archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Juiste keuzes voor water
  Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Juiste keuzes voor water Juiste keuzes voor water 16 september 2015 Dit is een bericht van de Unie van Waterschappen In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer constateren de waterschappen Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid aldus Peter Glas voorzitter van de Unie van Waterschappen Deltaprogramma 2016 Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabeslissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid De waterschappen zijn tevreden over het Deltaprogramma Waterschappen staan in de startblokken om uitvoering te geven aan de Deltabeslissingen niet in het minst aan het Deltaplan Waterveiligheid Peter Glas De minister legt de nadruk op de uitvoering van belangrijke maatregelen Er is een grote opgave afspraken zijn gemaakt er breken jaren van uitvoering aan en de waterschappen staan klaar om samen met de partners de handschoen op te pakken Het kabinet stelt waterveiligheid voorop Waterschappen werken hard aan die veiligheid veelal op innovatieve wijze Ze werken samen met bedrijven en zijn proeftuin voor innovaties Via Dutch Water Authorities dragen de waterschappen actief bij aan exportbevordering Duurzaamheid De VN klimaattop in Parijs in december 2015 is een belangrijk moment voor besluiten Samen met de andere EU lidstaten is de Nederlandse inzet om klimaatverandering tegen te gaan gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen Glas We kunnen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/juiste-keuzes-voor-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Waterschappen starten samenwerking met Colombia
  Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November 2014 2015 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Swim to Fight Cancer Nationale WaterSpaarders Dag 2015 5 minuten in actie voor energiebesparing Land Art Diessen Voorste Stroom Arresten aanleiding voor locatietheater op Moerenburg Natuurweekend KNNV Tilburg op Moerenburg Waterschap De Dommel partner project Deltaplan Hoge Zandgronden Waterschap De Dommel meet tevredenheid klanten Dommel presenteert te veel en te weinig water op European Social Innovation Week Groen licht voor Swim to fight Cancer Visstandbeheer regio Tilburg Boxtel naar Sportvisserij Zuidwest Nederland Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Waterschappen starten samenwerking met Colombia Waterschappen starten samenwerking met Colombia 16 september 2015 Dit is een bericht van de Unie van Waterschappen Op 2 september is door Hein Pieper dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel namens Dutch Water Authorities een samenwerkingsovereenkomst getekend met de regionale milieuautoriteit CVC van de Valle de Cauca in het centrum van Colombia Binnen dit Water Governance Partnership ondersteunen de waterschappen het CVC de komende 4 jaar op het gebied van water governance hoe organiseer je het waterbeheer op een integrale duurzame en effectieve manier In

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/waterschappen-starten-samenwerking-met-colombia.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Premiere film Holland Natuur in de Delta
  Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Swim to Fight Cancer Nationale WaterSpaarders Dag 2015 5 minuten in actie voor energiebesparing Land Art Diessen Voorste Stroom Arresten aanleiding voor locatietheater op Moerenburg Natuurweekend KNNV Tilburg op Moerenburg Waterschap De Dommel partner project Deltaplan Hoge Zandgronden Waterschap De Dommel meet tevredenheid klanten Dommel presenteert te veel en te weinig water op European Social Innovation Week Groen licht voor Swim to fight Cancer Visstandbeheer regio Tilburg Boxtel naar Sportvisserij Zuidwest Nederland Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Premiere film Holland Natuur in de Delta Premiere film Holland Natuur in de Delta 17 september 2015 Op 21 september 2015 gaat de film Holland Natuur in de Delta in première De film is de opvolger van de zeer succesvolle film De Nieuwe Wildernis Holland Natuur in de Delta vertelt het verhaal van het ontstaan de verandering in de Delta van Nederland Vanuit het perspectief van de zeearend terug van weggeweest zie je de veranderingen in de Delta Van kanalisering afsluiting van de Zuiderzee en de zeearmen in Zeeland naar ruimte voor rivier ruimte de natuur Vanuit het perspectief van de haas zien we de polders de veenweiden en hoe het waterpeil invloed heeft op de graslanden waar de haas leeft Vanuit de stekelbaars zien we hoe belangrijk schoon water is met natuurvriendelijke oevers en voldoende

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/premiere-film-holland-natuur-in-de-delta.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Waterdebat Milieucafé Tilburg
  Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Waterdebat Milieucafé Tilburg Waterdebat Milieucafé Tilburg 18 september 2015 Zondagmiddag 20 september 14 00 uur is er een Waterdebat op het terrein bij het rioolgemaal Moerenburg in Tilburg Dit debat is naar aanleiding van 100 jaar Voorste Stroom Arresten en wordt georganiseerd door het Milieucafé Tilburg in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg Waterschap De Dommel en locatietheatergroep De Kwekerij Het debat heeft drie onderwerpen Waterkwaliteit wateroverlast en de aantrekkelijkheid van water in de stad Het debat vind buiten plaats of bij slecht weer in tenten bij de oude werkplaats van de oude rioolwaterzuivering De Tilburgse waterhuishouding Honderd jaar na de eerste uitspraak van de Hoge Raad inzake de Voorste Stroom Arresten willen we met een aantal deskundigen en betrokkenen kijken hoe het is gesteld met de Tilburgse waterhuishouding En wat is daarbij de rol van de gemeente van de provincie het waterschap maar ook van bedrijven en burgers Wie is waarvoor verantwoordelijk Wat mag de burger van de overheden verwachten en wat mogen de overheden van de burger vragen Is er een hedendaags equivalent van het Voorste Stroomarrest Is Tilburg ná de bouw van de waterzuivering Moerenburg op watergebied in de voorhoede blijven spelen Genoeg stof dus om met elkaar in debat te gaan De mensen die met elkaar in debat gaan zijn wethouder van

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/waterdebat-milieucafe-tilburg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel
  en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel 23 september 2015 Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit van de Dommel in 2027 aan Europese richtlijnen voldoet werken Waterschap De Dommel en 10 gemeenten in het zuidelijk stroomgebied van de Dommel nauw samen Het doel is de kwaliteit van het afvalwater verder te verbeteren zodat het nog schoner op het oppervlaktewater de Dommel geloosd kan worden De afgelopen jaren is al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren en nu zijn nieuwe maatregelen benoemd die hier verder aan bijdragen Op 23 september wordt in Eindhoven deze bijzondere samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst Bijzondere maatregelen Twee innovatieve maatregelen uit de overeenkomst zijn het beluchten van het water in de Dommel en het gebruikmaken van Real Time Control RTC in het rioolstelsel Door bij riooloverstorten incidenteel extra zuurstof in het water te blazen verbetert de waterkwaliteit en daarmee het leefklimaat van planten en dieren Bij Real Time Control wordt continu gemeten hoeveel afvalwater en regenwater in het rioolstelsel aanwezig is Wanneer tijdens grote regenbuien de riolering overvol raakt kan met online sturing het rioolwater optimaler verdeeld worden Overstorten kunnen hiermee worden beperkt De totale capaciteit van het rioolstelsel wordt op deze manier beter benut Zuurstof in het water De afgelopen jaren is al flink in de Dommel geïnvesteerd De bodem van de Dommel in Eindhoven is gebaggerd cadmium en zink afgegraven en de beek is onder andere met vele meanders natuurlijker geworden Nu wordt ook

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/gemeenten-en-waterschap-verbeteren-samen-de-waterkwaliteit-van-de-dommel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris-directeur bij Waterschap De Dommel
  2015 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Swim to Fight Cancer Nationale WaterSpaarders Dag 2015 5 minuten in actie voor energiebesparing Land Art Diessen Voorste Stroom Arresten aanleiding voor locatietheater op Moerenburg Natuurweekend KNNV Tilburg op Moerenburg Waterschap De Dommel partner project Deltaplan Hoge Zandgronden Waterschap De Dommel meet tevredenheid klanten Dommel presenteert te veel en te weinig water op European Social Innovation Week Groen licht voor Swim to fight Cancer Visstandbeheer regio Tilburg Boxtel naar Sportvisserij Zuidwest Nederland Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel 23 september 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft mevrouw A G Dekker per 1 januari 2016 benoemd in de functie van secretaris directeur Antje Dekker Mevrouw Dekker is nu concerndirecteur bij de gemeente Emmen Daarvoor was zij onder meer gemeentesecretaris bij de gemeente Berkelland en bekleedde zij verschillende functies bij andere overheden en maatschappelijke organisaties Antje Dekker volgt Ruud Viergever op die sinds 1999 deze positie bij ons waterschap vervult Het algemeen bestuur maakte op 23 september nader kennis met Antje Dekker In dit gesprek gaf zij aan uit te kijken naar haar start bij De Dommel Dekker Het Dommelgebied kende ik tot nu toe enkel van een paar mooie wandelingen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/mevrouw-antje-dekker-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel
  en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November 2014 2015 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Swim to Fight Cancer Nationale WaterSpaarders Dag 2015 5 minuten in actie voor energiebesparing Land Art Diessen Voorste Stroom Arresten aanleiding voor locatietheater op Moerenburg Natuurweekend KNNV Tilburg op Moerenburg Waterschap De Dommel partner project Deltaplan Hoge Zandgronden Waterschap De Dommel meet tevredenheid klanten Dommel presenteert te veel en te weinig water op European Social Innovation Week Groen licht voor Swim to fight Cancer Visstandbeheer regio Tilburg Boxtel naar Sportvisserij Zuidwest Nederland Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel 24 september 2015 Zondag 27 september aanstaande vaart de tweede editie van Dommeltheater over de Dommel in Boxtel Om 15 00 uur vertrekt de stoet vanuit het park bij Kasteel Stapelen en gaat tot voorbij de brug over de Dommel in de Rechterstraat Er zijn 19 deelnemers

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/zondag-27-september-theater-op-de-dommel-in-boxtel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken
  weinig water op European Social Innovation Week Groen licht voor Swim to fight Cancer Visstandbeheer regio Tilburg Boxtel naar Sportvisserij Zuidwest Nederland Inloopbijeenkomst herinrichting natuurgebied de Brand Waterschap De Dommel controleert juist gebruik bestrijdingsmiddelen Beerze en Reuselgebied Start uitvoering laatste werkzaamheden in De Malpie Juiste keuzes voor water Waterschappen starten samenwerking met Colombia Premiere film Holland Natuur in de Delta Waterdebat Milieucafé Tilburg Gemeenten en Waterschap verbeteren samen de waterkwaliteit van de Dommel Mevrouw Antje Dekker nieuwe secretaris directeur bij Waterschap De Dommel Zondag 27 september Theater op de Dommel in Boxtel Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Oktober November Home 2015 September Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken Verbod op onttrekken oppervlaktewater uit beken en sloten ingetrokken 29 september 2015 Waterschap De Dommel trekt per direct dinsdag 29 september het verbod op onttrekken van water uit sloten en beken in Dit geldt voor het gehele gebied van Waterschap De Dommel met uitzondering van de gebieden Olen en Sonniuswijk ten noordoosten van Son waar een permanent onttrekkingsverbod van kracht is In de maanden augustus en september heeft het voldoende geregend waarmee het watertekort is aangevuld De gemiddelde afvoer in de beken is nu boven 15 Als de hoeveelheid water die door een beek stroomt onder de 10 komt van de gemiddelde afvoer dan kan het waterschap een onttrekkingsverbod afkondigen Komt de afvoer weer boven de 15 met de verwachting dat dat voor een langere periode zo is dan wordt het verbod weer ingetrokken Na twee natte maanden is die stand bereikt Het verbod is op 19 mei ingesteld voor gedeelten van de Reusel en Beerze en tweemaal uitgebreid op 30 mei en 18 juni Met de laatste uitbreiding gold het verbod voor het gehele gebied van Waterschap De Dommel met uitzondering van de Tongelreep

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/09/verbod-op-onttrekken-oppervlaktewater-uit-beken-en-sloten-ingetrokken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive