archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - MijnOverheid.nl; uw belastingaanslag digitaal ontvangen
  Overzichtelijk veilig en altijd beschikbaar U logt gemakkelijk in met uw DigiD Aanpak Aanmelden op MijnOverheid nl Activeer in vier stappen uw account op mijn overheid nl Al veel Nederlanders kennen het gemak van MijnOverheid Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op mijn overheid nl Na registratie kunt u direct gebruikmaken van Berichtenbox Heeft u geen DigiD Vraag dan eerst een DigiD aan via digid nl aanvragen Stap 1 Ga akkoord dat u post van de overheid voortaan digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt Stap 2 Wilt u een email ontvangen als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen Kies dan ja Stap 3 Geef uw emailadres op U krijgt voortaan op dit emailadres een melding als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen Stap 4 Om te controleren of het e mailadres correct is sturen we u een email met een verificatiecode Vul de code in U kunt nu direct uw post digitaal ontvangen via de Berichtenbox uw persoonlijke gegevens inzien en uw lopende zaken volgen Als u van één of meer overheidsorganisaties géén berichten in uw Berichtenbox wilt ontvangen kunt u dat eenvoudig wijzigen U ontvangt uw berichten dan gewoon

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/mijn-overheid-aanmelden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Meetaanvraag
  Bedrijf Meetaanvraag Meetaanvraag Uw aanvraag meten en bemonsteren kunt u hieronder direct regelen De meetaanvraag bestaat uit twee stappen 1 Aanvraagformulier meten en bemonsteren Vul het aanvraagformulier meten en bemonsteren in en stuur het naar meetbedrijven dommel nl Binnen enkele weken ontvangt u een reactie van het waterschap Lees ook de toelichting meten en bemonsteren 2 Elektronische meetkalender De elektronische meetkalender kunt u direct invullen en verzenden aan het waterschap Uw concept meetkalender staat hieronder al voor u klaar Om de elektronische meetkalender in te vullen moet u inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u is toegezonden door het waterschap Klik hieronder op meetkalender invullen Vul u gebruikersnaam en wachtwoord in op het startscherm Kies het meetpunt dat van toepassing is Geef daarna in de elektronische meetkalender uw meetdagen aan en indien van toepassing reinigingsdagen van vetvangputten en dergelijke en niet productiedagen Na invullen drukt u op verstuur naar waterschap Vanaf dat moment wordt uw aanvraag door ons in behandeling genomen en kunt u de kalender niet meer wijzigen U kunt de status van uw aanvraag online volgen door in te loggen in de meetkalender Ook ontvangt u van ons automatisch bericht als de status van uw aanvraag

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/meetaanvraag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Verontreinigingsheffing
  en regels Werken bij ons Recreatie Actueel Loket Bestuur en organisatie Home Belastingen Bedrijf Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing De verontreinigingsheffing wordt vanaf 2009 alleen nog maar opgelegd aan inwoners en bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen zoals bronneringswater op oppervlaktewater In sommige gevallen kan het dus zijn dat een bedrijf zowel zuiveringsheffing als verontreinigingsheffing moet betalen Bekijk de tarieven De berekening van de aanslag is gelijk aan die van de zuiveringsheffing Zie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/verontreinigingsheffing.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Watersysteemheffing Ongebouwd
  het waterschap om die grond te beschermen tegen wateroverlast of om verdroging te voorkomen Hiervoor ontvangt u een aanslag watersysteemheffing ongebouwd Wie betaalt deze belasting Als u op 1 januari van een belastingjaar als eigenaar erfpachter vruchtgebruiker opstalhouder of als zakelijk gerechtigde van het recht van gebruik en bewoning van ongebouwd onroerend goed bij het kadaster bekend staat krijgt u voor dat jaar een aanslag watersysteemheffing voor de grond landerijen bouwgrond weilanden Bij de aanslag watersysteemheffing ongebouwd onderscheiden we drie categorieën natuur waterberging en overig ongebouwd U betaalt deze belasting naar rato van de waarde van het aantal ha De aanslag krijgt u rechtstreeks van Waterschap De Dommel in maart april Tarieven Kijk voor de verschuldigde watersysteemheffing ongebouwd op tarieven De indeling van de gronden Categorie 1 Natuurterreinen Categorie 2 Ongebouwd waterberging Categorie 3 Ongebouwd overig Hoe kan ik betalen Op het aanslagbiljet van de watersysteemheffingen zijn de bedragen gespecificeerd en is aangegeven waarvoor deze zijn berekend Ook staat er wanneer u moet betalen en hoe u dat kunt doen Kwijtschelding Kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing ongebouwd is NIET mogelijk Bezwaar maken Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk Toch kan het voorkomen dat de aanslag niet terecht is In dergelijke gevallen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen Als u bezwaar maakt moet u duidelijk aangeven tegen welke aanslag en of beschikking uw bezwaar is gericht Vermeld daarbij het belastingjaar en het biljetnummer Vergeet ook niet om de datum uw naam en uw adres in de brief te vermelden Voor de afwikkeling van uw bezwaar is het belangrijk dat u uw bezwaar goed omschrijft en dat u alle belangrijke bewijsstukken meestuurt Richt het ondertekende bezwaarschrift aan Waterschap De Dommel Afdeling Belastingheffing en invordering Postbus 10 001 5280 DA Boxtel Meer informatie Onze informatielijn is

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/watersysteemheffing-ongebouwd.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zuiveringsheffing
  zijn bedrijven die heel weinig water gebruiken zij ontvangen een forfaitaire aanslag van één of drie vervuilingseenheden Voor de bepaling van de vervuilingswaarde geldt het Besluit Vervuilingswaarde Ingenomen Water Er zijn drie categorieën bedrijven te onderscheiden Forfaitaire bedrijven Dit zijn kleine bedrijven waarbij het aantal v e kleiner is dan 5 Deze bedrijven ontvangen een aanslag van 1 v e als het aantal v e maximaal 1 is Deze bedrijven ontvangen een aanslag van 3 v e als het aantal v e groter dan 1 is maar kleiner dan 5 Tabelbedrijven Dit zijn bedrijven waarvan het aantal berekende v e minimaal 5 en maximaal 1000 is Deze bedrijven krijgen een aanslag voor het berekende aantal v e Meetbedrijven Dit zijn bedrijven waarbij het berekende aantal v e in principe meer dan 1 000 is en of zware metalen lozen Of waarbij er geen relatie bestaat tussen de hoeveelheid ingenomen water en de hoeveelheid geloosde afvalstoffen Deze bedrijven zijn verplicht hun afvalwater te laten meten bemonsteren en analyseren Er zijn ook niet meetplichtige bedrijven die vrijwillig de vervuilingswaarde meten om een lagere vervuilingswaarde aan te tonen dan die via de tabel wordt berekend Bijzondere lozingssituaties Er zijn verschillende lozingssituaties waarvoor extra en aangepaste procedures zijn Dit geldt onder andere voor Bronneringen en saneringen en ander licht verontreinigd water Agrarische lozingen champignontelers glastuinbouw groentewassers melkveehouders Individuele behandeling afvalwater IBA helofytenfilters Bezwaar maken Is een bedrijfsaanslag niet aan de juiste rechtspersoon gericht Of is er geen sprake van een zelfstandige bedrijfsruimte de ruimte beschikt bijvoorbeeld niet over eigen sanitaire voorzieningen Of is de aanslag onjuist berekend Dan kan er binnen zes weken na dagtekening van de voorlopige of definitieve aanslag bezwaar worden ingediend U kunt bezwaar maken met het elektronische formulier Aanvragen vermindering Zuiveringsheffing Voor vermindering van de zuiveringsheffing bestaan verschillende formulieren Direct

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/belastingen/bedrijf/zuiveringsheffing/zuiveringsheffing-bedrijven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Calamiteiten
  maken Contactformulier Calamiteiten Klachten en bezwaren Veel gevraagd Bestuur en organisatie Home Loket Melding maken Calamiteiten Calamiteiten Een incident of calamiteit zoals ernstige wateroverlast of verontreiniging van het oppervlaktewater kunt u melden via telefoonnummer 0411 61 86 18 Drinkwaterproblemen Neem contact op met uw waterleverancier Brabant Water www brabantwater nl Incidenten calamiteiten extreem hoog of laag waterpeil in watergangen riool of gemalen in storing rode lamp brandt verontreiniging van het oppervlaktewater vermoeden ernstige stank of geluidsoverlast bij een rioolwaterzuivering breuk in rioolpersleiding buiten bebouwde kommen van gemeenten brand in op aan bij waterschapskantoren gebouwen of werkplaatsen grote hoeveelheden dode vis in ons watersysteem openstaande hekken of deuren van of bij magazijnen gemalen of installaties van Waterschap De Dommel buiten de normale werktijden dode dieren in oppervlaktewateren Zie ook botulisme muskusrat of beverrat gezien Zie ook De website Nederland tegen terrorisme www nederlandtegenterrorisme nl De website Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding www nctb nl Calamiteitenplannen calamiteitenplan 2012 2015 PDF 1066 kB calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater 2012 2015 PDF 2485 kB calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging oppervlaktewateren 2012 2015 PDF 785 kB calamiteitenbestrijdingsplan verstoringafvalwaterzuiveringsproces 2012 2015 PDF 2329 kB Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/loket/vragen-en-meldingen/calamiteit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Route Waterschapshuis
  rotonde rechtdoor Neem na de rotonde de 1e afslag linksaf naar het waterschapshuis Dit is na 100 meter Met het openbaar vervoer vanaf station 8 minuten Neem de trein naar Boxtel Vervolgens neemt u buurtbuslijn 203 richting s Hertogenbosch Stap uit bij halte Munsel Loop 2 minuten verder rechtdoor Het waterschapshuis bevindt zich aan de rechterkant Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen-glm/routes/route-waterschapshuis.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Route rioolwaterzuivering Biest-Houtakker
  U rijdt op de Vinkenberg Sla de eerste weg rechtsaf de Heuvelstraat in deze gaat over in de Biestsestraat richting Hilvarenbeek Na Biest Houtakker gaat u op de T splitsing linksaf de Biestsedijk op richting Diessen Neem vervolgens de eerste weg linksaf Dit is de Heikestraat waar RWZI Biest Houtakker zich bevindt Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen-glm/routes/route-rioolwaterzuivering-biest-houtakker.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •