archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Heffing lozen van grondwater
  Het waterschap heeft onder meer de taak een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in haar gebied te bevorderen Daarom treffen we maatregelen om vervuiling van oppervlaktewater tegen te gaan en te voorkomen Deze maatregelen bestaan onder andere uit het bouwen van zuiveringsinstallaties de afgifte van lozingsvergunningen en de controle op lozingen Ter bestrijding van de kosten kan het waterschap twee soorten heffingen opleggen zuiveringsheffing als het water via de riolering wordt geloosd verontreinigingsheffing als rechtstreeks op oppervlaktewater wordt geloosd Voor bronbemalingen en grondwatersaneringen geldt dat per 1000m3 geloosd water één vervuilingseenheid in rekening wordt gebracht Over bronbemaling of bronnering spreken we als er tijdelijk grondwater wordt onttrokken zodat bouwactiviteiten op een droge bouwplaats uitgevoerd kunnen worden Onder grondwatersanering verstaan we activiteiten die worden ondernomen om vervuiling van grondwater te beperken of te verwijderen Hoeveel betaal ik Om de hoogte van de aanslag te bepalen wordt binnen enkele weken na afloop van de bronbemaling of grondwatersanering een aangiftebiljet verstuurd Dit formulier moet binnen één maand na de datum van uitreiking aan het waterschap te worden geretourneerd voorzien van de gevraagde bijlagen Hiertoe wordt een portvrije antwoordenvelop toegevoegd Mocht de aangifte niet of niet tijdig aan het waterschap worden geretourneerd dan kan

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/zuiveringsheffing/heffing-bronneringen---saneringen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Agrarische lozingen
  Per hectare permanente opstand is de vervuilingswaarde 3 vervuilingseenheden v e Concreet betekent dit dat de vervuilingwaarde van de afvalstoffen die worden geloosd op de riolering vanuit de glastuinbouw wordt bepaald door de vermenigvuldiging van het aantal hectaren permanente opstand met 3 vervuilingeenheden Als de uitkomst echter minder bedraagt dan 5 vervuilingeenheden dan wordt de vervuilingwaarde gesteld op 3 vervuilingeenheden en op 1 vervuilingeenheid als u aannemelijk maakt dat de vervuilingwaarde 1 vervuilingeenheid of minder bedraagt Zie hiervoor ook het aanvraagformulier bezwaarschrift bedrijfsruimten Groentewasserijen Voor het lozen van bedrijfsafvalwater waaronder waswater is het betalen van zuiveringsheffing verplicht Toepassing afvalwatercoëfficiënt en zuiveringsheffing voor groentewassers Op basis van onderzoek door de Waterschappen De Dommel Aa en Maas en Brabantse Delta zijn de afvalwatercoëfficiënten berekend Het gaat om de volgende situaties en waarden waswater van bedrijven die droogschonen en enkel naspoelwater lozen komen in klasse 2 van de Tabel afvalwatercoëfficiënten 0 0016 per m3 water waswater van bedrijven die nat wassen en hoofd voorspoelwater lozen komen in klasse 5 van de Tabel afvalwatercoëfficiënten 0 0060 per m3 water Hieronder valt hoofd voorspoelwater van prei en bospeen waswater van asperges valt in klasse 3 van de Tabel afvalwatercoëfficiënten 0 0025 per m3 water de afvalwatercoëfficiënt en klassenindeling worden beschouwd als zijnde inclusief huishoudelijk afvalwater voor sanitaire doeleinden Melkveehouderijen Bij het vaststellen van de hoogte van de heffing die door een melkveehouderij moet worden betaald wordt uitgegaan van de hoeveelheid ingenomen water ten behoeve van de reiniging van de melkinstallatie Als al het afvalwater wordt geloosd geldt een afvalwatercoëfficiënt van 0 056 klasse 10 per m3 ingenomen water Wordt het voorspoelwater van de melkwinningsinstallatie niet geloosd maar het overige spoelwater wel dan geldt een afvalwatercoëfficiënt van 0 094 klasse 6 per m3 ingenomen water Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor een lagere afvalwatercoëfficiënt Om voor een lagere afvalwatercoëfficiënt in aanmerking te komen dient u aan te tonen dat het voorspoelwater van de melkwinningsinstallatie niet wordt geloosd Dit moet controleerbaar zijn Daarom moet een door een reinigingsautomaat aangestuurde driewegklep worden gebruikt Dat geldt als dit voorspoelwater wordt afgevoerd naar een gier of mestkelder De driewegklep en de reinigingsautomaat moeten periodiek door de leverancier van de melkinstallatie worden gecontroleerd De controlerapporten moeten ter inzage kunnen worden overlegd Hoe wordt de hoeveelheid ingenomen water vastgesteld Zoals hiervoor vermeld wordt bij het vaststellen van de vervuilingwaarde uitgegaan van de hoeveelheid ingenomen water Voor beide afvalwatercoëfficiënten moet worden uitgegaan van de totale hoeveelheid water per jaar die wordt gebruikt voor de reiniging van de melkinstallatie Wordt deze hoeveelheid niet gemeten dan houdt Waterschap De Dommel de landelijke richtlijn aan van 120 m3 per jaar Deze hoeveelheid wordt als een gemiddelde aangemerkt Berekening zuiveringsheffing De vervuilingswaarde van het sanitaire afvalwater en het afvalwater van andere processen bijvoorbeeld kaasproductie bij zuivelverwerkende boerderijen moet apart worden vastgesteld De berekeningen van de heffing is kort samengevat mits er geen ander afvalwater wordt geloosd dan het spoelwater van de melkinstallatie Voorbeeld 1 geen lozing op riolering of oppervlaktewater Heffing is 0 vervuilingseenheden v e

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/zuiveringsheffing/agrarische-lozingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Botulisme
  watergraaf Peter Glas Nieuwsbrieven aanmelden In t veld Grondwaterstanden en neerslag Nieuwsbrieven Loket Bestuur en organisatie Home Actueel Maatregelen Blauwalgen en botulisme Botulisme Botulisme Botulisme Botulisme komt vaak voor in de zomer en het voorjaar en heeft de sterfte van dieren zoals eenden en vissen tot gevolg De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden Als ondiep water snel wordt verwarmd kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen Deze bacterie komt voor in de grond de waterbodem vogels vissen en andere dieren In een warme en zuurstofloze omgeving met voedsel bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten maakt de bacterie gif aan Zodra levende dieren eten van deze dieren of plantenresten krijgen zij dit gif ook Verlammings en verstikkingverschijnselen zijn vaak het gevolg Maatregelen bij botulisme Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en verricht onderzoek naar botulisme Afhankelijk van de locatie maken waterschap en gemeente afspraken over de ruiming van de dode dieren en andere te treffen maatregelen Ook kan het soms helpen het oppervlaktewater te verversen waarbij er meer zuurstof aan het oppervlaktewater wordt toegediend bijvoorbeeld door het water

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/actueel/maatregelen/blauwalgen-en-botulisme/botulisme.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Ik wil iets melden
  618 Vragen of opmerkingen over uw belastingaanslag betaling of tarieven belastingen dommel nl of 0900 99 96 999 lokaal tarief Er zijn een of meer velden niet juist ingevuld controleer de velden en verstuur het formulier opnieuw Achternaam E mailadres Antwoord Verplichte velden Achternaam Veld is verplicht E mailadres Veld is verplicht Uw melding Noem de locatie en sinds wanneer de situatie zich voordoet Uw vraag Om misbruik van formulieren

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/loket/vragen-en-meldingen/ik-wil-iets-melden.html?r18_r1_r1_r1:u_u_i_d=49c81432-6aa2-4718-89c0-b603ff072226 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - 500 scholieren debatteren over water
  Wederom vervuiling sloot in Nuenen Eerste illegale bespuiting al weer een feit Start uitvoering beekherstel Beekloop Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Februari 500 scholieren debatteren over water 500 scholieren debatteren over water 5 februari 2015 Strabrechts College uit Geldrop gaat de strijd aan namens De Dommel Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur organiseert op woensdag 11 februari het eerste Nationaal Jeugdwaterschapsdebat voor scholieren Zeventien Havo 3 klassen uit heel Nederland gaan op die dag de debatstrijd met elkaar aan Vanuit Waterschap De Dommel is het Strabrechts College uit Geldrop aanwezig Uiteraard debatteren ze over watergerelateerde stellingen Stellingen die door het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur zijn bedacht Op regionaal niveau worden al wel watergerelateerde debatwedstrijden gehouden maar op nationaal niveau is dat nog nooit gebeurd Door de scholieren in debat te laten gaan over water schaps gerelateerde stellingen hoopt het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur jongeren meer te interesseren voor water en waterbeheer De deelnemers aan deze debatwedstrijd zijn geselecteerd door de Nederlandse waterschappen Dit betekent dat er leerlingen uit Groningen maar ook uit Zuid Limburg aan het debat deelnemen Kortom een uniek evenement Ruim 500 middelbare scholieren komen naar Lelystad om met elkaar te debatteren over water en of waterbeheer Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur Het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur is een groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar Zij vertegenwoordigen voor een periode van maximaal twee jaar allemaal een waterschap Van de 23 Nederlandse waterschappen hebben er 21 een jeugdbestuurder Joeri Renes uit Best is het jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel Belangrijkste doel is om de jeugd meer te betrekken bij het werk van de waterschappen Joeri draagt daarin zijn steentje bij juist door zijn passie voor het buitenleven Enerzijds om de waterschappen meer naamsbekendheid te geven anderzijds om de jeugd mogelijk te interesseren om in de toekomst bij een waterschap te werken Lancering Kieskompas

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/500-scholieren-debatteren-over-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Waterschap De Dommel test twee waterbergingsgebieden
  Beekloop Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Februari Waterschap De Dommel test twee waterbergingsgebieden Waterschap De Dommel test twee waterbergingsgebieden 5 februari 2015 Diessens en Moergestels Broek worden kort onder water gezet Waterschap De Dommel gaat komende tijd twee waterbergingsgebieden in het stroomgebied van de Reusel uittesten Het gaat om het Diessens Broek en het Moergestels Broek Met een snelheid van 10 cm per dag loopt het waterpeil op De planning is dat het Diessens Broek tot 19 februari vol blijft staan en dat daarna het Moergestels Broek aan de beurt komt Het Diessens en Moergestels Broek zijn aangewezen als gebieden die in tijden van te veel water hoogwater ingezet kunnen worden als opvang van water en daarmee pieken in de waterstanden met name in de buurt van s Hertogenbosch kunnen afzwakken Luchtfoto van het Diessens Broek Kaart met ligging Diessens Broek en Moergestels Broek De situatie op dinsdag 10 februari 2015 Waterveiligheid Een kerntaak van het waterschap is het voorkomen van wateroverlast Door de klimaatveranderingen neemt het risico op wateroverlast toe Het zal vaker en heviger regenen vooral in de winter In extreme situaties ontstaan overstromingen in steden en dorpen Eén van de maatregelen is het aanleggen van waterbergingsgebieden ook wel overstromingsgebieden genoemd Waterschap De Dommel heeft uiterst zorgvuldig afgewogen of het aanleggen van waterbergingen de beste oplossing is om wateroverlast in stad en dorp te voorkomen Twintig jaar geleden liep het Bossche Broek onder water door een spontane kadedoorbraak Vanaf die tijd zijn er diverse plannen gemaakt en uitgevoerd om in tijden van hoogwater de druk rond s Hertogenbosch te verkleinen door in hoger gelegen gebieden al waterbergingsgebieden in te richten Voor de Beerze ligt er een bergingsgebied aan de Logtsebaan tussen Oisterwijk en Oirschot Met het Diessens en Moergestels Broek kan het

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/waterschap-de-dommel-test-twee-waterbergingsgebieden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Lijsttrekkers politieke partijen trappen campagne af
  Water beheren gemeentelijke grondwatermeetnetten Test waterberging halverwege Watergraaf Peter Glas herbenoemd Wederom vervuiling sloot in Nuenen Eerste illegale bespuiting al weer een feit Start uitvoering beekherstel Beekloop Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Februari Lijsttrekkers politieke partijen trappen campagne af Lijsttrekkers politieke partijen trappen campagne af 7 februari 2015 Vandaag trapten de acht lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel hun campagne af Lijsttrekkers van de politieke partijen starten de campagne Vandaag trapten de acht lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel hun campagne af In Boxtel werden op de plakborden de partijposters geplakt De komende weken gaan de partijen actief campagne voeren om zo de verschillende standpunten kenbaar te maken Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats Op dezelfde dag zijn ook de Provinciale statenverkiezingen Eén keer naar de stemlokalen voor twee belangrijke zaken Verschillende keuzes Waterschap De Dommel werkt aan schoon voldoende en veilig water voor bijna 900 000 mensen Zo beheren we onder andere het grond waterpeil zuiveren we het rioolwater van burgers én bedrijven en zorgen we voor schoon water in beken en sloten Belangrijk werk waarin keuzes gemaakt moeten worden Dat doet het waterschapsbestuur dat uit vertegenwoordigers van politieke partijen bestaat Deze maken verschillende keuzes De ene partij kiest voor meer natuur de andere voor meer agrarisch De ene partij richt zich meer op stedelijke ontwikkeling de andere heeft vooral aandacht voor innovaties Er valt wat te kiezen dus Om te achterhalen welke partij het beste past bij persoonlijke voorkeuren kan na vanaf 11 februari de stemhulp Kieskompas ingevuld worden Deze is te vinden via www dommel nl verkiezingen Op deze site staat nog meer informatie over de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/lijsttrekkers-politieke-partijen-trappen-campagne-af.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen ineen
  voor de Poppelse Leij Leijloop en de Aa Rovertsche Leij op de grens van waterschap de Dommel en Vlaanderen In het grensgebied van waterschap Brabantse Delta en Vlaanderen betreft het onder andere de grensbeek t Merkske bij Castelree Hoogstraten de Kleine Aa Molenbeek tussen Kalmthout en Roosendaal en de Aa of Weerijs tussen Brecht en Breda en de Bovenmark Mark tussen Merksplas en Breda Hoogwater en schoon water Met de ondertekening van dit samenwerkingscharter werken de betrokken organisaties aan de uitwisseling van onderzoeksgegevens over de waterkwaliteit Die uitwisseling is van belang om Europese afspraken na te kunnen komen op het gebied van schoon water Ook het delen van kennis en informatie over waterafvoeren en waterpeilgegevens behoren tot de afspraken Op die manier kan nog beter ingespeeld worden op hoogwatersituaties en op de beperking van wateroverlast Andere onderwerpen binnen dit charter zijn de muskusrattenbestrijding en het elkaar tijdig informeren bij calamiteiten zoals waterkwaliteitsproblemen Duurzame samenwerking De betrokken organisaties evalueren jaarlijks de samenwerking in het kader van dit charter Voor de uitvoering van de afspraken wordt geen afzonderlijk budget gereserveerd De organisaties zetten daar bestaande financiële middelen voor in of zoeken naar kansen voor cofinanciering door andere partijen en Europese subsidies Olielozing De afspraken uit het samenwerkingscharter over elkaar informeren bij calamiteiten konden meteen in de praktijk worden gebracht Vrijdag 6 februari bleek er namelijk vlak over de grens in Vlaanderen dieselolie te zijn gelekt Die olie vormde een dunne laag op het water dat naar Nederland stroomde De drijflaag kwam onder andere op de Eldersche Turfvaart bij Roosendaal en andere watergangen in en rond deze stad Het onderzoek naar de oorzaak en de aanpak van de olieverontreiniging is afgestemd met de Vlaamse Milieumaatschappij en andere Vlaamse autoriteiten Door deze afstemming en snel ingrijpen is de olieverontreiniging inmiddels grotendeels opgeruimd en is

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/vlaamse-en-nederlandse-waterpartners-slaan-de-handen-ineen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •