archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  Minder regels voor veilig en effectief waterbeheer gepubliceerd op 13 10 2014 Brabantse waterschappen leggen ontwerpkeur ter inzage Breuk in rioolleiding Olland gemeente Sint Oedenrode gepubliceerd op 01 10 2014 Op dinsdagavond 30 september is er een breuk geconstateerd in de rioolleiding van Waterschap De Dommel Veilige nieuwe bruggen in handen van kerkbestuur gepubliceerd op 01 10 2014 Donderdag 25 september heeft Waterschap De Dommel 5 vernieuwde wandelbruggen bij de Heilige Eik in Laat je inspireren op duurzaammoed nl gepubliceerd op 01 10 2014 Op het online platform duurzaammoed nl vinden ondernemers overheden en onderwijsinstellingen kennis Herstel kades Essche Stroom gepubliceerd op 22 09 2014 De slechte plekken in de kade worden met klei aangevuld en hersteld De werkzaamheden duren naar verwachting Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan gepubliceerd op 17 09 2014 De waterschappen zijn tevreden met het Deltaplan van de 21e eeuw en gaan er mee aan de slag Swim to fight cancer groot succes gepubliceerd op 16 09 2014 Op zondag 14 september hebben ruim 550 zwemmers bijna 2 kilometer gezwommen in de Dommel Watergraaf Illegale bemesting langs beek in Bergeijk gepubliceerd op 16 09 2014 De betreffende beek is aangewezen als ecologisch waardevol daarom mag

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch?pageNumber=13 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  over vismigratie op Omroep Brabant gepubliceerd op 04 09 2014 Vier partijen gaan voor innovatieve duurzame waterzuivering gepubliceerd op 04 09 2014 Vier grote bedrijven in de regio Tilburg gaan gezamenlijk hun afvalwater duurzaam zuiveren Vrijdag 5 Waterschappen nieuwe partner van Waterspaarders gepubliceerd op 04 09 2014 Kinderen die zelf iets doen aan energiebesparing dat is waar WaterSpaarders voor staat De drie initiatiefnemers Vorige 9 10 11 12 13 14

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch?pageNumber=14 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Water verbindt Waterschap en gemeenten
  toch mede te danken aan de rol van Janco binnen onze organisatie aldus Edwin Tevreden Janco planvormer stedelijk gebied is tevreden met zijn rol Mijn specifieke rol was in eerste instantie toegespitst om invulling te geven aan de watertoets Uiteindelijk is dit slechts een onderdeel van de werkzaamheden aangezien kennisinbreng bij nieuwe ontwikkelingen beleidsdocumenten uitvoeringsprojecten en onderzoeken als vanzelf onderdeel van mijn rol zijn gaan uitmaken Doordat ik in een vroeg stadium aan tafel zit en weet wat er speelt binnen de gemeente kan ik bij ontwikkelingen een integrale belangenafweging maken Het beoogde effect is duurzaam waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten Bijkomend voordeel is een zeer prettige collegiale manier van samenwerken met meer één op één contact en minder papierwerk De voordelen van deze samenwerking Een snelle efficiënte werkwijze Water krijgt intern de aandacht die het verdient Inzicht in elkaars werk Begrip en betrokkenheid Verbinden van mensen en mogelijkheden Je sluit nu compromissen met oog voor het grotere geheel We groeien naar elkaar toe 2 overheden één gezicht Gemeente Boxtel over de grenzen van water mee durven denken De heer Fastenau van de gemeente Boxtel Gemeente en Waterschap onderhouden een hechte relatie Maar de belangen zijn anders De gemeente heeft een bredere scope Het Waterschap legt de volledige focus op water Je ziet dat samenwerking werkt Ik zie dat het Waterschap bereid is over de grenzen van het water mee te denken Dat is de vooruitgang die ik toejuich Complementaire kennis Martien van Beljouw van Waterschap de Dommel bevestigt het goede gevoel We hebben kennis die complementair is Door samen op te trekken voegen we waarde toe aan onze service richting onze doelgroepen Een goed voorbeeld is de aanbesteding voor het maaiwerk aan de sloten en bermen Door samen aan te besteden komen we tot een compleet plan voor het maaionderhoud aan de sloten en bermen binnen de gemeente Boxtel De beweegredenen voor de samenwerking zijn Een compleet pakket bieden aan de markt Inkoopvoordeel door schaalvergroting Betere planning van de werkzaamheden Minder overlast voor de burgers Door één aannemer het complete project te gunnen willen we deze voordelen realiseren Voorheen zag je dat gemeente en Waterschap beide een deel organiseerden Burgers hadden twee keer last van ons Nu hebben we één aannemer Eén keer overlast En een veel efficiëntere werkwijze Voordeel voor ons de gemeente en belangrijk de burger Visie De heer Fastenau is tevreden met de ontwikkeling Hij kijkt uit naar een verdere versterking van de banden Persoonlijk zie ik graag dat we een goede lange termijn planning opzetten Samen een visie ontwikkelen die aansluit bij het watersysteem en de waterketen van de toekomst Hoe zit het over 20 jaar Er ligt een duidelijke uitdaging voor ons Het normatief denken moeten we verlaten daarvoor in de plaats moet resultaatgericht denken komen goed en betaalbaar Sterk op meten moduleren en maatvoering Juiste waarde Ook Martien van Beljouw ziet kansen We leren van elkaar Twee overheden met een eigen structuur en eigen kijk op de zaken Wij zijn verantwoordelijk

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/01/water-verbindt-waterschap-en-gemeenten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Duurzaam denken en doen uit overtuiging
  De resultaten van het onderzoek hebben de abdij en de brouwerij aangezet een volgende stap te zetten in de verduurzaming van het proceswater De gemeente Tilburg en Waterschap De Dommel hebben aangegeven hier graag aan mee te werken De afspraken rondom dit proces zijn vastgelegd in de Green Deal proceswater Brouwerij De Koningshoeven BV Meedenken aan de voorzijde Erik van Kronenburg accountmanager Waterschap De Dommel Voor het waterschap is dit een geweldige uitdaging Door het afvalwater te zuiveren en lokaal weer terug te brengen in de abdijgracht en door afvoer via het slotenstelsel vullen we de grondwaterstand aan Hierdoor heeft de landbouw langer grondwater beschikbaar voor de groei van haar gewassen We ondersteunen de ondernemer graag met kennis en ervaring van de zuiveringsprocessen Meedenken aan de voorzijde maakt dat het proces van vergunningverlening makkelijker doorlopen kan worden De bestaande lozing op het rioolstelsel van de gemeente Tilburg kan in sommige gevallen tot overstorten leiden op de Nieuwe Leij Door het water zelf te zuiveren mist het waterschap inkomsten Maar tegelijkertijd besparen wij energie omdat het water niet verpompt en gezuiverd hoeft te worden in de RWZI Tilburg Noord Lokale klimaataanpak Gert van den Elsen van de gemeente Tilburg is betrokken bij het sluiten van de Green Deal Hij vertelt over het proces De gemeente Tilburg heeft in de Structuurvisie Water en Riolering 2010 2015 het belang aangegeven van duurzame watersystemen en optimalisatie van de waterketen Ook heeft de gemeente in 2009 reeds de ambitie uitgesproken in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn Zuinig omgaan met water en het produceren van duurzame energie dragen daar aan bij We willen laten zien dat het met minder water en energie mogelijk is hetzelfde resultaat te behalen Green Deals zijn een belangrijke basis voor onze lokale klimaataanpak Door gebruik te maken van duurzame energie willen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen Met als resultaat een duurzame economische ontwikkeling en groei plus een sterkere concurrentiepositie voor Tilburg en omgeving Goed rentmeesterschap Brouwerij Koningshoeven wil het bedrijfsproces verduurzamen Ze kijken naar water grondstof en energie Verduurzaming vanuit de filosofie van de trappisten goed rentmeesterschap voor de aarde Concreet zetten we in op het verduurzamen van het proceswater De brouwerij wil het liefst afvalwater zo zuiver mogelijk op het oppervlaktewater lozen aldus Gert Vanuit die aanvraag heeft de gemeente een Green Deal gesloten voor het verduurzamen van bedrijfswater De gemeente is daarvoor een gesprek aangegaan met het klooster Diamantgroep en Waterschap De Dommel In het voorjaar is de Green Deal definitief gemaakt Het doel van de Green Deal is tweeledig enerzijds ondersteunt het een subsidieaanvraag aan de provincie voor Landschap van allure en anderzijds is het een vastlegging van afspraken om te komen tot verduurzaming van het bedrijfswater De provincie heeft de Green Deal zelf niet ondertekend Green Deal Een Green Deal is een overeenkomst tussen overheden en andere partijen en helpt om duurzame plannen uit te voeren In deze Green Deal zijn de afspraken doelstellingen en het tijdspad omschreven De partners zijn Waterschap De Dommel

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/01/duurzaam-denken-en-doen-uit-overtuiging.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Innovatie Water in Industrie Brabant
  daarin al ver Ze zetten hoog in op innovatie Water is hun specialisme Het is belangrijk dat we de kennisuitwisseling tussen de industrie en waterschappen bevorderen We kunnen van elkaar leren De industrie kan putten uit de kennis van het waterschap Het zet ze op het spoor van efficiënt en innovatief waterbeheer De Klik in beeld Nu gaan we samen aan de slag met het verwaarden van reststoffen We hebben daar een kartrekker voor nodig Een bedrijf of een waterschap dat laat zien dat het project kans van slagen heeft Het gebeurt nu op beperkte schaal Maar we willen het stimuleren We konden kiezen uit twee routes om dat te bereiken Route één was zelf aan de slag op de grondstoffenmarkt Verkennen ontdekken en zelf organiseren De andere optie was aanhaken bij een bestaand project We hebben vrij snel gekozen voor het aanlijnen bij een bestaand project Via het netwerk zijn we in contact gekomen met De Klik Een online platform www biomassadhz nl waarop aanbod en vraag naar grondstoffen bij elkaar worden gebracht Een soort van marktplaats maar het initiatief moet van de deelnemers zelf komen We zijn een pilot aangegaan voor twee jaar Vervolgens evalueren we het project en kijken hoe en of we een vervolg aan het project geven Waarde creëren Martine Groenewegen van De Klik pakt het verhaal enthousiast op Mooi dat in het overleg van de VIW en de waterschappen ook het idee van biomassa afval als grondstof is ontstaan Ik ben blij dat ze bij De Klik zijn aangehaakt Biomassa gaat eigenlijk over alle organische rest stromen Veel mensen kennen het begrip biomassa wel maar ze hebben geen idee wat er allemaal mee kan Bij biomassa denken de meesten alleen aan brandstof voor elektriciteit terwijl je van veel biomassa reststromen prachtige hoogwaardige producten kunt maken Ze zijn verbaasd als blijkt dat ze geld kunnen verdienen of in elk geval kosten kunnen besparen met biomassa Overtuig je ondernemers van het feit dat het geld kan opleveren dan heb je de aandacht In gang trekken De website is een hulpmiddel Doe het zelf is een bewuste keuze We willen partijen een platform bieden waarop ze biomassa kunnen aanbieden en vragen een soort marktplaats De Klik speelt geen rol in de bemiddeling tussen aanbieders en vragers Onze eerste taak is de markt in gang trekken Met Waterschap De Dommel en de Vereniging Industriewater geven we het handen en voeten In andere delen van Nederland zie je al dat het op gang komt Partijen die op ons platform aanhaken vertel ik altijd dat ze het niet erg vinden om met verschillende partijen te onderhandelen Je ziet vaak dat grote partijen gewend zijn aan langdurige contracten Op ons platform is dat zeker niet standaard Het vraagt flexibiliteit De ene keer met partij A het andere moment zit je met partij B aan tafel Het aantrekkelijke is dat je op deze manier elke keer de optimale prijs krijgt voor je producten Kansen Alle partijen met wie ik om tafel zit

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/01/innovatie-water-in-industrie-brabant.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Tilburgse maakt waterdroom waar met dank aan de koning
  Edwin Verhees van Waterschap De Dommel Hij hoort van het project en wil graag kennis aan het project toevoegen maar vooral ook leren omgaan met burgerinitiatieven Edwin brengt het thema veiligheid aan de oppervlakte Een fontein een bak met water die stroomt is niet veilig Levend water is schoon veilig en aangesloten op de waterkringloop Waardevolle input maar waar vind ik levend water in Tilburg De waterlopen zijn gedempt en vervangen door een riool Van sommige beken zijn nog restanten in het buitengebied aanwezig Alleen de Nieuwe Leij en de Oude Leij Donge bestaan nog in het geheel Vertrokken water Ingenieur Rob van Putten voorzitter en redacteur Historie Tilburg blijkt de missing link Hij heeft het vertrokken water in Tilburg in beeld gebracht Hij is eerder bezig geweest met het zichtbaar maken van de waterlopen in Tilburg Hij duikt opnieuw in het regionaal archief en gaat verder op zoek Na driekwart jaar vindt hij op de zolder een kaart uit 1907 met de waterlopen van Tilburg Deze kaart is goud We weten waar het levend water was nu is het zaak het weer zichtbaar te maken Lucy is opgetogen over de ontdekking De wetenschap dat er levend water is geweest is een eerste stap Hoe we het zichtbaar maken weet ik niet Het atelier Gelukkig heb ik een groep mensen om me heen verzameld die de droom omarmen en vanuit een persoonlijke drijfveer kennis en kunde aandragen In april 2014 organiseer ik het eerste atelier We zitten met 17 mensen om tafel een zeer diverse groep waterschap gemeente bioloog historicus onderwijs waterdeskundige Het zijn specialisten die los van beleid en belangen instappen De opdracht is vertrokken water terugbrengen Het is inspirerend en allesomvattend techniek toepassing kansen Tilburg e o alles passeert de revue Spoorzone verrijken We hebben een kanskaart opgezet We werken een plan voor Clarissenhof Spoorzone uit Doel is levend water in het project te integreren We nodigen tijdens het tweede atelier de architect van het plan uit De architect ziet het zitten Het plan is opgezet rondom een oud klooster er is ruimte en veel hofjes Tijdens de sessie ontstaat het idee om levend water op het Spoorplein te realiseren We willen dat doen door water vanuit drie bronnen naar het centrale punt te brengen Het hemelwater van de wijk voeren we naar het Spoorplein De tweede bron is de pompinstallatie uit de tunnelbak En als derde bron benoemen we de blauwe aders schoon hemelwater Het water uit deze drie bronnen verzamelen we op het plein de bron Vanuit de bron vloeit het water uit naar andere plaatsen op het plein We creëren oases sociale groene hot spots waar mensen samen komen leven en genieten De architect is het plan aan het uitwerken Persoonlijk is het voor mij een overwinning de droom is omarmd door de maatschappij We zijn zelfs bezig het concreet te maken De droom is nu niet meer van mij het is een inspiratiebron De droom is in beweging Dromen blijven komen Maar Lucy is

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/01/tilburgse-maakt-waterdroom-waar-met-dank-aan-de-koning.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Nieuws
  Resultaten 211 225 van 288 Sorteer op Datum aflopend Datum oplopend Relevantie Vorige 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010 2015 Regelgeving Bestuur Agenda s en verslagen Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Contact Postbus

  Original URL path: http://www.dommel.nl/newssearch?pageNumber=15 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Overzicht op terugblikken hoogwater 1995
  februari inloopbijeenkomst Kleine Dommel Heeze Overzicht op terugblikken hoogwater 1995 Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November 2014 2015 Januari Terugblik op het bestuurlijke jaar 2014 Doelgerichter maaien voor versnellen beekherstel Water verbindt Waterschap en gemeenten Duurzaam denken en doen uit overtuiging Innovatie Water in Industrie Brabant Tilburgse maakt waterdroom waar met dank aan de koning Provincievoorzitters op werkbezoek in Soerendonk Vangsten Muskusratten gedaald meer instroom van Beverratten Waardevol water voor iedereen Bestuurders van Waterschap De Dommel namen deel aan het nationaal voorleesontbijt Op weg naar schoner water in vijver Jan van Galenstraat Vught Terugblik op het hoogwater van 1995 10 februari inloopbijeenkomst Kleine Dommel Heeze Overzicht op terugblikken hoogwater 1995 Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Home 2015 Januari Overzicht op terugblikken hoogwater 1995 Overzicht op terugblikken hoogwater 1995 2 februari 2015 Afgelopen dagen is veel teruggeblikt op het hoogwater van 1995 en vertelt wat de waterschappen sindsdien gedaan hebben om meer veiligheid rond water te creëren In het kader van de terugblik op 95 en om het waterbewustzijn te vergroten organiseert Waterschap De Dommel samen met Aa en Maas op korte termijn gastlessen voor scholieren in de regio van s Hertogenbosch

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2015/01/overzicht-terugblikken-op-hoogwater-1995.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •