archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Regelgeving zoeken
  op Relevantie Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Datum aflopend Datum oplopend Besluit elektronisch bekendmaken van besluiten geldig vanaf 1 1 2013 regelgeving Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur 2009 geldig vanaf 28 9 2015 regelgeving Beleidsregels ambtshalve vermindering van belastingen Waterschap De Dommel geldig vanaf 31 12 2001 regelgeving Leidraad Invordering Waterschap De DommelLijst met gebruikte afkortingen geldig vanaf 20 9 2012 regelgeving Besluit verbod op onttrekking

  Original URL path: http://www.dommel.nl/cvdr?datefrom=1-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=1-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum&pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Aanvraagformulier bestuursinformatie
  opmerking Naam voorstel Datum vergadering Om misbruik van formulieren te voorkomen vragen wij u hieronder antwoord te geven op de vraag Hoeveel uren heeft een dag Geef een antwoord op de vraag Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010 2015 Regelgeving Bestuur Agenda s en verslagen Algemeen bestuur Dagelijks

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen-glm/formulieren/aanvraagformulier-bestuursinformatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  20151111 concept t b v AB pdf PDF 394 kB 2 6 Memorie van antwoord memorie van antwoord tbv AB 20151125 pdf PDF 379 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 23 september 2015 Notulen AB 20150923 concept t b v AB pdf PDF 402 kB Besluitenlijst AB 20150923 pdf PDF 298 kB 3 2 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van algemeen bestuur d d 14 oktober 2015 20151014 Conceptverslag opiniërend AB pdf PDF 408 kB 3 3 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv 25 november nav 23 sept 2015 pdf PDF 240 kB 3 4 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB november 2015 tbv AB pdf PDF 490 kB 3 5 Status van de notulen van de besloten vergadering van het algemeen bestuur op 19 juni 2013 4 Bestuur Communicatie en Financiën 4 1 Communicatievisie 2016 2020 waterSCHAPbewustzijn hamerstuk 4 1 Bestuursvoorstel Communicatievisie 2016 2020 waterSCHAPbewustzijn pdf PDF 274 kB a Communicatievisie 2016 2020 waterSCHAPbewustzijn pdf PDF 331 kB b Bijlage 1 Eerste resultaten imago onderzoek inwoners pdf PDF 274 kB 4 2 Gedragscodes integriteit hamerstuk Voorstel integriteit pdf PDF 287 kB Gedragscode integriteit AB versie 6 nov 2015 pdf PDF 140 kB Gedragscode integriteit DB pdf PDF 154 kB 4 3 Calamiteitenplan en calamiteitenbestrijdingsplannen hamerstuk AB voorstel Calamiteitenplan pdf PDF 300 kB Bijlage 1 Calamiteitenplan pdf PDF 1 297 kB Bijlage 2 Overzicht reacties partners pdf PDF 243 kB 4 4 Gemeenschappelijke regeling BHIC hamerstuk AB voorstel BHIC aangepast nav cie BCF 20151111 pdf PDF 290 kB Bijlage wijziging Gemeenschappelijke regelingen BHIC pdf PDF 519 kB 4 5 Wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon hamerstuk AB voorstel GR Aquon aangepast nav cie BCF pdf PDF 268 kB 20151112 Gewijzigde tekst GR AQUON 2011 Def versie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/86bedcf5-e17a-48d3-99b0-6aa7876d1f7f/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2825-11-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  pdf PDF 434 kB Agenda AB 20151014 dagprogramma definitief pdf PDF 261 kB Agenda AB 20151014 v m pdf PDF 210 kB 1 Opening 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Beheer in de praktijk 4 Rondvraag en sluiting Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010 2015

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/4643c669-9e81-464e-bd62-c787f45b9b40/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2814-10-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  bijlage bij verslag WK 20150909 pppt innovatieagenda pdf PDF 4 302 kB 2 6 Memorie van antwoord memorie van antwoord tbv AB 20150923 15 d pdf PDF 381 kB 3 Notulen toezeggingen en bestuurlijke agenda 3 1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 15 juli 2015 Notulen AB 20150715 concept tbv AB pdf PDF 468 kB Besluitenlijst AB 20150715 pdf PDF 313 kB 3 2 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv 23 september n a v 15 juli 2015 pdf PDF 301 kB 3 3 Bestuurlijke agenda Bestuurlijke agenda AB 20150923 pdf PDF 477 kB 4 Bestuur Communicatie en Financiën 4 1 Vaststelling Waterbeheerplan 4 Waardevol Water 2016 2021 BCF 20150819 WBP4 vaststelling pdf PDF 336 kB 4 1 BCF 20150811 WBP4 Waardevol water voorstel vaststelling pdf PDF 2 319 kB 4 1 BCF 20150914 Nota van inspraak WBP4 na beh cie pdf PDF 666 kB 4 2 Verordening financiële ondersteuning fracties uit het algemeen bestuur Verordening fractieondersteuning aangepast voorstel tbv AB 23 sept pdf PDF 275 kB Verordening fractieondersteuning aangepast Verordening tbv AB 23 sept 2015 pdf PDF 179 kB 4 3 Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel BCF AB voorstel Dommel vaststellen Verordening schadevergoeding 2015 pdf PDF 278 kB BCF Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel 2015 aanpassingen niet zichtbaar pdf PDF 375 kB 4 4 Jaarkalender bestuursvergaderingen 2016 BCF AB voorstel Jaarkalender 2016 pdf PDF 273 kB BCF Jaarkalender bestuursvergaderingen 2016 20150825 pdf PDF 115 kB 4 5 Rapportage samenwerkingsvormen 2015 4 5 BCF AB voorstel Rapport Samenwerkingsvormen 2015 pdf PDF 279 kB 4 5 BCF bijlage 1 Rapp Verbonden Partijen 2015 20150826 pdf PDF 350 kB 4 5 BCF bijlage 2 Rapp Verb P Overige Samenw vormen 2015 20150917 pdf PDF 249 kB 4 6 Rapportage Rekenkamercommissie inzake stand van zaken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/5c116bab-5e1f-4b3e-9e56-e66bf6c18982/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2823-9-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  AB 20150429 tbv AB pdf PDF 427 kB Besluitenlijst AB 20150429 pdf PDF 307 kB 3 2 Vaststelling verslag van de opiniërende vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 februari 2015 Verslag opinierend AB maatschappelijke positionering 25 2 2015 dd 12 3 2015 pdf PDF 694 kB 3 3 Overzicht acties en toezeggingen toezeggingen tbv AB 15 juli 2015 n a v AB 29 april 2015 pdf PDF 223 kB 3 4 Bestuurlijke agenda AB Bestuurlijke agenda DB PGE 20150702 pdf PDF 466 kB 4 Bestuur Communicatie en Financiën 4 1 Aanpassing reglement van orde voor de vaste commissies 4 1 AB voorstel aanpassing RvO vaste Cies vanwege aanpassing commissies pdf PDF 275 kB 4 1 1 RvO vaste Commissies 2009 aangepast juli 2015 pdf PDF 146 kB 4 2 Vaststelling Klachtenverordening 2015 en Verordening behandeling bezwaren 2015 BCF 20150701 2 2 AB voorstel klachtenverordening en bezwarenverordening tbv cie pdf PDF 277 kB Klachtenverordening 2015 pdf PDF 207 kB Verordening behandeling bezwaren 2015 pdf PDF 363 kB 4 3 Omgevingsscan 2016 BCF 20150701 2 3 AB voorstel omgevingsscan 2016 definitief 4 6 2015 pdf PDF 265 kB 4 3 1 Omgevingsscan 2016 met wijzigingen nav ambt toel pdf PDF 471 kB 4 4 Jaarstukken 2014 Burap II jaarrekening 2014 4 4 0 AB voorstel Jaarstukken 2014 20150708 pdf PDF 386 kB 4 4 1 Jaarstukken 2014 dd 9 juli 2015 pdf PDF 3 994 kB 4 4 2 Bijlagen Jaarstukken 2014 pdf PDF 1 428 kB 4 4 3 20150709 Accountantsverslag 2014 waterschap de Dommel pdf PDF 234 kB 4 4 4 2015 31596 3100103715 Controleverklaring Waterschap de Dommel JRR 2014 STT 10 2 10 07 2015 8 47 57 pdf PDF 318 kB 4 4 6 Jaarstukken 2014 leeswijzer pdf PDF 158 kB 4 5 Resultaatbestemming 2014 4 5

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/cd00dade-e9bd-4ff8-9e6f-c0ec356df945/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2815-7-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 25 maart 2015 Notulen AB 20150325 concept tbv AB pdf PDF 357 kB Besluitenlijst AB 20150325 pdf PDF 244 kB 3 2 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d d 26 maart 2015 Notulen AB 20150326 concept tbv AB pdf PDF 400 kB Besluitenlijst AB 20150326 pdf PDF 244 kB 4 Algemene Beleids en Bestuurlijke Zaken 4 1 Benoeming leden Dagelijks Bestuur voorstel benoeming DB pdf PDF 269 kB Memo samenvatting en conclusies Integriteitstoets kandidaat DB leden De Dommel pdf PDF 106 kB 4 2 Tijdsbestedingsnorm leden Dagelijks Bestuur voorstel tijdsbestedingsnorm pdf PDF 273 kB 4 3 Bestuursakkoord 2015 2019 Voorstel bestuursakkoord versie 20 april pdf PDF 263 kB bestuursakkoord op AB 29 april versie 20150429 15 30 uur pdf PDF 946 kB bestuursakkoord tbv AB 29 april pdf PDF 774 kB 4 4 Bemensing commissies voorstel bemensing commissiess pdf PDF 298 kB 4 4 1 tabel voorstel bemensing commissies 20150429 15 30 uur pdf PDF 234 kB Bijlage bij voorstel met betrekking tot de bemensing van de commissies pdf PDF 211 kB 4 5 Vaststelling jaarkalender 2015 periode mei t m december AB voorstel

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/f2319441-8da2-465a-9828-93f3fbfb114d/Agenda+Algemeen+Bestuur+%2829-4-2015%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's Algemeen Bestuur
  water Agenda s Commissie Watersysteem Periode 2008 2015 Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Agenda s Algemeen Bestuur Agenda s Algemeen Bestuur Zodra de agenda bekend is kunt u deze raadplegen door op de link hieronder te klikken Vergaderstukken worden bij het betreffende agendapunt beschikbaar gesteld De vergaderingen zijn openbaar Als u een vergadering wilt bijwonen neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning doorkiesnummer 0411 618 682 Locatie en tijdstip De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden doorgaans plaats in het Waterschapshuis Bosscheweg 56 te Boxtel Aanvang 14 00 uur tot circa 16 00 uur N B Vergaderstukken van de vergaderingen blijven beschikbaar Dit zijn echter concept voorstellen en zijn mogelijk aangepast naar aanleiding van bevindingen uit de vergadering Als u het vastgestelde voorstel wilt ontvangen kunt u contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer 0411 618682 of 618385 Ook kunt u het voorstel opvragen met het formulier Agenda 26 3 2015 Agendabundel pdf PDF 1 298 kB Agenda AB 20150326 installatie pdf PDF 236 kB Besluitenlijst AB 20150326 pdf PDF 244 kB Notulen AB 20150326 vastgesteld pdf PDF 343 kB Agenda 25 3 2015 Agendabundel pdf PDF 12 506 kB Agenda AB 20150325 toelating pdf PDF 237 kB Besluitenlijst AB 20150325 pdf PDF 244 kB Notulen AB 20150235 vastgesteld en ondertekend pdf PDF 3 019 kB Agenda 25 2 2015 Agendabundel pdf PDF 1 631 kB Agenda AB 20150225 Opiniërende vergadering pdf PDF 203 kB Besluitenlijst opiniërende vergaderingen pdf PDF 106 kB Verslag opin pdf PDF 661 kB Agenda 25 2 2015 Agendabundel pdf PDF 413 387 kB Agenda AB 20150225 pdf PDF 286 kB Notulen AB 20150225 vastgesteld pdf PDF 363 kB Agenda 10

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/agendas-en-verslagen/agendas-algemeen-bestuur.html?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •