kB laatst gewijzigd op24 09 2014 fietsroute3 pdf PDF 380 kB laatst gewijzigd op24 09 2014 Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/exampleassetset?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid van het waterschap De Dommel worden betrokken geldig vanaf 1 1 2013 regelgeving Verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 21 12 2014 regelgeving Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de waterschapsorganen voor zover deze documenten niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats geldig vanaf 1 12 2014 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/cvdr?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid van het waterschap De Dommel worden betrokken geldig vanaf 1 1 2013 regelgeving Verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 21 12 2014 regelgeving Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de waterschapsorganen voor zover deze documenten niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats geldig vanaf 1 12 2014 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/category/Regelgeving?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  alfabet oplopend Op alfabet aflopend Bekendmaking m e r beoordelingsbesluit voor project Herstel regionale kering Taalstraat publicatiedatum 7 10 2015 bekendmaking Bekendmaking m e r beoordelingsbesluit voor project Herstel regionale kering Spoordonk publicatiedatum 29 7 2015 bekendmaking Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010 2015 Regelgeving Bestuur Agenda s

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/category/Bekendmaking?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  opgelegd Hoofdstuk 5 Overgangs en slotbepalingen Artikel 5 1 Vergunningen 1 Een vergunning die is verleend voor de inwerkingtreding van deze Keur wordt geacht ingevolge deze Keur te zijn verleend 2 Voor al hetgeen vóór de inwerkingtreding van deze Keur rechtmatig tot stand is gebracht wordt geacht een vergunning ingevolge deze Keur te zijn verleend Artikel 5 2 Onderhoud aan waterstaatswerken zonder actuele legger 1 Voor waterstaatswerken waarvoor het vaststellen van een legger ingevolge de Waterschapswet is voorgeschreven maar waarvoor nog geen legger is vastgesteld is de onderhoudsplicht als volgt tenzij het onderhoud bij vergunning of projectplan anders is bepaald a Voor waterkeringen of gedeelten van waterkeringen en ondersteunende kunstwerken met een waterkerende functie berust het gewoon onderhoud bij de aangelande ervan en het buitengewoon onderhoud bij het waterschap b Voor een oppervlaktewaterlichaam en bijbehorende ondersteunende kunstwerken ten aanzien waarvan registratie in de legger als a water is voorgeschreven maar nog niet heeft plaatsgevonden volgens artikel 5 3 lid 1 geschiedt het onderhoud door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2 4 en 2 5 c Voor andere oppervlaktewaterlichamen dan bedoeld in lid 1 sub b en bijbehorende ondersteunende kunstwerken berust het gewoon en buitengewoon onderhoud bij de aangelanden 2 Voor waterstaatwerken waarvoor het vaststellen van een legger ingevolge de Waterschapswet is voorgeschreven en die op grond van een projectplan of een vergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger geldt zolang vaststelling van een legger of van een wijziging van de legger niet heeft plaatsgevonden dat voor de onderhoudsplichten op grond van dit hoofdstuk de ligging vorm afmeting en constructie van het waterstaatwerk worden aangehouden zoals aangegeven in het projectplan of de vergunning Als geen vergunning is verleend moet het waterstaatswerk worden onderhouden overeenkomstig de oorspronkelijke vorm en afmetingen Artikel 5 3 Overgangsrecht legger Oppervlaktewaterlichamen 1 Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als a water is voorgeschreven maar nog niet heeft plaatsgevonden wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als a water 2 Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als b water is voorgeschreven maar nog niet heeft plaatsgevonden wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als b water 3 In de gevallen als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende bepalingen a de beschermingszone is aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam 5 meter gemeten uit de insteek b het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2 4 en 2 5 tenzij bij vergunning of projectplan anders is bepaald 4 In de gevallen als bedoeld in het tweede lid geschiedt het onderhoud door of vanwege de aangelanden overeenkomstig artikel 2 4 en 2 5 tenzij bij algemene regel vergunning of projectplan anders is bepaald Waterkeringen 5 Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven maar nog niet heeft plaatsgevonden gelden de volgende bepalingen a De beschermingszone A voor primaire keringen is aan weerszijden van de waterkering 30 meter gemeten vanuit de teen Beschermingszone B is aan weerszijden van de waterkering van 30 tot 50 meter gemeten vanuit de teen b De beschermingszone A voor regionale keringen is 10 meter gemeten vanuit de teen c De beschermingszone A voor compartimenteringskeringen is 5 meter gemeten vanuit de teen d Het profiel van vrije ruimte ligt boven het ontwerpprofiel en wordt in horizontale richting begrensd door het waterstaatswerk en beschermingszones A Voor primaire keringen ligt het profiel van vrije ruimte 1 meter boven het ontwerpprofiel voor regionale keringen 0 5 meter boven het ontwerpprofiel e Het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2 2 tenzij bij algemene regel vergunning of projectplan anders is bepaald 6 Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven en is vastgesteld maar de begripsbepaling nog niet overeenkomt met de begripsbepaling uit deze keur gelden de volgende bepalingen a De waterkeringszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan het waterstaatswerk samen met beschermingszone A b De beschermingszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan beschermingszone B Artikel 5 4 Kaart Voor waterstaatswerken waarvoor krachtens artikel 5 1 van de wet en de in artikel 5 1 en 5 2 van de verordening vaststelling van een legger ingevolge de Waterwet is voorgeschreven maar waarvoor deze legger nog niet is vastgesteld zijn de ligging en indien mogelijk vorm afmetingen en constructie van de betrokken waterstaatswerken aangegeven op een kaart Deze kaart wordt vastgesteld door het bestuur Artikel 5 5 Intrekking Keur De Keur Waterschap De Dommel 2013 wordt ingetrokken Artikel 5 6 Inwerkingtreding Deze Keur treedt in werking met ingang van 1 maart 2015 Artikel 5 7 Citeertitel Deze Keur wordt aangehaald als de Keur Waterschap De Dommel 2015 A Algemene toelichting Grondslag van de keur De keur is een algemene verordening van het waterschap Op grond van artikel 56 in combinatie met artikel 78 van de Waterschapswet stelt het waterschap verordeningen vast die het nodig oordeelt voor de behartiging van de opgedragen taken De taken die aan waterschap worden opgedragen betreffen volgens artikel 1 van de Waterschapswet de zorg voor het watersysteem en zorg voor het zuiveren van afvalwater en eventueel kunnen nog de zorg voor andere waterstaatsaangelegenheden worden opgedragen bijvoorbeeld vaarwegbeheer Naast de Waterschapswet die de organisatie van de waterschappen regelt geven de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving allerlei bepalingen over de inhoud van het waterbeheer bijvoorbeeld in de vorm van doelstellingen en concrete normen De keur van het waterschap is gebaseerd op zowel de Waterschapswet als de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving in het Waterbesluit de Waterregeling en de provinciale Waterverordening Sinds 2009 staat in de Algemene wet bestuursrecht de lex silencio positivo lsp De lsp is de regel die erop neerkomt dat bij overschrijding van de beslistermijn een besluit geacht wordt te zijn genomen van rechtswege De lsp geldt niet voor watervergunningen De lsp is van toepassing 1 als dat in een regel bepaald is of 2 als het gaat om zogenaamde dienstenactiviteiten als bedoeld in de Dienstenwet Er is geen regel waarin staat dat de lsp geldt voor watervergunningen Verder is al in 2008 geconstateerd dat de Keurbepalingen niet zien op dienstenactiviteiten maar vooral gaan over de ontwikkeling of het gebruik van land en water Brabantbreed De Brabantse waterschappen Aa en Maas Brabantse Delta en De Dommel hebben de uniformering van de keur binnen Noord Brabant voortgezet Dit met als doel te komen tot een verbeterde klantgerichtheid en een eenduidig regime in Noord Brabant Opbouw van de keur en inhoud op hoofdlijnen De opbouw van de keur is vergelijkbaar met de opbouw van de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving Leeswijzer Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het eerste hoofdstuk bevat begripsomschrijvingen waarbij is aangesloten bij de begrippen in de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving Deze begrippen zijn opgenomen vanwege de zelfstandige leesbaarheid van de keur Verder bepaalt hoofdstuk 1 tot wie de bepalingen in de keur zijn gericht Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het stellen van algemene en nadere regels Deze regels kunnen een vrijstelling van de vergunningplicht inhouden of vrijstelling van een algeheel verbod op het verrichten van bepaalde handelingen Daarnaast kan het dagelijks bestuur beleidsregels stellen ten aanzien van zijn vergunningverlenende bevoegdheid Bij waterstaatswerken zijn drie verschillende zones te onderscheiden namelijk het waterstaatswerk zelf de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte De beschermingszone beschermt het waterstaatswerk en het profiel van vrije ruimte maakt toekomstige verbetering van het waterstaatwerk mogelijk Het profiel van vrije ruimte kan bij alle waterstaatwerken worden vastgelegd en niet alleen bij waterkeringen Vóór vastlegging van dit profiel moet de noodzaak ervan goed onderzocht en onderbouwd worden De drie zones worden vastgelegd op de legger bedoeld in artikel 5 1 van de Waterwet Deze legger Waterwet wordt in de praktijk vaak gecombineerd met de onderhoudslegger Waterschapswet De legger op grond van de Waterwet geeft de reikwijdte weer van de verbodsbepalingen uit hoofdstuk 3 Het verbodsregime per zone is in hoofdstuk 3 opgenomen Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken Het tweede hoofdstuk regelt de onderhoudsplichten bij waterstaatswerken Dit hoofdstuk heeft een belangrijke relatie met de legger op grond van artikel 78 van de Waterschapswet ook wel onderhoudslegger genoemd In de onderhoudslegger staan de onderhoudsplichtigen die aan de onderhoudsplichten uit hoofdstuk 2 moeten voldoen Hoofdstuk 3 Handelingen in watersystemen Hoofdstuk 3 bevat de verbodsbepalingen Hierin is bepaald voor welke handelingen of activiteiten een vergunning nodig is Het dagelijks bestuur is bevoegd deze vergunning te verlenen De verbodsbepalingen zijn vrij algemeen geformuleerd waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de verbodsbepalingen uit het Waterbesluit Op deze manier zijn de verbodsbepalingen bij regionale wateren waar de waterschappen beheerder zijn vergelijkbaar met de verbodsbepalingen bij Rijkswateren waar Rijkswaterstaat de beheerder is Hoofdstuk 4 Toezicht en handhaving In dit hoofdstuk staan de bepalingen over de aanwijzing van toezichthouders en strafbepalingen Hoofdstuk 5 Overgangs en slotbepalingen Het laatste hoofdstuk regelt het overgangsrecht voor vergunningen die voor inwerkingtreding van deze keur zijn verleend Daarnaast bevat hoofdstuk 5 een bepaling die de voorgaande keur integraal intrekt een bepaling over de inwerkingtreding en een citeertitel B Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1 Begripsomschrijvingen In de begripsomschrijvingen is zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit artikel 1 1 van de Waterwet Het begrip profiel van vrije ruimte driedimensionaal kan worden uitgebreid naar alle waterstaatswerken en naar toekomstige waterstaatswerken Het vastleggen van een profiel van vrije ruimte op de legger moet goed worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van wetenschappelijke rapporten over te verwachten waterstandstijgingen klimaatscenario s etc Daarbij moet het waterschap het belang van een profiel van vrije ruimte met de daarin geldende beperkingen verbod op het plaatsen of behouden van werken behoudens vergunning zorgvuldig afwegen tegen de belangen van derden Ook moeten mogelijke andere instrumenten worden meegenomen in een dergelijke afweging De door het waterschapsbestuur opgelegde beperkingen in het profiel van vrije ruimte hebben effecten op de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkelingen In de praktijk zijn soms zogenaamde meanderzones gehanteerd langs beken Deze meanderzones vallen onder het begrip profiel van vrije ruimte De Algemene maatregel van Bestuur AmvB behorend bij de Wet ruimtelijke ordening Wro ook wel AmvB Ruimte genoemd bevat voor watersystemen onder andere regels over primaire waterkeringen Deze regels werken direct door naar bestemmingsplannen en bevatten bijvoorbeeld de verplichting voor de bestemmingsplanwetgever het waterstaatswerk primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszone op te nemen in het bestemmingsplan Voor overige waterstaatswerken in het regionale watersysteem waar waterschappen de beheerder van zijn zijn geen regels opgenomen in de AmvB Ruimte Het is aan de waterschappen de bescherming en toekomstige aanpassing van deze waterstaatswerken goed te regelen De vastlegging van een profiel van vrije ruimte is hierbij het aangewezen instrument mits goed onderbouwd en voorzien van een zorgvuldige belangenafweging Artikel 1 2 Dit artikel regelt dat iedereen die mogelijk gebruik kan maken van een waterstaatswerk of de gronden grenzend aan een waterstaatswerk kan worden aangesproken op de verplichtingen uit de keur Iedereen is hierbij voor het geheel verantwoordelijk Artikel 1 3 Artikel 1 3 bevat een algemene zorgplicht ten aanzien van het watersysteem Deze zorgplicht geldt voor een ieder en een ieder kan op een schending van deze zorgplicht worden aangesproken Als het handelen of nalaten onmiskenbaar in strijd is met de zorgplicht kan het bestuur bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen inzetten Een eventueel opgelegde last moet wel voldoende duidelijk worden omschreven anders ontstaat er strijd met de rechtszekerheid zie ook de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State AB RvS van 10 augustus 2011 201012817 1 M1 Lid 1 Dit lid is een algemene zorgplicht ten aanzien van het beheer en onderhoud van de watergangen Lid 2 Dit lid is een algemene zorgplicht ten aanzien van een handeling die of een nalaten dat inbreuk maakt op het watersysteem Lid 3 Dit lid geeft een meldplicht voor een ieder die inbreuk maakt als bedoeld in het eerste en tweede lid Deze melding is nodig omdat het waterschap aanwijzingen moet kunnen geven om de maatregelen afdoende te laten uitvoeren en herhaling van de problemen te voorkomen Artikel 1 4 Algemene regels nadere regels meldplichten meet en registratieplichten en maatwerkvoorschriften Lid 1 Op grond van artikel 1 4 kan het bestuur algemene regels stellen ten aanzien van de gebodsbepalingen in hoofdstuk 2 of de verbodsbepalingen van hoofdstuk 3 Deze algemene regels kunnen ook een vrijstelling van een gebod of verbod inhouden Het artikel geeft het bestuur ook de mogelijkheid nadere regels te stellen ten aanzien van de onderhoudsverplichtingen in hoofdstuk 2 Het eerste lid biedt het bestuur tevens de grondslag om algemene regels te stellen welke mede een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit hoofdstuk 3 in kunnen houden Het bestuur kan bijvoorbeeld nadere eisen stellen aan veekeringen of aan een goede toestand van waterkeringen Ook kan het bestuur nadere eisen stellen aan het onderhoud van afsluitmiddelen Lid 2 Het bestuur kan bepalen dat bij de inwerkingtreding van een algemene regel vergunningen na verloop van een bepaalde periode van rechtswege komen te vervallen De betreffende activiteit wordt dan nog uitsluitend door de algemene regel gereguleerd Lid 3 Het bestuur kan ook nadere regels stellen zoals het voorschrijven van een meld meet registratie en registratieplicht Lid 4 Dit lid biedt het bestuur de mogelijkheid om voor handelingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht zogenaamde maatwerkvoorschriften te stellen Deze bevoegdheid is onder andere vergelijkbaar met artikel 6 15 lid 3 van het Waterbesluit Het stellen van deze maatwerkvoorschriften is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep mogelijk is De maatwerkvoorschriften richten zich tegen degene die de desbetreffende handeling verricht of gaat verrichten Bij de toepassing van maatwerk voorschriften moet het gaan om uitzonderingsgevallen Als dat niet het geval is kan de algemene verbodsbepaling blijven bestaan behoudens vergunning De krachtens het vierde lid te stellen maatwerkvoorschriften mogen er niet toe leiden dat de te verrichten handelingen grotendeels of in het geheel geen doorgang kunnen vinden tenzij die handelingen naar het oordeel van het bestuur ontoelaatbaar nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem De mogelijkheid tot het opstellen van een maatwerkvoorschrift moet genoemd zijn in de algemene regel Lid 5 Niet alle regels zijn op alle gebieden van toepassing Om gebiedsdifferentiatie te kunnen maken is het nodig gebieden aan te kunnen wijzen op een kaart Hierbij kan gedacht worden aan keurbeschermingsgebieden attentiegebieden en overige gebieden Deze indeling is onder andere nodig in het kader van verdrogingsbestrijding en natuurontwikkeling In de algemene regels kan verwezen worden naar de gebieden die op deze keurkaarten zijn aangeduid Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken Artikel 2 1 Onderhoudsplicht In dit artikel wordt algemeen geregeld dat degenen die zijn aangewezen als onderhoudsplichtigen in de legger verplicht zijn tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud zoals beschreven is in hoofdstuk 2 Met dit artikel wordt dus de verbinding gelegd tussen de legger en de gebodsbepalingen in hoofdstuk 2 De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig is de gebodsbepalingen geven aan welk onderhoud van deze onderhoudsplichtigen wordt geëist De legger die hier bedoeld wordt is de zogenaamde onderhoudslegger bedoeld in artikel 78 tweede lid Waterschapswet Vaak wordt deze legger gecombineerd met de legger bedoeld in artikel 5 1 Waterwet maar formeel zijn dit twee verschillende leggers Artikel 2 2 Gewoon onderhoud aan waterkeringen Waterkeringen hebben een waterkerende functie Het gewoon onderhoud is erop gericht dat de waterkering die functie behoudt In dit kader is in dit artikel bepaald wat de onderhoudsplichtigen van de waterkeringen voor het gewoon onderhoud in ieder geval moeten doen De opsomming is niet uitputtend Bij het verwijderen van schadelijk wild en begroeiingen moet gedacht worden aan dat wild en die beplantingen die aantoonbaar schade toebrengen aan het waterkerend vermogen van de waterkering De bestrijding van muskus en beverratten is uitgezonderd De zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken door muskus en beverratten berust ingevolge artikel 1 derde lid Waterschapswet bij het waterschap Artikel 2 3 Gewoon onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen Oppervlaktewaterlichamen hebben diverse functies in de waterhouding waaronder waterkwantiteit waterkwaliteit en scheepvaart Het gewoon onderhoud is erop gericht dat oppervlaktewaterlichamen deze functies behouden In dit kader is in dit artikel bepaald wat de onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen voor het gewoon onderhoud in ieder geval moeten doen Het maaien en verwijderen van begroeiing kan daarvoor vaker nodig zijn dan eens per jaar De oevers en taluds alsmede de daartoe behorende oeververdedigingswerken dienen behoorlijk in stand te worden gehouden voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af en of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en of afrasteringen door inzakking worden bedreigd Artikel 2 4 Gewoon onderhoud aan ondersteunende kunstwerken en werken Lid 3 Dit lid gebiedt onderhoudsplichtigen om ondersteunende kunstwerken en werken bij oppervlaktewaterlichamen te onderhouden Het gaat hier om kunst werken die mede een waterhuishoudkundige functie hebben zoals duikers overkluizingen en stuwen Deze werken moeten zodanig worden onderhouden dat er aan de functie voor het watersysteem voldaan kan worden De verplichting tot het schoonhouden van het doorstroomprofiel van een ondersteunend kunstwerk rust op de onderhoudsplichtige n van het oppervlaktewaterlichaam Begroeiingen en afval moeten worden verwijderd uit oppervlaktewaterlichamen door de in de legger aangewezen onderhoudsplichtigen Met afval wordt bedoeld voorwerpen materialen en stoffen die de aan of afvoer of berging van water belemmeren En met schadelijke begroeiing wordt bedoeld lang gras riet en dergelijke Artikel 2 5 Buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken Dit artikel geeft aan dat buitengewoon onderhoud door onderhoudsplichtigen moet worden gepleegd aan oppervlaktewaterlichamen Zie ook de toelichting bij artikel 2 3 Artikel 2 6 Specie en maaiselberging Het onderwerken of opruimen van specie en maaisel kan worden gevraagd omdat hierdoor het onderhoud kan worden belemmerd vanuit het afval afstroming kan plaatsvinden of de stabiliteit van het talud kan verslechteren Het eventueel terugvallen van specie en maaisel in het water kan de doorstroming belemmeren Artikel 2 7 Veekeringen Eigenaren of gebruikers zijn verplicht langs a wateren veekeringen te plaatsen om daarmee te voorkomen dat dieren deze waterstaatswerken beschadigen of de werking ervan belemmeren Via artikel 1 4 kan het dagelijks bestuur algemene of nadere regels stellen over deze afrasterplicht bijvoorbeeld

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/359907_1/Keur+Waterschap+De+Dommel+2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •