archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Stage / afstudeeropdrachten
  het veld met geavanceerde meetapparatuur het doorvoeren van de afvoerrelaties stuwformules in het meetnet optimaliseren van het telemetriesysteem TMX het uitvoeren van alle werkzaamheden aan het oppervlaktewatermeetnet zoals veldcontroles en het afhandelen van storingen van de meetapparatuur het plannen en organiseren van bovenstaande werkzaamheden De stage is een mix van theoretisch binnen werk 1 3 en praktisch buitenwerk 2 3 Uiteraard krijg je naast deze hoofdopdracht voldoende ruimte om eigen opdrachten uit te voeren en kennis te maken met andere disciplines binnen het proces monitoring en of het waterschap Profiel Je volgt een opleiding MBO en of HBO Watermanagement of Land Water en Milieu of vergelijkbaar Jij bent leergierig ingesteld en wilt graag de theorie toepassen in de praktijk en jouw kennis met ons delen Je kunt goed communiceren bent praktisch ingesteld en werkt nauwkeurig Daarnaast beschikt tenminste één van beide over een rijbewijs B Stagevergoeding Stagiairs die minimaal 10 weken stage lopen ontvangen een stagevergoeding MBO studenten ontvangen een vergoeding van 300 bruto en HBO studenten een vergoeding van 400 bruto per maand Deze bedragen zijn inclusief reiskostenvergoeding bij een fulltime stage 36 uur Sollicitatie en contact Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Dirk

  Original URL path: http://www.dommel.nl/stages/1461-dedommel/Monitoren+waterbeleid+MBO-HBO.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Stage / afstudeeropdrachten
  januari en eindigen op 31 december Voor het proces belastinginvordering zijn wij op zoek naar een stagiair e plaatsingsdatum 8 oktober 2015 locatie Noord Brabant functie Stagiaire functiegroep Administratief secretarieel contracttype Stage contractduur 3 Aantal uren 16 36 Administratieve stage Bij voorkeur minimaal 2 dagen in de week Processen belastingheffing en invordering Waterschap De Dommel is een procesgerichte organisatie Het proces Belastinginvordering bestaat uit de volgende onderdelen Verwerken van de belastingontvangsten Het invorderen van belastingen Het afwerken van bezwaren Kwijtschelding Wat ga je doen Van jou wordt verwacht dat je licht administratief werk gaat verrichten zoals het inkloppen van gegevens en het inboeken van verzoeken tot kwijtschelding Daarnaast komt het voor dat inwoners geen aanslagnummer bij een betaling vermelden Van jou wordt verwacht dat jij het aanslagnummer opzoekt aan de hand van postcode en huisnummers en koppelt aan de betalingen Daarnaast digitaliseer je de poststukken en controleer je de gegevens in het belastingsysteem en verricht je andere voorkomende werkzaamheden Wat verwachten we van jou Je volgt een opleiding Bedrijfsadministratief medewerker MBO niveau 2 of vergelijkbaar Jij bent nauwkeurig leergierig en je durft vragen te stellen Je bent bekend met de programma s Word Excel en Outlook Je kunt goed met vertrouwelijke gegevens om gaan en hebt affiniteit met het vakgebied belastingen Daarnaast ben je een echte teamspeler Arbeidsvoorwaarden Je ontvangt een stagevergoeding van 300 bruto per maand op basis van 36 uur De stage is in principe voor de periode van 1 school jaar Deze kan mogelijk verlengd worden Informatie en sollicitatie Voor meer informatie over deze stageplek kun je contact opnemen met het cluster Invordering van het proces belasingen telefoonnummer 0411 618330 Je kunt vragen naar Ilse van Zoggel Heb je interesse in deze stageplek Solliciteer dan via onze website www dommel nl Werken bij ons Hier kun je

  Original URL path: http://www.dommel.nl/stages/2081-dedommel/Stagiair+bedrijfadministratie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Grondwaterstanden en neerslag
  Het waterschap zoekt met peilbeheer naar de juiste balans Enerzijds staan stuwen hoog om de grondwatervoorraad op peil te houden zodat we drogere perioden met genoeg water kunnen starten Anderzijds moet het water voldoende worden afgevoerd zodat percelen goed begaanbaar zijn en om bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen Samen met grondwatergebruikers bekijken we mogelijkheden om regenwater in de winter langer vast te houden en droogte zo veel mogelijk te beperken Als meer dan de helft van onderstaande punten in een deelgebied oranje kleurt treft het waterschap maatregelen om extreme droogte te bestrijden Waterstanden zullen zo veel mogelijk op maximaal worden ingesteld alsmede de wateraanvoer Brabant kent acht deelgebieden waarvan er twee in het beheergebied van Waterschap De Dommel liggen Oranje de gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald Groen de gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald Grijs tijdelijk geen meetwaarde Contactpersonen Beleid beregenen met grondwater Marc Strikker Onttrekkingsverbod Aart van Wessel Beregenen met grondwater 10 daagse neerslagverwachting grafiek Alternatief http embed hydronet nl embed aspx token 6G2gSgpomfv 2fI9hO6qQaP0KhvA8sN3bx9rJo 5bPLUS 5dGeNuEaETtG65IyfbKol9609c2rJetPUxo 2fhgIZJaH 5bPLUS 5dG3AreQwS6ztrXK4ptVjKGzGeCyW8 3d Toelichting voorspelling U ziet de 10

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/actueel/grondwaterstanden-en-neerslag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Grondwater onttrekken
  bedrijvigheid wordt van de bedrijven gevraagd zo veel mogelijk alternatieven in te zetten zoals de inzet van oppervlaktewater of hergebruik van afvalwater Industriële onttrekkingen die niet onder een vrijstelling vallen zie hierna zijn vergunningplichtig Uitbreidingsmogelijkheden voor grondwateronttrekkingen door bedrijven kunnen als volgt worden samengevat Voor bedrijven onttrekkingen voor andere doeleinden dan menselijke consumptie geldt dat die zijn gelegen binnen de bebouwde kom en sprake moet zijn van wateroverlast Uit de aanvraag moet blijken dat grondwater noodzakelijk is Wanneer binnen drie jaar na vergunningverlening geen gebruik is gemaakt van de vergunning of een belangrijk deel hiervan dan wordt de vergunning hierop aangepast of ingetrokken Het grondwater wordt gebruikt of mede gebruikt voor menselijke consumptie De putten mogen een maximale diepte hebben tot in watervoerend pakket 1b Daar waar de pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 80 meter mag worden uitgeweken naar Wp 2a Daar waar geen scheidende laag aanwezig is geldt een maximale diepte van 80 meter De totale grondwateronttrekking in Noord Brabant door waterleidingbedrijven en industriële onttrekkers mag maximaal 268 miljoen m3 bedragen onttrekking 2007 10 Brandblusvoorzieningen Brandblusvoorzieningen zijn vergunningplichtig als de brandblusvoorziening niet valt onder de algemene regel voor brandblusvoorzieningen bijvoorbeeld omdat een grotere diepte wenselijk is dan in de algemene regel wordt toegestaan Op dat moment wordt primair getoetst in hoeverre brandblusvoorziening daadwerkelijk in afwijking van de algemene regels aangelegd moet worden om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en andere regelgeving op het gebied van brandveiligheid en brandweerzorg Daarnaast wordt bezien in hoeverre extra waarborgen nodig zijn om de grondwaterkwaliteit te beschermen In de vergunning worden verder in beginsel basisvoorwaarden van dezelfde aard opgenomen als in de algemene regels worden toegestaan Aanpak Vraag een watervergunning aan of dien een melding in via het omgevingsloket www omgevingsloket nl Let op

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/grondwater-onttrekken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Keur Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Vergoeding van schade bij waterberging geldig vanaf 28 3 2012 regelgeving Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater Brabantse waterschappen geldig vanaf 1 3 2015 regelgeving Beleid af en aanhaken grote lozers geldig vanaf 18 2 2004 regelgeving Beleid afvalwaterproblematiek mestverwerking geldig vanaf 27 3 2002

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/milieu?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  van 14 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Verordening organisatie financieel beheer geldig vanaf 1 1 1995 regelgeving Controleverordening geldig vanaf 1 1 2009 regelgeving Verordening organisatie financieel beheer geldig vanaf 1 1 2009 regelgeving Besluit aanwijzing ambtenaar belast met heffing en invordering mandaatverlening geldig vanaf 10 3 2012 regelgeving Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige geldig vanaf 20 9 2012 regelgeving Vorige

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/financi%C3%ABn+en+economie?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Reglement van orde algemeen bestuur 2009 geldig vanaf 2 3 2015 regelgeving Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid van het waterschap De Dommel worden betrokken geldig vanaf 1 1 2013 regelgeving Verordening behandeling bezwaren Waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 1 8 2015 regelgeving Organisatieregeling waterschap De Dommel 2015 geldig vanaf 25 3 2015 regelgeving Reglement voor

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/bestuur+en+recht?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  Resultaten 1 2 van 2 Sorteer op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de waterschapsorganen voor zover deze documenten niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats geldig vanaf 1 12 2014 regelgeving Verordening betreffende de bevoegdheden van het algemeen bestuur inzake de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van de waterschapsorganen geldig vanaf 1 1 2014

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr/subjects/automatisering+en+informatisering?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive