archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - L. Bruggink-van der Steen (Leonie)
  Leonie Functie bestuurslid Fractie Algemene Waterschapspartij E mailadres lbrugginkvdsteen dommel nl Ik ben Leonie Bruggink van de Algemene Waterschapspartij en draai al vele jaren mee als lid van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel Dit waterschap blijft boeien Tijden veranderen de maatschappij verandert mensen veranderen wensen veranderen en het klimaat verandert mee Of toch niet Het klimaat verandert en wij moeten ons zien aan te passen Dat geeft nieuwe inzichten en vergt maar geeft mij ook veel energie Door mijn 16 jaar ervaring als waterschapsbestuurder kan ik niet alleen meedenken maar ook nieuwe initiatieven initiëren Ik kan de juiste afweging maken bij diverse vraagstukken en besluiten die het gebied van Waterschap De Dommel en daarmee u als inwoner aangaan Natuurlijk zal het waterschap zo veel mogelijk projecten moeten realiseren zodat het rioolwater gezuiverd is er schone beken zijn en u droge voeten houdt Daarbij zal ik ook de uitgangspunten van de AWP naleven en de kosten in de gaten houden zodat u straks niet met een onplezierig hoge rekening geconfronteerd wordt Wilt u als inwoner een gevoel krijgen bij wat het waterschap voor ons doet of heeft u zelf ideeën met betrekking tot het waterschap Dan kan ik als

  Original URL path: http://www.dommel.nl/personen/algemeen-bestuur/l.-bruggink-van-der-steen-leonie.html?uuid=cbd8f5dd-91ff-4acd-b5ca-5b8a45ee72c7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Rekenkamercommissie
  bestuur Commissies Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid De Rekenkamercommissie voert in het kader van haar onderzoeken geen controle van de jaarrekening uit De Rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk van het algemeen of dagelijks bestuur de onderwerpen die zij wil onderzoeken Daarnaast kan de Rekenkamercommissie ook op verzoek van het algemeen of dagelijks bestuur onderzoek doen naar gevoerd beleid maar zij weegt dit zelf af De onderzoeken adviezen en aanbevelingen van deze commissie staan in het teken van leren en verbeteren De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid Haar rapporten zijn openbaar Wel kan de commissie rapporten of delen ervan als geheim aanmerken op grond van belangen uit de Wet Openbaarheid van Bestuur art 10 De Rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden vier leden uit het Algemeen Bestuur en een extern lid tevens voorzitter Daarnaast wordt de rekenkamercommissie ambtelijk ondersteund Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie tel 0411 618296 Onderzoeksrapporten De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen periode de volgende onderzoeken uitgevoerd Rapport Schadevergoedingen 374 kB Reactie DB op rapport Schadevergoedingen ter behandeling in cie ABBZ 9 april 2014 197 kB Nawoord Rekenkamercommissie

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/algemeen-bestuur/commissies/rekenkamercommissie/rekenkamercommissie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Auditcommissie
  en plannen Belastingen Vergunningen en regels Werken bij ons Recreatie Actueel Loket Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Agenda s en verslagen Algemeen bestuur Fotoalbum Algemeen Bestuur Commissies Rekenkamercommissie Auditcommissie Samenstelling commissies Watergraaf Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Algemeen bestuur Commissies Auditcommissie Auditcommissie De Auditcommissie treedt op als adviseur van het algemeen bestuur voor de rapportages van de accountant die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd Het gaat daarbij om financiën en rechtmatigheid De Auditcommissie is gemandateerd opdrachtgever naar de accountant met betrekking tot de controletaak van de accountant en de specifiek door de accountant uit te voeren controles Het betreft rapportages van de accountant naar het algemeen bestuur zoals de managementletter interim controle en de jaarrekeningcontrole De Auditcommissie bestaat uit drie leden uit het Algemeen Bestuur De accountant is geen lid of adviseur van de Auditcommissie maar wordt op afroep uitgenodigd aanwezig te zijn bij de overleggen van de Auditcommissie Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de Auditcommissie tel 0411 618308 Zie ook Samenstelling commissies Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/algemeen-bestuur/commissies/auditcommissie/auditcommissie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Samenstelling commissies
  s en verslagen Algemeen bestuur Fotoalbum Algemeen Bestuur Commissies Rekenkamercommissie Auditcommissie Samenstelling commissies Watergraaf Dagelijks bestuur Jeugdbestuur Duik jij in het waterschap Taken Missie en visie Werkgebied Beleid en plannen Home Bestuur en organisatie Bestuur en commissies Algemeen bestuur Commissies Samenstelling commissies Samenstelling commissies Commissie Watersysteem M Tholen Ongebouwd N van Rijssel Bedrijven M A de Wit Natuur M Ruys Water Natuurlijk D Schellekens Water Natuurlijk T van Beek CDA C Weijs CDA A Oosting PvdA R Dekkers VVD M van Bree 50Plus J van Gerven Werken aan Water L Bruggink AWP Commissie Waterketen en schoon water P Horst Ongebouwd P Tijssen Bedrijven V Lokin Natuur J van der Schroeff Water Natuurlijk M van Lith CDA F Tijhof PvdA J Kuppens VVD J van Bree 50PLUS J van Gerven Werken aan Water J Baltussen AWP Commissie Bestuur communicatie en financiën P van Iersel Ongebouwd N Zevenhek Bedrijven V Lokin Natuur M Dewachter Water Natuurlijk C Aerdts Water Natuurlijk M van den Tillaart CDA A Schouten PvdA J Vorsteveld PvdA L van Heeswijk VVD C Spooren 50PLUS G Antonis Werken aan Water P Verhagen AWP Rekenkamercommissie J van der Schroeff J Vorsteveld J Kuppens M van Bree C E J M

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/bestuur-en-commissies/algemeen-bestuur/commissies/samenstelling-commissies.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  11 2015 Landingspagina Meer over Belastingen laatst gewijzigd 01 12 2015 Landingspagina Grondwaterstanden en neerslag laatst gewijzigd 19 03 2015 Landingspagina Recreatie laatst gewijzigd 15 06 2015 Landingspagina Leren over water laatst gewijzigd 17 09 2014 Landingspagina Vorige 1 2 3 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/landingpage?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  gewijzigd 29 12 2014 Landingspagina Rioolwater laatst gewijzigd 15 12 2014 Landingspagina Loket laatst gewijzigd 11 03 2015 Landingspagina U kunt bepaalde zaken waarvoor u normaal gesproken het waterschap zou bellen of bezoeken eenvoudig regelen de site Vorige 1 2 3 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur en organisatie Werken bij ons Recreatie Actueel Over ons Missie en visie Werkgebied Taken Waterbeheerplan 2010

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/landingpage?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Natte Natuurparel de Kampina
  kwaliteit van het water in de vennen vermindert De verdroging en de verminderde waterkwaliteit hebben een negatief effect op soms zeldzame plant en diersoorten De variatie aan soorten verdwijnt de biodiversiteit neemt af Aanpak verdroging Grondwaterpeil verhogen Maatregelen die we hebben genomen om het grondwaterpeil te verhogen Slootjes minder diep maken bij De Logt zodat water langer in het gebied blijft en in de bodem kan zakken Dat helpt de grondwaterstand te verbeteren De maatregel om het waterpeil van het beekje de Rosep plaatselijk te verhogen is voorlopig vervallen Het plan was door natuurlijke obstakels zoals boomstammen en takhout in de beek te leggen het peil iets te verhogen We hebben nu afgesproken eerst af te wachten of maatregelen uit aangrenzende projecten al effect hebben op het waterpeil van de Rosep Het beekherstel van de Rosep in Oisterwijk is wel uitgevoerd Naaldbomen kappen en afplaggen rond de Huisvennen op de Kampina om de verdamping van grondwater te verminderen Naaldbomen verdampen via hun bladeren naalden het hele jaar door water grondwater dat ze via hun wortels uit de bodem opnemen Waar bos gekapt wordt zullen heide en grassen groeien en die verdampen veel minder water De grondwaterstand zal stijgen en kwelwater krijgt weer een kans Als eigenaar en beheerder van dit gebied heeft Natuurmonumenten deze maatregel uitgevoerd De landbouwsloten die voeren naar het Achterste Kolkven en het Rietven leiden we om is het plan Het betreft de Braakloop en t Stokske Voordat we de maatregel aan de Braakloop kunnen uitvoeren voeren we eerst noodzakelijk onderhoudswerk aan deze sloot in Moergestel uit Er wordt hierover contact opgenomen met direct aanwonenden Het onderhoudswerk valt buiten het project maar is wel een taak van het waterschap Het werk bij t Stokske werd in 2013 afgerond Door het omleiden van landbouwsloten komen meststoffen in het slootwater niet meer in de vennen terecht De oorspronkelijke begroeiing bij deze vennen kan zich dan herstellen Amfibieën als kamsalamander heikikker en poelkikker profiteren ook van deze maatregelen Achtergronden Voorkomen dat grassen de heide overnemen Grondwater en oppervlaktewater hebben invloed op het plantenleven in de heide Iedere soort heeft zijn eigen waterwensen Als natte heide verdroogt verdwijnen de bijzondere planten zoals gewone dopheide veenmos en het blauwe klokjesgentiaan Grassen zoals pijpenstrootje gaan sneller groeien en de natte heide verandert in een eentonige grasvlakte De verdroging zorgt bij een aantal vennen voor verzuring van het water Planten en dieren die leven onder minder zure omstandigheden worden daardoor in hun bestaan bedreigd Vennen willen zuiver water De vennen in het gebied staan bekend om de bijzondere waterkwaliteit Veel vennen vullen zich met regenwater en soms ook met kwel Kwel is grondwater soms eeuwenoud dat vanzelf naar boven komt Het water is zuiver en voedselarm en zorgt voor een heel specifiek plantenleven in en rond het ven Maar juist dat schone kwelwater is verminderd waardoor het venwater verzuurt en de oevers verdrogen Sloten voeren meststoffen naar de vennen In het verleden zijn beken aangesloten op sommige vennen Zo werden ze meer geschikt als

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/gerealiseerde-projecten/natte-natuurparel-de-kampina.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Herinrichting Tongelreep Valkenswaard
  Gulbergen Column watergraaf Peter Glas Nieuwsbrieven aanmelden In t veld Grondwaterstanden en neerslag Nieuwsbrieven Loket Bestuur en organisatie Home Actueel Werk in uitvoering Gerealiseerde projecten Herinrichting Tongelreep Valkenswaard Herinrichting Tongelreep Valkenswaard tongelreep In december 2006 hebben Waterschap De Dommel Brabants Landschap Gemeente Valkenswaard en Staatsbosbeheer gezamenlijk het heringerichte Tongelreepdal in gebruik genomen Het gebied nabij Valkenswaard tussen de stuw bij Drie Bruggen en de brug in de weg Achtereind is decennialang in gebruik geweest als commerciële viskwekerij Door de herinrichting krijgt de natuur volop de kans om zich te ontwikkelen Een compleet hersteld beekdal waar onder andere vismigratie mogelijk is en waar ruimte voor waterberging is gemaakt waardoor wateroverlast benedenstrooms verminderd wordt Viskweekvijvers In het begin van deze eeuw is de commerciële visteelt vrijwel geheel uit het gebied verdwenen en kwamen de vijvers vrij voor een andere functie Vanaf dat moment hebben Waterschap De Dommel Brabants Landschap Gemeente Valkenswaard en Staatsbosbeheer de ruimere mogelijkheden onderzocht voor natuurherstel in het algemeen en beekherstel in het bijzonder Herinrichting In het najaar van 2005 is gestart met de uitvoeringsmaatregelen van de herinrichting De in 1980 gekanaliseerde Tongelreep is gedempt en een nieuwe kronkelende Tongelreep is gegraven Dit alles levert een beek op met binnen en buitenbochten met natuurlijke stroomsnelheden Door natuurlijke beekprocessen als incidentele overstroming ontstaat op die plaatsen spontaan een broekbos De wateroverlast bij Eindhoven wordt verminderd door de ruimte die nu gemaakt is voor tijdelijke waterberging tijdens piekafvoeren van de Tongelreep Het water wordt geparkeerd in de vier retentievijvers ter hoogte van het Leenderbos Door het aanleggen van de vispassage ter hoogte van de stuw bij Drie Bruggen verbetert de natuurlijke vispopulatie in de beek Met name de populaties van de trekkende beekvissoorten zoals de beekprik het bermpje en de kopvoorn zullen in aantal toenemen Bij de herinrichting is door de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/gerealiseerde-projecten/herinrichting-tongelreep-valkenswaard.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive