archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Handhaving terugblik 2014 - vooruitblik 2015
  Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Handhaving terugblik 2014 vooruitblik 2015 Handhaving terugblik 2014 vooruitblik 2015 3 maart 2015 Het team Toezicht en Handhaving van Waterschap de Dommel heeft vorig jaar diverse activiteiten uitgevoerd om het werkgebied schoner en veiliger te houden Graag belichten we een paar van de uitgevoerde activiteiten in 2014 Kijk voor het gehele actuele overzicht van alle projecten van 2015 op de handhavingspagin a Terugblik 2014 Glas en tuinbouw opgave Tuinders hebben een registratieplicht betreffende het gebruik van meststoffen Dit is een landelijk opgelegde verplichting Doel hiervan is om in 2020 geen enkele lozing meer te hebben Waterschap De Dommel heeft vorig jaar een inhaalslag gemaakt met betrekking tot die registratie en meetplicht In het totaal zijn hiervoor 78 controles geweest met als resultaat een sterk verbeterd adressenbestand en dat alle bij ons bekende tuinders aan deze jaarlijks verplichte opgave hebben voldaan Dumpingen drugsafval Het is algemeen bekend dat in met name Brabant er sprake is van een groot aantal dumpingen van afval van met name xtc Deze veroorzaken niet alleen milieuschade maar ook kunnen hoge kosten worden gemaakt om de verontreiniging op te ruimen te verwerken en de bodem het water te saneren Ook

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/handhaving-terugblik-2014---vooruitblik-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Spuit de sloot niet dood!
  Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Spuit de sloot niet dood Spuit de sloot niet dood 3 maart 2015 Het voorjaar is weer in aantocht Door de zachte winter ontkiemt het onkruid snel De akkers worden bewerkt en o a agrariërs gaan aan de slag met bemesting en gewasbeschermingsmiddelen Niet alleen op de akkers maar ook bij de slootkanten wordt het onkruid bestreden En juist daar gaat het vaak mis Regelmatig worden er te hoge concentraties aan onkruidbestrijdingsmiddelen gevonden in het slootwater Met name in het gebied Beerze Reusel ten zuiden van Tilburg waren er vorig jaar meerdere normoverschrijdingen Dit is slecht voor de waterkwaliteit het vee dat ervan drinkt en uiteindelijk ook voor de portemonnee Waterschap De Dommel doet een beroep op de zorgvuldigheid bij het gebruik van deze middelen Spuit de sloot niet dood Sloten hebben een belangrijke functie in de waterhuishouding Ze sieren het landschap zijn het leefgebied voor planten en dieren en hebben een recreatieve waarde voor de mens Zo n sloot maar ook de slootrand vergt onderhoud Bent u een agrariër loonwerker of particulier en grenst uw perceel aan een sloot dan willen we u graag aanvullend informeren Duurzaam en milieubewust beheer Om ervoor te zorgen dat er duurzaam en milieubewust te werk wordt gegaan zijn er regels gemaakt voor het het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij sloten en slootkanten Het zijn landelijke maar ook regionale regels Door deze regels vast te leggen en de naleving ervan te controleren kunnen we de waterkwaliteit waarborgen maar ook het leefgebied van planten

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/spuit-de-sloot-niet-dood.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Feestelijke oplevering van natte natuurparels Valkenhorst en Groote Heide
  Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Feestelijke oplevering van natte natuurparels Valkenhorst en Groote Heide Feestelijke oplevering van natte natuurparels Valkenhorst en Groote Heide 5 maart 2015 Waterschap De Dommel Brabants Landschap Brabant Water en de gemeente Heeze Leende hebbend de afgelopen twee jaar herstelwerkzaamheden uitgevoerd in natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide Hierdoor is de verdroging in dit gebied van ruim 980 hectare aangepakt Op symbolische wijze is woensdag 4 maart het herstel van deze natte natuurparels opgeleverd door watergraaf Peter Glas Dit deed hij samen met Jan Baan directeur Brabants Landschap Guiljo van Nuland directeur Brabant Water en wethouder Wilma van der Reijt van de gemeente Heeze Leende Onthulling informatiepaneel Groote Heide vlnr Jan Baan Wilma van der Reijt Peter Glas achter Guiljo van Nuland voor Opening Valkenhorst Groote Heide toespraak watergraaf Peter Glas op kapvlakte Opening 4 maart 2015 Ruim 45 genodigden waren op woensdag 4 maart aanwezig midden in natuurgebied Groote Heide om de feestelijke oplevering bij te wonen Lokale media Heeze 24 nl heeft een mooi sfeerverslag gemaakt van de middag http www heeze24 nl home artikel 2595 Natte natuurparels oplossing voor verdroging natuurgebieden Natte natuurparels De natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide liggen in de gemeenten Heeze Leende Valkenswaard en een klein stukje in de gemeente Waalre Door de provincie Noord Brabant zijn deze gebieden aangeduid als natte natuurparels Natte natuurparels zijn waardevolle natuurgebieden die voor hun ontwikkeling afhankelijk zijn van het plaatselijke grondwaterpeil Deze gebieden waren erg verdroogd Hierdoor kon de natuur niet optimaal tot ontwikkeling komen Aanpak van de verdroging Samen met partners is onderzocht welke maatregelen effectief zijn om in het gebied het grondwaterpeil te kunnen verhogen In dit gebied zijn dat verschillende maatregelen geweest Projectleider René Iemenschot vertelt Door dit grote gebied loopt een uitgebreid slotenstelsel waardoor veel regenwater afgevoerd wordt Dit water houden we liever in het gebied zelf Daarom brengen we waar dat kan in een deel van de slootjes dammen aan Hierdoor stroomt het water niet meer weg Een andere belangrijke maatregel is het kappen van naald bos In een bos bereikt een groot deel van het regenwater de bodem niet met name in naaldbossen werken de bomen als een grote paraplu De regendruppels blijven aan de naalden van de dennen hangen waar het vervolgens verdampt Ook verbruiken naaldbomen via hun wortels het hele jaar door veel grondwater Dit in tegenstelling tot loofbomen die ruim vijf maanden geen blad hebben Waar het naaldbos is gekapt komt een begroeiing van heide terug Er verdampt veel minder water waardoor de grondwaterstand stijgt Boomkikker en dopheide foto s Ron Schipper Uitvoering in drie fases De maatregelen zijn in drie fases uitgevoerd Dit heeft vooral te maken met de flora en faunawetgeving René Iemenschot licht de verschillende fases van het project toe In september 2013 hebben we de voedselrijke strooisellaag uit het voormalig bosgebied vlakbij het Diepe en het Droge Meerven verwijderd Door het verwijderen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/verdroging-natuurgebieden-valkenhorst-en-groote-heide-aangepakt.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht
  Heide Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht Wandelen voor water in ontwikkelingslanden 170 kinderen in Eindhoven Tilburgse basisschoolleerlingen wandelen voor water in Tanzania Puinstort in de Dommel te Sint Oedenrode Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter Geslaagde open dag op rioolwaterzuivering Eindhoven Themaochtend Water voor 2 VWO van het Christiaan Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht 4 maart 2015 Waterschappen Aa en Maas Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld Waterschappen Aa en Maas Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld De regels met de traditionele naam Keur zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen Activiteiten rondom kleine watergangen zijn in veel gevallen zelfs vrijgesteld van regels Met de nieuwe Keur dragen de waterschappen bij aan minder regels en minder administratiekosten voor burgers en bedrijven De Keur is een verordening waarin staat wat wel en niet mag rond watergangen dijken en grondwater De nadruk ligt nu meer op wat wel mag in plaats van wat niet mag Voor veel zaken hoeven burgers en bedrijven namelijk geen vergunning meer aan te vragen Een melding aan het waterschap

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/nieuwe-eenvoudige-waterregels-van-kracht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Wandelen voor water in ontwikkelingslanden: 170 kinderen in Eindhoven
  Eindhoven Themaochtend Water voor 2 VWO van het Christiaan Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Wandelen voor water in ontwikkelingslanden 170 kinderen in Eindhoven Wandelen voor water in ontwikkelingslanden 170 kinderen in Eindhoven 6 maart 2015 Op woensdag 18 maart 2015 doen 170 kinderen van groep 7 en 8 van basisscholen uit Eindhoven mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water Ze lopen allemaal 6 kilometer met 6 liter water in een rugzakje om te ervaren hoe kinderen in ontwikkelingslanden water moeten dragen Wandelen voor Water is een landelijke campagne die sinds 2003 bestaat en elk jaar groeit in totaal doen er ruim 598 basisscholen mee De opbrengst van de sponsorloop gaat naar diverse water en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden Wandelen voor Water wordt elk jaar rond 22 maart Wereld Waterdag georganiseerd Het doel is tweeledig kinderen bewuster maken van het drinkwater en sanitatieprobleem in de wereld én geld inzamelen voor drinkwater en sanitatieprojecten In de aanloop naar de sponsorloop krijgen leerlingen een excursie op een rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel aangeboden Verder krijgen ze een gastles van een deskundige van Brabant Water over drinkwater en sanitatie in het algemeen en over de lokale situatie in het projectland Opbrengst verdubbeld Het

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/wandelen-voor-water-in-ontwikkelingslanden-170-kinderen-in-eindhoven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Tilburgse basisschoolleerlingen wandelen voor water in Tanzania
  glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter Geslaagde open dag op rioolwaterzuivering Eindhoven Themaochtend Water voor 2 VWO van het Christiaan Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Tilburgse basisschoolleerlingen wandelen voor water in Tanzania Tilburgse basisschoolleerlingen wandelen voor water in Tanzania 6 maart 2015 Op woensdag 18 maart 2015 doen 112 leerlingen van drie basisscholen uit Tilburg mee aan de sponsorloop Wandelen voor Water Zij lopen 6 km met 6 liter water in een rugzakje om te ervaren hoe kinderen in ontwikkelingslanden water moeten dragen Wandelen voor Water is een landelijke campagne die sinds 2003 bestaat en elk jaar groeit in totaal doen er 598 basisscholen mee De opbrengst van de sponsorloop gaat naar diverse water en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden Wandelen voor Water wordt elk jaar rond 22 maart Wereld Waterdag georganiseerd Het doel is tweeledig kinderen bewuster maken van het drinkwater en sanitatieprobleem in de wereld én geld inzamelen voor drinkwater en sanitatieprojecten In de aanloop naar de sponsorloop krijgen leerlingen een excursie op een rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel aangeboden Verder krijgen ze een gastles van een deskundige over drinkwater en sanitatie in het algemeen en over de lokale situatie in het projectland De

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/tilburgse-basisschoolleerlingen-wandelen-voor-water-in-tanzania.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Puinstort in de Dommel te Sint-Oedenrode
  Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 2014 2015 Januari Februari Maart Besluiten Algemeen Bestuur 25 februari Handhaving terugblik 2014 vooruitblik 2015 Spuit de sloot niet dood Feestelijke oplevering van natte natuurparels Valkenhorst en Groote Heide Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht Wandelen voor water in ontwikkelingslanden 170 kinderen in Eindhoven Tilburgse basisschoolleerlingen wandelen voor water in Tanzania Puinstort in de Dommel te Sint Oedenrode Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter Geslaagde open dag op rioolwaterzuivering Eindhoven Themaochtend Water voor 2 VWO van het Christiaan Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Puinstort in de Dommel te Sint Oedenrode Puinstort in de Dommel te Sint Oedenrode 9 maart 2015 Op 16 februari 2015 kwam bij het waterschap een melding binnen van een dumping van bouw en sloopafval in de Dommel Na een kort onderzoek werd een integrale vervolgcontrole uitgevoerd samen met de gemeente Sint

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/puinstort-sint-oedenrode.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en/of oppervlaktewater steeds beter!
  de Dommel te Sint Oedenrode Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter Geslaagde open dag op rioolwaterzuivering Eindhoven Themaochtend Water voor 2 VWO van het Christiaan Huygens College Eindhoven Presentatie resultaten provincie en brabantse waterschappen Watergraaf en burgemeester brengen als eerste stem uit Water als verbindende factor in Manifest Dommelvallei Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Einde verkiezingsdag Belastingaanslag via MijnOverheid Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Schoon Water in Brabant Magazine Opkomst waterschapsverkiezingen bijna verdubbeld Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen Proces verbaal verkiezingsuitslag Foute rekeningnummers op belastingaanslag Mooie resultaten van Provincie en Brabantse waterschappen Landelijke uitslag waterschapsverkiezingen Nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd Burgemeester Boxtel formateur bestuur Dommel Ten onrechte afschrijving van bankrekening Bemesting binnen beschermde zone langs waterloop in Valkenswaard Formatie nieuw bestuur onderhandelingen gestart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Maart Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter Rapportage glastuinbouw over emissies naar riolering en of oppervlaktewater steeds beter 9 maart 2015 Stuur ook dit jaar tijdig voor de wettelijke verplichte datum van 1 mei uw milieurapportage naar de Uitvoeringsorganisatie UO In grote lijnen komt het er op neer dat substraattelers moeten rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen Grondtelers moeten daarnaast ook het verbruik aan meststoffen rapporteren U kunt uw rapportage door uw dienstverlener laten insturen Een andere mogelijkheid is om het zelf te doen via www uo glastuinbouw nl Daar vindt u ook het standaardformulier dat u kunt gebruiken voor de rapportage In 2014 heeft 80 van de tuinders voldaan aan de rapportageverplichting In 2013 was dit ongeveer 60 Een enorme verbetering Dit jaar zullen waterschappen en omgevingsdiensten RUD s er actief op toezien dat alle glastuinbouwbedrijven voldoen aan de rapportageverplichting uit het Activiteitenbesluit Daarnaast gaat het bevoegd gezag dit jaar extra letten op de kwaliteit van de rapportages

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/03/rapportage-glastuinbouw-over-emissies-naar-riolering-en-of-oppervlaktewater-steeds-beter.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive