archive-nl.com » NL » D » DOMMEL.NL

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap De Dommel - Laat je inspireren op duurzaammoed.nl
  Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 2014 December November Oktober Laat je inspireren op duurzaammoed nl 5 bruggen opgeknapt Breuk in rioolleiding Olland gemeente Sint Oedenrode Nieuwe Keur Nieuwe app om huis en tuin klimaatbestendig te maken Help jij mee op nationale natuurwerkdag Inloopmiddagen beregeningsbeleid voor agrariërs Vervuild afvalwater in sloot Son September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 Oktober Laat je inspireren op duurzaammoed nl Laat je inspireren op duurzaammoed nl 1 oktober 2014 Op het online platform duurzaammoed nl vinden ondernemers overheden en onderwijsinstellingen kennis en inspiratie voor de regionale duurzame energietransitie De Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid MOED is initiatiefnemer van het platform Waterschap De Dommel is een van de partners DoelstellingDuurzaamMOED nl Stichting MOED is een publiek private onderneming binnen Midpoint Brabant die samen met ondernemers onderwijs en overheid invulling geeft aanenergiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant Opde website DuurzaamMOED nl wordt de regionale energietransitie zichtbaar gemaakt Onze rol Ook Waterschap De Dommel is partner van het platform Want wat MOED wil duurzame energie in de regio willen wij ook O a met de bouw vanEnergiefabriek Tilburg dragen wij een steentje bij Deel deze pagina Loket

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/10/laat-je-inspireren-op-duurzaammoed.nl.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap De Dommel - ‘Natuurzone De Pielis’ in Bergeijk unieke vorm van natuurbeheer
  Waterschappen stellen data open voor publiek Jongeren voelen Statenleden aan de tand Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 November Natuurzone De Pielis in Bergeijk unieke vorm van natuurbeheer Natuurzone De Pielis in Bergeijk unieke vorm van natuurbeheer 5 november 2014 Maandag 3 november vond de feestelijke oplevering van de ecologische verbindingszone De Goorloop plaats De boeren in De Pielis hebben nu het beheer van natuurzone De Pielis op zich genomen De samenwerking tussen de provincie Noord Brabant Waterschap De Dommel de gemeente Bergeijk en StULP Stichting Uitvoering Landschapsbeheer de Pielis heeft geleid tot ondertekening van de erfpachtovereenkomst Uitkomst agrariërs richten natuur in Met de realisatie van de circa 25 ha omvattende natuurzone de Pielis komt denieuwe ecologische verbindingszone De Goorloop tot stand De agrariërs in delandbouwenclave De Pielis besloten in 2002 de handen ineen te slaan Zij namenhet initiatief voor de realisatie én het beheer van een toekomstigeverbindingszone langs het beekje de Goorloop dat dwars door het gebied stroomt Aanleiding hiervoor waren de plannen van de provincie om 100 ha landbouwgrond indit gebied om te vormen tot nieuwe natuur Provincie Noord Brabant Waterschap de Dommel Gemeente Bergeijk en deagrarische natuurvereniging Pielis in Balans werkten samen toe naar derealisatie van natuurzone de Pielis Geen functieverandering van de nieuwenatuurgronden in het bestemmingsplan en het inrichting en beheer door de eigenagrarische natuurvereniging waren twee van de uitgangspunten voor desamenwerking Uitgifte in erfpacht van de gronden waarop de verbindingszone zouworden aangelegd was de derde belangrijke pijler Het project is onderdeel vande gebiedsopgave De Levende Beerze die Streekplatform de Kempen en de provinciesamen uitvoeren Via een intensief kavelruiltraject hebben de noodzakelijke grondruilingenplaatsgevonden De financiële middelen voor de herinrichting zijn doorgemeente waterschap en provincie bijeengebracht Het uiteindelijk beheer wordtgedragen door de agrariërs in het gebied waarbij de afspraken verankerd

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/11/%E2%80%98natuurzone-de-pielis%E2%80%99-in-bergeijk-unieke-vorm-van-natuurbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Controle sloten geheel digitaal
  gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 2014 December Gezamenlijke controle handhavingsdiensten in Reusel bij agrarisch bedrijf Medewerker Helma overleden Algemeen Bestuur stelt begroting 2015 vast Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald Brabant buiten verbindingen versterken Rioolschade langs de Gender Mesthoudend afvalwater vervuilt sloot in Udenhout De jaarlijkse schouw gaat weer van start November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2015 Home 2014 December De jaarlijkse schouw gaat weer van start Controle sloten geheel digitaal De jaarlijkse schouw van de sloten gaan op 2 januari 2015 van start Dit jaar voor het eerst geheel digitaal Medewerkers van De Dommel controleren de sloten Sloten moeten in goede staat zijn om wateroverlast of watertekort tevoorkomen Op 2 januari 2015 starten we weer met de controles hierop Schouw Dit jaar zal de schouw voor het eerstgeheel digitaal gebeuren Dit scheelt in de kosten en het werkt sneller Decontrole van sloten richt zich vooral op de onderhoudstoestand het wel of nietgemaaid zijn van de watergang of de duikers in deze watergangen open zijn enof de watergang aan de afmeting voldoet Deel deze pagina Loket Vacatures zoeken zoeken tes test Home Belastingen

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/12/controle-sloten-geheel-digitaal.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Aanpak verdroging natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide driekwart klaar
  gebieden die door de provincie Noord Brabant zijn aangewezen als Natte Natuurparel liggen in de gemeenten Heeze Leende en Valkenswaard In september 2013 is begonnen met dit project dat er in drie fases voor zorgt dat het grondwater in het gebied stijgt Hierdoor krijgt zeldzame natuur die door de verdroging teruggedrongen was weer een kans De eerste twee uitvoeringsfases zijn nu afgerond Van december 2013 tot maart 2014 is de grootste klus uitgevoerd het aanleggen van onder andere 34 gronddammen en het afgraven van 29 500 kuub grond De ingestelde wegomleiding van de Oude Baan die nodig was voor het grondtransport is per 1 maart opgeheven Eind 2014 moeten alle maatregelen uitgevoerd zijn Grondwaterpeil verhogen Samen met partners gemeente Heeze Leende Brabants Landschap en Brabant Water is onderzocht welke maatregelen effectief zijn om in het gebied het grondwaterpeil te kunnen verhogen In dit gebied zijn dat verschillende maatregelen Projectleider René Iemenschot vertelt Door het 980 hectare grote gebied loopt een uitgebreid slotenstelsel waardoor veel regenwater afgevoerd wordt Dit water houden we liever in het gebied zelf Daarom brengen we waar dat kan in een deel van de slootjes dammen aan Hierdoor stroomt het water niet meer weg Een andere belangrijke maatregel is het kappen van naald bos dat nu werkt als een grote paraplu Als het regent bereikt een groot deel van het regenwater nooit de bodem Het blijft aan de naalden van de dennen hangen waar het vervolgens verdampt Ook verbruiken naaldbomen via hun wortels het hele jaar door veel grondwater Dit in tegenstelling tot loofbomen die ruim 5 maanden geen blad hebben Waar het naaldbos wordt gekapt komt een begroeiing van heide terug Dat verdampt veel minder water waardoor de grondwaterstand stijgt Uitvoering in drie fases De maatregelen worden in drie fases uitgevoerd Dit heeft vooral te maken

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/03/aanpak-verdroging-natuurgebieden-valkenhorst-en-groote-heide-driekwart-klaar.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - 13 genomineerden in de race voor Waterinnovatieprijs 2014
  persbericht van de Unie van Waterschappen De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen Uit de 135 inzendingen heeft de jury onder leiding van Annemieke Nijhof de genomineerden per categorie bekendgemaakt De Waterinnovatieprijs 2014 wordt uitgereikt in vier categorieën Droge voeten Schoon water Voldoende water en Ruimte voor innovatie Deze laatste categorie is dit jaar in het leven geroepen om initiatieven waar anders denken en anders doen centraal staan te belonen Annemieke Nijhof juryvoorzitter Waterinnovatieprijs CEO Tauw Group B V Alle projecten dragen op hun eigen wijze bij aan het watermanagement in Nederland en spelen in op relevante thema s in de watersector Sommige projecten zijn interessant vanwege hun praktische eenvoud en andere projecten springen er juist uit vanwege hun brede toepasbaarheid Nieuw Publieksprijs Dit jaar wordt er voor het eerst een Publieksprijs uitgereikt Op www waterinnovatieprijs nl kan worden gestemd op de genomineerde projecten Op dinsdag 2 december is de feestelijke prijsuitreiking bij Inn Style in Maarssen De nominaties in vier categorieën Genomineerden Droge voeten Het bedrijf FiberCore Europe heeft een nominatie in de categorie Droge Voeten in de wacht gesleept met sluisdeuren van vezelversterkt kunststof Ook Waternet is in deze categorie genomineerd met hun multi inzetbare drone De laatste genomineerde in de categorie Droge voeten is de rietschermzetter van het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier Genomineerden Schoon water In de categorie Schoon Water zijn STOWA Ecofide het RIVM Deltares en Waternet genomineerd met de ecologische sleutelfactor toxiciteit voor slimme en betrouwbare wateranalyse Daarnaast heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een nominatie in de wacht gesleept met Aqua ReUse Dit is de eerste fabriek voor schoon gietwater uit afvalwater Ook het samenwerkingsverband tussen Brightwork waterschap Noorderzijlvest Wetterskip Fryslân Rijksuniversiteit Groningen Attero en Centre of

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/11/13-genomineerden-in-de-race-voor-waterinnovatieprijs-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Green Deal Grondstoffen getekend
  Green Deal Grondstoffen getekend Vandaag is de Green Deal Grondstoffen getekend om het winnen van grondstoffen uit afvalwater door waterschappen verder te brengen Waterschappen zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven om te zorgen voor een goede waterkwaliteit in Nederland Maar zij beschouwen het afvalwater ook steeds meer als een bron van duurzame energie en grondstoffen Via de Energie en Grondstoffenfabriek een gezamenlijk waterschapsinitiatief werken alle 23 Nederlandse waterschappen samen aan het winnen van energie en grondstoffen In 2011 werd al een Green Deal Energiefabrieken getekend Van de ongeveer 80 afvalwaterwaterzuiveringen waar biogas wordt gewonnen zijn er inmiddels 7 omgebouwd tot Energiefabrieken Op een aantal installaties wordt ook al fosfaat gewonnen uit het afvalwater De Green Deal Grondstoffen richt zich op het verder stimuleren van het winnen van waardevolle grondstoffen Uit afvalwater kan naast fosfaat ook cellulose polymeren alginaat en CO2 worden gewonnen Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken Er zijn vele mogelijke toepassingen fosfaat als groene meststof voor de landbouw cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie Met de Green Deal Grondstoffen starten de waterschappen kansrijke demonstratieprojecten die van aanbesteding tot realisatie door het Rijk worden ondersteund en gevolgd om van te leren Het Rijk neemt belemmeringen in regelgeving weg en zoekt actief mee naar oplossing van allerlei praktische problemen bijvoorbeeld rond vergunning verlening Met deze investeringen zijn vele tientallen miljoenen euro gemoeid De STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen investeert daarnaast miljoenen in onderzoek naar nieuwe technieken Het Rijk heeft toegezegd te helpen met het vinden van aanvullende financiering Tot slot komt er een pakket met activiteiten voor het hoger onderwijs rond het thema Peter Glas voorzitter van de Unie van Waterschappen Winnen wat van waarde is is ons motto Dit is echt volstrekt nieuw en daarom ook pionierswerk Er is veel belangstelling vanuit kennisinstellingen en

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/11/green-deal-grondstoffen-getekend.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - 150 jaar overzicht live
  Bladel meandert weer Veel stuwen staan al op zomerpeil Vlechtheg goede basis voor biodiversiteit Februari Januari 2015 2014 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Aanpak verdroging natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide driekwart klaar Eerste paaiende beekprikken van dit jaar gesignaleerd 2 april informatiebijeenkomst Essche Stroom 150 jaar overzicht live Waterschap wint internationale prijs met project Kallisto Kopie van Kinderen in Eindhoven en Tilburg wandelen voor water Green Deal Brouwerij Koningshoeven Tilburg Wederom slootkant kapot gespoten Nederlandse waterbeheer klaar voor de toekomst Eén internationaal gezicht voor de waterschappen Kwaliteitsverbetering voor agrarisch en particulier landschapsbeheer Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Lekkage in rioolleiding in Eindhoven Wereldleiders plassen voor schaarse grondstoffen Populatie Grote gele kwikstaart gestegen Waterschap De Dommel verbouwt grootste rioolgemaal Kleine Beerze in Bladel meandert weer Veel stuwen staan al op zomerpeil Vlechtheg goede basis voor biodiversiteit Februari Januari 2015 Home 2014 Maart 150 jaar overzicht live 150 jaar overzicht live 12 maart 2014 2013 was in vele opzichten een bijzonder jaar We vierden samen met onze samenwerkingspartners ons 150 jarig jubileum In dit jubileumjaaroverzicht blikken we terug op het 150 jarig jubileum Alle 150 geëerden zijn in beeld gebracht En we laten ons

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/03/150-jaar-overzicht-live.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap De Dommel - Eerste paaiende beekprikken van dit jaar gesignaleerd
  Grote gele kwikstaart gestegen Waterschap De Dommel verbouwt grootste rioolgemaal Kleine Beerze in Bladel meandert weer Veel stuwen staan al op zomerpeil Vlechtheg goede basis voor biodiversiteit Februari Januari 2015 2014 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Aanpak verdroging natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide driekwart klaar Eerste paaiende beekprikken van dit jaar gesignaleerd 2 april informatiebijeenkomst Essche Stroom 150 jaar overzicht live Waterschap wint internationale prijs met project Kallisto Kopie van Kinderen in Eindhoven en Tilburg wandelen voor water Green Deal Brouwerij Koningshoeven Tilburg Wederom slootkant kapot gespoten Nederlandse waterbeheer klaar voor de toekomst Eén internationaal gezicht voor de waterschappen Kwaliteitsverbetering voor agrarisch en particulier landschapsbeheer Basisschoolkinderen uit Eindhoven en Tilburg wandelden voor water Lekkage in rioolleiding in Eindhoven Wereldleiders plassen voor schaarse grondstoffen Populatie Grote gele kwikstaart gestegen Waterschap De Dommel verbouwt grootste rioolgemaal Kleine Beerze in Bladel meandert weer Veel stuwen staan al op zomerpeil Vlechtheg goede basis voor biodiversiteit Februari Januari 2015 Home 2014 Maart Eerste paaiende beekprikken van dit jaar gesignaleerd Eerste paaiende beekprikken van dit jaar gesignaleerd 5 maart 2014 paaiende beekprikken De afgelopen tijd zijn er berichten dat de ecologie eerder is door het warme weer Vandaag zijn er voor

  Original URL path: http://www.dommel.nl/nieuws/2014/03/eerste-paaiende-beekprikken-van-dit-jaar-gesignaleerd.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive