archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  ambt toel VERSIE 25 11 pdf PDF 3 076 kB Beleidsbegroting 2015 Leeswijzer tbv cies 26 nov 2015 pdf PDF 117 kB 2 2 Verordeningen Waterschapsbelastingen 2015 Bestuursvoorstel verordeningen waterschapsbelastingen 2015 pdf PDF 266 kB 1 VERORDENING WATERSYSTEEMHEFFING 2015 tbv cie FBH 26 nov pdf PDF 200 kB 2 VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING 2015 pdf PDF 545 kB 3 VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2015 pdf PDF 477 kB 2 3 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling HWH AB voorstel 10 12 2014 toestemming wijz GRHWH tbv cie FBH 26 nov pdf PDF 277 kB 2014 10 14 GR HWH wijzigingsvoorstel 2014 def 2 pdf PDF 328 kB 3 Stukken ter kennisname 3 1 3e kwartaalrapportage 2014 3e kwartaalrapportage 2014 DB besluit 11 nov 2014 tbv cie fbh pdf PDF 1 286 kB 3 2 Overall kostenbatenanalyse en energiebalans tussen de SNB en de Energiefabriek DB voorstl kostenbatenanal energiebalans SNB Energiefabr tbv cie FBH 26 nov pdf PDF 1 229 kB 3 3 Feitenrelaas SNB en de Switch Transaction feitenrelaas SNB en ST voor AB nazending dd 21 11 2014 tbv cie fbh nov pdf PDF 256 kB 4 Verbonden Partijen 5 Terugkoppeling door de voorzitter 6 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie Financiën Bedrijfsvoering en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/89ed18d9-485b-496b-95d0-80aada7d2111/Agenda+Commissie+Financi%C3%ABn+Bedrijfsvoering+en+Handhaving+%2826-11-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  1 rapportage verbonden partijen update 2014 def pdf PDF 423 kB bijlage 2 rapportage verbonden partijen 2014 def pdf PDF 245 kB 3 Stukken ter kennisname 3 1 2e kwartaalrapportage 2014 DB voorstel 2e kwartaalrapportage 2014 pdf PDF 615 kB 2e kwartaalrapportage 2014 def pdf PDF 394 kB 4 Verbonden Partijen 5 Terugkoppeling door de voorzitter 6 Ontwerp verslag van de vergadering van de commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving van

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/71b74e86-7f74-4122-87d7-3641e9869e5d/Agenda+Commissie+Financi%C3%ABn+Bedrijfsvoering+en+Handhaving+%2815-10-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  2015 voor cies 18 juni 2014 pdf PDF 2 538 kB 2 MEERJARENBEGOTING 2015 2018 tbv cies 18 juni 2014 pdf PDF 2 377 kB 3 leeswijzer voorjaarsnota 2015 met doorkijk naar 2020 pdf PDF 83 kB 2 4 Koers WBP4 met onderliggende beslispunten AB voorstel koers WBP4 met onderliggende beslispunten tbv cie 18 juni 2014 pdf PDF 215 kB Koers WBP4 en onderliggende beslispunten tbv cie 18 juni gew nav ambt toel 12 juni pdf PDF 920 kB 2 5 Vervolg windpark De Spinder AB voorstel bo bestemmingsplanwijziging windenergie De Spinder tbv cie 18 juni 2014 pdf PDF 259 kB 3 Stukken ter kennisname 3 1 Evaluatie Schouw 2014 DB voorstel schouw 2014 tkn cie 18 juni 2014 pdf PDF 247 kB Rapport evaluatie Schouw 2014 pdf PDF 802 kB 3 2 Overzicht toezeggingen t a v het realisatieprogramma watersysteem DB voorstel overzicht toezeggingen realistieprogramma watersysteem tbv cie 18 juni pdf PDF 313 kB Bijlage 1 Overzicht verwachte toekomstige opgave realisatieprogramma watersysteem en bestuurlijke toezeggingen tbv cie IW 18 juni pdf PDF 210 kB 4 Verbonden Partijen 4 1 Concept jaarstukken Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC 2013 en concept begroting 2015 DB voorstel concept jaarstukken 2013 BHIC en concept begroting 2015 tkn cie 18 juni pdf PDF 218 kB bijl 1 BHIC conceptjaarrekening 2013 pdf PDF 6 184 kB bijl 2 BHIC conceptbegroting 2015 pdf PDF 2 091 kB 4 2 Ontwerpbegroting 2015 Het Waterschapshuis DB voorstel ontwerp begroting 2015 GR Het Waterschapshuis tkn cie 18 juni 2014 pdf PDF 246 kB zienswijze procedure ontwerp begroting 2015 27 mei 2014 pdf PDF 495 kB 4 3 Jaarstukken Aquon 2013 DB voorstel jaarrekening Aquon 2013 tkn cie 18 juni pdf PDF 225 kB Brief jaarstukken Aquon 2013 pdf PDF 410 kB jaarstukken Aquon 2013 tbv cie FBH 18 juni 2014

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/6fda8665-74a7-4cb3-ae8b-ba7ea8c6544c/Agenda+Commissie+Financi%C3%ABn+Bedrijfsvoering+en+Handhaving+%2818-6-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's en verslagen
  bijl 3 concept Accountantsverslag WS DD 2013 dd 4 april tbv cies 9 apr pdf PDF 459 kB bijl 5 reactie auditcie verslag werkzaamheden auditcie 2013 pdf PDF 210 kB bijl 6 Leeswijzer Jaarverslag 2013 tbv cies 9 apr 2014 pdf PDF 95 kB 2 2 Resultaatbestemming 2013 AB voorstel Resultaatbestemming 2013 tbv cie FBH 9 april 2014 pdf PDF 249 kB 2 3 Omgevingsscan 2015 Voorstel bestuur Omgevingsscan 2015 tbv cies 9 april 2014 pdf PDF 195 kB Omgevingsscan 2015 24 maart 2014 tbv cies 9 april 2014 pdf PDF 555 kB 2 4 Voorbereidingsfase windenergieproject De Spinder AB voorstel voorbereidingsfase windenergieproj De Spinder gew nav ambt toel tbv cie FBH 9 apr 2014 pdf PDF 304 kB bijlage 1 memo beantwoording vragen AB 22 januari 2014 pdf PDF 344 kB bijlage 2 vragen en opmerkingen nav opinierend AB windenergie 22 januari 2014 pdf PDF 2 193 kB bijlage 3 Antwoord tweede kamer over windenergie 1574 pdf PDF 21 kB bijlage 4 Green Deal Windpark Spinder pdf PDF 1 086 kB 2 5 Onderzoek Waterspoor Bestuursvoorstel Waterspoor aangepast na DB pdf PDF 230 kB 3 Stukken ter kennisname 3 1 Evaluatie en uitvoeringsprogramma Toezicht handhaving 2013 cie FBH 3

  Original URL path: http://www.dommel.nl/ibabs/dedommel/c751978d-7e46-4a57-b257-899fc0d74b4b/Agenda+Commissie+Financi%C3%ABn+Bedrijfsvoering+en+Handhaving+%289-4-2014%29.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving
  en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Agenda s Algemeen Bestuur Agenda s Commissie Bestuur Communicatie en Financiën Agenda s Commissie Waterketen en schoon water Agenda s Commissie Watersysteem Periode 2008 2015 Agenda s commissie Algemene Beleids en Bestuurlijke zaken Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Integraal Waterbeheer Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Periode 2008 2015 Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda 27 11 2013 Agendabundel pdf PDF 6 628 kB agenda commissie FBH 20131127 pdf PDF 151 kB vastgesteld verslag cie FBH 20131127 pdf PDF 1 586 kB Agenda 18 9 2013 Agendabundel pdf PDF 5 934 kB agenda commissie FBH 20130918 pdf PDF 132 kB vastgesteld verslag cie FBH 20130918 pdf PDF 1 047 kB Agenda 12 6 2013 Agendabundel pdf PDF 7 823 kB agenda commissie FBH 20130612 pdf PDF 133 kB Agenda 10 4 2013 Agendabundel pdf PDF 9 780 kB agenda commissie FBH 20130410 pdf PDF 151 kB agenda commissie FBH 20130410 aangepast 8 4 2013

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/agendas-en-verslagen/periode-2008-2015/agendas-commissie-financien-bedrijfsvoering-en-handhaving.html?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving
  organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Agenda s Algemeen Bestuur Agenda s Commissie Bestuur Communicatie en Financiën Agenda s Commissie Waterketen en schoon water Agenda s Commissie Watersysteem Periode 2008 2015 Agenda s commissie Algemene Beleids en Bestuurlijke zaken Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Integraal Waterbeheer Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Periode 2008 2015 Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda 19 9 2012 Agendabundel pdf PDF 10 447 kB agenda cie FBH 19 september 2012 pdf PDF 21 kB vastgesteld verslag cie FBH 19 september 2012 pdf PDF 680 kB Agenda 13 6 2012 Agendabundel pdf PDF 9 894 kB Agenda Cie FBH 20120613 aangepast pdf PDF 24 kB vastgesteld verslag cie FBH 13 juni 2012 pdf PDF 1 085 kB Agenda 11 4 2012 Agendabundel pdf PDF 10 433 kB agenda cie FBH 11 april 2012 def pdf PDF 25 kB Agenda 30 11 2011 Agendabundel pdf PDF 17 890 kB agenda cie FBH 2011 11 30 def pdf

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/agendas-en-verslagen/periode-2008-2015/agendas-commissie-financien-bedrijfsvoering-en-handhaving.html?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving
  Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Agenda s Algemeen Bestuur Agenda s Commissie Bestuur Communicatie en Financiën Agenda s Commissie Waterketen en schoon water Agenda s Commissie Watersysteem Periode 2008 2015 Agenda s commissie Algemene Beleids en Bestuurlijke zaken Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Integraal Waterbeheer Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Periode 2008 2015 Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda 15 6 2011 Agendabundel pdf PDF 10 600 kB agenda cie FBH 2011 06 15 definitief pdf PDF 43 kB vastgesteld verslag commissie FBH 20110615 pdf PDF 817 kB Agenda 30 3 2011 Agendabundel pdf PDF 9 460 kB agenda cie FBH 2011 03 30 pdf PDF 24 kB vastgesteld commissieverslag FBH 30 maart 2011 pdf PDF 471 kB Agenda 1 12 2010 Agendabundel pdf PDF 3 387 kB agenda 1 december 2010 pdf PDF 23 kB vastgesteld verslag commissie FBH 01122010 pdf PDF 201 kB Agenda 29 9 2010 Agendabundel pdf PDF 1 962 kB vastgesteld cieverslag

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/agendas-en-verslagen/periode-2008-2015/agendas-commissie-financien-bedrijfsvoering-en-handhaving.html?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Agenda's commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving
  Agenda s en verslagen Agenda s Algemeen Bestuur Agenda s Commissie Bestuur Communicatie en Financiën Agenda s Commissie Waterketen en schoon water Agenda s Commissie Watersysteem Periode 2008 2015 Agenda s commissie Algemene Beleids en Bestuurlijke zaken Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Integraal Waterbeheer Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Periode 2008 2015 Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda s commissie Financiën Bedrijfsvoering en Handhaving Agenda 31 3 2010 Agendabundel pdf PDF 2 304 kB Vastgesteld verslag commissie FBH 31032010 openbaar deel pdf PDF 82 kB agenda cie FBH 20100331 pdf PDF 21 kB Agenda 2 12 2009 Agendabundel pdf PDF 2 289 kB Agenda FBH 2 december pdf PDF 22 kB vastgesteld verslag commissie FBH 021209 openbaar deel pdf PDF 85 kB Agenda 7 10 2009 Agendabundel pdf PDF 367 kB agenda commissie FBH 7 oktober 2009 pdf PDF 21 kB vastgesteld verslag commissie FBH 07102009 openbaar pdf PDF 29 kB Agenda 24 6 2009 Agendabundel pdf PDF 8 105 kB Agenda FBH 24 juni 09 AP pdf PDF

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/agendas-en-verslagen/periode-2008-2015/agendas-commissie-financien-bedrijfsvoering-en-handhaving.html?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •