archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Waterschap De Dommel is steeds op zoek naar nieuwe ideeën om het werk beter te doen of problemen op te lossen Daarvoor hebben we hele deskundige mensen bij ons werken Komen we kennis te kort dan zoeken we die buiten de deur Sinds 2010 werken we samen Herinrichting Essche Stroom gepubliceerd op 21 12 2005 Artikel De komende jaren gaat het beekdal van de Essche Stroom veranderen Naast de huidige agrarische functie en de berging en afvoer van water komt er meer ruimte voor natuur en recreatief medegebruik Het beekdal van de Essche Stroom ondergaat tevens een kwaliteitsverbetering Leen een fiets van het waterschap gepubliceerd op 20 05 2008 Artikel Gratis leenfiets van station Boxtel naar Waterschap De Dommel Het riool gepubliceerd op 09 07 2014 Artikel Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in of komt in bodem vijvers en grachten terecht Op deze pagina s ziet u welke soorten water er zijn en welke relaties die onderling Vorige 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Volgende Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  Een waterbergingsgebied wordt langs een beek of rivier aangelegd De gronden direct langs de beek liggen het laagst en overstromen het eerst bij hoogwater De vergunningprocedure gepubliceerd op 29 01 2004 Artikel Een aanvraag voor een Watervergunning wordt ingediend bij het waterschap en of bij de gemeente waar de betreffende activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd plaatsvindt Voor een dergelijke aanvraag kan gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier Route slibverwerking Mierlo

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  voor in de zomer en het voorjaar en heeft de sterfte van dieren zoals eenden en vissen tot gevolg De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens Renheide op peil gepubliceerd op 08 08 2014 Artikel Renheide op peil is een pilot peilbeheer en herinrichting van de Buulder Aa in Heeze Leende Samenwerken in de afvalwaterketen gepubliceerd op 25 01 2010 Artikel Gemeenten en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  waterschap is samen met de gemeente en Brabants Landschap een plan aan het ontwikkelen om Wandelen Artikel Keur gepubliceerd op 26 03 2015 Artikel De Keur is een verordening waarin staat wat wel en niet mag rond watergangen dijken en grondwater Contact en adresgegevens gepubliceerd op 12 05 2003 Artikel Waterschap De Dommel heeft diverse kantoren rioolwaterzuiveringen en een slibverwerkingsinstallatie Hier staan de adressen van de verschillende locaties en de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=10 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  11 2015 Artikel Waterschap De Dommel wil net als alle Nederlandse waterschappen jongeren meer betrekken bij ons werk Daarin hebben we sinds een aantal jaar een landelijk jeugdwaterschapsbestuur die meedenkt over water waterbeheer en de waterschappen Hiervoor hebben Calamiteiten gepubliceerd op 21 06 2010 Artikel Een incident calamiteit zoals ernstige wateroverlast of verontreiniging van het oppervlaktewater kunt u melden aan Waterschap De Dommel Maatwerk onderwijsprojecten gepubliceerd op 28 06 2013

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=11 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Zoeken
  in zicht gepubliceerd op 24 06 2014 Artikel Vanuit een stoel bij een stuw aan de Reusel in Biest Houtakker kun je een foto maken met je smartphone en uploaden naar de site van het waterschap Tarieven gepubliceerd op 05 01 2015 Artikel De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel Hier vindt u de tarieven Verontreinigingsheffing gepubliceerd op 22 12 2008 Artikel De Verontreinigingsheffing

  Original URL path: http://www.dommel.nl/search/type/articledocument?pageNumber=12 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Veelgestelde vragen
  ligging leiden tot onevenredig voor of nadeel voor de omslagplichtigen Als er een verschil van meer dan 50 in belang kosten bestaat dan moet het waterschap overgaan tot classificatie Bij een verschil tussen de 25 en 50 heeft het waterschap de keuze om te classificeren De heffingsmaatstaf de WOZ waarde is zelf al een vertaling van het verschil in belang Dure huizen hebben meer belang en betalen dus ook meer Waarom krijg ik een bedrijfsaanslag voor mijn woonruimte die ik aan studenten verhuur Dit zijn bedrijfsmatig geëxploiteerde panden waarvan de kamerbewoners gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen keuken douche badkamer De aanslag wordt dan opgelegd aan de eigenaar van het pand Krachtens atikel 18 lid 3 c van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren per 01 01 2010 artikel 7 2 lid 4c van de Waterwet is het de eigenaar van het pand toegestaan de heffing op de bewoners te verhalen Waarom krijg ik meerdere aanslagen Watersysteemheffing toegezonden De Watersysteemheffing wordt opgelegd per kadastrale gemeente Als u dus meerdere gronden panden op naam hebt in verschillende kadastrale gemeenten krijgt u per kadastrale gemeente een aanslagbiljet toegezonden Waarom moet ik Watersysteemheffing betalen Iedereen die gronden in eigendom heeft binnen het gebied van Waterschap De Dommel moet Watersysteemheffing betalen Het waterschap voert namelijk werkzaamheden voor de waterbeheersing uit waar alle gronden baat bij hebben Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen om in natte perioden het water versneld af te voeren en in droge perioden het water vast te houden Het waterschap onderhoudt en beheert hiertoe watergangen duikers sluizen e d De Watersysteemheffing is gebaseerd op het globaliteitsbeginsel en de solidariteitsgedachte Dat betekent dat aan het betalen van Watersysteemheffing geen enkele individueel recht kan worden ontleend De Watersysteemheffing wordt betaald om de totale waterbeheersingskosten binnen het waterschapsgebied te dekken Waarom wordt de

  Original URL path: http://www.dommel.nl/faq?identifier=170b6b30-09ee-4e1f-b862-f1680134d0cc (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Veelgestelde vragen
  Vermindering aanvragen kan met het wijzigingsformulier op de website schriftelijk ter attentie van de afdeling Belastingheffing en invordering van Waterschap de Dommel postbus 10 001 5280 DA Boxtel Ik woon alleen Hoe kan ik het alleenwonendentarief aanvragen Dit kan via de website met het wijzigingsformulier of schriftelijk ter attentie van de afdeling Belastingheffing en invordering van Waterschap De Dommel Postbus 10 001 5280 DA Boxtel Ik woon alleen Kom ik in aanmerking voor vermindering van de Watersysteemheffing Ingezetenen Nee Het aantal mensen dat in de woning woont maakt voor deze belasting niet uit Het is een vast bedrag per jaar per woonruimte Is het bedrijfswaterplan juridisch een besluit en wat is de doorlooptijd van de goed afkeuring De algemene regels kunnen gezien worden als een alternatieve vergunning Als je aan de algemene regels voldoet heb je geen vergunning nodig Het waterschap hoeft de melding met bedrijfswaterplan niet goed of af te keuren In plaats van afkeuren kan het waterschap aangeven dat niet voldaan wordt aan de algemene regels Dat betekent dat je niet mag onttrekken Het streven is om meldingen binnen 8 weken af te handelen Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de tariefstijging Ja het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen de stijging van het tarief Het tarief wordt vastgesteld in de maand november van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar Voordat het tarief definitief wordt vastgesteld vindt er een uitgebreide inspraakprocedure plaats waarbij iedereen kan reageren op het voornemen van het waterschap om het tarief te gaan wijzigen Van deze inspraak wordt door middel van een advertentie melding gemaakt in de dagbladen van Brabant Pers Als u bezwaar maakt tegen de tariefstijging nadat het tarief is vastgesteld zal uw bezwaar kennelijk ongegrond worden verklaard Het kennelijk ongegrond verklaren van uw bezwaar heeft tot gevolg

  Original URL path: http://www.dommel.nl/faq?identifier=9b4b3f9f-d502-4d55-b6ef-6fc1281e6126 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •