archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Gebiedsproces Reuseldal van start
  de schouders onder Gebiedsontwikkeling Cranendonck Weert Kempen Broek Vervuiling sloot door mest in Hilvarenbeek Nederlandse natuur herstelt voorzichtig De Maas kan en moet schoner November Home 2015 Oktober Gebiedsproces Reuseldal van start Gebiedsproces Reuseldal van start 6 oktober 2015 Dit is een persbericht vanuit Provincie Noord Brabant Verschillende partijen gaan de komende tijd samen aan de slag om hun collectieve ambitie voor het Reuseldal waar te maken Zij gaan in dit gebied 200 hectare van het Natuurnetwerk voor Brabant realiseren en de beek de Reusel herstellen Het beekherstel is onderdeel van het pakket PAS maatregelen die Waterschap De Dommel de komende tijd zal uitvoeren Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren kansen voor toerisme recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken Op 1 oktober ondertekenden ze hiervoor een intentieovereenkomst waarin afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd Vrijwillige kavelruil In het buitengebied van de gemeente Reusel De Mierden ligt de Reusel een rechte beek met weinig stroming Dit levert problemen op voor de natuur en de waterhuishouding Door de oude loop van de beek weer te laten slingeren profiteren natuur en landschap Om dat te kunnen doen zijn gronden nodig aangrenzend aan de beek Deze zijn vaak in agrarisch eigendom Door onderling en op vrijwillige basis gronden te ruilen is het agrariërs vorig jaar gelukt om gronden langs de beek vrij te spelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling van het gebied Dat levert hen kostenbesparing op omdat de vorm en ligging van percelen beter aansluiten op de behoeften van de agrarische bedrijven 25 ha geruild De agrariërs in het gebied zijn dan ook blij met de resultaten van de kavelruil Het afgelopen jaar is 25 ha naar het Natuurnetwerk geruild Hiermee is nu 75 van het als Natuurnetwerk begrensde gebied in bezit

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/gebiedsproces-reuseldal-van-start.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Energie- en Grondstoffenfabriek wint WOW-prijs 2015
  dijkverbetering Beerze in Spoordonk Schuim in Schoorstraat Udenhout Wereldprimeur de eerste kilo bioplastic uit rioolwater Meander van de Reusel in Baarschot bruist weer Start uitvoering beekherstel Kleine Beerze Samen de schouders onder Gebiedsontwikkeling Cranendonck Weert Kempen Broek Vervuiling sloot door mest in Hilvarenbeek Nederlandse natuur herstelt voorzichtig De Maas kan en moet schoner November Home 2015 Oktober Energie en Grondstoffenfabriek wint WOW prijs 2015 Energie en Grondstoffenfabriek wint WOW prijs 2015 6 oktober 2015 Uit 28 inzendingen is de Energie en Grondstoffenfabriek EFGF als winnaar uit de WOW bus gekomen voor beste samenwerkingsvoorbeeld Jos Joghems EFGF ontvangt uit handen van juryvoorzitter Hein van Stokkom de WOW prijs 2015 WOW Water Ontmoet Water Wegbeheer Ontmoet Wegbeheer is een platform dat de samenwerking tussen beheerders van water en vaarwegen centraal stelt Elke WOW dag reikt WOW een prijs uit aan het beste samenwerkingsverband EFGF Dit jaar heeft de Energie en Grondstoffenfabriek de prijs in de wacht gesleept De EFGF is een samenwerkingsverband van alle 23 waterschappen waarvan Waterschap De Dommel er een van is en richt zich op het verduurzamen van de economie door uit het afvalwater zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen Hiermee draagt de EFGF bij aan de afspraken die de waterschappen hebben gemaakt in het kader van het Klimaatakkoord 2010 en SER Energieakkoord 2013 Jury oordeel De EFGF spreekt de WOW jury tot verbeelding omdat het drie aansprekende elementen bevat De jury is allereerst van mening dat de samenwerking in dit project tussen alle waterschappen bedrijven en kennisinstellingen zo breed is als die kan zijn Uit alle waterschappen zijn medewerkers betrokken en actief binnen de EFGF Specialisten ontmoeten elkaar in projectteams die kennis vergaren en delen Daarnaast vindt de jury dat de samenwerking ver reikt van onderzoek en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën tot de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/energie--en-grondstoffenfabriek-wint-wow-prijs-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - 20.000 bloembollen voor de Boxtelse bijen
  000 bloembollen voor de Boxtelse bijen 20 000 bloembollen voor de Boxtelse bijen 12 oktober 2015 Gemeente Boxtel Stichting Food4Bees provincie Noord Brabant en Waterschap De Dommel gaan de bijen in Boxtel weer verder helpen Op zaterdag 10 oktober zijn in park Molenwijde 20 000 bloembollen geplant en op donderdag 8 oktober werd een insectenhotel geopend aan de Munselse Hoeve in Boxtel Gemeente Boxtel Stichting Food4Bees provincie Noord Brabant en Waterschap De Dommel gaan de bijen in Boxtel weer helpen Op zaterdag 10 oktober werd in park Molenwijde 20 000 bloembollen geplant en op donderdag 8 oktober werd een insectenhotel geopend aan de Munselse Hoeve Bloemen voor de bijen Bijen spelen een essentiële rol bij het bestuiven van planten De bijen houden de biodiversiteit in balans Maar de bij is in grote nood Er is te weinig goed voedsel Met het planten van 20 000 bloembollen in park Molenwijde doen de provincie Noord Brabant Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel iets extra s voor de bij De imkers van vereniging Ambrosius ondersteunen de actie met raad en daad Ook bij de Munselse hoeve is een bijenweide ingezaaid en een insectenhotel geplaatst In de bibliotheek zal in De Duurzame Week een tentoonstelling ingericht zijn van Ambrosius en Stichting Food4Bees Bijenhotel en genoeg voedsel Naast voedsel kunnen bijen en andere bestuivende insecten zoals vlinders ook nestgelegenheid gebruiken Op de hoek van de Munselse Hoeve en de Brundtlandstraat wordt een insectenhotel geplaatst die onderdak biedt aan de bijen Deze insectenschuilplaats dient een ecologisch én milieueducatie doel Het hotel is vooral gericht op het laten overwinteren van de bijen de leerlingen van de Michaëlschool hebben lessen over het leven van de bijen zowel over de honingbijen van de imker als de wilde bijen uit de natuur In mei werd aan de Munselse Hoeve

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/20.000-bloembollen-voor-de-boxtelse-bijen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk
  Nederlandse natuur herstelt voorzichtig De Maas kan en moet schoner November Home 2015 Oktober Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk 12 oktober 2015 Dit is een gezamenlijk bericht van vanuit de drie Brabantse waterschappen Waterbeheerders in Zuid en Oost Nederland roepen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op om het lozingenbeleid voor mestverwerkingsinstallaties mvi s te uniformeren en te borgen in nationaal waterbeleid Ze zien een toename van aanvragen voor vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties mvi s te lozen op rivieren beken of riolering Om die reden maken de waterschappen zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica antibiotica resistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren Mestoverschot In Nederland is sprake van een mestoverschot er is meer mest dan de agrarische bedrijven verantwoord voor de teelt van de gewassen kunnen gebruiken Sinds 2014 zijn agrarische bedrijven met een mestoverschot verplicht om een deel hiervan te laten verwerken Dit om de milieudruk op landbouwgrond te verminderen Ook biedt het ruimte voor innovatieve ontwikkeling van de veesector Situatieschets Vanwege het grote mestoverschot in Zuid en Oost Nederland door intensieve veehouderij zijn mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk Bij het verwerken van mest komt afvalwater vrij Afgelopen twee jaar zijn ruim veertig vergunningen verleend voor het lozen van dat afvalwater op riolering of oppervlaktewater De waterbeheerders in Zuid en Oost Nederland hanteren verschillende beleidskaders bij de vergunningverlening van lozingen van mvi s Zorgen Lambert Verheijen dijkgraaf waterschap Aa en Maas Inmiddels is bekend dat er antibiotica en antibiotica resistente bacteriën in dit afvalwater kunnen zitten Als waterbeheerders maken we ons zorgen over de mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu van deze én andere stoffen zoals stikstof fosfor metalen en zouten Wat nodig is is een landelijk kader om deze lozingen op een juiste wijze

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/uniforme-aanpak-van-lozingsvergunningen-afvalwater-mestverwerkingsinstallaties-noodzakelijk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Waterbewust met design
  Mei Juni Juli Augustus September Oktober Start uitvoering herinrichting Buulder Aa Gebiedsproces Reuseldal van start Energie en Grondstoffenfabriek wint WOW prijs 2015 20 000 bloembollen voor de Boxtelse bijen Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk Waterbewust met design Start uitvoering dijkverbetering Beerze in Spoordonk Schuim in Schoorstraat Udenhout Wereldprimeur de eerste kilo bioplastic uit rioolwater Meander van de Reusel in Baarschot bruist weer Start uitvoering beekherstel Kleine Beerze Samen de schouders onder Gebiedsontwikkeling Cranendonck Weert Kempen Broek Vervuiling sloot door mest in Hilvarenbeek Nederlandse natuur herstelt voorzichtig De Maas kan en moet schoner November Home 2015 Oktober Waterbewust met design Waterbewust met design 14 oktober 2015 Design duo Alissa van Asseldonk en Renee Scheepers zijn van start met het design research project Stroompunt De komende periode onderzoeken de twee afgestudeerden van de Design Academy Eindhoven de mate van water en energieverbruik in en rondom het huis Onder begeleiding van Lector Bas Raijmakers richten zij zich op het creëren van bewustwording en stimuleren van gedragsverandering Het project vormt een samenwerking tussen het lectoraat Strategic Creativity van Design Academy Eindhoven Waterschap de Dommel en Woonbedrijf We zijn meteen de wijk Geestenberg in gegaan ons onderzoeksgebied Hier willen we ideeën en prototypes

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/waterbewust-met-design.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Start uitvoering dijkverbetering Beerze in Spoordonk
  Cranendonck Weert Kempen Broek Vervuiling sloot door mest in Hilvarenbeek Nederlandse natuur herstelt voorzichtig De Maas kan en moet schoner November Home 2015 Oktober Start uitvoering dijkverbetering Beerze in Spoordonk Start uitvoering dijkverbetering Beerze in Spoordonk 21 oktober 2015 Maandag 2 november start Waterschap De Dommel met de voorbereidende werkzaamheden voor het herstellen van de kade langs de Beerze in Spoordonk De kade wordt vrijgemaakt van bomen en overige begroeiing Het kappen van de bomen en het afvoeren van het hout duurt maximaal 14 dagen en wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf van der Zanden uit Moergestel Het verbeteren van de kade gebeurt in het voorjaar van 2016 van april tot juli In de winter van 2016 worden er nieuwe eiken aangeplant op de opgehoogde dijk De uitvoering gebeurt in fases voor de bescherming van de aanwezige flora en fauna en om te voorkomen dat er grote ingrepen aan de dijk worden gedaan tijdens de hoogwaterperiode De kade langs de meanderende Beerze Veilig wonen en droge voeten Om droge voeten te houden in Spoordonk en omgeving werkt Waterschap De Dommel in opdracht van de provincie Noord Brabant aan het herstel van de regionale waterkeringen in het dommelgebied In Spoordonk gaat het om het herstel van de dijken langs de Beerze tussen de snelweg A58 en de Spoordonkseweg Dit gebeurt om wateroverlast bij Spoordonk voorkomen tijdens extreem hoogwater Volgens de geldende veiligheidsnormen ligt de waterkering aan de oostelijke oever van de Beerze in Spoordonk momenteel te laag en is niet stabiel genoeg Dijkverbetering De waterkering aan de oostelijke zijde van de Beerze wordt maximaal een halve meter hoger gemaakt Het talud wordt flauwer waardoor de dijk een bredere basis krijgt Aan de beekzijde en op de kruin wordt kleibekleding aangebracht Een deel van de kruin wordt bedekt met graskeien Op drie locaties worden

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/10/start-uitvoering-dijkverbetering-beerze-in-spoordonk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  naar schoner water in vijver Jan van Galenstraat Vught gepubliceerd op 26 01 2015 De vijver aan de Jan van Galenstraat in Vught heeft jaarlijks last van blauwalgen Daarom gaat Waterschap Bestuurders van Waterschap De Dommel namen deel aan het nationaal voorleesontbijt gepubliceerd op 23 01 2015 Woensdag 21 januari hebben vijf leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel in het kader Waardevol water voor iedereen gepubliceerd op 22 01 2015 Waterschap De Dommel heeft de koers voor de komende jaren vastgelegd in het waterbeheerplan Met de titel Vangsten Muskusratten gedaald meer instroom van Beverratten gepubliceerd op 21 01 2015 In 2014 is het aantal muskusratvangsten gedaald tot ca 94 000 Het aantal gevangen beverratten is echter Provincievoorzitters op werkbezoek in Soerendonk gepubliceerd op 19 01 2015 Op woensdag 14 januari jl brachten de Commissaris van de Koning van de provincie Noord Brabant Wim van Doelgerichter maaien voor versnellen beekherstel gepubliceerd op 13 01 2015 De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen De opgave is echter nog erg Terugblik op het bestuurlijke jaar 2014 gepubliceerd op 05 01 2015 Aan het begin van deze nabeschouwing over het bestuurlijke jaar 2014 wil ik memoreren

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch/Jaar/2015/Maand/0?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  halverwege gepubliceerd op 20 02 2015 Waterschap De Dommel test momenteel de waterberging in Diessens Broek en Moergestels Broek Waterschap De Dommel en Brabant Water beheren gemeentelijke grondwatermeetnetten gepubliceerd op 18 02 2015 Met de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst voor het operationeel beheer van een grondwatermeetnet Veel water in tv serie Natuurrijk Brabant gepubliceerd op 16 02 2015 Maud Hawinkels gaat de Brabantse Natuur in voor Omroep Brabant Maud Hawinkels is er weer met Natuurrijk Kieskompas waterschapsverkiezingen gelanceerd gepubliceerd op 11 02 2015 Vanaf vandaag kunnen kiezers naar kieskompas nl voor stemhulp bij de waterschapsverkiezingen Op 18 maart Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen ineen gepubliceerd op 09 02 2015 De Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben met de Belgische provincie Antwerpen Lijsttrekkers politieke partijen trappen campagne af gepubliceerd op 07 02 2015 Vandaag trapten de acht lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor Waterschap De Dommel test twee waterbergingsgebieden gepubliceerd op 05 02 2015 Diessens en Moergestels Broek worden kort onder water gezet Waterschap De Dommel gaat komende tijd twee 500 scholieren debatteren over water gepubliceerd op 05 02 2015 Strabrechts College uit Geldrop gaat de strijd aan namens De Dommel Proces

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch/Jaar/2015/Maand/1?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •