archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  beschadigd Algemeen Bestuur stelt begroting 2015 vast gepubliceerd op 11 12 2014 In 2015 stijgen de uitgaven van Waterschap De Dommel met vijfenhalf miljoen euro tot 103 5 miljoen euro Medewerker Helma overleden gepubliceerd op 11 12 2014 Dinsdagavond 9 december is een medewerker van Helma tijdens werkzaamheden aan het riool bij rioolwaterzuivering Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald gepubliceerd op 10 12 2014 Gezamenlijke reactie VNG Vewin en Unie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch/Jaar/2014/Maand/11?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout
  Udenhout De jaarlijkse schouw gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 December Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout 22 december 2014 Bij een veldcontrole werd een met mestresten vervuilde sloot aangetroffen Over een lengte van circa 250 meter bleek dat mesthoudend afvalwater via het aangrenzende agrarische bedrijfsterrein naar de sloot was weggestroomd Volgens

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/mesthoudend-afvalwater-vervuild-sloot-in-udenhout.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - ‘Brabant buiten: verbindingen versterken!’
  Rioolschade langs de Gender Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout De jaarlijkse schouw gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 December Brabant buiten verbindingen versterken Brabant buiten verbindingen versterken 12 december 2014 Met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten van 18 maart 2015 hebben Brabants Landschap ZLTO Brabants Particulier Grondbezit Natuurmonumenten Staatsbosbeheer TOP Brabant Brabantse Milieufederatie ANWB en de waterschappen Aa en Maas de Dommel Brabantse Delta en Rivierenland vanmorgen vrijdag 12 december een gezamenlijk manifest aangeboden aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten van Brabant Met het manifest Brabant buiten verbindingen versterken richten de 12 organisaties zich tot de toekomstige Statenleden van Brabant Het manifest gaat in op de thema s die een belangrijke rol spelen in het Brabantse buitengebied zoals vrijetijdseconomie landbouw natuur en landschap water energie en klimaat Daarbij worden in het bijzonder de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen verbetering van toezicht en handhaving in het buitengebied en investeringen in de vrijetijdseconomie genoemd De hoofdboodschap van het manifest is de wens om de bestaande verbindingen tussen partijen inwoners en belangen stad en platteland verder te versterken Het is de uitdaging vooral te gaan sturen op welzijn en gezondheid voor de inwoners van Brabant Dit kan alleen slagen als de economie hieraan dienstbaar is nieuwe ontwikkelingen moeten naast hun economische waarde ook iets toevoegen aan kwaliteit van leven in Brabant Met dit manifest doen de 12 organisaties een beroep op de Statenfracties om de beschreven thema s in de nieuwe bestuursperiode op te pakken De afgelopen jaren hebben de 12 op verschillende dossiers als organisaties goed met de Provincie kunnen samenwerken zoals in het Urgentieteam veehouderij het Groenontwikkelfonds en de wateropgave Deze werkwijze willen de opstellers van het manifest graag voortzetten en nemen daarbij verantwoordelijkheid vanuit de overtuiging

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/%E2%80%98brabant-buiten-verbindingen-versterken%E2%80%99.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Rioolschade langs de Gender
  2015 vast Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald Brabant buiten verbindingen versterken Rioolschade langs de Gender Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout De jaarlijkse schouw gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 December Rioolschade langs de Gender Rioolschade langs de Gender 12 december 2014 Bij werkzaamheden langs de Gender in Veldhoven Dorp is een rioolleiding beschadigd Als gevolg hiervan

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/rioolwater-in-de-gender-door-kapot-riool.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Algemeen Bestuur stelt begroting 2015 vast
  een extra bijdrage aan het Rijksprogramma om Nederland te beschermen tegen hoog water en een bijdrage aan de bescherming van s Hertogenbosch tegen hoogwater Voor de tarieven voor waterschapsbelasting levert dit een lichte stijging op Een huiseigenaar betaalt ongeveer 7 euro meer een huurder 5 euro en een landbouwer 75 euro Begroting Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 10 december de begroting voor 2015 goedgekeurd Het gaat in feite om het huishoudboekje van het waterschap De uitgaven zijn voor 2015 begroot op 103 5 miljoen Hiervan is ongeveer 60 1 miljoen voor het zuiveren van het rioolwater en 43 5 miljoen voor het beheer van het oppervlaktewater De inkomsten haalt het waterschap door het heffen van belasting in totaal 95 7 miljoen Dit wordt aangevuld met reserves volgend jaar is dat 7 8 miljoen Ontwikkelingen kosten In 2015 stijgt de bijdrage van Waterschap De Dommel aan het nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma nHWBP met 2 8 miljoen tot 9 9 miljoen Dit was in 2013 7 1 miljoen Aan de bescherming aan s Hertogenbosch dragen we volgend jaar 2 3 miljoen euro bij Dit heeft geen effect op de tarieven omdat we dit geld al eerder van het Rijk hebben ontvangen Zonder de extra bijdrage aan het nHWBP zouden de kosten van Waterschap De Dommel ongeveer 0 5 miljoen euro stijgen Dit is onder het inflatieniveau We hebben de kostenkant laag weten te houden door efficiencymaatregelen en innovaties Daarnaast worden kosten bespaard door samen te werken met andere waterschappen en andere overheden en door het slimmer organiseren van het werk We onttrekken ongeveer 7 8 miljoen uit de reserves dit is ongeveer 2 8 miljoen meer dan in 2014 De reserves worden niet helemaal opgemaakt zodat deze ook de komende jaren nog kunnen worden gebruikt om eventueel hoge tariefsontwikkelingen te

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/algemeen-bestuur-stelt-begroting-2015-vast.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Medewerker Helma overleden
  vervuilt sloot in Udenhout De jaarlijkse schouw gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 December Medewerker Helma overleden Medewerker Helma overleden 11 december 2014 Dinsdagavond 9 december is een medewerker van Helma tijdens werkzaamheden aan het riool bij rioolwaterzuivering Haaren overleden Dinsdag 9 december is een medewerker van Helma om het leven gekomen Hij was bezig met de inspectie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/medewerker-helma-overleden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
  reactie VNG Vewin en Unie van Waterschappen op rapport visitatiecommissie de VNG Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn Gemeenten waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intensief samen om de samenwerking in de waterketen op een slimme betaalbare en robuuste wijze te optimaliseren Goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting waterketen en watersysteem isde sleutel voor een doelmatige aanpak en de basis voor het succes tot nu toe Gemeenten en waterschappen maken slimme keuzes over de verwerking van regenwateren de wisselwerking tussen riolering en zuivering en drinkwaterbedrijven beddenhun werkzaamheden nadrukkelijker in de omgeving in Dat leidt tot flinkekostenbesparingen Afspraken om doelen te halen VNG Vewin en de Unie van Waterschappen onderschrijven de aanbeveling om inde komende jaren de voortgang regelmatig te meten In 2017 vindt nog eenonafhankelijk toetsing plaats Voor het voortzetten van de goede samenwerkinghebben de koepels een aantal afspraken gemaakt Zo zullen in 2015 dedrinkwaterbedrijven steeds meer participeren in de ingezette samenwerking binnende waterketen Voor een nog efficiënter waterketen zijn echter ook maatregelen van het Rijknodig zoals het aanpakken van de btw plicht die samenwerking op dit moment inde weg staat Vewin Intrinsieke wil om innovatief te zijn De samenwerking in het Bestuursakkoord Water zien wij niet als eenverplichting Er is een intrinsieke wil binnen de sector om innovatief bezig tezijn en van elkaar te kunnen leren zegt Renée Bergkamp directeur van Vewin Uiteindelijk moet het er voor de consument beter op worden drinkwater altijdonberispelijk en betaalbaar Unie van Waterschappen Succesvolle samenwerking van onderop Hennie Roorda voegt daar namens de Unie van Waterschappen aan toe Waterschappen hebben met de gemeenten laten zien dat samenwerking van onderopin regionale verbanden tot successen kan leiden als het gaat om de kosten

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/bezuinigingen-in-de-waterketen-worden-gehaald.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Jongeren voelen Statenleden aan de tand
  veevoer leidt tot vervuiling van sloot in Reusel Green Deal Grondstoffen getekend Olievervuiling in Oirschot Opnieuw uitbraak van vogelgriep Verbod melk lozen in oppervlaktewater voor gemengde bedrijven met pluimvee Derde geval van vogelgriep Waterschappen stellen data open voor publiek Jongeren voelen Statenleden aan de tand Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 November Jongeren voelen Statenleden aan de tand Jongeren voelen Statenleden aan de tand 27 november 2014 Brabantse jongeren zetten vrijdag 28 november hun politici weer op scherp tijdens het Provinciaal Jeugddebat Onder deze jongeren ook het afgevaardigde jeugdbestuurslid van de Brabantse Waterschappen Ruim 65 Brabantse jongeren waaronder Dagmar Wevers afgevaardigd jeugdbestuurslid van de Brabantse Waterschappen zetten vrijdag 28 november hun politici weer op scherp tijdens het Provinciaal Jeugddebat Enthousiasme en diversiteit in debat Tijdens het Provinciaal Jeugddebat gaan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met elkaar in debat Het Provinciaal Jeugddebat is zowel geschikt voor debaters in de dop als voor jongeren die die het leuk vinden om de provinciale politiek eens van dichtbij te ervaren Door goede begeleiding en toegankelijke werkvormen wordt ervoor gezorgd dat iedereen zijn stem kan laten horen Uit de jongeren die aan dit debat meedoen worden er 12 geselecteerd die mee mogen doen aan het 20e Nationaal Jeugddebat in april 2015 in de Tweede Kamer Deze jongeren worden geselecteerd op enthousiasme en diversiteit Staten de jeugd heeft de toekomst De provinciale politiek beslist veel voor jongeren Daarom is het belangrijk dat zij van zich laten horen De jonge debaters confronteren onder andere Roland van Vugt Statenlid CDA Antoinette Knoet PvdA Jeroen Hageman Statenlid D66 Herman Mondriaan Statenlid 50PLUS Marco van der Wel PvdD Piet de Kroon Directeur Secretaris Zuidelijke Rekenkamer en Dagmar Wevers Jeugdbestuurder Waterschappen met hun mening over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden waaronder

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/11/jongeren-voelen-statenleden-aan-de-tand.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •