archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Zuiveringsheffing woonruimten
  woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken douche en toilet De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid v e Elk huishouden dat bestaat uit twee of meer personen ontvangt een aanslag voor drie vervuilingseenheden Een huishouden dat bestaat uit één persoon ontvangt een aanslag voor één vervuilingseenheid De kosten die het waterschap maakt voor het afvoeren van afvalwater vanuit de woonruimte worden verhaald via een zuiveringsheffing op alle indirecte lozingen dat zijn lozingen op de riolering of op een zuiveringstechnisch werk De basis voor de zuiveringsheffing is met ingang van 2009 geregeld in de Waterschapswet Met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor directe lozingen gelden nog steeds de bepalingen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren De zuiveringsheffing wordt zowel aan gebruikers van woonruimten opgelegd als aan bedrijven Meer informatie over zuiveringsheffing voor woonruimten bij Waterschap De Dommel Voorwaarden U moet de zuiveringsheffing betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan U voert indirect afvalwater af op het riool of op een zuiveringstechnisch werk Aanpak De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap Regelgeving Waterschapswet Waterwet Verordening zuiveringsheffing Waterschap De Dommel Verordening verontreinigingsheffing Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen Vergunningen en regels Bestuur

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/zuiveringsheffing-woonruimten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - Zuiveringsheffing bedrijfsruimten
  e s dat bij grote bedrijfsmatige lozingen wordt afgevoerd wordt bepaald door het doen van metingen het nemen van monsters en het verrichten van analyse De kosten die het waterschap maakt voor het transport en zuivering van afvalwater worden verhaald via een zuiveringsheffing op alle indirecte lozingen dat zijn lozingen op de riolering of op een zuiveringstechnisch werk De basis voor de zuiveringsheffing is met ingang van 2009 geregeld in de Waterschapswet Met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor directe lozingen gelden nog steeds de bepalingen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren De zuiveringsheffing wordt zowel aan gebruikers van bedrijfsruimten als van woningen opgelegd Bedrijven met een vervuilingswaarde van 1000 of meer vervuilingseenheden zijn meetplichtig Bedrijven met een vervuilingswaarde beneden 1000 vervuilingseenheden kunnen voor de berekening van de vervuilingswaarde gebruik maken van de afvalwatercoëfficiëntentabel Meer informatie over Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten bij Waterschap De Dommel Voorwaarden De zuiveringsheffing dient te worden betaald als aan de volgende voorwaarde is voldaan U loost indirect afvalwater op het riool of op een zuiveringstechnisch werk Aanpak De heffing wordt opgelegd door de beheerder van het betreffende water Voor water dat beheerd wordt door het rijk wordt de heffing opgelegd door het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren Voor wateren die

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/zuiveringsheffing-bedrijfsruimten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Nadeelcompensatie aanvragen
  valt niet binnen het normale maatschappelijk of ondernemingsrisico De schade betreft een beperkte groep burgers andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden Geen nadeelcompensatie Als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade bijvoorbeeld van uw verzekering dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie Is uw grond overstroomd en liggen de overstroomde percelen in een gestuurd waterbergingsgebied dan kunt u gebruik maken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/producten/nadeelcompensatie-aanvragen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Uitzending over vismigratie op Omroep Brabant
  hoog water Ons Water maakt water persoonlijk Waterkwaliteit Dommel in orde Swim to fight cancer groot succes Illegale bemesting langs beek in Bergeijk Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan Herstel kades Essche Stroom Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 September Uitzending over vismigratie op Omroep Brabant Uitzending over vismigratie op Omroep Brabant 4 september 2014 Ik wil alleen maar zwemmen over vismigratie Zondag 7 september zendt Omroep Brabant s morgens de documentaire Ik wil alleen maar zwemmen uit Die documentaire laat zien welke maatregelen er in Brabant zijn genomen om de vismigratie te bevorderen Miljoenen jaren zwemmen vissen vrij door het land Maar in onze tijd zijn er zoveel sluizen stuwen en gemalen dat vissen niet meer ongehinderd stroomopwaarts en weer terug kunnen zwemmen om die delen van rivieren en beken te bereiken die belangrijk zijn als voedsel paai en opgroeigebied Knelpunten en oplossingen Deskundigen van de Brabantse waterschappen waaronder onze collega Marco Beers specialist waterbeheer bij de afdeling Kennis Advies lichten tijdens de uitzending het belang toe van vismigratie laten knelpunten en oplossingen zien en gaan op zoek naar vissoorten die gebruikmaken van reeds aangelegde voorzieningen Naast de waterschapsmedewerkers komen ook een hengelsporter

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/09/uitzending-over-vismigratie-op-omroep-brabant.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Start natuurherstel beekdal Kleine Dommel
  Ons Water maakt water persoonlijk Waterkwaliteit Dommel in orde Swim to fight cancer groot succes Illegale bemesting langs beek in Bergeijk Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan Herstel kades Essche Stroom Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 September Start natuurherstel beekdal Kleine Dommel Start natuurherstel beekdal Kleine Dommel 8 september 2014 Waterschap De Dommel start samen met Staatsbosbeheer begin september met de aanpak van het beekdal van de Kleine Dommel De werkzaamheden zijn gericht op het tegengaan van de verdroging in de Natte Natuurparel de Urkhovense Zeggen en herinrichting van de Kleine Dommel Doel van de herinrichting zijn afwisselende oevers met variërende waterdieptes en stroomsnelheden Daarnaast worden bomen aangeplant op de oevers om meer schaduw te krijgen langs de beek Aanpak beekdal De natuur in het dal van de Kleine Dommel is de afgelopen decennia verdroogd Planten en dieren zijn afhankelijk van voldoende en schoon grond water Het is nodig om het water langer in het gebied te houden zodat het in de bodem kan zakken Daarom worden er de komende maanden een aantal maatregelen uitgevoerd om het grondwater en oppervlaktepeil te verbeteren Dempen of minder diep maken van een aantal sloten in de Urkhovense Zeggen Plaatsen van drie nieuwe stuwen Aanleggen van drie meanders in de Kleine Dommel om de beek meer variatie te geven en het water sneller te laten stromen Aanpassen van het doorstroomprofiel op verschillende plekken door aanvullingen met grond en planten van bomen op de nieuwe insteek van de beek Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de waardevolle archeologische resten die zich in de bodem bevinden De plannen zijn gericht op het groene gebied tussen Eindhoven en Nuenen aan de oevers van de Kleine Dommel Een gebied van ongeveer 350 hectare De werkzaamheden worden uitgevoerd

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/09/start-natuurherstel-beekdal-kleine-dommel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - ‘Ons Water’ maakt water persoonlijk
  in Bergeijk Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan Herstel kades Essche Stroom Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 September Ons Water maakt water persoonlijk Ons Water maakt water persoonlijk 11 september 2014 Hoe ver woon je onder NAP Waar komt jouw drinkwater vandaan Welke waterprojecten worden in jouw buurt uitgevoerd Op 10 september is de nieuwe website onswater nl gelanceerd vol waterinfo en verhalen op postcodeniveau Het doel is om Nederlanders waterbewuster te maken Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden en ons afvalwater te verwerken wat de overstromingsrisico s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man is De zeespiegel stijgt en we krijgen meer rivierwater te verwerken terwijl de bodem blijft dalen Er komen meer periodes van droogte naast periodes met veel neerslag Persoonlijk Water lijkt steeds minder in het DNA van Nederlanders te zitten terwijl er de komende jaren grote investeringen nodig zijn voor een toekomstbestendig waterbeheer Daarom wordt vandaag Ons Water landelijk gelanceerd Deze meerjarige publiekscommunicatiebiedt mensen op postcodeniveau informatie op momenten waarop ze direct met water in aanraking komen Bijvoorbeeld bij waterprojecten in de buurt bij recreatie in de klas of bij actualiteit zoals wateroverlast of droogte Er zijn ook veel persoonlijke verhalen van bewoners ondernemers en jongeren te bekijken Op de site staan tips om zelf bij te dragen aan schoon en voldoende water in de buurt Met deze communicatie aanpak wordt de waterproblematiek dichtbij mensen gebracht en persoonlijk gemaakt Via Ons Water kunnen mensen inzicht krijgen in de grote projecten in hun omgeving gericht op waterveiligheid zoetwatervoorziening en waterkwaliteit Ons Water is in de afgelopen maanden al regionaal van start gegaan in

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/09/%E2%80%98ons-water%E2%80%99-maakt-water-persoonlijk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan
  en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan 17 september 2014 Op Prinsjesdag werd naast de begroting ook het Deltaprogramma 2015 gepresenteerd De Koning sprak in zijn troonrede zelfs van het Deltaplan Dat is het inderdaad In het nieuwe Deltaplan staan 5 essentiële beslissingen over de toekomst van het waterbeheer in Nederland Over de veiligheid tegen overstromingen over de beschikbaarheid van zoet water over waterbewuste ruimtelijke ordening over de beveiliging van de Rijn Maasdelta in de regio Rotterdam en over het peilbeheer van het IJsselmeergebied Waterschappen tevreden Watergraaf Peter Glas tevens landelijk voorzitter van de Unie van Waterschappen is enthousiast over de plannen waaraan door alle overheden de afgelopen 4 jaar hard is gewerkt onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken De waterschappen zijn tevreden met dit Deltaplan van de 21e eeuw en gaan er mee aan de slag Samen met Minister Schultz van Haegen en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg ondertekende Glas een bestuursovereenkomst om de plannen in uitvoering te nemen 20 miljard Watergraaf Glas Het gaat om een investering van 20 miljard tot 2015 Dat is groot geld en laat zien hoe groot ook het belang is van goed waterbeheer De waterschappen zijn een betrouwbare en deskundige partner en zullen vol aan de bak gaan om te komen met plannen en projecten die ons land waterveilig zullen houden Aan het kabinet vragen we de waterbelangen stevig te verankeren in wetgeving en te bevorderen dat de financiële middelen uit de Deltafonds effectief en snel beschikbaar komen voor de uitvoering De Dommel indirect afhankelijk Ook in Midden Brabant zullen we de gevolgen merken Glas Hoewel we bij Waterschap de Dommel niet rechtstreeks grenzen aan de Maas of aan de zee zijn wij in ons gebied economisch natuurlijk indirect óók afhankelijk

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/09/watergraaf-en-unievoorzitter-blij-met-het-nieuwe-deltaplan.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Herstel kades Essche Stroom
  vismigratie op Omroep Brabant Vier partijen gaan voor innovatieve duurzame waterzuivering Waterschappen nieuwe partner van Waterspaarders Start natuurherstel beekdal Kleine Dommel Waterschap beschermt woonwijk tegen hoog water Ons Water maakt water persoonlijk Waterkwaliteit Dommel in orde Swim to fight cancer groot succes Illegale bemesting langs beek in Bergeijk Watergraaf en Unievoorzitter blij met nieuw Deltaplan Herstel kades Essche Stroom Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 September Herstel kades Essche Stroom Herstel kades Essche Stroom 22 september 2014 Kering Essche Stroom Waterschap De Dommel werkt al jaren aan de herinrichting van de Essche Stroom Het traject bij Halsche Beemden is gereed bij Landgoed Bleijendijk is de aannemer nog volop aan het werk en rond Esch wordt momenteel een plan gemaakt Als onderdeel van die voorbereidingen heeft het waterschap inspecties uitgevoerd naar de keringen langs de Essche Stroom Daaruit blijkt dat door uitspoeling van zand op enkele locaties slechte plekken zijn ontstaan Het verbeteren en ophogen van de keringen is onderdeel van het herinrichtingsplan dat wordt voorbereid We willen echter niet wachten op de uitvoering van het plan en de slechte plekken op korte termijn herstellen aldus projectleider Hans Koekkoek Planning en uitvoering De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen Nemerlaer en de rijksweg A2 bij Beukenhorst Zodra het weer en de waterstanden in de Essche Stroom het toelaten zullen de werkzaamheden beginnen Naar verwachting is dat vanaf eind september De direct aanwonenden hebben daarover een brief ontvangen De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Jan van den Boomen De slechte plekken in de kade worden met klei aangevuld en hersteld De aan en afvoer van materieel en klei vindt zoveel mogelijk plaats via de kade De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken Hinder De overlast zal beperkt zijn Er wordt gewerkt met kleine graafmachines We verwachten

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/09/herstelwerkzaamheden-kades-essche-stroom.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •